Sunteți pe pagina 1din 2

RECENZIE DE CARTE

Titlul lucrării:
Autorul: Ioan Neacșu
Editura: Militară 1990, București, România
Nr. de pagini: 372
ISBN: 973-32-0131-6

Cuvinte cheie: învățare, motivația, comunicare, argumentare, muncă intelectuală, educația

Cartea Metode și tehnici de învățare eficientă de Ioan Neacșu este structurată în cinci
capitole, precedate de o introducere care prezintă într-un argument conceptul fundamental al
lucrării, învățarea. Cartea prezinta cele mai eficiente strategii care pot fi aplicate în vederea unei
acumulari rapide și pe termen lung a cunostințelor științifice: soluții de memorare, metode de
documentare și prelucrare a informațiilor, modalități de creștere a randamentului, de planificare
și organizare a timpului, de optimizare a stilului de lucru și de concentrare a atenției.
În primul capitol Învățarea umană, autorul prezintă concepte și semnificații, se
accentuează ideea că învățarea presupune existența unor circuite educative de stimulare și
perfecționare permanent a comportamentelor educatorului și educaților (p. 24). Sunt prezentate
mecanismele neuro-dinamice, structura și procesualitatea învățării, principii și legități generale
ale învățării. Se subliniează faptul că omul învață cu toată ființa sa, iar procesul învățării nu poate
fi redus la un agregat de părți, de principii și legități. Legile, principiile și teoriile învățării
trebuie să fie consolidare cu esența procesului învățării, integrate și diferențiate în raport cu
obiectivele, agenții și conținuturile activității didactice (p. 54).
Capitolul II, structurat pe mai multe subcapitole, ne prezintă principii și metode de
optimizare a condițiilor învățării, urmărindu-se modele operaționale de analiză a condițiilor
necesare asimilării cunoștințelor și formării abilităților.
Al treilea capitol prezintă munca intelectuală independentă, subliniind metodologii ale
documentării, prelucrării și organizării informațiilor științifice. Este descrisă munca intelectuală
productivă, cum ar fii

Concluzia desprinsă din capitolul IV este faptul că învățarea este defapt un proces de
comunicare. Sunt prezentate diferite metode și tehnici de învățare bazate pe comunicare
eficientă. Secțiuni sunt dedicate diferitelor forme de comunicare, proceselor de argumentare,
contraargumentare și persuasiune.

Ultimul capitol subliniaza rolul și importanța argumentării, prezentând metode și tehnici


de argumentare, contraargumentare și convingere. Sunt prezentate și regulile de elaborare a
lucrărilor didactico-științifice sau de organizare si conducere a reuniunilor și dezbaterilor. 
O atenție specială s-a acordat ...

Elementele teoretice sunt ilustrate cu studii de caz, aplicații practice si metodologice care
contribuie la o mai bună întelegere a conceptelor expuse. Sinteza a mai multor perspective
metodologice, Metode si tehnici de invatare eficienta este un ghid de crestere a performantei și
dezvoltare a competentelor.
Consider ca această lucrare este de actualitate, oferind informații detaliate și aplicabile
despre tehnicile și metodele de învățare.