Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Caruntu Ana

Nationalitate(-tati) Romana

Data nasterii 24.09.1982

Sex Feminin

Experienţa profesională
Perioada Din ianuarie 2016 pana in prezent
Functia sau postul ocupat Medic specialist Chirurgie Orala si Maxilo-faciala
Activitati si responsabilitati principale Activitati clinice
Numele si adresa angajatorului Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucuresti
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Activitati medicale

Perioada Din ianuarie 2010 pana in septembrie 2015


Functia sau postul ocupat Medic rezident in specialitatea Chirurgie Orala si Maxilo-faciala
Activitati si responsabilitati principale Activitati clinice si de cercetare stiintifica
Numele si adresa angajatorului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi, Bd. Independentei nr 1, cu detasare la Spitalul
clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu, Calea Plevnei nr.17-21 , sector 1,
Bucuresti
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Activitati medicale

Perioada Din 1 aprilie 2012 pana in 31 mai 2012


Functia sau postul ocupat Medic rezident observator
Activitati si responsabilitati principale Activitati clinice si de cercetare stiintifica
Numele si adresa angajatorului Institutul Jules Bordet, Departementul de Chirurgie oncologica, Clinica de Chirurgie Cervico-Faciala si
Toracica, 121 Boulevard de Waterloo, Bruxelles, Belgia
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Activitati medicale
Perioada Din iulie 2007 pana in ianuarie 2010
Functia sau postul ocupat Clinical Research Associate
Activitati si responsabilitati principale Implemetarea, organizarea si managementul studiilor clinice multicentrice la nivel national
Numele si adresa angajatorului GSK Romania, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, Bucuresti
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Activități de cercetare-dezvoltare în domeniul farmaceutic

Educaţie şi formare
Perioada Din ianuarie 2010 pana in septembrie 2015
Calificarea / diploma obţinută Medic Specialist Chirurgie Orala si Maxilo-faciala
Disciplinele principale studiate / Chirurgia capului si gatului, oncologia, radioterapia si patologia capului si gatului
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Spitalul clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu, Calea Plevnei nr.17-21 ,
/ furnizorului de formare sector 1, Bucuresti
Perioada Noiembrie 2013
Calificarea / diploma obţinută Surgical Observership in Beth Israel Medical Center
Disciplinele principale studiate / Chirurgia capului si gatului, chirurgia tiroidei, oncologia, radioterapia si patologia capului si gatului
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Beth Israel Medical Center, Institute for Head and Neck and Thyroid Cancer
/ furnizorului de formare
Perioada Septembrie 2008 – Iunie 2009
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de Management sanitary
Disciplinele principale studiate / Managementul financiar si al resurselor umane in sistemul de sanatate;
competenţe profesionale dobândite Etica in managementul sistemului de sanatate;
Managementul situatiilor de criza, metode de analiza si prognoza in sistemul de sanatate;
Politici UE privind sistemul de sanatate.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Economie, Academia de Studii Economice Bucuresti
/ furnizorului de formare
Perioada Din 2005 pana in 2009
Calificarea / diploma obţinută Doctor medic dentist
Disciplinele principale studiate / Medicina Dentara: patologie orala, chirurgie endodontie, protetica, ortodontie, preventie orala
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Medicina şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicina Dentara
/ furnizorului de formare
Perioada Din 1999 pana in 2005
Calificarea / diploma obţinută Doctor medic
Disciplinele principale studiate / Medicină generală
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Medicina şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea Medicina Generală
/ furnizorului de formare
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) materna(e) Romana

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e) Engleza, Franceza, Rusa


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisa
conversatie
Engleza Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
C2 C2 C2 C1 C2
experimentat experimentat experimentat experimentat experimentat
Franceza Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
B2 B2 B1 B1 B1
independent independent independent independent independent
Rusa Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
C2 C2 C2 C2 C2
experimentat experimentat experimentat experimentat experimentat
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi aptitudini de utilizare Editare şi procesare text şi imagini (Microsoft Office, CorelDraw, QuarkXpress, Adobe Acrobat, Adobe
a calculatorului Photoshop)

Competenţe şi aptitudini sociale Spirit de echipă, bine organizata, sociabila, punctuala

Carnet de conducere Categoriile A si B

Additional information Cursuri postuniversitare de perfecționare si workshop-uri


- International Course Oral Cancer- Clinical and Therapeutic Considerations, Cluj-Napoca, 2017
- Advanced Course on Orbital Reconstruction - Birmingham, 2016
- Operative Techniques in Craniomaxillofacial Surgery –Vienna, 2015
-“Chirurgia Mohs in tratamentul cancerelor cutanate” – UMF Carol Davila Bucuresti si Societatea
Romana de Medicina Estetica si Dermatologie Chirurgicala, Bucuresti, 11 iunie 2013
-“Managementul tesutului moale in zona estetica” – Societatea de Stomatologie Estetica din Romania,
Bucuresti, 29 martie 2013
-“Reconstructia tridimensionala a osului alveolar” – Societatea de Stomatologie Estetica din Romania,
Bucuresti, 23-24 noiembrie 2012
-Séminaire de Cancérologie Chirurgicale – Mélanomes de la sphère cervico-faciale: traitements –
Institut Jules Bordet, Bruxelles 23 avril 2012
-”Surgery of the midface. Congenital malformations and facial deformities” – Romania EACMFS
International Educational Programme, Cluj-Napoca, 17 mai 2011
-"Chirurgie dermatologică" – organizat de UMF “Carol Davila” Bucureşti, 27-28 octombrie 2011
-“Parotid surgery. Success and failure in implantology” – International course of Cranio-maxillo-facial
surgery, Iasi Romania, 29-30 octombrie 2010
-”Trauma of the middle third of the face & Complications and failures in dental implants” – EACMFS
Romanian International Programme; Third Phase, 3rd Course, Constanța Romania 16-17 aprilie 2010
-“Time Manager – Priorities & Results Program – TMI Romania, 6 decembrie 2007

Afilieri ştiinţifice:
-European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
-Societatea Româna de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială

Premii:
-Certificate of Appreciation - the 19th Congress of the Balkan Stomatological Society – BaSS, April
24- 27, 2014 – Belgrade – Serbia
- Leibinger Prize granted at the EACMFS Congress London September 2016