Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

02 PLATITI LEI , adicã


Foaie de varsamânt 68
sasezecisioptlei

PLATITOR S.C.BENNY AREDA SRL BARLAD

Cod de identificare fiscalã 30782634 Adresa


BARLAD str.REPUBLICII nr.56

Angajament : Cod Indicator Cod program

BENEFICIAR
BUGETUL DE STAT

Cod de identificare fiscalã 30782634


Cod IBAN
beneficiar RO64TREZ65720A470600XXXX
La Trezorerie operativa Municipiul Barlad
Nr.de evidentã a plãtii Data emiterii
pt. Decizie de impunere/ PV
Reprezentând :
CAPM-constructii - pentru IUNIE 2020
Semnãtura plãtitorului si Stampila

(2) Data debitãrii v. 2020