Sunteți pe pagina 1din 56

Romanian Guide

Drepturile dumveavoastră în
concediul de maternitate explicate
Ghidul Legii privind protecţia maternităţii 1994-2004

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 1 02/10/2012 11:01:07


Acest ghid a fost tradus din versiunea aprobată a
agenţiei literare National Adult, în engleza clară,
a “Drepturile dumveavoastră în concediul de ma-
ternitate explicate: Ghidul Legii privind protecţia
maternităţii 1994-2004” . Publicaţie 2012

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 1 02/10/2012 11:01:07


PROGRESS

Această publicaţie este susţinută de programul Uniunii Europene pentru


Forţa de muncă şi solidaritate socială – PROGRESS (2007–2013).

Acest program este implementat de Comisia Europeană. A fost înfiinţat


pentru a susţine financiar implementarea obiectivelor Uniunii Europene
în scopul angajării, afacerilor sociale şi a oportunităţilor egale, după
cum este stabilit în Agenda Socială, şi contribuie astfel la îndeplinirea
scopurilor strategiei de la Europa din 2020 în aceste domenii.

Programul de şapte ani vizează toţi acţionarii care pot ajuta la con-
turarea dezvoltării corespunzătoare şi eficiente a forţei de muncă şi a
legislaţiei sociale şi politicilor din UE-27, EFTA-EEA şi EU Ţări candi-
date şi pre-candidate.

Pentru mai multe informaţii puteţi accesa: http://ec.europa.eu/progress

Informaţiile conţinute în această publicaţie nu reflectă neapărat poziţia


sau opinia comisiei europene.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 2 02/10/2012 11:01:07


Drepturile dumveavoastră în
concediul de maternitate explicate
Ghidul Legii privind protecţia maternităţii 1994-2004

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 3 02/10/2012 11:01:08


Prima publicaţie (septembrie) 2012 De

The Equality Authority


Birchgrove House
Roscrea
Co Tipperary

şi

The Equality Authority


2 Clonmel Street
Dublin 2

© 2012 Tribunalul de egalitate

ISBN 978-1-908275-51-6

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 4 02/10/2012 11:01:08


Cuprins
Pagina

Introducere

1. Care sunt drepturile mele conform Legii protecţiei


maternităţii 1994–2004? 10

Cine este asigurat de această lege? 11

Dacă am nevoie de timp liber înainte de concediu, îl pot obţine? 12

Trebuie să anunţ datele programărilor mele? 12

Cum anunţ şi cu cât timp înainte trebuie să anunţ? 12

2. Ce trebuie să fac pentru timpul liber pentru clasele


ante-natale\? 14

Există reguli cu privire la concediul pentru clasele ante-natale? 14

Ce se întâmplă dacă clasele ante-natale sunt într-o perioadă


în care nu pot să particip? 15

3. Pot obţine concediul de risc maternal în perioada sarcinii? 16

Ce este concediul de risc maternal? 16

Cum este evaluat? 16

Dar turele de noapte? 17

În ce situaţii pot obţine concediul de risc maternal? 17

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 5 02/10/2012 11:01:08


Voi obţine un certificat pentru concediul de risc maternal? 17

Voi fi plătit dacă sunt în concediu de risc maternal? 18

Cât poate dura concediul de risc maternal? 18

Ce preavize trebuie să dau angajatorului? 19

Ce preavize trebuie să îmi dea angajatorul? 19

4. Care sunt drepturile mele de maternitate şi nu numai? 21

Trebuie să dau preaviz pentru concediul de maternitate? 21

Dacă copilul meu se naşte prematur? 22

Tot trebuie să dau preaviz dacă copilul meu se naşte prematur? 22Dacă copilul meu se naşte după termen? 23

Ce preaviz trebuie să dau dacă copilul meu se naşte mai târziu? 23

Ce se întâmplă dacă copilul meu nu supravieţuieşte? 23

5. Pot anula concediul suplimentar de maternitate dacă


mă îmbolnăvesc? 24

Trebuie să dau preaviz pentru a încheia concediul suplimentar? 25

6. Їmi pot amâna concediul de maternitate dacă copilul meu


este în spital? 26

Ce preaviz trebuie să dau pentru a amâna concediul? 27

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 6 02/10/2012 11:01:08


7. La ce fel de concediu au taţii dreptul? 28

Ce fel de preaviz de concediu trebuie să dea tatăl? 28

8. Voi avea liber dacă alăptez? 30

Trebuie să îmi anunţ angajatorul că alăptez? 31

9. Va fi locul meu de muncă asigurat când voi fi în concediu


de maternitate? 32

Care sunt drepturile mele băneşti când sunt în concediu? 33

Vor fi afectate beneficiile mele legate de pensie şi contribuţiile mele? 33

Vor fi contribuţiile mele de asistenţă socială afectate? 33

Ce se întâmplă dacă sunt în perioada de probă, în training sau


fac un stagiu când intru în concediul de maternitate? 34

Pierd concediul anual? 34

Pierd sărbătorile legale? 35

10. Pot să mă întorc la vechiul loc de muncă după concediu? 36

Am drepturi cu privire la funcţia la care mă întorc? 36

Mi se poate cere să fac ceva diferit? 36

Cum să notific dacă intenţionez să mă întorc la servici? 37

11. Sunt protejat împotriva suspendării sau concedierii cât sunt


în concediu? 38

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 7 02/10/2012 11:01:08


Am drepturi cu privire la concedierea sau suspendarea incorectă? 38

Ce să fac dacă sunt concediat sau discriminat din cauza


sarcinii mele? 39

Poate decide angajatorul meu termenii drepturilor mele si


cele legate de maternitate? 39

Anexa A – Dispute şi apeluri 40

Audierea disputelor 40

Executare 43

Concedieri 43

Apeluri 46

Anexa B – Tribunalul de egalitate 47

Informaţii şi suport 47

Informaţii privind egalitatea 47

Orar 48

Alte ghiduri disponibile în aceste serii includ 48

Anexa C – Contacte şi adrese 49

Anexa D – Întrebări frecvente 50

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 8 02/10/2012 11:01:08


9 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Introducere

Acest ghid stabileşte elementele principale ale Legii privind protecţia


maternităţii din 1994. De atunci legea a fost amendată (modificată) de
trei ori. Au fost amendate prin :

• Instrumentul statutar nr 29 din 2001,


• Instrumentul statutar nr 51 din 2006, şi
• Legea privind protecţia maternităţii din 2004.

Legile sunt acum cunoscute ca şi Legea privind protecţia maternităţii


1994–2004. Copii ale legislaţiei sunt disponibile la:

Biroul publicaţiilor guvernamentale


Strada Molesworth
Dublin 2
Tel: (01) 647 6879 sau la www.oireachtas.ie
Sunt de asemenea disponibile la www.equality.ie

Legea privind protecţia maternităţii (MPA 1994) a fost introdusă pentru a


pune în aplicare Directiva consiliului 92/85/EEC din 19 octombrie 1992.

Acest ghid are doar scop informativ.


Nu este un document legal.

Este important să ţineţi cont că acesta este un ghid al prevederilor


Legii privind protecţia maternităţii. Nu este o interpretare legală a
prevederilor. Aţi putea avea nevoie de consiliere legală pentru
intepretarea prevederilor.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 9 02/10/2012 11:01:08


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 10

1. Care sunt drepturile mele conform Legii privind protecţia


maternităţii 1994–2004?

Legea privind protecţia maternităţii oferă angajatei însărcinate dreptul la:

• 26 săptămâni de concediu de maternitate plătite (aţi putea avea


dreptul la o plată de protecţie socială sau angajatorul dumneavoastră
poate continua să vă plătească);
• 16 săptămâni adiţionale de concediu de maternitate neplătit;
Timp liber pentru îngrijire ante şi post natală (programări medicale);
• Timp liber pentru clasele ante-natale (un set de clase, diferite faţă de
ultimile trei clase. Vedeţi pagina 14);
• Concediu de risc maternal;
• Concediul paternal dacă mama decedează;
• Timp liber de la muncă sau ore de lucru reduse pentru a permite
alăptarea;
• Protecţia anumitor drepturi de muncă;
• Dreptul de a vă întoarce la muncă după concediu;
• Protecţie împotriva concedierii;
• Un mecanism pentru rezolvarea disputelor şi apelurilor în
conformitate cu această lege;
• Oprirea concediului de maternitate suplimentar cu acordul
angajatorului dacă mama se îmbolnăveşte;
• Concediu de maternitate prelungit dacă copilul trebuie să
fie spitalizat.

Câteva drepturi adiţionale sunt de asemenea prevăzute. Acestea au


nevoie de acordul angajatorului.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 10 02/10/2012 11:01:09


11 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Tatăl are dreptul la restul concediului de maternitate dacă mama


copilului decedează la naştere sau în timpul concediului de maternitate.
În aceste circumstanţe şi la discreţia angajatorului, tatăl poate de
asemenea să îşi prelungească concediul dacă copilul a trebuit să fie
spitalizat sau să îşi oprească concediul dacă el se îmbolnăveşte.

În cazul decesului mamei în timpul concediului de maternitate, tatăl are


dreptul la concediu. Un angajator nu poate nega acest drept. Aceştia nu
pot amâna luarea acestui concediu.

Cine este asigurat de această lege?

Orice angajat cu un “contract”de muncă este asigurat de această lege.


Următorii sunt de asemenea incluşi:

• oricine este angajat cu un contract de servicii;


• începătorii şi angajaţii agenţiilor de recrutare;
• angajaţii într-o gamă largă de sectoare publice şi private cum ar fi
membrii ai Garda Síochána, funcţionarii publici, autorităţile locale şi
directorii din serviciul de asistenţă medicală; şi
• angajaţii care se află în perioada de probă, angajaţii temporari şi cei
care lucrează cu jumătate de normă.

Angajaţii forţelor de apărare şi ai Garda Síochána nu sunt asiguraţi de


această lege pentru clasele ante şi post natale şi nici nu sunt asiguraţi
de Legea privind concedierile incorecte. Vă rugăm să faceţi referire la
pagina 14, 15, 43 și 44 a acestui ghid pentru detalii suplimentare.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 11 02/10/2012 11:01:09


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 12

Dacă am nevoie de timp înainte de concediu, îl pot obţine?

Îngrijire ante şi post natală

Pe lângă cele 26 de săptămâni de concediu de maternitate, angajatele


care sunt însărcinate şi de asemenea cele care au născut deja recent au
dreptul la concediu plătit pentru a primi îngrijiri ante şi post natale.
Dacă sunteţi însărcinată, sau dacă aţi născut în ultimile 14 săptămâni,
sau dacă aveţi o programare legată de sarcină, aveţi dreptul la concediu
pentru a merge la programări.

Legea nu stablieşte o limită pentru numărul de programări la care puteţi


merge. Dreptul legal este timpul de a merge la programări, durata şi
timpul de a vă reîntoarce la locul de muncă.

Trebuie să anunţ datele programărilor mele?

Da. În conformitate cu legea trebuie să anunţaţi angajatorul dacă aveţi


programări medicale în timpul sau după sarcină.

Cum anunţ şi cu cât timp înainte trebuie să anunţ?

Trebuie să notificaţi angajatorul în scris cu privire la data şi ora


programării cât mai curând posibil, dar notificarea ar trebui să fie făcută
cel puţin cu două săptămâni înainte de programare.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 12 02/10/2012 11:01:09


13 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Angajatorul dumneavoastră vă poate cere să îi prezentaţi cardul cu


programări sau alte documente corespunzătoare care să ateste:

• Data şi ora programării


• Confirmarea sarcinii, şi
• Data la care se va naşte copilul dumneavoastră

Cu toate acestea, nu trebuie să faceţi acest lucru pentru prima


programare.

Dacă trebuie să mergeţi la o vizită ante sau post natală fără programare
şi nu puteţi anunţa aşa cum vă este cerut, trebuie să îi dovediţi
angajatorului că aţi fost la programare şi motivul pentru care nu
aţi putut notifica la timp. Ar trebui să faceţi acest lucru în curs de o
săptămână de la data programării.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 13 02/10/2012 11:01:09


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 14

2. Ce trebuie să fac pentru timpul liber pentru clasele


ante-natale?

Aveţi dreptul la concediu plătit, pentru a participa la un set de clase


ante-natale (altele decât ultimile trei clase). Ultimile trei clase ar trebui
să fie urmate în mod normal după ce a început concediul de maternitate.
Tatăl copilului (dacă lucrează cu un contract de muncă) are de asemenea
dreptul la concediu plătit pentru a participa la ultimile două clase ante-
natale înainte de naştere.

Membrii forţelor de apărare şi ai Garda Síochána nu au dreptul la


concediu pentru clasele ante natale.

Există reguli cu privire la concediul pentru clasele ante-natale?

Da. Există reguli şi regulamente cu privire la concediul pentru vizitele


ante-natale.

• O angajată însărcinată sau tatăl copilului trebuie să:

• Notifice angajatorul în scris cu privire la datele şi orele fiecărei clase


cât mai curând posibil şi cel puţin cu două săptămâni înainte de data
clasei; Poată furniza, dacă este necesar, un document – de exemplu,
un card de programări – care să arate datele şi orele clasei sau ale
claselor la care doriţi să participe.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 14 02/10/2012 11:01:09


15 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Dacă dumneavoastră sau tatăl copilului nu poate face acest lucru dar nu
din vina duumneavoastră, trebuie să dovediţi angajatorului că aţi luat
parte la clasa respectivă şi să menţionaţi motivul pentru care nu aţi putut
notifica. Trebuie să faceţi acest lucru în curs de o săptămână de la data
clasei.

Ce se întâmplă dacă clasele ante-natale sunt într-o perioadă în care


nu pot să particip?

Dacă nu puteţi participa la un set complet de clase (altele decât ultimile


trei) în timpul sarcinii din cauza circumstanţelor care nu depind de
dumneavoastră (inclusiv pierderea sarcinii, naşterea prematură a
copilului sau îmbolnăvirea) aveţi dreptul, în timpul sarcinii, la concediu
plătit pentru a merge la clasele rămase.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 15 02/10/2012 11:01:10


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 16

3. Pot obţine concediul de risc maternal în perioada sarcinii?

Dacă sunteţi însărcinată, aţi născut sau aţi alăptat, aţi putea avea dreptul
la concediul de risc maternal în anumite situaţii.

Ce este concediul de risc maternal?

Concediul de risc maternal este atunci când un angajat are dreptul la 21


de zile de concediu plătit de la locul de muncă. Atunci când cele 21 de
zile din concediul de risc maternal se termină, persoana mai are dreptul
la un beneficiu pentru concediul de risc maternal. Vezi pagina 17-18.

Cum este evaluat?

Regulamentele siguranţei, sănătăţii şi bunăstării la locul de muncă (a


angajatelor însărcinate) obligă angajatorul să evalueze orice risc de
siguranţă sau sănătate a:
• Oricărei angajate însărcinate,
• Oricărei angajate care alăptează, sau
• Oricărei angajate care a născut recent.

Această evaluare ar trebui să identifice orice fel de condiţii de la locul


de muncă sau sarcini care v-ar putea pune sănătatea sau sănatatea şi
siguranţa copilului în pericol.

Angajatorii trebuie să facă tot posibilul pentru a asigura sănătatea şi siguranţa


atunci când sunteţi gravidă sau dacă aţi născut recent sau dacă alăptaţi.

Dacă nu este posibil ca angajatorul dumneavoastră să facă acest lucru,


trebuie să vi se dea alt tip de muncă.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 16 02/10/2012 11:01:10


17 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Dar turele de noapte?

Dacă un doctor spune că este necesar pentru siguranţa şi sănătatea


dumneavoastră, angajatorii nu vă pot obliga să munciţi noaptea în timpul
sarcinii dumneavoastră sau pentru 14 săptămâni de la naşterea copilului
dumneavoastră.

În ce situaţii pot obţine concediul de risc maternal?

Concediul de risc maternal este asigurat atunci când sănătatea şi


siguranţa, fie a mamei fie a copilului sunt riscate, din cauza muncii pe
care o faceţi. În această situaţie ar trebui să primiţi concediu dacă:

• nu este posibil ca angajatorul dumneavoastră să vă mute pentru a face


altceva, sau
• mutarea pe o altă poziţie nu este rezonabilă (de exemplu, este departe
de unde locuiţi)

În aceste cirumstanţe, “alt lucru” înseamnă lucrul care vi se potriveşte şi


care corespunde cu ceea ce faceţi.

Voi obţine un certificat pentru concediul de risc maternal?

Dacă obţineţi concediul de risc maternal, aveţi dreptul să cereţi un


certificat ce evidenţiază motivele pentru care vi s-a acordat acest
concediu. Acest certificat trebuie să menţioneze de asemenea data la
care a început concediul şi cât de lung se aşteaptă să fie concediul.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 17 02/10/2012 11:01:10


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 18

Voi fi plătit dacă sunt în concediu de risc maternal?

Dacă sunteţi în concediu de risc maternal, trebuie să fiţi plătit cu rata


normală de către angajator pentru primele 21 de zile din concediu.

Această perioadă de concediu de 21 de zile nu trebuie să fie 21 de zile la


rând – pot fi separate în mai multe perioade mai scurte.

Dacă concediul de risc maternal este mai mare de 21 de zile, aţi putea avea
dreptul la o plată de protecţie socială dacă aveţi suficiente contribuţii PRSI.

Pentru mai multe informaţii despre plata beneficiului pentru concediul


de risc maternal, vă rugăm să contactaţi departamentul de protecţie
socială, sănătate şi sectorul privind protecţia socială. (Detaliile complete
de contact sunt date în anexa C a acestui ghid).

Cât poate dura concediul de risc maternal?

Concediul de risc maternal se poate termina în mai multe feluri:

• Când începe concediul de maternitate;


• Dacă opriţi alăptarea;
• Dacă nu aţi oprit alăptarea, atunci la 26 de săptămâni de la
naşterea copilului;
• Dacă angajatorul face paşii necesari pentru a asigura faptul că nu
există niciun fel de risc la locul de muncă;
• Dacă angajatorul dumneavoastră poate să vă mute într-o poziţie mai
potrivită şi corespunzătoare;
• Dacă sunteţi angajat cu un contract cu termen fix, la sfârşitul
acelui termen.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 18 02/10/2012 11:01:10


19 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Ce preavize trebuie să dau angajatorului?

Dacă opriţi alăptarea sau dacă credeţi că nu mai aveţi niciun risc, trebuie
să scrieţi cât mai curând posibil angajatorului pentru a îi anunţa că
dumneavoastră consideraţi că este sigur să vă întoarceţi din nou la servici.

Ce preavize trebuie să îmi dea angajatorul?

Când angajatorul dumneavoastră primeşte notificarea scrisă despre


dorinţa dumneavoastră de a vă întoarce la muncă şi nu au niciun motiv
pentru a crede că aţi risca ceva, trebuie să urmeze toţi paşii rezonabili
pentru a se asigura că vă puteţi întoarce la locul de muncă pe care îl
aveaţi înainte de a intra în concediu.

Angajatorul vă va scrie apoi să vă anunţe că vă puteţi întoarce la servici.

De asemenea, dacă angajatorul dumneavoastră:

• ia orice paşi necesari pentru a se asigura că nu mai sunteţi expus la


niciun risc;

sau

• apare varianta de a vă muta pe o altă poziţie pentru a face ceva


ce vi se potriveşte mai mult şi ceva ce este mai convenabil pentru
dumneavoastră,

Trebuie să vă scrie pentru a vă anunţa că vă puteţi întoarce la servici.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 19 02/10/2012 11:01:10


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 20

Concediul de risc maternal se termină la:

• şapte zile după ce sunteţi notificaţi de către angajatorul


dumneavoastră că vă puteţi întoarce la muncă;

sau

• dacă vă întoarceţi la muncă mai devreme de şapte zile, atunci


concediul de risc maternal se va termina în prima zi în care vă
întoarceţi la muncă.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 20 02/10/2012 11:01:10


21 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

4. Care sunt drepturile mele de maternitate şi nu numai?

Aveţi deptul la:

• 26 de săptămâni de concediu de maternitate la rând, şi


• 16 săptămâni la rând de concediu de maternitate suplimentar neplătit
începând imediat după terminarea concediului de maternitate

Dacă copilul dumneavoastră trebuie să fie spitalizat atunci concediul


de la 26 şi 16 săptămâni poate fi luat mai târziu dar numai cu acordul
angajatorului.

Puteţi să începeţi şi să vă terminaţi concediul de maternitate în orice zi,


la alegerea dumneavoastră, dar trebuie:

• să luaţi cel puţin două săptămâni concediu înainte de sfârşitul lunii în


care copilul trebuie să se nască; şi
• să luaţi patru săptămâni concediu după ce copilul s-a născut

Trebuie să dau preaviz pentru concediul de maternitate?

Dacă doriţi să luaţi concediu de maternitate, trebuie să îi scrieţi


angajatorului pentru a îl anunţa. Ar trebui să faceţi acest lucru cât mai
curând posibil dar cu cel puţin patru săptămâni înainte de a intra în
concediul de maternitate.

Ar trebui să daţi de asemenea angajatorului un certificat medical


confirmând sarcina dumneavoastră şi precizând săptămâna în care
copilul trebuie să se nască.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 21 02/10/2012 11:01:10


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 22

Dacă circumstanţele se schimbă, trebuie să vă retrageţi aplicaţia pentru


concediul de maternitate scriind angajatorului şi spunându-i că doriţi să
vă retrageţi aplicaţia.

Dacă doriţi să vă folosiţi de dreptul la concediu de maternitate


suplimentar, trebuie din nou să scrieţi angajatorului pentru a îi spune că
intenţionaţi să luaţi concediu de maternitate suplimentar. Trebuie să faceţi
acest lucru cât mai curând posibil dar cu siguranţă cu patru săptămâni
înainte de data la care concediul de maternitate trebuie să înceapă.

Puteţi să scrieţi angajatorului şi să îi spuneţi că doriţi concediu de


maternitate suplimentar în acelaşi timp în care cereţi concediul de
maternitate. Trebuie să faceţi acest lucru cât mai curând posibil, dar cu
cel puţin patru săptămâni înainte de data care ar fi trebuit să fie data de
întoarcere, dacă nu aţi aplicat să mai luaţi concediu de maternitate.

Dacă copilul meu se naşte prematur?

Aveţi dreptul la concediu de cel puţin 26 de săptămâni începând la


oricare din variantele de mai jos:

• prima zi de concediu de maternitate; sau


• data la care aţi născut; sau
• o anumită dată (pentru motive certificate medical cum ar fi operaţia
de cezariană).

Tot trebuie să dau preaviz dacă copilul meu se naşte prematur?

Dacă naşteţi cu patru săptămâni înainte de data prevăzută, trebuie să


anunţaţi angajatorul în curs de 14 zile de la naştere.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 22 02/10/2012 11:01:10


23 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Dacă copilul meu se naşte după termen?

Dacă mai aveţi mai puţin de patru săptămâni de concediu de maternitate


când copilul trebuie să se nască, atunci aveţi dreptul să luaţi concediu de
maternitate extins de până la patru săptămâni consecutive.

Dacă vi s-a extins concediul de maternitate din cauza naşterii întârziate,


aveţi încă dreptul de a lua concediu de maternitate suplimentar.

Ce preaviz trebuie să dau dacă copilul meu se naşte mai târziu?

Dacă aveţi mai puţin de patru săptămâni de concediu de maternitate


rămase până când copilul se naşte, pentru a primi dreptul de extensie
până la patru săptămâni concediu de maternitate, trebuie să îi scrieţi
angajatorului (sau cineva trebuie să o facă pentru dumneavoastră)
pentru a anunţa:

• Extensia de concediu propusă; şi


• Planul dumneavoastră de a lua concediu prelungit şi cu cât timp
intenţionaţi să prelungiţi

Ce se întâmplă dacă copilul meu nu supravieţuieşte?

În cazul unei naşteri a unui copil mort ce are loc după 24 de săptămâni
de sarcină, încă aveţi dreptul la 26 de săptămâni concediu de
maternitate.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 23 02/10/2012 11:01:10


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 24

5. Pot anula concediul suplimentar de maternitate dacă mă


îmbolnăvesc?

Dacă sunteţi bolnav şi doriţi să încheiaţi concediul suplimentar de


maternitate neplătit, puteţi ruga angajatorul să încheie concediul
suplimentar de maternitate în orice moment în cursul ultimilor patru
săptămâni de concediu de maternitate (când angajatorul a fost notificat
de intenţia dumneavoastră de a lua concediu de maternitate prelungit)
sau în cursul concediului de maternitate suplimentar.

Cu toate acestea, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că nu există niciun


drept cu privire la terminarea concediului de maternitate suplimentar
dacă vă îmbolnăviţi.

Cu toate acestea, dacă angajatorul este de acord, concediul de


maternitate suplimentar se va încheia la data agreată cu dumneavoastră,

Dacă concediul de maternitate suplimentar este încheiat la cererea


dumneavoastră, următoarele reguli se vor aplica:

• Orice absenţă de la locul de muncă (după ce concediul de maternitate


suplimentar este încheiat) se tratează în acelaşi fel ca orice absenţă de
la locul de muncă din cauza îmbolnăvirii; şi
• Concediul suplimentar este pierdut şi dumneavoastră nu mai aveţi
dreptul la acesta la o dată ulterioară.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 24 02/10/2012 11:01:10


25 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Trebuie să dau preaviz pentru a încheia concediul suplimentar?

Dacă sunteţi bolnav şi doriţi să încheiaţi concediul de maternitate


suplimentar, trebuie să rugaţi angajatorul să facă acest lucru în scris.
Dacă este necesar, veţi putea ruga pe cineva să facă acest lucru pentru
dumneavoastră.

Angajatorul dumneavoastră trebuie să vă scrie pentru a vă anunţa dacă


va încheia concediul suplimentar de maternitate.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 25 02/10/2012 11:01:10


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 26

6. Їmi pot amâna concediul de maternitate dacă copilul meu


este în spital?

Dacă doriţi să amânaţi (anulaţi sau amânaţi) o parte a concediului de


maternitate pentru că bebeluşul dumneavoastră este în spital, trebuie să
primiţi aprobarea angajatorului. Nu există drepturi clare cu privire la
amânarea concediului.

Un părinte poate cere angajatorului să amâne în totalitate sau doar o


parte a concediului de maternitate sau a concediului paternal dacă se
află în:

• Concediu de maternitate de mai mult de 14 săptămâni dintre care cel


puţin patru săptămâni după naşterea copilului;
• Concediu de maternitate suplimentar;
• Concediu paternal; sau
• Concediu paternal suplimentar.

Dacă angajatorul este de acord să amâne concediul, vă veţi întoarce


la locul de muncă la data agreată cu acesta. Veţi avea dreptul să luaţi
concediul amânat complet, începând nu mai târziu de şapte zile după ce
copilul dumneavoastră a părăsit spitalul.

Dacă amânaţi concediul de maternitate (concediul paternal) şi apoi


intraţi în concediu medical, acest concediu este văzut ca un concediu
de maternitate dacă nu anunţaţi angajatorul că nu doriţi să începeţi
concediul amânat.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 26 02/10/2012 11:01:10


27 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

De îndată ce angajatorul a fost notificat, absenţa dumneavoastră de la


locul de muncă din cauza îmbolnăvirii este tratată în acelaşi fel ca şi alte
concedii medicale de la locul de muncă, dar veţi pierde concediul amânat.

Concediul poate fi amânat până la şase luni.

Ce preaviz trebuie să dau pentru a amâna concediul?

Dacă doriţi să amânaţi o parte a concediului dumneavoastră deoarece


copilul a fost spitalizat, trebuie să scrieţi angajatorului referitor la
această cerere. Dacă este necesar, puteţi trimite pe cineva să notifice
acest lucru în locul dumneavoastră.

Dacă angajatorul vă cere, va trebui să furnizaţi:

• o scrisoare sau alte documente corespunzătoare de la spital ce


confirmă faptul că copilul dumneavoastră este în spital; şi
• o a doua scrisoare sau alte documente corespunzătoare de la spital sau
de la doctorul copilului ce confirmă data la care copilul va fi externat.

Angajatorul dumneavoastră trebuie să vă anunţe în scris decizia cât mai


curând posibil.

Trebuie să vă notificaţi angajatorul când doriţi să vă continuaţi concediul.


Ar trebui să faceţi acest lucru cât mai curând posibil dar nu mai târziu de
data la care doriţi ca respectivul concediu să înceapă din nou.

Un angajator poate renunţa la dreptul de a primi o notificare.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 27 02/10/2012 11:01:10


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 28

7. La ce fel de concediu au taţii dreptul?

Taţii au dreptul doar la concediul paternal dacă mama copilului decedează


în 40 de săptămâni de la naştere. Altfel taţilor nu le este permis concediul
sau orice fel de plecare.

Dacă decesul mamei are loc în 24 de săptămâni după naştere, atunci tatăl
care este angajat cu un contract de muncă are dreptul la:

Restul concediului de maternitate (concediu plătit) şi concediu de


maternitate suplimentar (concediu neplătit).

Toate sau o parte din cele 16 săptămâni suplimentare pot fi amânate în


cazul în care copilul este spitalizat.

Dacă decesul mamei are loc la 24 de săptămâni după naştere, atunci tatăl
are dreptul la concediu până la săptămâna 40.

Concediul va începe în şapte zile de la decesul mamei.

Un tată poate avea dreptul la un ajutor social de la Departamentul


Protecţiei Sociale. Detaliile complete sunt date în anexa C a acestui ghid.

Ce fel de preaviz de concediu trebuie să dea tatăl?

Dacă mama copilului decedează şi tatăl doreşte să se folosească de


dreptul său la concediu, trebuie să îşi anunţe angajatorul despre decesul
mamei înainte sau în ziua în care doreşte să intre în concediu. El trebuie
să precizeze intenţia sa de a lua concediu înainte sau în prima zi de

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 28 02/10/2012 11:01:10


29 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

concediu şi trebuie să menţioneze cât de mult concediu consideră că este


îndreptăţit să primească. Dacă este necesar, el poate trimite pe altcineva
să facă acest lucru pentru el.

Dacă este cerut de angajator, tatăl trebuie de asemenea să furnizeze


o copie a certificatului de deces al mamei şi a certificatului de naştere
al copilului.

Dacă un tată doreşte să îşi primească drepturile de concediu prelungit


(când mama a decedat în 24 de săptămâni de la naştere) el trebuie să
notifice angajatorul (sau să aranjeze notificarea angajatorului) spunând că
intenţionează să îşi prelungească concediul. El poate face acest lucru fie
în acelaşi timp cu aplicarea iniţială pentru concediu; sau cel puţin cu patru
săptămâni înainte de data la care este aşteptat să se întoarcă la locul de
muncă.

Tatăl poate schimba data la care se întoarce la locul de muncă.

Concediul poate fi încheiat dacă tatăl se îmbolnăveşte. Acest lucru poate


fi făcut cu acordul angajatorului.

Pentru mai multe informaţii cu privire la acest lucru sau cu privire la


alte drepturi ce au legătură cu concediul familiei pentru taţi, contactaţi
Tribunalul pentru egalitate la numărul de telefonl local 1890 245 545 sau
verificaţi www.equality.ie

Informaţii cu privire la concediul pentru îngrijirea copilului pentru


taţi este disponibil de la Tribunalul pentru egalitate sau la adresa
www.equality.ie

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 29 02/10/2012 11:01:10


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 30

8. Voi avea liber dacă alăptez?

Dacă vă alăptaţi copilul, aveţi dreptul la:

• Concediu plătit pentru a vă hrăni copilul la locul de muncă; sau


• Ore de lucru reduse – fără pierdere de bani – pentru a vă hrăni copilul
în afara locului de muncă.

Angajatorul dumneavoastră decide care opţiune vi se potriveşte mai mult.

Definiţia “alăptării” în conformitate cu legea include alăptarea imediată a


copilului sau stocarea laptelui şi hrănirea ulterioară a copilului.

Angajatorul dumneavoastră nu este obligat să furnizeze facilităţi pentru


a alăpta la locul de muncă dacă acestea ar costa mai mult decât costul
nominal.

Dacă vă alăptaţi copilul la locul de muncă, aveţi dreptul să luaţi o oră


liberă în fiecare zi ca şi pauză de alăptat. Nu veţi pierde bani pentru
această oră.

Puteţi lua o pauză în mai multe feluri:

• O pauză de 60 de minute;
• două pauze de 30 de minute;
• trei pauze de 20 de minute; sau
• după cum a fost agreat de dumneavoastră şi angajator

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 30 02/10/2012 11:01:10


31 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Dacă alăptaţi în afara locului de muncă, aveţi dreptul la ore de lucru


reduse de până la o oră în fiecare zi. Din nou, nu veţi pierde bani pentru
această oră.

Această reducere în ore poate fi aplicată în mai multe feluri:

• O perioadă de 60 de minute;
• două perioade de 30 de minute;
• trei perioade de 20 de minute; sau
• după cum a fost agreat de dumneavoastră şi angajator.

Trebuie să îmi anunţ angajatorul că alăptez?

Dacă alăptaţi şi dacă doriţi să vă folosiţi de timp liber sau de ore de lucru
reduse, va trebui să vă anunţaţi angajatorul în scris de îndată ce ştiţi acest
lucru dar înainte de ultima dată în care vă puteţi informa angajatorul cu
privire la intenţia de a vă întoarce la lucru. De asemenea, dacă angajatorul
vă cere acest lucru, trebuie să furnizaţi dovada datei de naştere a copilului.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 31 02/10/2012 11:01:11


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 32

9. Va fi locul meu de muncă asigurat când voi fi în concediu de


maternitate?

Dacă sunteţi în concediu de maternitate sau în concediu ce are legătură


cu acesta, faptul că nu sunteţi la servici nu vă va afecta drepturile ca şi
angajat. Veţi fi tratat ca şi cum încă sunteţi acolo.

Acest lucru se aplică tuturor tipurilor de concediu:

• concediu de maternitate;
• concediu suplimentar de maternitate;
• concediul paternal (în cazul decesului mamei);
• concediul suplimentar al tatălui;
• concediul de risc maternal;
• timp liber pentru îngrijire ante sau post natală;
• timp liber sau ore reduse pentru alăptare;
• timp liber pentru clase ante-natale.

Absenţa dumneavoastră de la locul de muncă în timp ce sunteţi în orice


tip de concediu (din lista de mai sus) nu va fi tratată ca orice alt concediu
inclusiv concediul medical sau vacanţa anuală.

Angajatorul dumneavoastră nu vă poate impune să vă luaţi o zi din


concediu pentru a merge la o programare ante-natală.

Nu puteţi socoti concediul de maternitate sau vizitele ante-natale ca


dovezi de îmbolnăvire.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 32 02/10/2012 11:01:11


33 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Care sunt drepturile mele băneşti când sunt în concediu?

Angajatorul dumneavoastră nu trebuie să vă plătească atunci când sunteţi


în concediu de maternitate.

Cu toate acestea, angajatorul trebuie să vă plătească:

• atunci când primiţi îngrijiri ante sau post natale;


• atunci când participaţi la clase ante-natale;
• când luaţi concediu sau lucraţi ore mai puţine pentru că alăptaţi;
• în timpul primelor 21 de zile de concediu de risc maternal.

Vor fi afectate beneficiile mele legate de pensie şi contribuţiile mele?

Nu trebuie să faceţi contribuţii la pensie dacă sunteţi în:

• concediu suplimentar de maternitate;


• concediu paternal (dacă mama moare la 24 de ore după naştere);
• concediu paternal suplimentar.

Vor fi contribuţiile mele de asistenţă socială afectate?

Pot fi. Contribuţiile dumneavoastră pentru fondurile protecţiei sociale se


opresc dacă sunteţi în concediu. Acest lucru se aplică atâta timp cât legea
vă permite să nu trebuiască să fiţi plătit de angajator.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 33 02/10/2012 11:01:11


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 34

Această prevedere nu se aplică:

• Îngrijirii ante şi post natale,


• claselor ante-natale,
• timpului liber sau orelor de lucru reduse pentru alăptare, şi
• primelor 21 de zile din concediul de risc maternal.

Contactaţi departamentul Protecţiei Sociale pentru mai multe informaţii


cu privire la beneficiul maternităţii (plăţi sau contribuţii de protecţie
social). Adresa de internet este www.welfare.ie.

Ce se întâmplă dacă sunt în perioada de probă, în training sau fac


un stagiu când intru în concediul de maternitate?

Toate perioadele de probă, training şi perioada de pregătire sunt


suspendate când sunteţi în concediu de maternitate. Acest lucru înseamnă
că trebuie să le terminaţi când vă întoarceţi la servici.

Pierd concediul anual?

Nu. Concediul anual continuă să se mărească ca şi în mod normal în


timp ce sunteţi atât în concediul de maternitate standard cât şi concediul
de maternitate suplimentar neplătit.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 34 02/10/2012 11:01:11


35 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Pierd sărbătorile legale?

Nu. Dacă sunteţi în concediu de maternitate şi concediu de maternitate


suplimentar neplătit aveţi dreptul să fiţi creditat pentru orice sărbători
legale care au loc în timpul concediului dumneavoastră.

Trebuie să vi se acorde fie plata pentru o zi în plus fie o zi liberă


plătită într-o lună, sau o zi adiţională concediului anual pentru fiecare
sărbătoare legală care a avut loc în timpul concediului dumneavoastră.
Acest lucru se aplică de asemenea dacă angajatorul continuă să vă
plătească integral în timpul concediului dumneavoastră.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 35 02/10/2012 11:01:11


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 36

10. Pot să mă întorc la vechiul loc de muncă după concediu?

Dacă aţi fost în concediu de maternitate, concediu de maternitate


suplimentar, concediu paternal sau concediu de risc maternal, aveţi
dreptul la:

• întoarcerea la locul de muncă, la acelaşi angajator sau la noul


administrator (dacă s-a schimbat administratorul);
• Acelaşi loc de muncă cu acelaşi contract pe care l-aţi avut înainte; şi
• Termenii şi condiţiile care sunt aceleaşi pe care le aveaţi înainte şi
care includ orice îmbunătăţiri pe care le-aţi fi obţinut dacă nu aţi fi
fost absent.

Am drepturi cu privire la funcţia la care mă întorc?

Dacă nu vă făceaţi treaba normal sau ca de obicei înainte de concediu,


aveţi dreptul să vă întoarceţi fie la serviciul pe care îl aveaţi înainte de
plecare sau la serviciul obişnuit.

Mi se poate cere să fac ceva diferit?

Dacă nu este posibil sau practic pentru angajatorul dumneavoastră (sau


pentru succesorul angajatorului) să vă permită întoarcerea la vechiul loc de
muncă, ar trebui să vi se ofere o alternativă potrivită cu un nou contract.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 36 02/10/2012 11:01:11


37 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

O ‘alternatvă potrivită‘ este acel locul de muncă:

• corespunzător pentru dummeavoastră să îl efectuaţi în aceste


circumstanţe; şi
• în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului dumneavoastră
original; şi
• care include orice îmbunătăţiri în termenii şi condiţiile pe care le-aţi fi
avut dacă nu aţi fi plecat.

Dacă există vreo întrerupere sau terminare a serviciului la locul de


muncă şi nu este rezonabil să vă întoarceţi la servici la data specificată,
vă puteţi întoarce la servici în acest caz atunci când acesta va începe din
nou, sau de îndată ce este practic.

Cum să notific dacă intenţionez să mă întorc la servici?

Trebuie să îi scrieţi angajatorului (sau noului administrator) cu patru


săptămâni înainte de data la care intenţionaţi să vă întoarceţi sau ideal
mai devreme, să îi spuneţi că intenţionaţi să vă întoarceţi la servici.
Ar trebui să îi precizaţi data la care doriţi să vă întoarceţi. Dacă
este necesar, puteţi trimite pe altcineva să facă acest lucru pentru
dumneavoastră.

Persoanele care îşi amână concediul trebuie să facă aranjamente


speciale pentru notificare. Pentru mai multe informaţii cu privire
la aceste aranjamente puteţi contacta tribunalul pentru egalitate la
telefonul local 1890 245 545. Detaliile de contact complete sunt date în
anexa B a acestui ghid.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 37 02/10/2012 11:01:11


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 38

11. Sunt protejat împotriva suspendării sau concedierii cât


sunt în concediu?

Sunteţi protejat împotriva suspendării sau concedierii când:

• sunteţi în concediu de maternitate sau concediu de maternitate


suplimentar;
• sunteţi în concediu paternal sau în concediu paternal suplimentar;
• sunteţi în concediu de risc maternal;
• trebuie să participaţi la clase ante-natale;
• primiţi îngrijiri ante sau post natale; şi
• atunci când alăptaţi.

Am drepturi cu privire la concedierea sau suspendarea incorectă?

Dacă sunteţi concediat, concedierea dumneavoastră nu este corectă dacă


este rezultatul:

• Sarcinii dumneavoastră,
• Prezenţei dumneavoastră la clasele ante-natale,
• Naşterii,
• Alăptării,
• Oricărei alte probleme legate de sarcină;
• Exercitarea sau încercarea de a exercita drepturile furnizate în
conformitate cu Legea privind protecţia maternităţii 1994–2004.

Pentru mai multe informaţii despre cum puteţi rezolva o dispută citiţi
anexa A.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 38 02/10/2012 11:01:11


39 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Ce să fac dacă sunt concediat sau discriminat din cauza


sarcinii mele?

Puteţi înainta un litigiu în conformitate cu Legea egalităţii la


locul de muncă 1998–2011 pentru concediere discriminatorie bazată
pe sex sau în legătură cu sarcina sau concediul de maternitate în
atenţia organizaţiei Relaţii la locul de muncă (care include Comisarul
drepturilor şi tribunalul de egalitate) sau în atenţia tribunalului
districtual.

Pentru mai multe informaţii citiţi broşura tribunalului pentru


egalitate din Legea egalităţii la locul de muncă 1998–2011, vizitaţi
www.equality.ie sau www.workplacerelations.ie.

Poate decide angajatorul meu termenii drepturilor mele si cele


legate de maternitate?

Contractul sau angajamentul dumneavoastră cu angajatorul poate


avea termeni care sunt mai benefici pentru dumneavoastră decât
cerinţele legii. Cu toate acestea, angajatorului dumneavoastră nu i se
permite să acorde termeni care sunt mai puţini favorabili decât cei
stabiliţi prin lege.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 39 02/10/2012 11:01:11


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 40

Anexa A – Dispute şi apeluri

Fie dumneavoastră, ca şi angajat, fie angajatorul, puteţi face referire la


o dispută despre drepturi în conformitate cu Legile privind protecţia
maternităţii la www.workplacerelations.ie. Tel: 1890 80 80 90.

Cu toate acestea, există excepţii (cazuri în care acestea nu se aplică):

• în cazul disputelor ce au legătură cu concedierea trebuie să se facă


referire la Legile privind Concedierile incorecte 1977–2007 (vedeţi
mai sus).
• Disputele ce au legătură cu siguranţa şi riscul la locul de muncă
ar trebui să fie trimise în atenţia Autorităţii privind sănătatea şi
siguranţa.
• Disputele care implică angajaţii de la Forţele de apărare în
conformitate cu Legea Apărării.

Audierea disputelor

Există anumite reglementări în jurul procedurilor care trebuie urmate


pentru audierea disputelor de către un Comisar al drepturilor şi pentru
audierea apelurilor de către tribunalul privind apelurile legate de forţa
de muncă.

Reglementările setează de asemenea cerinţele pentru:

• Notificările disputelor şi apelurilor, notificările deciziilor şi


determinărilor,
• Fixarea audienţelor,

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 40 02/10/2012 11:01:11


41 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

• Procedurile la audienţe, şi
• Acordarea costurilor şi cheltuielilor.

Angajatorul sau angajatul trebuie să iniţieze dispute notificând


Comisarul drepturilor:

• în scris;
• în şase luni de la data la care angajatorul este informat de
circumstanţele disputei (de exemplu, că angajata este însărcinată sau
că mama copilului a murit);

sau

• într-o perioadă pe care Comisarul drepturilor o consideră rezonabilă


(dar nu mai mare de 12 luni) şi este satisfăcută de faptul că
circumstanţele excepţionale au prevenit notificarea care a fost dată
într-o perioadă de şase luni.

Notificarea trebuie să conţină următoarele detalii:

• numele şi adresa părţii la care face referire disputa;


• numele şi adresa celeilalte părţi a disputei; şi
• detalii sau argumente pe care partea la care face referire disputa le va
prezenta la audienţă.

Puteţi obţine formularul pentru plângere de la Comisia privind


drepturile la locul de muncă,Tom Johnson House, Haddington Road,
Dublin 4, Tel: (01) 613 6700.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 41 02/10/2012 11:01:11


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 42

Dacă vă aflaţi în afara zonei (01) puteţi suna la numărul local:


1890 220 227. Pentru mai multe informaţii în legătură cu prevenirea şi
rezolvarea disputelor de la locul de muncă şi a neînţelegerilor vă rugăm
să faceţi referire la Comisia privind drepturile la locul de muncă, site
web www.lrc.ie.

Comisarul drepturilor (sau tribunalul privind egalitatea forţei de muncă


la apel) poate:

• da directive cu privire la aplanarea disputei;


• ordona concediul pentru o anumită perioadă de timp;
• ordona compensarea care este corectă în circumstanţe de până la
maxim 20 de săptămâni plătite.

Decizia Comisarulului drepturilor poate fi apelată de orice parte.


Acestea pot apela în scris tribunalul privind apelurile forţei de muncă în
patru săptămâni de la primirea deciziei de către Comisarului drepturilor.

Apelul trebuie să conţină următoarele detalii:

• Numele şi adresa părţii la care face referire disputa;


• Numele şi adresa celeilalte părţi a disputei ; şi
• Detalii sau argumente pe care partea care înaintează disputa le va
înainta la audienţă.

Audienţa apelului la tribunal poate fi publică dar, dacă este cazul,


tribunalul poate decide dacă va păstra aceste acţiuni private.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 42 02/10/2012 11:01:11


43 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Puteţi obţine formularul pentru apel de la secretariatul tribunalului


pentru Tribunalul de Apel pentru Forţa de Muncă, şoseaua Adelaide
65A Dublin 2, Tel. (01) 631 2121.

Fiecare parte poate apela Curtea de justiţie cu privire la o acţiune


preliminară. Tribunalul poate face întreba Curtea de justiţie referitor la
chestiuni legate de lege.

Executare

‘Executare” înseamna emiterea unui ordin prin care termenii înţelegerii


sunt îndepliniţi.

O decizie a Comisarului drepturilor sau a tribunalului privind apelurile


la locul de muncă poate fi implementată de tribunalul districtual.

Concedieri

În conformitate cu Legea privind concedierile incorecte, nu este corect


ca un angajat să fie concediat:

• din cauza sarcinii angajatului;


• pentru prezenţa la clasele ante-natale;
• naştere;
• alăptat; sau
• orice probleme legate de acestea.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 43 02/10/2012 11:01:11


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 44

Nu este de asemenea corect ca o angajată să fie concediată pentru


cererea sau intenţia de a cere drepturile oferite în conformitate cu Legea
privind protecţia maternităţii (Amendament) din 2004.

Disputele cu privire la concedieri pot fi referite în conformitate cu


Legea privind Concedierile incorecte din 1977–2007 (UDA 1977, după
cum a fost amendat).

Un litigiu în conformitate cu legea privind egalitatea forţei de muncă


1998–2011 în legătură cu concedierea discriminatorie în baza sexului
sau în legătură cu sarcina sau concediul de maternitate pot fi referite de
asemenea în atenţia tribunalului de egalitate sau tribunalului districtual.

Un angajat care este concediat incorect poate căuta o soluţie din partea:

• Comisarului privind drepturile omului


• Tribunalului privind apelurile forţei de muncă; sau
• Tribunalului districtual.

Când un litigiu este adus înaintea Comisarului drepturilor sau a


tribunalului privind apelurile forţei de muncă, angajatul trebuie să
notifice în scris Comisarul drepturilor sau tribunalul:

În şase luni de la data concedierii

sau

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 44 02/10/2012 11:01:11


45 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Într-o perioadă pe care Comisarul drepturilor sau tribunalul o consideră


rezonabilă în astfel de circumstanţe (dar nu mai mult de 12 luni) dacă
Comisarul drepturilor sau tribunalul este satisfăcut că circumstanţele
excepţionale au prevenit ca notificarea să fie făcută în intervalul de
şase luni.

Fiecare parte a litigiului poate obiecta acţiunile care sunt audiate de


Comisarul drepturilor. Dacă acest lucru se întâmplă, va fi audiat de
către tribunal.

Puteţi obţine formularele pentru Comisarul drepturilor de la serviciul


relaţiilor cu clienţii la locul de muncă, departamentul forţei de muncă,
întreprinderii şi inovaţiei, de pe strada O’Brien, Carlow, Tel: Lo-Call
1890 80 80 90. Site-ul web: www.workplacerelations.ie. Adresa de
email: info@workplacerelations.ie

Puteţi obţine formularul pentru tribunalul privind apelurile forţei de


muncă (EAT) de la serviciul relaţiilor cu clienţii la locul de muncă,
departamentul forţei de muncă, întreprinderii şi inovaţiei, de pe strada
O’Brien, Carlow, Tel: Lo-Call 1890 80 80 90. Site-ul web: www.
workplacerelations.ie. Adresa de email: info@workplacerelations.ie

Comisarul drepturilor, tribunalul privind apelurile forţei de muncă sau


tribunalul districtual pot ordona diferite forme de redresare. Acestea
sunt după cum urmează:

• Readucerea în vigoare – angajatului i se acordă vechea poziţie ca şi


cum nu ar fi fost concediaţi;

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 45 02/10/2012 11:01:11


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 46

• Reimplicare – angajatului i se acordă vechea poziţie sau o poziţie


alternativă care i se potriveşte în termenii şi condiţiile rezonabile;
• Compensaţie – pentru pierderi financiare cauzate de concediere.
Valoarea compensaţiei va fi potrivită circumstanţelor dar nu va fi
mai mare de plata pentru 104 săptămâni. În cazul în care nu există
pierderi financiare, compensaţia va fi acordată dar nu va fi mai mare
decât plata pentru 104 săptămâni.

Apeluri

Fiecare parte poate apela decizia Comisarului drepturilor la tribunalul


pentru apelurile forţei de muncă făcând o notificare în scris în şase
săptămâni de la primirea deciziei Comisarului drepturilor.

Notificările date în conformitate cu Legea concedierii incorecte ar trebui


să conţină:

• numele şi adresele persoanei care aduc litigiul sau face apel;


numele celeilalte părţi din dispută;
• data angajării;
• data concedierii; şi
• valoarea plăţii săptămânale.

Orice parte poate apela decizia Tribunalului la tribunalul districtual în


şase săptămâni de la primirea deciziei tribunalului privind apelurile
forţei de muncă.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 46 02/10/2012 11:01:11


47 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Appendix B – Tribunalul de egalitate

Informaţii şi suport

Tribunalul de egalitate furnizează doar publicului informaţii cu privire la


Legile protecţiei maternităţii. A publicat o serie de materiale susţinătoare
inclusiv ghiduri cu privire la tribunalul de egalitate şi dvd-uri de instruire.

Centrul de informaţii publice al tribunalului de egalitate care este bazat în


Roscrea, Co Tipperary furnizează informaţii în diferite formate:

• informaţii online la www.equality.ie;


• un serviciu de mesagerie vocală automat (LoCall 1890 245 545) care
îi trimite pe cei care apelează direct la Ofiţerul de comunicaţii care
poate furniza mai multe informaţii detaliate;
• ghidează în direcţia legii în diferite limbi şi formate.

Informaţii privind egalitatea

Mai multe informaţii, publicaţii şi DVD-uri cu training privind diferite


aspecte ale legii sunt disponibile de la:

The Equality Authority Contact:


Public Information Centre LoCall: 1890 245 545
Birchgrove House Phone: +353 (0505) 24126
Roscrea Fax: +353 (0505) 22388
Co Tipperary Website: www.equality.ie
Ireland Email: info@equality.ie

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 47 02/10/2012 11:01:12


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 48

The Equality Authority Contact:


(Dublin Office) LoCall: 1890 245 545
2 Clonmel Street Phone: +353 (01) 417 3336
Dublin 2 Fax: +353 (01) 417 3331
Ireland Website: www.equality.ie
Email: info@equality.ie

Orar

De luni până joi 9.15am –5.30pm


Vineri 9.15am–5.15pm

Alte ghiduri disponibile în aceste serii includ

• Ghidul Legii privind concediul în caz de adopţie 1995–2005


• Ghidul Legii privind concediul parental 1998–2006
• Ghidul Legii privind egalitatea forţei de muncă 1998–2011
• Ghidul Legii privind statutul egalităţii 2000–2011

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 48 02/10/2012 11:01:12


49 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Anexa C – Contacte şi adrese

Equality Tribunal Department of


3 Clonmel Street Social Protection
Dublin 2 Maternity Benefit Section and
Phone: (01) 477 4100 Records Update Section
Fax: (01) 477 4141 McCarter’s Road
LoCall: 1890 344 424 Ardarvan
Website: www.equalitytribunal.ieBuncrana
Email: info@equaltytribunal.ie Co. Donegal
LoCall: 1890 690 690
The Health and Safety Authority E-mail: maternityben@welfare.ie
The Metropolitan Building Phone: +353 (0) 74 936 4600
James Joyce Street (from Northern Ireland
Dublin 1 or overseas)
Phone: (01) 614 7000
Fax: (01) 614 7125 Workplace Relations
LoCall: 1890 289 389 Customer Service
Website: www.hsa.ie Department of Jobs, Enterprise
Email: wcu@hsa.ie and Innovation
O’Brien Road,
Carlow
Lo-Call: 1890 80 80 90
Fax: +353 59 91 78909
Website:
www.workplacerelations.ie
Callers from outside Ireland:
+353 59 91 78990

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 49 02/10/2012 11:01:12


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 50

Anexa D – întrebări frecvente

Câtă vechime trebuie să am înainte de a intra în concediu


de maternitate?

Nu există o durată minimă de servicii necesare. Orice angajată


însărcinată are dreptul la concediu de maternitate.

Am dreptul să fiu plătit când sunt în concediu de maternitate?

În mod normal ar trebui să aveţi dreptul la plata beneficiului de


maternitate de la departamentul de protecţie socială dar va trebui să
confirmaţi acest lucru cu Sectorul beneficiului maternităţii, număr local
1890 690 690.

În conformitate cu legea privind protecţia maternităţii, angajatorul


dumneavoastră nu trebuie să vă plătească în timp ce sunteţi în concediu
de maternitate sau concediu suplimentar de maternitate. Unii angajatori
aleg să îşi plătească angajaţii în timp ce aceştia sunt în concediu
de maternitate dar acest lucru este strict alegerea angajatorului. Ar
trebui să verificaţi cu departamentul de resurse umane de la serviciul
dumneavoastră.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 50 02/10/2012 11:01:12


51 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

Cât de mult pot lucra când sunt însărcinată?

Trebuie să vă începeţi concediul de maternitate cu cel puţin două


săptămâni înainte de sfârşitul săptămânii în care trebuie să se nască
copilul.

Am dreptul să particip la programări medicale?

Da. Aveţi dreptul la atât de mult timp cât consideraţi că este necesar
fără a pierde bani pentru a merge la doctorul dumneavoastră sau la alte
programări medicale.

Cu toate acestea, trebuie să notificaţi angajatorul cu două săptămâni


înainte de programare. Dacă este o vizită neprogramată, ar trebui să
îi aduceţi angajatorului dovada că aţi fost la programare. Ar trebui să
faceţi acest lucru la cel puţin o săptămână după programare.

Sunt incluse şi clasele ante-natale?

Da. Aveţi dreptul la zile libere plătite pentru a participa la clasele ante-
natale (cu excepţia ultimelor trei din set). Trebuie să îi daţi angajatorului
un preaviz de două săptămâni.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 51 02/10/2012 11:01:12


Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate 52

Este concediul meu anual afectat dacă iau concediu de maternitate?

Nu. Concediul anual nu este afectat de concediul de maternitate.


Dacă continuă să se mărească ca în mod normal în timp ce sunteţi în
concediul standard de maternitate de 26 de săptămâni şi concediul de
maternitate suplimentar de 16 săptămâni.

Am dreptul la sărbătorile legale care au loc în timp ce sunt în


concediu de maternitate?

Da. Angajaţii care sunt atât în concediul de maternitate standard de


26 de săptămâni cât şi în cel suplimentar de 16 săptămâni neplătit au
dreptul de a beneficia de sărbătorile legale.

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 52 02/10/2012 11:01:12


53 Drepturile dumneavoastră în concediul de maternitate explicate

The Equality Authority The Equality Authority


Public Information Centre Dublin Office
Birchgrove House 2 Clonmel Street
Roscrea Dublin 2
Co Tipperary Ireland
Ireland
Contact:
Contact: LoCall: 1890 245 545
LoCall: 1890 245 545 Phone: +353 (01) 417 3336
Phone: +353 (0505) 24126 Fax: +353 (01) 417 3331
Fax: +353 (0505) 22388 Website: www.equality.ie
Website: www.equality.ie Email: info@equality.ie
Email: info@equality.ie

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 53 02/10/2012 11:01:12


Romanian_MaternityProtectionActs.indd 54 02/10/2012 11:01:12
The Equality Authority
Tipperary Office Dublin Office
Public Information Centre 2 Clonmel Street
Birchgrove House Dublin 2
Roscrea Ireland
Co Tipperary
Ireland

LoCall: 1890 245 545 LoCall: 1890 245 545


Phone: +353 (0505) 24126 Phone: +353 (01) 417 3336
Fax: +353 (0505) 22388 Fax: +353 (01) 417 3331

Email: info@equality.ie Email: info@equality.ie


Website: www.equality.ie Website: www.equality.ie

Romanian_MaternityProtectionActs.indd 55 02/10/2012 11:01:12

S-ar putea să vă placă și