Sunteți pe pagina 1din 2

Întrebări recapitulative:

Cum este definită estetica ?

,,Estetica reprezintă o disciplină filosofică care studiază esenţa, legităţile,

categoriile şi structura acelei atitudini umane faţă de realitate, caracterizată prin

reflectarea, contemplarea, valorizarea şi făurirea unor trăsături specifice ale

obiectelor şi proceselor din natură, societate şi conştiinţă sau ale creaţiilor

omeneşti”.

Ce studiază estetica ?

Estetica studiază deci, frumosul natural, frumosul ambientului, al obiectelor

utilitare, al formelor comunicante vizuale dar, mai cu seamă, creaţiile artistice

şi aceasta, pentru că atitudinea estetică se regăseşte la nivelul ei cel mai înalt şi

la cea mai mare densitate în creaţia şi receptarea artei.

Când s-a constituit estetica drept disciplină specifică şi cine îi dă denumirea ?

Valoarea estetică (afirmă Nicolai Hartmann, filosof german, unul din

întemeietorii axiologiei) nu se poate anticipa; ea nu există pentru nici o

conştiinţă înainte de apariţia ei în obiectul singular. Ea nu este, deci, obiectiv

sesizabilă fără intuiţie, care este totodată plăcerea resimţită în intuiţie.

Cum se reflectă preocupările estetice de-a lungul timpului?

Fiind o disciplină cu caracter filosofic, estetica constituie baza teoretică şi

metodologică a teoriei fiecărei arte în parte, ca şi a istoriei artelor şi a criticii de

artă. Problemele comune tuturor ramurilor de artă sunt: originea şi esenţa artei,

funcţiile şi rolul artei în viaţa socială, legităţile generale ale dezvoltării artei,

ale relaţiilor dintre artă şi realitate, dintre conţinutul şi forma operei de artă, ale

modalităţilor specifice de reflectare artistică, ale limbajului, ale valorizării

estetice (gust estetic şi ideal estetic), ale educaţiei estetice.

Ce discipline estetice apar în epoca contemporană?

• frumosul natural;
• frumosul artistic;

• frumosul industrial

Ce exprimă valorile estetice?

Valorile estetice, concentrate în jurul valorii de frumos, exprimă acele

trăsături ale universului uman care-şi capătă caracterul lor specific printr-o

structurare armonioasă, colorată sau expresivă, corespunzătoare nevoilor

omului de armonie, culoare, expresie.

Care este categoria fundamentală a esteticii?

Ce reflectă categoria fundamentală a esteticii?

Dintr-un prim punct de vedere, frumosul stă în reacţia subiectivă a unei

persoane la contactul cu un stimul exterior (în acest caz simţul

frumosului e considerat a fi în noi înşine şi ceva din afară ne face să

trăim acest sens al frumosului, deci sentimentul nu face parte din

obiectul ce a declanşat reacţia).

Ce reflectă frumosul industrial?

Reprezintă memoria vie a umanităţii.

Ce introduce factorul estetic în producţia industrială?

Acest frumos industrial este mai apropiat de natură decât de artele

frumoase". Estetica industrială trebuie să pună în centrul problematicii sale

frumosul industrial ca raportare a creaţiei tehnico-industriale la un ideal estetic

specific.

Ce reprezintă gustul estetic?

Reprezintă modalitatea specifică de cunoaştere a valorii estetice.