Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR

CU PĂRINŢII
ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Septembrie
1.Aprobarea planului de activitate pentru anul de învățământ 2019-2020
2.Alegerea comitetului părintesc
3.Discuții privind pregătirea elevilor pentru noul an de învățământ.

Octombrie
1.Despre prevederile regulamentului de ordine internă a Liceului Teoretic
,, Mihai Eminescu”
2.Motivarea copiilor pentru învăţătură.
3.Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină
4. Chestionar pentru părinţi

Decembrie.
1.Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină; analiza comportamentelor şi a
reacţiilor la sarcinile şcolare
2.Măsuri ameliorative pentru elevii cu rezultate slabe la învăţătură şi măsuri pentru
dezvoltarea performanţelor elevilor
3.Propuneri pentru organizarea serbării de Crăciun

Februarie
1.Metode și forme de educare în familie și influența lor asupra copilului.
2.Agenda școlară a elevului.Obligațiunile educaționale ale părinților.

Martie
1.Particularităţile de vârstă şi problmele copilului în preadolescenţă.
2.Situația la învățătură.

Aprilie
1. Amânarea și asumarea responsabilităţilor
2. Violenta si formele ei, o problema a zilelor noastre – referat
3. Prezentarea situatiei la disciplina si invatatura
4.Diverse

Mai
1.Am parcurs împreună primul an de gimnaziu.Discuții
2. Indicatii privind activitatea elevilor pe timpul vacantei

S-ar putea să vă placă și