Sunteți pe pagina 1din 16

Mai 2020

PLAN DE AFACERI
al S.R.L SMILES
privind inițierea afacerii
Producerea și livrarea surprizelor din ciocolată

Administrator : Popa Dumitru


Adresa juridică: Chișinău, sectorul Botanica
Numar de contact: 062089139
Adresa de E-mail: dima.popa2002@mail.ru

Informaţia inclusă in acest plan este confidenţială


şi nu poate fi difuzată fără permisiunea antreprenorului.
Cuprins
Cuprinsul planului de afaceri
Nr. Compartimentul planului

Sumarul.....................................................................................................
1 Descrierea ideii de afacerii.......................................................................
1.1 Descrierea afacerii şi a activităţii desfaşurate............................................
1.2 Scopul si obiectivele afacerii.....................................................................
1.3 Analiza SWOT............................................................................................
1.4 Strategia afacerii.........................................................................................
1.5 Descrierea produsului.................................................................................
2 Planul de marketing..................................................................................
2.1 Piata si consumatorii...................................................................................
2.2 Concurenti..................................................................................................
2.3 Plasamentul şi distribuţia............................................................................
2.4 Politica şi preţul..........................................................................................
2.5 Promovarea.................................................................................................
3 Planul operational.....................................................................................
3.1 Decrierea procesului tehnologic.................................................................
3.2 Schema fizică..............................................................................................
3.3 Necesarul de spaţiu ,echipament ,consumabile şi costurilor......................
3.4 Furnizori.....................................................................................................
4 Necesarul de resurse umane....................................................................
4.1 Structura organizatorica..............................................................................
4.2 Necesarul de resurse umane şi remunerarea lor.........................................
5 Planul de finanţare...................................................................................
5.1 Cheltuieli de lansare a afacerii...................................................................
5.2 Bilantul contabil.........................................................................................
5.3 Prognoza veniturilor şi celtuielilor.............................................................
5.4 Fluxul de numerar.......................................................................................
5.5 Raportul privind rezultatul financiar..........................................................
Sumarul
1.Informatii generale privind afacerea
Fondatorul Popa Dumitru
Forma organizatorico-juridica SRL
Producere/plasarea Oraşul Chişinau ,sectorul Botanica
Implimintarea ideii de afacere prin Realizarea propriei idei de afaceri
Produsul Activitatea de baza este producerea şi
livrarea surpizelor din ciocolată
2.Informatii generale privind piata si consumatorii
Destinarul produselor Tuturor persoanelor de varsta diferita din
oraşul Chişinau ,sectorul botanica
Cererea pentru produsul propriu Conform cerintilor de piata serviciile
intreprinderii noastre vor fi foarte solicitate.
Produsele Sunt preparate din ingrediente naturale si
proaspete fara adausuri suplimentare.

3.Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe


-Cunoştinte in domeniul -Resurse financiare limitate
-Preţul accesibil -Termenul de valabilitate scurt
-Calitatea superioară a materiei prime -Promovarea unui produs nou
-Amplasarea reuşită,fiind in oraş
4.Necesarul de personal.

Pentru a organiza eficient activitatea am nevoie pentru inceput doar de 6


persoane cu cunostințe în domeniul dat. Eu – manager .
5.Mijloace financiare

Suma mijloacelor financiare necesare pentru lansare afacerii:


Finante necesare:
Surse proprii :
Surse imprumutate:
Venituri prognozate:
Prognoza chltuielilor pentru anul 2021-2022 :
Profitul net:
1. Descrierea ideii de afaceri

1.1 Descrierea afacerii şi a activitatii desfaşurate.


Afacerea data reprezinta producerea şi livrarea surprizelor din ciocolată, care va fi amplasată în
oraşul Chişinău, sectorul botanica. Eu am cunoştinte în industrie alimentară, acesta este un
avantaj pentru mine. Iar forma organizatorico-juridică va fi SRL. Sunt sigur sa merg pe această
ideie deoarece este o raritate la noi în țară. Afacerea mea va oferi posibilitatea de a surprinde
persoanele dragi cu o surpriză placută și oricînd binevenită, de calitate înaltă şi la un preţ
accesibil.

1.2Scopul si obiectivele afacerii

Scopul : Scopul afacerii este de a produce surprize din ciocolată pentru locuitorii municipiului
Chișinău.

Obiectivele ideii de afaceri:


➢ Incheierea contractelor de vanzare-cumpărare cu magazine mari și mici.
➢ Dotarea încăperii cu utilaje şi diverse materiale necesare
➢ Creşterea vanzărilor cu 10% în aprilie 2021,faţa de a două lună de activitate.

Puncte tari Puncte slabe


-Cunoştinte in domeniul -Resurse financiare limitate
-Preţul accesibil -Termenul de valabilitate scurt
-Calitatea superioară a materiei prime
-Amplasarea reuşită fiind în oraş
Oportunități Riscuri
-Participarea la programe de granturi -Creşterea preţurilor a materiei prime
-Realizarea diversilor degustatii şi -Schimbarea legislatiei în domeniu
expozitii -Resurse financiare

1.4 Strategia afacerii


Pentru diminuarea punctelor slabe se vor întreprinde următoarele măsuri:
 Folosirea produselor ce servşte termenul de valabilitate.
 Am sa realizez diverse degustatii.
 Pentru diminuarea riscurilor se vor întreprinde următoarele măsuri:
 Incheierea contractelor cu furnizori pe o perioadă mai lungă.

1.5 Descrierea produsului

Produsele intreprinderii noastre vor fi diferite obiecte produse din ciocolată fină (ex.jucării
pentru copii) la care se va utiliza materia prima de calitate superioară. La fabricarea ciocolatei se
va respecta procesul tehnologic de preparae , acest proces prevede și păstrarea condiţiilor
sanitaro-igienice .
Ciocolata este un produs alimentar obținut dintr-un amestec de cacao, lapte de cocos, zahăr,
uneori lapte și unele arome specifice. Ciocolata este servită, de obicei, sub formă de tabletă,
baton, praline, înghețată sau alte produse de cofetărie. Ciocolata poate fi sevită sub mai multe
forme :
Ciocolata neagră- numită și ciocolată amăruie, este un amestec de cacao și unt de cacao cu
zahăr. Ea conține minimum 35% cacao, proporția depinzând de fabricant. Necesarul de zahăr
depinde de amăreala varietății de cacao utilizată.
Ciocolata cu lapte - conține, conform reglementărilor. impuse, un minim de 25% substanță
uscată de cacao și 12 % substanță solidă de lapte (în general lapte praf sau lapte condensat).
Ciocolata albă - este ciocolata produsă din unt de cacao, zahăr, lapte, vanilie și alte arome.
Nu conține cacao pudră sau alte preparate din cacao de aceea are o culoare apropiată de alb.
Intreprinderea noastră va produce ciocolată cu lapte pentru început, mai tîrziu ne vom extinde și
vom prouce mai multe tipuri de ciocolată.
Clienţii vor fi mulţumiţi ,deoarece noi ne vom deplasa la locul destinat cu maşina proprie după
dorinţă sau după semnarea contractelor de comercealizare .

2. Planul de marketing
2.1Piaţa şi consumatorii
➢ Caracteristicile pieţei : Conform datelor statistice în Chişinău locuiesc peste 685.900 de
locuitori , din care 172.600 locuiesc pe sectorul Botanica.
➢ Consumatorii şi potenţial clienţi : Sunt persoane cu varsta cuprinsă intre 5-70 ani ,care
locuiesc şi activeaza în Chișinău.
➢ Tendinţele de dezvoltare ale pieţei: In orasul nostru există numeroase săli de nunti
,grădiniti ,şcoli, colegii .

2.2 Concurenţi

Denumirea Produsul/serviciul Avantaje Dezavantaje


concurentului oferit
S.A Bucuria Produse de cofetărie Este foarte bine Metode învechite de
cunoscută pe piață producere
Chocolate.premium.md Produse din ciocolată Are un sortiment Preț neaccesibil
(magazin online ) modern si variat de
produse

2.3Plasamentul şi distribuţia
Amplasarea va fi pe sectorul Botanica , bulevardul Dacia .

Avantajul amplasării Dezavantajul amplasării

Este un loc deschis , cu un număr de persoane Multitudinea se supermarketuri amplasate in


impunător. zona dată.
Este usor de gasit si destul de acesibil.

Metoda de comercializare
Se va realiza metoda de comercializare angro, distribuitori şi la comandă. Fiindcă vom încheia
contracte cu persoane sau întreprinderi ce nu dispun de astfel de produse . Astfel produsele
noastre vor ajunge rapid la clineții nostri.

2.4 Politica de preţ


Denumirea produsului Preț set (lei)

Set din ciocolată 0,5 kg 200

Set din ciocolată 0,9 kg 360

2.5 Promovarea
Metoda de promovare Costul , lei Rezultatul asteptat

Organizarea expozițiilor 3000 Vom impresiona clienții atit


vizual cit și gustativ
Anunțuri publicitare 1000 Vor interesa mult mai multe
personae
Anunțuri online 0 Majoritatea oamenilor au
acces la internet astfel sunt
multe sanse ca sa facem
produsele populare online.

Cea mai eficientă promovare este prin intermediul expozițiilor deoarece clienții vor avea
posibilitate sa examineze produsul in realitate asa cum este el si desigur sa guste. Ceea ce va face
clientul mai mulțumit si mai satisfăcut.

3. Planul operațional
3.1 Descrierea procesului tehnologic

1. recepționarea materiei prime


2. formarea amestecului , melanjare
3. măcinarea masei de ciocolată
4. pastificarea masei de ciocolată
5. omogenizarea masei de ciocolată
6. filtrarea
7. formarea amestecului
8. turnarea în forme
9. răcirea masei turnate
10. ambalare, depozitare

3.2 Schema fizică

Suprafața încăperii – 300 m2

9
14 1 2 11

3 10
13

15
5 4

16 17
12
6 7 8

Legenda :

Malaxor 2,7 Frigider 1,9 Birou 16


Transportator cu 4 Dozator cu forme 12 Magazin 15
bandă
Mixer 11 Tunel de răcire 13 Depozit 10
Filter de tip pahar 8 Lavoar 14 Duș 17
Instalație de turnare 6 Masă 3,5 Vestiar 17
3.3 Necesarul de utilaje

Materiale necesare Numărul de unități Costul unei unități , Costul total ,lei
lei
Malaxor 2 2000 4000
Transportator cu 1 1500 1500
bandă
Filter de tip pahar 1 800 800
Instalație de turnare 1 1000 1000
Frigider 2 7500 15000
Dozator cu forme 1 1500 1500
Tunel de răcire 1 5000 5000
Masă 2 300 600
Lavoar 2 250 500
Total 29900

3.4 Furnizorii materiei prime

Denumirea Materiale Cantitatea, kg Preț unitate , Suma totală, lei


furnizorului furnizate lei/kg
SRL Lovis Pudră de cacao 2000 7 14000
Angro
METRO S.R.L Unt cacao 200 30 6000
Grăsimi vegetale 20 22 440
Lapte praf 75 4 300
Zer praf 20 7 140
Persoană fizică Zahăr 50 10 500
Total (1lună) 21380

4. Necesarul de resurse umane


4.1 Structura organizatorică
Manager

Inginer
Contabil
tehnolog

Cofetar Deridicătoare Șofer

4.2 Necesarul de resurse umane

Nr. Funcția Nr. de persoane Salariu lunar, lei


1 Inginer-tehnolog 1 6000
2 Contabil 1 5000
3 Cofetar 2 8000
4 Deridicătoare 1 2000
5 Șofer 1 4000
Total 6 25000

Nr. Funcția Nr. Nr. Salariu Salariu Salariu Contribuți Contribuții


unități luni de lunar, anual, i CNAS, CNAM,
funcție, brut brut 18% 4,5%
brut
1 Inginer-tehnolog 1 12 6000 6000 72000 12960 3240
2 Contabil 1 12 5000 5000 60000 10800 2700
3 Cofetar 2 12 4000 8000 96000 17280 4320
4 Deridicătoare 1 12 2000 2000 24000 4320 1080
5 Șofer 1 12 4000 4000 48000 8640 2160
Total 21000 25000 30000 53990 13500
4.3 Structura personalului și salariile de funcții

5. Planul de finanţare
5.1 Cheltuieli de lansare a afacerii
Nr. Denumirea Cantitate Preț Suma , lei Surse Grant
prprii , lei
1 Malaxor 2 2000 4000 4000

2 Transportator cu 1 1500 1500 1500


bandă
3 Filter de tip pahar 1 800 800 800

4 Frigider 2 7500 15000 15000

5 Instalație de 1 1000 1000 1000


turnare
6 Dozator cu forme 1 1500 1500 1500

7 Tunel de răcire 1 5000 5000 5000

8 Masă 2 300 600 600

9 Lavoar 2 250 500 500

10 Înregistrarea 3000 3000 3000


afacerii
11 Materie primă 21380 21380 21380

12 Salarizarea 25000 25000 25000

13 Impozit (cas+cam 3645 3645 3645


=22,5% )
14 Telefon, internet 500 500 500

15 Ambalaj 1000 1000 1000

Total ,lei 55345 28800

Total, % 65,77 34,22

Total general

Surse proprii:55345lei
Ponderea surselor proprii :55345*100/84145=65,77%
Surse împrumutate :28800
Ponderea surselor împrumutate:28800 *100/84145=34,22%

5.2 Bilanțul contabil

Active Suma ,lei Pasive Suma ,lei


Active pe termen 32900
lung(imobilizante )
Utilaje 28800 Grant 28800
Ustensile (masă, 1100 Surse proprii 1100
lavoar )
Înregistrarea facerii 3000 Surse proprii 3000
Active pe termen 50725
scurt(circulante)
Materie primă 21380 24380
Salarizarea 25000 25000
Impozit 3645 Surse proprii 3645
Telefon , internet 500 500
Ambalaj 2000 2000
Total active 83625 Total pasive 83625

5.3 prognoza veniturilor

Prod. Luna Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Ian Feb Mar Total
/an

Set Cantitate 400 400 400 400 400 500 500 500 600 600 600 600
Buc.
mic
0,5kg
Preț 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Lei

Suma 80 80 80 80 80 100 100 100 120 120 120 120 1180


lei mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii

Set Cantitate 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300
Buc .
mare
0,9kg
Preț 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
lei

Suma 72 72 72 72 72 72 72 72 108 108 108 108 1296


lei mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii Mii mii

Total lei 152 152 152 152 152 172 172 172 228 228 228 228 2476
mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii
venit

5.3 Prognoza cheltuielilor


Tipul Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Ian Feb Mar Total
Cheltuie
lilor

Cheltuiel 38530 38530 38530 38530 38530 38530 38530 38530 38530 38530 38530 3853 462360
i 0
directe
168000
14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 1400
Salarii 0

3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 37800
AS+AM
(18+4,5)%

21380 21380 21380 21380 21380 21380 21380 21380 21380 21380 21380 2138 256560
Materia 0
primă
Cheltuieli
3691.6 3691.6 3691.6 3691. 3691. 3691. 3691. 3691. 3691. 3691. 3691. 3691. 44299.
Indirecte 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2

2491.6 2491.6 2491.6 2491. 2491. 2491. 2491. 2491. 2491. 2491. 2491. 2491. 29900
Uzura MF
6 6 6 6 6 6 6 6 6

ENERGIE 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
ELECTRICĂ

Cheltuieli
generale 16975 15975 15975 15975 17175 15795 15975 15975 17475 15795 15795 1579 193780
administrat 5
ive
Salariul
11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 1100 132000
pers. 0
Administra
tiv
AS+AM 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 29700
(18+4,5)%

Telefon
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
+
Internet

1000 1200 1500 3700


Promovare

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
Ambalaj

Alte
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
cheltuieli
Cheltuieli
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
neprevăzut
e
Total
60196. 59196. 59196.6 59196 60396 59196 59196 59196 60696 59196 59196 5919 714059
cheltuieli 6 6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 6.6 .2
5.4. Fluxul mijloacelor bănesti

Intrări Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Ian Feb Mar Total
ale
mijloacel
or bănesti
Venit din 152 152 152 152 152 172 172 172 228 228 228 228 2476
vînzări mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii
Grant 2880 28800
0

Surse 5482 54825


5
proprii
A. Total 2356 152 152 152 152 172 172 172 228 228 228 228 20436
25 mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii 25
intrări
Iesiri ale
mijloacelo
r bănesti
Cheltuieli
directe 3853 3853 3853 3853 3853 3853 3853 3853 3853 38530 38530 38530 46236
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procurarea 2880
utilajului 0

Cheltuieli 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
indirecte
(fără
uzură)
Cheltuieli
general- 1697 1597 1597 1597 1717 1579 1597 1597 1747 15795 15795 15795 19378
administrati 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
ve
Alte
cheltuieli 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

B. Total 8650 5670 5670 5670 5790 5670 5670 5670 5820 56705 56705 56705 71269
ieșiri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0

C. Fluxul 1491 9529 9529 9529 9409 9529 9529 9529 9379 95295 95295 95295 11946
monetar (A- 20 5 5 5 5 5 5 5 5 65
B)
D.Bilanțul 1491 2444 3397 4350 5303 6255 7208 8146 90998 10052 11005
de 20 15 10 05 00 95 90 85 0 75 70
deschidere
E. 1491 2443 3397 4350 5291 6255 7208 8161 9084 10052 11005 11958
Bilanțul de 20 79 10 05 00 95 90 85 80 75 70 65
inchidere

5.5 Raportul privind rezultatul financiar


Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Ian Feb Mar Total

Venit din 152 152 152 152 152 172 172 172 228 228 228 228 2476
vînzări mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii

Costul 42221 42221 42221 42221 42221 42221 42221 42221 42221, 42221, 42221, 42221, 506659,
,6 ,6 ,6 ,6 ,6 ,6 ,6 ,6 6 6 6 6 2
vînzărilo
r
Profit 10977 10977 10977 10977 10977 12977 12977 12977 18577 18577 18577 18577 168134
8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 0,8
brut
Cheltuie
16975 15975 15975 15975 17175 15795 15975 15975 17475 15795 15795 15795 193780
li
general

administ
rative
Alte
cheltuieli 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

91803 92803 92803 92803 91603 11298 11298 11298 16730 16898 16898 16898 124905
,4 ,4 ,4 ,4 ,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 7
Rezultatu
l din
activitate
a
operațion
ală
Profitul 91803 92803 92803 92803 91603 11298 11298 11298 16730 16898 16898 16898 124905
pînă la ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 7
impozitar
e
Impozit 11016 11136 11136 11136 10992 13558 13558 13558 20076, 20278, 20278, 20278, 177002,
pe venit ,408 ,408 ,408 ,408 ,408 ,008 ,008 ,008 408 008 008 008 496

Profit net 80786 81666 81666 81666 80610 99425 99425 99425 14722 14870 14870 14870 116418
a ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 ,392 ,392 ,392 6,992 5,392 5,392 5,392 8,304
perioadei
de
gestiune

S-ar putea să vă placă și