Sunteți pe pagina 1din 55

Grădinile Renașterii

în

Anglia
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
SPECIALIZAREA: PEISAGISTICĂ

PROIECT

GRĂDINILE RENAȘTERII ÎN ANGLIA

PROF. COORD.: STUDENT:


MANDĂ MANUELA DRĂGAN GABRIELA
POPESCU ANDREEA
CRAIOVA
2010

CUPRINS

CUPRINS.....................................................................................................................3

Introducere ................................................................................................................4

Mitul Grădinii Paradisului.........................................................................................4


................................................................................................................................. 22

Teorii privind grădinile Renașterii.............................................................................22

................................................................................................................................. 26

Grădinile Renașterii în Anglia...................................................................................26

.............................................................................................................................. 43

Packwood House...................................................................................................43

Casa Hatfield, Hertfordshire..................................................................................46

Introducere

Mitul Grădinii Paradisului


Grădina tuturor grădinilor se află la o distanță
imposibil de parcurs în lumea viselor și a fanteziilor, o

lume în care se refugiază speranțele și dorințele cele


mai arzătoare ale oamenilor, însoțite de dileme și

suferințe. Întrucât împlinirea celor mai adânci

dorințe ale Omului nu este posibilă în această

lume, se presupune că aparține Lumii de Din-

colo. Dar imaginea acestei grădini este inchipui-

tă și schițată în timpul vieții pe pământ, astfel

visul nu este nicicând uitat. Oamenii vorbesc des-

pre o Vârstă de Aur, despre Câmpiile Elizee, despre

Arcadia și, în sfârșit, despre locus amoenus. Para-

disul, imaginat ca o grădină, este un element comun

al acestor închipuiri de când lumea despre o fericire


pierdută ce poartă promisiunea de a se întoarce. Fig. 1 - Adam și Eva-reprezentare biblică

Aceste închipuiri au avut o influență decisivă asupra structurii și temelor prezente


în abordarea grădinii din punctul de vedere al civilizațiilor apusene. Această afirmație se bazează
pe un amănunt particular: cuvintele „grădină” și „paradis” provin din aceiași rădăcină lingvistică.

Pentru toate culturile apusene „grădina” este sinonimă cu o „îngrădire”. Dar cum
pot fi aceste două noțiuni compatibile? Răspunsul la această întrebare ne duce direct la acea lume
a dorințelor amintită mai sus. Locul care este împrejmuit este în același timp separat, adică un loc
secret. Este accesibil numai anumitor oameni, cei aleși cărora le este permisă intrarea. Oricine se
dovedește a fi nedemn de această onoare este alungat.

Locuitorii unei țări atât


priveliști de deșert, cât și de stepă,
Grădina Plăcerilor a monarhului persan
apărea ca un loc al tuturor plăcerilor
desfătărilor imaginabile. Tocmai pentru
că era închisă, era în egală măsură
râvnită. Cuvântul „paradis” se referă la
faptul că era îngrădită.

Descrierile timpurii ale


Grădinii Paradisului au venit de
asemenea din regiunile deșertice ale
Răsăritului apropiat. Aceste descrieri
pot fi găsite în Mitul Adapei Akkadiene
din secolului al XV-lea î.e.n, în Mitul
epic sumero-babilonian al lui
Ghilgameș din secolul al XII-lea î.e.n și
în prima referire biblică evreiască a
Paradisului din secolul al VIII-lea î.e.n.
Fig. 2 - Hyeronimus Bosch-Grădina Plăcerilor Pământești- Primele două mituri amintite se
Paradis Ecleziastic concentrează pe imortalitatea Omului.
În cadrul lor Paradisul joacă mai mult un rol secundar, dar, totuși în Paradis se ia decizia ca
Omul să atingă sau nu pragul imortalității. Viața omului are, desigur, limitele ei, la fel cum,
grădina are marginile ei și nu este accesibilă decât prin întrunirea anumitor condiții. Dar în
Marele Potop descris în Mitul lui Ghilgameș, grădina este cruțată. Paradisul există undeva pe
pământ, într-o formă similară Grădinii Plăcerilor a regilor persani. Pentru omul care o găsește, ea
promite viață eternă, altfel spus, imortalitate.

Acest motiv
înfățișează o legătură cu
Paradisul din Vechiul
Testament, ce oferă o
indicație precisă cu privire
la locul unde se află: „Apoi
Domnul Dumnezeu a sădit
o grădină în Eden, spre
răsărit; şi a pus acolo pe
omul pe care-l
crease.”(Geneza, 2:8). În

Fig. 3 - Brueghel cel Bătrân-Grădina Edenului

Fig. 4-Adam și Eva-Rubens


Fig. 5 - Poussin - Păstorii din Arcadia
Geneză, Edenul este descris mai precis ca zona unde își au izvorul cele patru râuri care
alimentează grădina. Acestea sunt Tibru, Eufrat, Pison și Gihon. Dar ultimele două râuri ale
Fig. 6 - Harta Paradisului Terestru-Plancius

Paradisului nu apar pe nici o hartă, le poți căuta în van. Din acest motiv s-a tot încercat
localizarea Grădinii Paradisului pe pământ. Se credea că râurile necunoscute pot fi localizate
într-o țară nedescoperită, mai presus de toate, Dumnezeu a creat Grădina Edenului pentru Om. A
fost Grădina Edenului un continent irigat și divizat de patru râuri? Se poate presupune că râurile
necunoscute Pison și Gihon erau la fel de lungi și cu un debit la fel de mare ca Tibrul și Eufratul.
Fig. 7 - Harta Paradisului Terestru-1870
Era
problema unui continent în Lumea de Apoi. Este
bine știut faptul că regii babilonieni a mileniului III
î.e.n își luat titlul de Domn al celor Patru Sferturi.
Acest titlu era o aluzie la stăpânirea simbolică
asupra întregii lumi, altfel spus „Pantokrator”. Cele
patru sferturi denotau cele patru regiuni ale
pământului, din centrul cărora a emanat sursa vieții,
care s-a divizat și a dat formă lumii.

Fig. 8 - Edenul văzut ca Hortus Conclusus


Aici găsim modelul primar al grădinii alimentată de o fântână centrală. Acest model
ideal al grădinii orientale, Grădina Plăcerilor a regilor persani și babilonieni, rămâne în același
tip de relație cu Regatul Paradisului antic oriental sau așa cum apare în Vechiul Testament, la fel
cum, mai târziu, va rămâne Biserica creștină Noului Ierusalim din Noul Testament. Grădina și
Biserica au fost, continuând să fie și azi, imagini seculare ale unui loc paradisiac unde dorințele
sunt împlinite, unde Omul speră să găsească viața eternă și fericirea.

Dacă este o problemă a redescoperirii, în cazul concret al grădinii, elementele ce au


fost definite în termenii mitului, atunci, împreună cu ideile de îngrădire și izvoare – sugerând
zidurile grădinii și irigația – o nouă constantă ia proporții:
Fig. 9 - Aeneas în Grădina Hesperiadelor
arbori și plante, ce înfloresc neobosit, se maturizează și fructifică. În cartea a IV-a a Odiseei
homeriene, Câmpiile Elizee sunt mărginite de mare. O insulă în oceanul vestic, la marginea
lumii. Această insulă nu poată fi ajunsă de muritori, numai de eroi, eroi ce pot locui acolo pentru
o scurtă perioadă de timp prin favorul special al Zeilor, ca Menelaus, spre exemplu. Spre
deosebire de ultimul, Odiseu așteaptă moartea ca pedeapsă pentru îndoielile sale. Nu putem vorbi
încă de o asemenea grădină, este mai mult un Paradis terestru, unde Omul își petrece viața eternă
în fericire, favorizat de Natură, bucurându-se de fructe delicioase întregul an. Chiar dacă Odiseu
nu a putut lua parte la aceste desfătări, i-a fost permis accesul în versiunea pământească a
Paradisului, grădina lui
Alcinous, regele fenician și tatăl
Nausicaa-i. În a VII-a carte,
marinarul-erou se plimbă prin
grădina plăcerilor cu portic și
gard înconjurător admirând
smochinii. Într-un colt al
grădinii, Odiseu crede că simte
aerul Raiului, de acolo descoperă
„diferite specii de plante care se
mențin proaspete întregul an”.

Fig. 10 - Grădină medievală


Acest locus amoenus a devenit un topos(loc), o temă bine cunoscută, în literatura
Renașterii și a oferit un model pentru grădinile de plăcere. Metaforele grădinii sunt folosite

Fig. 11 - Grădină Medievală


pentru a descrie dragostea curtenitoare. Pamflete alegorice și didactice fac uz ,deopotrivă, de
acest topos clasic, care fuzionează cu motivele grădinii medievale creștine.
Cu toate că, în viziunea
lui Homer, Elizeele, aflate la sfârșitul
lumii, se separă distinct de grădina lui
Alcinous, în cazul viziunii lui
Vergiliu, spațiul etern al Arcadiei
fuzionează cu lumea rurală de zi cu zi
într-o idilă pastorală bucolică: pace,
armonie și siguranță, acestea sunt
atributele unei viziuni ce
contracarează prezentul Războiului
civil roman. Astfel Arcadia devine un

Fig. 12 - Grădină Medievală-reprezentare grafică

topos ce definește un spațiu de


împlinire și o metaforă pentru
sensibilitatea estetică. Grădinile
acadiene sunt frecvent subdiviziuni
intime în spațiul uriaș al Barocului
târziu. Romantizarea ruinelor și

Fig. 13 - Grădină Medievală-reprezentare grafică


idilele pastorale, care sunt elemente-cheie ale iconografiei programului de la Hohenheim aproape
de Stuttgart, pot fi găsite deasemenea și în primele grădini peisagere.

Saltul de la ideile Antichității clasice, ce au fost considerate ca o tradiție a topos-


urilor grădinilor sau teme, la grădinile Renașterii sau la grădinile peisagere de la sfârșitul
secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea este unul considerabil. Un răspuns
corespunzător pentru următoarea întrebare logică în acest context: cât de mult au influențat
aceste noțiuni clasice despre grădină și paradis forma grodinilor actuale? este mult prea lung
pentru a fi oferit aici. Odiseea lui Homer și Georgicele lui Vergiliu se poate să nu fi făcut decât
se ofere teme poetice ce au fost mai târziu subiectul unor tratamente literare aprofundate și de
aceea au oferit rareori idei pentru amenajarea grădinilor. Teoria grădinilor Renașterii va arunca o
rază de lumină asupra acestor probleme. Dar este mai puțin o problemă de structură complexă a
straturilor ornamentale decât de modele primare pentru grădinile apusene, cu alte cuvinte straturi
plantate în forma unei cruci, organizate in jurul unei fântâni centrale. Modelul celor Patru
Sferturi este din nou amintit. Dar două aspectecte trebuie să fie luate în considerare. Pe de o
parte, tradiția greco-romană a contribuit la adoptarea formei crucii în prezentarea straturilor, ce a
fost dezvoltată în Persia și Răsăritul Apropiat. Pe de altă parte, grădinile Moorish-Saracen au fost
cele care, ca variante ale celor Patru Sferturi orientale, au determinat structura primară a primelor
grădini private și monastice creștine. A fost folositoare contemplarea grădinilor Antichității
pentru a ne familiariza cu modelul primar și variațiunile sale, deasemenea și cu folosirea
motivelor preluate din imaginile Paradisului, precum Elizeele, locus amoenus sau Arcadia.

În acest fel putem construi o punte între începuturile grădinăritului în Antichitatea


clasică și grădinile perioadei romantice(în jurul anului 1800). Fantezia unei „insule a speranței” a
luat mai apoi o formă concretă; asemenea exemple pot fi încă găsite în grădinile englezești din
Stowe. În final clădirile decorative, combinate cu sălbăticiunea formată artificial prin care
pârâiașe atât de plăcut formate și iazuri au fost intenționat prezentate ca forme imaginare celor
care au admirat odată Câmpiile Elizee.

Fig. 14 - Thomas Hill- Construirea unui umbrar vegetal

Teorii privind grădinile Renașterii


Istoria grădinilor este strâns legată de istoria teoriilor evoluției grădinilor. Această
legătură este în egală măsură interesantă și problematică. Teoriile privind amenajarea grădinilor
țin atât de artă, cât și de natură. În spectrul lor apare o tensiune constantă între contemplarea
naturii și contemplarea artei, tensiuni ce conduc într-un final la dezvoltarea unui model de
amenajare. Au existat arhitecți, artiști, filosofi, teologi, și dacă vrei, grădinari cu o abordare
programatică, ce au încercat să-și structureze cunoștințele și viziunile despre amenajarea ideală a

Fig. 15 - Thomas Hill - Reproducere 1586


unei grădini. Ei s-au ghidat după variate concepte fundamentale: grădina trebuie să fie prezentată
ca un Paradis terestru sau trebuie să îndeplinească un scop util? A fost inițial o problemă de
concretizare a unei idei sau a avut scop agricol? Este oare posibil să combini ambele forme într-o
singură grădină?p

O dată cu apariția și dezvoltarea Umanismului în secolele al XIV-lea și al XV-lea,


învățații au început să reflecte din nou la lume. Sarcina lor era să combine moștenirea
Antichității clasice cu idei moderne privind politica și religia. Aspectele estetice erau
deasemenea implicate: nu mai țineau numai de credință, acum aveau de-a face cu interese
individuale și cerințe personale. O lucrare de artă încânta simțurile, educa mintea și furniza

Fig. 16 - Thomas Hill - Reproducere 1586


învățăminte pentru spirit. Oare acest model cultural poate fi aplicat și în privința grădinilor?
Teoriile privind amenajarea grădinilor pot arunca o rază de lumină asupra acestei probleme.

În perioada Renașterii se pot distinge trei tipuri de teorii. Primul tip vorbește în linii
generale și descrie grădinile din Antichitatea clasică și Evul Mediu, fără să găsească noi idei de
amenajare. Contrar, al doilea tip expune viziuni imaginative, ale căror elemente au fost
concretizate în construirea grădinilor Renașterii și Barocului. În final, al treilea tip combină teorii
programatice variate. Constă în sugestii de amenajare concrete, dintre care, câteva încă mai erau
folosite spre sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea.

Fig. 17 - Thomas Hill - Reproducere - Plantarea pe un strat înălțat


Fig. 18 - Pierrepont House, Nottingham

Grădinile Renașterii în Anglia


Istoria grădinilor englezești poate fi urmărită până la rădăcinile ei în perioada
romanilor. Dar până la apariția primei forme de grădină peisageră se dezvoltă paralel, cu o
influență considerabilă din partea celorlate țări europene.
Ideile de amenajare erau preluate cu precădere din Italia și Franța(mai precis Curtea
di Burgundia din secolul al XV-lea), atunci când a devenit o problemă de transformare a
grădinilor monastice medievale, hortus conclusus, într-o grădină de plăcere. Perioada amenajării

grădinilor englezești în stil renascentist a început cu stilul Tudor timpuriu. Primele grădini
importante au apărut sub domnia lui Henric al VIII-lea, care s-a văzut ca un rival cultural al lui
Francisc I: Hampton Court Palace, Whitehall Palace și Nonsuch Palace.
Fig. 19 - Hampton Court palace, Londra-Wyngaerde(1655)

La Hampton Court Palace regele a cerut construirea unui munte artificial(Muntele),


locul de unde avea o priveliște magnifică asupra palatului și a grădinilor printr-un așa-numit

gazebo, un pavilion cu
vedere. Aceste gazebo sau
belvedere – în Spania
erau numite mirados – erau populare în perioada Tudorilor. Un gazebo elegant din piatră a
supraviețuit la Melford Hall în apropiere de Suffolk. Dealul de la Stoneleigh în Warwickshire
este deasemenea încoronat cu un gazebo, ce permite vizualizarea uneia dintre cele mai pitorești
priveliști din valea Avon.

Fig. 20, 21, 22 - Hampton Court Palace(vedere din avion)


Fig. 23,24 - Hampton Court Palace - plan
La Hampton Court, Henric
al VIII-lea – urmând în mod pragmatic
tradiția grădinilor medievale – a furnizat
și o grădină pentru bucătărie și o
splendidă grădină ornamentală, procurând
pentru fiica sa regina Elisabeta I un mod
plăcut de petrecere a timpului.
Asemenea grădini ornamentale erau deseori grădini aglomerate, ce au devenit
cunoscute ca grădini englezești
renascentiste. Inspirate de modele
italienești, incluzând atât
Hypnerotomachia scrisă de Colonna, cât și
modele franceze, designerii britanici ai
grădinilor renascestiste au creat un model
aglomerat propriu, un stil ce a fos cultivat
și rafinat în întregul secol al XVII-lea.
Modele din cărțile lui Thomas Hill, The
Profitable Art of of Gardening, scrisă în
anul 1568 și The Gardener`s Labyrinth,
scrisă în anul 1577, constituie exemple de
referință. După cum se poate observa din
desenul preluat din cartea anteriaoară, din
1577, parterre-ul este împrejmuit de un gard
Fig. 25, 26 - Hampton Court Palace(vedere din avion) înalt în stilul grădinilor medievale târzii.

Fig. 27, 28 - Hampton Court Palace - detaliu

Astfel a apărut și grădina


unei case din Denbigshire(Wales).
Grădina nu mai există în esență, dar
stilul de amenajare poate fi observat
într-un tablou din secolul al XVII-lea.
Sectoarele grădinii cu porticuri,
pavilioane, și jocuri de apă sunt separate prin garduri sau ziduri înalte. Parterre-ul principal
constă în straturi ornamentale, în colțurile cărora este plantată tuia, o specie de rășinoase. Un zid
cu o poartă ce duce spre o altă terasă este flancat două mici tunuri cu acoperiș ascuțit. Accesul în
acest sector al grădinii se face printr-o serie de trepte ce ocolesc o fâtână arteziană. și această
terasă este legată de un sector inferior prin două trepte. Se găsesc sere, grădini de legume și
grădini cu ierburi aromatice pe întregul sit.

Grădina engleză a Renașterii, spre deosebire de grădina franceză a Renașterii, a


rămas complet închisă la modele italiene concepute ca o structură unitar-arhitecturală între palat
și grădină. Nu a fost atât de mult o problemă de relație simetrică cu palatul, castelul sau casa din
mediul rural, cât o problemă a grădinii văzută ca un proiect arhitectural de sine-stătător,
cuprinzând ziduri, porticuri, pavilioane și scări. Această structură arhitecturală a fost baza
construirii teraselor și apariția timpurie a concepției despre grădină văzută ca un întreg.

Un alt exemplu al ambiției arhitecturale ale designerilor horticoli britanici este


„grădina sauken”. Aceasta constă în construirea unui parterre la un nivel inferior teraselor
înconjurătoare, acesta fiind delimitat de ziduri de susținere.

Acest model, încă popular în grădinile englezești, a apărut pentru prima dată în
perioada Renașterii. Un tablou al unui
maestru necunoscut al școlii engleze
înfățișează o „grădină scufundată” la
Pierrepont House în Nottinghamshire. O
balustradă împodobită cu vaze de flori
intersectată pe toate laturile cu șiruri de
trepte împrejmuiește zona
dreptunghiulară a grădinii. Aceasta este o
terasă înălțată în fața unei case rurale.
Parterre-ul cu un design simetric și ornamentație bogată, are un efect captivant asupra oaspeților
acestui conac, în timp ce se plimbă în jurul sitului. Există și o anumită priveliște a sitului din
terasa curții interioare, ca și de la ferestrele casei.

Există mai multe „grădini scufundate” în Anglia și Scoția, câteva reușind să emane
ceva asemănător unei grădini renascentiste.

„Grădina scufundată” de la Packwood House în apropiere de Hockley Heath în


Warwickshire ce este împrejmuită de ziduri de piatră și cu o alee ce este străjuită de arbori atent
tăiați. La nivelul scufundat există un parterre cu straturi de tufe și un bazin împrejmuit de un gard
di arbuști tăiați sub formă pătrată.

Fig. 29 - Hampton Court Palace - detaliu


Packwood House
O componentă importantă a grădinii aristocratice a fost „muntele”, un deal artificial
construit numai pentru furniza o priveliște. La Casa Packwood acest munte a fost conservat și
mai poate încă fi văzut. O alee îngustă conduce printre marginile tufișurilor îndreptându-se spre
vârful dealului spre platforma de vizionare.
Pe lângă munte, arta topiară este unul din elementele specifice Casei Packwood.
Împreună cu Levens Hall în Cumbria, Packwood se află printre faimoasele grădini topiare ale
secolului al XVII-lea. Arborii de tisă tunși și tufișurile cubice nu erau populari numai pe marile
proprietățile private, ci se găseau și în curțile micilor locuințe rurale, încă mai pot fi văzuți în
multe zone de-a lungul Angliei, în special în Cowolds în Gloucestershire.

Apropierea dintre grădinile private întinse și grădinile simple a locuințelor rurale


rezidă în combinația încântătoare de straturi de flori, arbuști, grădini de legume și sere. Straturile
de legume nu erau concepute numai din motive pecuniare, ci și din motive estetice. Ele conferă
un fundal straturilor colorate, astfel încât întreaga paletă coloristică a grădinii să se afle în
echilibru, fără contraste supărătoare.
Fig. 30, 31, 32, 33 - Packwood House
Casa Hatfield, Hertfordshire
Când designerul horticultor și inginer francez Salomon de Caus a fost chemat la
Curtea Angliei în anul 1610 să proiecteze jocurile de apă, și-a găsit timp să refacă grădina lui
Robert Cecil de la Casa Hatfield în Hertfordshire. A păstrat de la predecesorul său, Thomas
Chaundler, scările și terasele, dar a mărit fântânile și a construit o cascadă ce coboară spre o
grădină de apă artificială. Plantarea a fost încredințată lui John Tradescant, care a întreprins
numerase călătorii în Franța și Olanda pentru a aclimatiza în Anglia plante de seră și de pe
continent. Multe din notițele sale sunt păstrate în arhivele de la Hatfield și în Biblioteca
Bodleiană de la Oxford. O lucrare denumită Tredescant`s Orchard conține șaizaci și cinci de
desene ale fructelor ce se dezvoltă la Hatfield. Grădina a suferit mai multe schimbări de-a lungul
Fig. 35 - Hatfield House - Plan din perioada elisabetană-1608
timpului, incluzând reamenajarea obligatorie în stil peisager. O mare parte din structura
geometrică a grădinii a supraviețuit
la Casa Hatfield, spre exemplu
sectoarele stratului de plante ale
terasei mari cu modelul lor
renascentist evident și un labirint
situat în partea estică. Totuși, urmele
lăsate de Salomon de Caus pot fi
identificate relativ ușor. Acest lucru
ar trebui să fie de o reală valoare
pentru Hortus Palatinus din

Heidelberg, care a dispărut din nefericire.


deasemenea conservat în anumite zone ale grădinilor Heidelberg. Astăzi grădina formală și
parcul formează o unitate armonioasă. Alei largi străbat parcul. Într-un mic crâng creat spre
sfârșitul secolului al XIX-lea sunt plantați
rhododendroni și azalee, astfel că întinsul parc
este divizat ritmic de diferitele plante din
sectoare variate.

Casa Hatfield este una din


puținele exemple a concepțiilor tradiționle
asupra grădinii engleze, concepția formală și
cea romantică, înflorind într-un sit plin de
contraste. Aici se poate observa clar că
grădina barocă nu a fost con damnată ca
victimă a grădinii peisagere. Iar și iar au fost
cei din aristocrația engleză care au apreciat
grădina formală, în timp ce căutau noi
metode de a încorpora ideile contemporane
în amenajarea lor. Faptul că aspectele
moderne ale amenajării grădinii nu s-au
dovedit sub nici o formă distrugătoare
pentru structura primară poate fi privit ca
un semn al forței tradiției în privința
grădinii engleze.

Fără dubiu Salomon de Caus,


cel care a proiectat Hortus Palatinus în
Heidelberg, a fost cel care a introdus
grădina arhitecturală italiană în Anglia. Din
călătoria pe care a întreprins-o în Italia, s-a
întors cu inspirație și planuri concrete la
Curtea Angliei unde a fost angajat de Anna a
Danemarcei și Henric, Prințul de Wales,
pentru a le proiecta grădinile. Grădinile de la
Casa Somerset și Palatul Greenwich au fost
concepute în anul 1609, și de Caus a terminat
grădinile Palatului Richmond trei ani mai

târziu. Când a părăsit


Anglia, în anul 1613
pentru a-și începe
lucrul la capodopera
sa în Heidelberg, fiul
său Isaac i-a preluat
sarcinile. În anul
anterior morții sale,
1648, Isaac a proiectat
numeroase grădini și
grotto-es incluzând
amenajarea grădinilor
Casei Wilton din
Wiltshire pentru al IV-lea Earl de Penbroke. Este posibil ca vechii cedrii ce mai pot fi încă
văzuți, să dateze din vremea lui Isaac, ca o mărturie a muncii pe care a depus-o acolo. Grădina a
fost reamenajată de mai multe ori în fiecare secol, ultima dată de David Vicary în anul 1971.

Această reinventare a grădinii britanice în perioada Renașterii este încheiată de


Inigo Jones, care din întâmplare a lucrat la Casa Wilton, alături de Isaac de Caus și André
Mollet, fiul lui Claude Mollet, faimosul grădinar regal francez, cel care a desăvârșit grădinile
palatului Anet.

André Mollet, autorul lucrării „Le jardin de plaisir” apărută în anul 1651, a efectuat
numeroase amenajări în Anglia. Lucrările sale de amenajare au fost cerute de Curtea din Londra
și continuate de Inigo Jones. O dată ce s-a întors din călătoria prelungită de studiu întreprinsă în
Italia în anul 1614 a și început să implementeze în Anglia idei arhitecturale preluate de la Andrea
Palladio. Astfel a apărut curentul numit mai târziu Paladianism, curent ce și-a pus amprenta
asupra arhitecturii britanice până în anii 1800.

Inigo Jones a proiectat porticuri și parterre lucrând o perioadă destul de lungă cu


Francezul pentru întocmirea planurilor Parcului St. James(1630) și Wimbledon(1640). Apoi
Mollet s-a întors în Franța unde a locuit în casa sa, în apropiere de Tuileries ca premier jardinier
du roi în timpul lui Ludovic al XIV-lea.

În 1660, cu cinci ani înainte de moartea sa, a fost din nou chemat în Anglia. Carol
al II-lea dorea să reamenajeze grădina Palatului St. James. Mollet a proiectat o patte d`oie, un
strat în formă de talpa-gâștei. Dintr-un rond trei alei porneau radial în direcții diferite, fiind
intersectate de două rânduri semicirculare de acacia. Zonele rămase erau ornamentate cu buxus.
Acest model a fost valorificat pentru o scurtă perioadă în arhitectura grădinii baroce, nu numai în
Anglia, ci și în Franța. Mollet a deținut funcția de grădinar șef al Angliei până la moartea sa.
Cu modelele de amenajare concepute și scrierile teoretice familia Mollet a deschis
larg porțile grădinii baroce. Multe aspecte ale grădinii baroce sunt deja prezentate în lucrarea lui
Claude Mollet, „Théâtre des plans et jardinages”, publicată postmortem în 1652. Fundamentul
teoretic și practic al grădinii baroce a fost trasat de fiul său André Mollet, în lucrarea menționată
anterior, „Le jardin de plaisir”, publicată în 1651. În acestă lucrare sunt expuse principiile
grădinii clasice franceze. Atât André, cât și frații săi Pierre și Claude al II-lea au lucrat la grădina
Tuileries din Paris.

Ultimul menționat a conceput


un parterre de broderie pentru grădinile
Palatului Versailles(1630). În timp ce grădini
renascestiste inspirate de modelele italiene și
franceze erau amenajate în Anglia și
Germania, cu câteva excepții chiar și în
Scandinavia, în Franța se creau primele
complexe ale grădinii baroce. Procesul de
tranziție de la grădina renascentistă franceză
la cea barocă a fost unul extrem de fluid. În
primă fază au existat câteva neclarități
privind relația dintre axa principală a grădinii
și cea a castelului, lucru ce a condus la o
stare de confuzie din punctul de vedere al
perspectivei.

Nu în ultimul rând dominația


grădinii baroce franceze se face simțită în
Europa încă de la începutul secolului al

Fig. 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 - Hatfield
House din diverse perspective
XVII-lea. Dar sub ce formă s-a efectuat tranziția de la o eră la cealaltă în alte țări ale Europei?
Răspunsul la această întrebare este oferit de Italia.

Index de imagini
Fig. 1 - Adam și Eva-reprezentare biblică...................................................................5

Fig. 2 - Hyeronimus Bosch-Grădina Plăcerilor Pământești-Paradis Ecleziastic............6

Fig. 3 - Brueghel cel Bătrân-Grădina Edenului............................................................7

Fig. 4-Adam și Eva-Rubens.........................................................................................7

Fig. 5 - Poussin - Păstorii din Arcadia..........................................................................7

Fig. 6 - Harta Paradisului Terestru-Plancius..............................................................10

Fig. 7 - Harta Paradisului Terestru-1870...................................................................13

Fig. 8 - Edenul văzut ca Hortus Conclusus................................................................13

Fig. 9 - Aeneas în Grădina Hesperiadelor.................................................................16

Fig. 10 - Grădină medievală......................................................................................17

Fig. 11 - Grădină Medievală......................................................................................19

Fig. 12 - Grădină Medievală-reprezentare grafică...................................................20


Fig. 13 - Grădină Medievală-reprezentare grafică....................................................20

Fig. 14 - Thomas Hill- Construirea unui umbrar vegetal...........................................22

Fig. 15 - Thomas Hill - Reproducere 1586.................................................................23

Fig. 16 - Thomas Hill - Reproducere 1586.................................................................24

Fig. 17 - Thomas Hill - Reproducere - Plantarea pe un strat înălțat..........................25

Fig. 18 - Pierrepont House, Nottingham....................................................................26

Fig. 19 - Hampton Court palace, Londra-Wyngaerde(1655).....................................35

Fig. 20, 21, 22 - Hampton Court Palace(vedere din avion).......................................36

Bibliografie
1. Kluckert, Ehrenfried – European Garden Design, Ed. h.f.ullmann, Bonn, 2007;

2. Hill, Thomas – The Gardener`s Labyrinth, 1577;

3. www.gardenvisit.com;

4. www.google.ro;

5. Gothein, Marie-Luise – History of Garden Art, Germany, 1913