Sunteți pe pagina 1din 4

Aplicaţia 1 (grad de dificultate: mediu)

Pentru o acţiune al cărei preţ de închidere din ziua precedentă a fost de 1,7500 RON/acţiune se
primesc în deschiderea şedinţei de bursă, 4 ordine de cumpărare (cantitate/preţ: 300/1,9500;
200/1,8000; 300/1,6500 şi 200/1,7000) şi 4 ordine de vânzare (cantitate/preţ: 200/2,0000; 300/M
- "la piaţă"; 200/1,7000 şi 200/1,8000) atunci:
a) preţul de deschidere este de 1,7500 RON/acţiune - FALS
b) preţul de deschidere este de 1,7000 RON/acţiune - FALS
c) preţul de deschidere este de 1,8000 RON/acţiune – ADEVARAT
1,75-1,75 / 1,75*100 = 75%
1,80-1,75/1,75*100=80%

d) se va executa integral ordinul de cumpărare de 200 acţiuni la 1,70 RON/acţiune şi ordinul de


vânzare la piaţă
CUMPARARE VANZARE
Nr actiuni Pret / actiune Nr actiune Pret/actiune
300 1,95 200 2
200 1,8 300 M
300 1,65 200 1,7
200 1,7 200 1,8

CUMPARARE PRET VANZARE VOL. Echilibru/dezechilibru


MAX
n ∑n ∑n n
- 0 2 900 200 0 900
300 300 1,95 700 - 300 400
200 500 1,8 700 200 500 200
200 700 1,7 500 200 500 200
300 1000 1,65 300 - 300 700
- - M 300 300 0 300

Aplicaţia 2 (grad de dificultate: scăzut)


Dacă în sumarul de tranzacţionare din data de 02.04.2007 pentru o clasă de acţiuni XYZ, pe
coloanele PER şi Inch apar valorile 35, respectiv 2,9000, iar în ziua următoare pe coloana Var
apare valoarea -5.00 atunci:

a) preţul de închidere din data de 02.04.2007 este inferior celui din ziua următoare
b) PER din data de 03.04.2007 este mai mic decât cel din 02.04.2007
c) în data de 03.04.2007 un investitor poate considera că îşi va recupera investiţia în acţiunea
XYZ în 33.25 ani
d) pe coloana PER a sumarului de tranzacţionare din 03.04.2007 apare o valoare cu 5% mai mică
decât valoarea PER din ziua precedentă

PER INCH VAR


02.04.2007 35 2,9
03.04.2007 34,95 2,85 -5,00

a) Fals
b) Fals
c) Fals
d) Adevărat

Var = variația de preț în bani între prețul current și ultimul preț din ziua anterioară
PER= raport dintre pret/acț si profitul/acț
Aplicaţia 3 (grad de dificultate: scăzut)
Dacă din sumarul de tranzacţionare al unei clase de acţiuni reiese că preţul de închidere coincide
cu preţul maxim şi este de 0,5650 RON/acţiune, în secţiunea Regular s-au tranzacţionat 4600
acţiuni cu o valoare totală de 2599 RON, iar în secţiunea Odd Lot, 55 acţiuni cu o valoare de
31,9 RON, atunci:
a) preţul mediu coincide cu preţul de închidere
b) preţul mediu este inferior preţului de deschidere
c) preţul mediu este superior preţului maxim
d) preţul la care s-a executat ultima tranzacţie este inferior preţului mediu

Regular = piața principal pentru toate simbolurile scrise la cota BVB. (se tranzactioneaza
pachete de actiuni care sunt multiplu de 500 )

Odd Lot = se vând pachete mai mici, de pana la 499 de acțiuni, nu pot fi cumpărate fragmente
din pachet ci trebuie achiziționat în întregime pachetul oferit.

Regular Odd Lot Preț maxim/


închidere
Nr. Acțiuni Preț Nr. Acțiuni Preț
4600 2599 55 31,9
0,5650

a) Fals
b) Fals
c) Fals
d) Adevărat