Sunteți pe pagina 1din 2

Prefata

Din multitudinea de sisteme ce definesc existenta unei natiuni la un moment dat, si care se
intrepatrund si interconditioneaza in procesul evolutiei acesteia, sistemul economic are un rol
determinat, iar in cadrul acestuia, sistemul bancar, reprezinta o componenta principala fara de
care, practic, economia moderna nu-si poate exercita rolul si functiile.
Desemnand ansamblul coerent al diverselor categorii de banci cu capital autohton sau strain, de
stat sau privat, precum si combinatii mixte ale acestora, ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul
unei tari, sistemul bancar raspunde necesitatilor unei etape a dezvoltarii social - economice.
Astfel, el reprezinta veriga de legatura intre detinatorii (persoane fizice si juridice) si economia si
societatea reala care are nevoie de aceste capitaluri pentru functionare si dezvoltare. Este, in
acelasi timp, depozitarul credibil al economiilor care se formeaza in societate si intermediarul
principal intre creditori in stingerea datoriilor. In aceasta viziune, sistemul bancar trebuie sa se
afle, permanent, in relatie de parteneriat cu economia si viata reala a societatii, in sensul
organizarii si stimularii procesului de economisire si a celui de investire. Sistemul bancar ocupa
deci, o pozitie de o importanta covarsitoare pentru progresul societatii umane in ansamblul sau.
In contextul economiei de piata, sistemul bancar trebuie sa asigure cadrul care sa dea
posibilitatea mobilizari tuturor fondurilor banesti disponibile in economie si orientarea lor
temporara, pe perioade mai lungi sau mai scurte, catre activitati economice, in mod prioritar spre
cele productive. Rolul si importanta bancilor in economie sporesc pe masura amplificarii
fluxurilor financiare nationale si mondiale, ca o consecinta a dezvoltarii generale societatii
umane. Avantul tehnologiei si mijloacelor de comunicatie au amplificat rolul bancilor in
circulatia resurselor monetare, pe de o parte, si, pe de alta parte, finantatori ai investitiilor in
economie.
Structura sistemului bancar aferent unei tari vizeaza: pe de o parte cadrul institutional, format din
banca centrala cu rol de coordonare si supraveghere, si bancile comerciale si alte institutii
financiare asimilate acestora, indeplinand rolul de intermediar principal in relatia economii -
investitii, iar pe de alta parte, cadru juridic format din ansamblul reglementarilor care guverneaza
activitatea bancara, actionand hotarator in crearea si functionarea unui sistem bancar poate
deveni reala numai pe fundalul unei legislatii corespunzatoare, racordata la realitatile tarii si la
principiile si standardele intrenationale, tinand seama de caracterul deschis, spre exterior, al
sistemului bancar