Sunteți pe pagina 1din 2

DRU SUBSTANSES of Serum

Hydration of biocoloids Hidratarea biocoloizilor cu


sol. NaCI și sol. NaOH.
with sol. NaCl and sol.
Fixarea biocoloizilor cu gel
NaOH. Fixation of de pectină
biocoloids with pectin gel

Separation of egg yolk Separarea serului de


gălbenuș de ou
serum
  din granule de gălbenuș
from yolk granules

Protein identification Reactiile de identificare a


proteinelor. Determinarea
reactions. Iron
reacțiilor de fier
determination reactions

Sl. 13. Non-heme Sl. 13. Proteine non-heme Feritina


păstrează fierul în interiorul
protein Ferritin is keeping cavității proprii într-o formă foarte
iron inside of own cavity in solubilă și netoxică pentru mediul
a high soluble and non- natural. Deoarece feritina este
toxic form for natural conținută este prezentă, este
localizată în serul de gălbenuș de
media. Because ferritin is ou, inițial a fost preparat serul de
contained is present, is gălbenuș.
located in egg yolk serum, Pentru că biocoloidele (proteine
initially it was prepared sau grăsimi) de granule de ou sunt
fixate cu gel de pectină și apoi
the yolk serum. serul de gălbenuș este separat
For that Biocoloids prin centrifugare.
(proteins or fats) of egg Rata de fier în feritină este
ridicată, iar serul de gălbenuș de
granules are fixed with
ou are un grad ridicat de saturație
pectin gel, and then the a fierului.
yolk serum is separate by Dar utilizarea serului de gălbenuș
ca o sursă de fier ușor asimilată
centrifugation. poate fi posibilă numai după
eliminarea colesterolului din ser.
The rate of iron in Colesterolul este componenta
ferritin is high and egg yolk principală a substanțelor uscate
serum has a high degree of din ser.
iron saturation.
But the use of the
yolk serum as an easily
assimilate iron source may
be possible only after
removing of serum
cholesterol. Cholesterol is
the main component of
serum dried substances.

Sl. 14. The main


conclusions are:

S-ar putea să vă placă și