Sunteți pe pagina 1din 4

Bibliografie

I. În volume:

1. Sociologie, politologie, filosofie


 Duvignaud, Jean, Sociologie du théâtre, Quadrige/PUF, Paris, 1999
 Hobsbawm, Eric, O istorie a secolului XX. Era extremelor, trad. Liliana Ionescu
Editura Cartier, București,1999
 Huizinga, Johan, Homo ludens, trad. H.R. Radian, Editura Cărturești,
București, 2012
 Lungu, Traian, Viața politică în România la sfârșitul secolului al XIX-lea,
Editura Științifică, București, 1967
 Schopenhauer, Arthur, Lumea ca voinţă şi reprezentare,trad. Radu Gabriel
Pârvu, Humanitas, București, 2012

2. Istoria şi estetica teatrului


 Banu, George, coord.,Teatrul de artă, o tradiție modernă, Ed. Nemira,
București, 2010
 Banu, George, Reformele teatrului în secolul reînnoirii, Editura Nemira,
Bucureşti, 2012
 Banu, George, realiz., Repetițiile și teatrul reînnoit-secolul regiei, Ed. Nemira,
București, 2016
 Diderot, Denis, Paradox despre actor, trad. Dana Ionescu, Ed. Nemira,
București, 2010
 Eftimiu, Victor, Oameni de teatru,Editura Meridiane, București, 1965
 Pandolfi, Vito, - Istoria teatrului universal, vol. I-IV, trad. Lia Busuioceanu şi
Oana Busuioceanu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971
 Zamfirescu, Ion - Istoria universală a teatrului, vol.IV, Ed. Aius, Craiova,2004
 ***Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX. De la Caragiale la Brecht,
Editura Minerva, București, 1973
 *** Istoria Teatrului în România, vol. I-III, Editura Academiei RSR, Bucureşti,
1965-1971-1973
3. Critică şi teorie teatrală
 Abalkin, Nikolai, Sistemul lui Stanislavski și teatrul sovietic, trad.Petru
Comarnescu și Alexandra Constantinov, Editura Cartea Rusă, București, 1955
 Chekhov Michael, Gânduri pentru actor,despre tehnica actoriei, trad. Oana
Bogzaru și Crista Bilciu, Ed. Nemira, București 2017
 Gassner, John, Formă și idee în teatrul modern, trad. Andrei Băleanu, Ed.
Meridiane, București, 1972
 Gorceakov, N.M., Lecțiile de regie ale lui Vahtangov, trad. Raluca Rădulescu,
Editura Nemira, București, 2017
 Hubert, Marie-Claude, Marile teorii ale teatrului, trad. Doina Nicoleta Mitroiu,
Editura Institutul European, Iași, 2011
 Mandea, Nicolae,Teatralitatea-un concept contemporan, UNATC Press,
Bucureşti, 2006
 Măniuţiu, Anca, Poetici regizorale, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2015
 Mândra, Vasile, Însemnări despre literatură și teatru, Editura de Stat pentru
literatură și artă, București, 1958
 Meyerhold, V. E., Despre teatru, traducere, note şi postfaţă de Sorina
Bălănescu, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”, Bucureşti, 2011
 Petrescu, Camil, Comentarii şi delimitări în teatru, Editura Eminescu,
Bucureşti, 1983
 Michael Redgrave, Mask or Face: Reflections in an Actor’s Mirror, Heinemann,
1958
 Roșca, Angelina, Teatralitate: pro şi post-Vahtangov, Editura Epigraf,
Chişinău, 2003
 Stanislavski, K.S., Munca actorului cu sine însuşi, vol I şi II ,trad.Raluca
Rădulescu, Editura Nemira, Bucureşti 2013-2014
 Tairoff, Alexander, Entfesselte Theater, Gustav Kiepenheuer Verlag, Potsdam,
1927
 Tonitza- Iordache, Mihaela, Banu, George, Arta Teatrului, Ediţia a II-a,
traducerea textelor inedite Delia Voicu, Editura Nemira, Bucureşti, 2004
4. Dicţionare
 Pavis, Patrice, Dicţionar de teatru, trad. Nicoleta Popa Blănariu, Editura Fides,
Iaşi, 2012
 Ubersfeld Anne,Termenii cheie ai analizei teatrului, trad. Georgeta Loghin,
Editura Institutul European, Iaşi, 1999

II. În periodice:

 „Caietele Bibliotecii UNATC”, vol.16/ nr.2 /2014

 „Cahiers du Monde Russe”, Le théâtre et le peuple en Russie soviétique de


1917 à 1930 de Claudine Amiard- Chevrel , nr 3-4,1968,Paris
 Le Rapport à l’étranger dans la littérature et les arts soviétiques (ETRANSOV),
elaborat de Atelier de recherche sur l'intermédialité et les arts du spectacle și
Académie des sciences de Russie, www.researchgate.net
 „International Theatre Information”, ete-automne/1977/summer-autumn,
Institut International du Théâtre
 „Probleme de teatru și cinematografie”, nr. 1/1963, Academia Republicii
Populare Române, Institutul de studii româno-sovietic
 „Probleme de teatru și cinematografie”, nr. 2/1963, Academia Republicii
Populare Române, Institutul de studii româno-sovietic
 „Probleme de teatru și cinematografie”, nr. 3/ 1963, Academia Republicii
Populare Române, Institutul de studii româno-sovietic
 „Probleme de teatru și cinematografie”, nr. 4/ 1963, Academia Republicii
Populare Române, Institutul de studii româno-sovietic
 „Revue des études slaves”, Nicolas Evreinov, l’apȏtre russe de la théâtralité,
1981, numéro 1
 „Semnal teatral”, Expresionismul în teatru și în arte, an II-IV, 1-4/1997,1-
2/1998, Editura Unitext
III. Surse web:

 Bourassa, André; Kantorowski, Frederic, - Chronologie générale du théâtre, în


http://www.theatrales.uquam.ca/
 Bussy, Ch. De, - Dictionnaire de l'art dramatique à l'usage des artistes et des
gens du monde, Editeur Achile Faure, Paris, 1886, în http://galica.bnf.fr/,
Gallica, bibliotèque numérique de la Bibliothèque nationale de France
 http://www.atatheatre.com/ - ATA THEATRE. Cours-Création-Spectacles,
Histoire de théâtre de ses origines à nos jours
 https://www.universalis.fr/encyclopedie/russie-arts-et-culture-le-theatre/2-le-
theatre-des-annees-1920-en-russie-sovietique/

S-ar putea să vă placă și