Sunteți pe pagina 1din 3

Întrebări pentru examenul de promovare la disciplina Ortodonție,

pentru studenții Facultății de Stomatologie, anul V, semestrul IX


1. Obiectivul ortodonţiei și sarcinile disciplinei, organizarea secţiei. Deontologie.
2. Dezvoltarea prenatală a feţei și a relațiilor intermaxilare. Creșterea postnatală a
scheletului facial.
3. Factorii de bază în creșterea și formarea scheletului facial.
4. Dezvoltarea musculaturii feței. Mugurii faciali și termenii de dezvoltare.
5. Particularități ortodontice a regiunii maxilo-faciale la nou-nascut.
6. Ocluzia dentară în dentiţia temporară. Planul post-lacteal și varietățile lui.
7. Ocluzia dentară în dentiţia mixtă. Caracteristica clinico-morfologică.
8. Ocluzia dentară în dentiţia permanentă. Caracteristica clinico-morfologică.
9. Particularitățile clinice ale malocluziilor transversale. Cauzele ce induc apariția
asimetriei faciale.
10. Particularitățile clinice ale malocluziilor verticale. Etapele de înălțare fiziologică a
ocluziei dentare.
11. Epidemiologia anomaliilor dento-maxilare. Considerații generale.
12. Etiologia și patogenia anomaliilor dento-maxilare. Considerații generale.
13. Factorii etiologici generali ai anomaliilor dento-maxilare. Descriere.
14. Factorii etiologici loco-regionali ai anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
15. Factorii etiologici locali ai anomaliilor dento-maxilare. Descriere.
16. Factorii ereditari în apariția anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală. Numiți
anomaliile dento-maxilare transmise ereditar și impactul lor.
17. Profilaxia primară în perioada prenatală a anomaliilor dento-maxilare. Măsuri și
realizare.
18. Profilaxia postnatală a anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
19. Rolul alimentației naturale a copilului sugar în dezvoltarea și formarea aparatului
dentomaxilar.
20. Forțele exercitate de musculatura periorală și influența acestora asupra sistemului
stomatognat. Noțiune de miogimnastică. Obiectivele miogimnasticii la copii de
diferite vârste.
21. Funcțiile aparatului dento-maxilar. Considerații generale.
22. Metode de diagnostic utilizate în disfuncțiile sistemului stomatognat la copii.
23. Disfuncțiile masticatorii și influența acestora asupra aparatului dento-maxilar.
24. Disfuncțiile aparatului dentomaxilar ce duc la compresiune de maxilar.
25. Deglutiţia atipică. Tipuri de deglutiţie. Tulburările în dezvoltarea aparatului dento-
maxilar provocate de deglutiţie atipică.
26. Dereglări de respirație. Cauze. Impactul respirației orale asupra aparatului dento-
maxilar.
27. Dereglări de fonație. Manifestări clinice. Obiective de tratament.
28. Tratamentul profilactic și precoce al deglutiției atipice.
29. Tratamentul profilactic și precoce al disfuncțiilor masticatorii.
30. Obiceiurile vicioase. Noțiune. Clasificare. Combaterea obiceiurilor vicioase bucale.
Aparate ortodontice indicate în dependență de vârsta pacientului.
31. Rolul integrității arcadelor dentare în profilaxia postnatală a anomaliilor
dentomaxilare.
32. Impactul cariei dentare și a complicațiilor ei asupra dezvoltării aparatului
dentomaxilar.
33. Asimetria facială. Noțiune. Cauzele ce duc la apariția asimetriei faciale.
34. Motivele prezentarii pacienților la medicul ortodont. Descrierea anticedentelor
heredo-colaterale si personale.
35. Examenul exobucal al pacientului ortodontic. Profilul facial.
36. Examenul endobucal al pacientului ortodontic. Studiul ocluziei statice.
37. Examenul musculaturii și al funcțiilor aparatului dento-maxilar.
38. Examenul dinamicii mandibulare. Fiziologia cinematicii mandibulare.
39. Indicele facial și aprecierea lui. Tipuri de creștere facială.
40. Examenul fotografic. Interpretarea fotografiei de față și de profil.
41. Examenul radiologic cu film intraoral. Varietăți.
42. Ortopantomografia. Tehnica de realizare. Elemente de diagnostic ortodontic.
43. Teleradiografia. Definiție, tehnica de realizare, tipuri.
44. Tomografia computerizată în ortodonție.
45. Analiza cefalometrică. Punctele cutanate și scheletale.
46. Metode de interpretare cefalometrică utilizate în practica ortodontică.
47. Metodele speciale de examinare a funcţiilor aparatului dento-maxilar.
Electromiografia, miotonometria, palatografia.
48. Laboratorul de tehnică dentară. Utilaj, materiale, instrumentele, tehnica de
securitate a muncii.
49. Biomecanica forţelor ortodontice în deplasările dentare.
50. Forța ortodontică. Definiție, clasificarea forțelor ortodontice. Importanța forței
optime în deplasările dentare în funcție de planul de referință.
51. Tipurile de deplasare dentară. Efectele negative ale deplasărilor dentare
52. Restructurări tisulare la deplasarea orizontală şi verticală a dinţilor în tratamentul
ortodontic.
53. Zonele de creștere ale maxilarului superior și inferior.
54. Amprenta în ortodonţie. Mase de amprentare. Instrumente. Amprenta digitală.
55. Clasificarea maselor de amprentare folosite în ortodonție.
56. Aparatul ortodontic. Definiție. Clasificarea aparatelor ortodontice.
57. Pierderea precoce a dinților. Definiție. Menținătoarele de spațiu mobile și fixe.
Indicații de utilizare.
58. Aparatele ortodontice mobilizabile. Definiţie. Avantaje şi dezavantaje. Elemente de
ancorare a aparatelor ortodontice mobilizabile.
59. Elementele active ale aparatelor ortodontice mobilizabile.
60. Aparatele ortodontice mobile. Definiţie. Avantaje şi dezavantaje.
61. Activatorul Andrezen-Haupl. Elementele componente. Indicaţii.
62. Reglatorul funcţiei Frankel. Elementele componente. Varietăți.
63. Bionatorul Balters. Elementele componente. Varietăți. Indicaţii de utilizare.
64. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare dupa Angle.
65. Clasificarea germană a anomaliilor dento-maxilare.
66. Clasificarea franceză a anomaliilor dento-maxilare.
67. Retrognația maxilarului inferior. Etiologie. Clinică. Diagnostic. Tratament.
68. Tortopoziţia dentară. Definiţie. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament.
69. Anomalii dentare de formă şi structură. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament.
70. Anomalii dentare de număr. Varietăți. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament.
71. Anomalii dentare de volum. Definiție. Varietăți. Criteriul de determinare a
macrodonției.
72. Tulburări de erupție dentară. Obiective de tratament.
73. Incluzia dentară. Definiție. Aspecte clinice. Tratamentul curativ.
74. Ectopia dentară. Definiție. Tratamentul curativ al ectopiei dentare.
75. Transpoziţia dentară. Definiție. Tratamentul transpoziţiei dentare.
76. Entopia dinților. Definiție. Cauze. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament.
77. Anomaliile țesuturilor moi perimaxilare. Varietăți și impactul lor asupra aparatului
dento-maxilar. Diagnostic. Tratament.
78. Disarmonia dento-alveolară cu înghesuire dentară. Cauze. Manifestările clinice.
79. Metode de creare a spațiului în arcada dentară cu scop ortodontic. Tratamentul
înghesuirii dentare.
80. Diastema. Varietăţi clinice. Etiologie. Tablou clinic. Tratament.
81. Tulburări în erupţia dentară. Cauze. Metodele de diagnostic şi de tratament.
82. Malocluzia de clasa I Angle. Etiologie, patogenie, varietăți clinice, diagnostic.
83. Malocluzia de clasa II/1 după Angle. Definiție. Etiologie. Tablou clinic.
84. Malocluzia de clasa II/1 după Angle. Diagnostic diferențiat. Obiective de
tratament.
85. Malocluzia de clasa II/2 Angle. Definiție. Etiologie. Tablou clinic. Tratament.
86. Malocluzia de clasa III Angle, forma funcțională. Cauze. Tablou clinic. Principiile
de tratament.
87. Malocluzia de clasa III Angle, forma falsă. Etiologie. Tablou clinic. Tratament.
88. Malocluzia de clasa III Angle, forma adevărată. Etiologie. Tablou clinic.
Tratament.
89. Termenii de erupție a dinților temporari și permanenți.
90. Tratamentul ortodontic interceptiv. Noțiuni generale. Obiectivele tratamentului
interceptiv la copii de diferite vârste.

S-ar putea să vă placă și