Sunteți pe pagina 1din 2

Contract SRAC nr.

25365/2017
Protocol de audit
Data: 04.08.2018 Pag. 1 / 2
Procesul / compartimentul auditat: Service
Adresa locului in care se desfasoara auditul: Sediul social - Iasi, Str. Bucium, nr. 34, parter, spatiul P2 si P3
Rezumatul dovezilor de audit referitoare la conformitatea si eficacitatea Sistemului de Management, care au fost evaluate
in timpul auditului. Constatari, concluzii, recomandari, riscuri identificate de echipa de audit la nivel de Sistem de
Management care pot afecta: conformitatea cu cerinţele SM, cerinţele legale/reglementate si performantele SM.
Standard de referinta: ISO 9001 ISO 14001
Persoane intervievate / Functie: Sandu Lorena – Resp. service

08 PROCESE PENTRU FURNIZARE SERVICII


(proiect, contract, client, calificari necesare, planificare, intrari, ieşiri, verificare, analiză, validare, modificări,
elemente aferente SMM si SSO introduse in proiecte )
Organizatia are stabilite metode de lucru pentru procesele de service, ca, activităţi de post-Iivrare, in perioada
de garantie sau post garantie

Documente de planificare si informatii despre produs / documentatii de lucru:


Este stabilita si implementata Procedura operationala standard: Service cod POS 11 ed. 2, rev.0 /30.03.2017.
legislatie aplicabila (Lg. 449/2003/2007).
Sunt identificate riscurile si stabilite actiunile pentru controlul riscurilor in productie:
 Coletele vin insotite fara nici un act de expeditie si nici informari prin e-mail; Clientul nu pune la
dispozitie Certificatul de garantie al produsului trimis in service; Produsele care vin in service fie sunt
in cantitate mare, fie sunt de la clienti externi, fie componenta defecta nu este in stoc; Datorita
gradului de uzura a produsului venit in service sau a dificultatilor de desfacere a produsului;
Manipularea incorecta a coletelor de catre transportator – produsele ajung deteriorate la/de la client.
Actiuni stabilite si monitorizate:
 Solicitarea ajutorului colegilor de la Dep. Productie in rezolvarea cazurilor de service in timp util;
Atentie in manipularea produselor si la desfacere pentru evaluare etc.
Sunt disponibile documentatii tehnice din productie
 Fisa tehnologica ansamblu – Galaxy Slim 69/2017; Fisa tehnologica Juniper 58/2018

Documente de urmarire a realizarii si monitorizarii produsului / procesului


Ex: Service postlivrare / PIF/ garantie – postgarantie
1. client Selgros Romania SRL
 Sesizare client inregistrata cu nr GTK_SERV_0205/ 21.07.2020
 E-mail confirmare client privind acceptare service in afara garantiei – din 22.07.2020
 Fisa de diagnoza – reparatie nr. 2283/29.07.2020;
o Modul 22 LED 300K – nefunctional, nu sunt in garantie
 Fisa de service SERV2283/29.07.2020
 Deviz interventie service 29.07.2020
 Email acceptare deviz de catre client din 31.07.2020
 Factura pentru reparatie

Se elaboreaza un raport lunar privind produsele intrate in service si obligatiile de garantie.

Controlul proceselor subcontractate – nu sunt procese subcontractate in activitatea de service

Infrastructura si EMM-uri utilizate in proces :


 Scule si utilaje de banc (masina de gaurit, polizor, masina debita cabluri);
 Subler electronic MIB 02026007 / 03.2017; Sabloane debitare / gaurire.
 masina de debitat profile AL - 400SCAMINI
 Analizor peack tech 2510-Q448615 pt. teste electrice de lot.

Produs neconform:
 Este deschis registru de neconformitati. Nu s-au semnalat înregistrari până la data auditului, in
service

Operaţii şi activităţi asociate aspectelor de mediu identificate, monitorizare mediu / SSO :


 Aspecte de mediu generate de infrastructura de productie (Generare deşeuri specifice: feroase,
Se evidentieaza abordarea procesuala, gandirea bazata pe risc si ciclul PDCA, precum si acoperirea domeniului de certificare.
Ilie Magdalena

SRAC-PS-12.07 e4r0 Pag ..... din …..


Contract SRAC nr. 25365/2017
Protocol de audit
Data: 04.08.2018 Pag. 2 / 2
Procesul / compartimentul auditat: Service
Adresa locului in care se desfasoara auditul: Sediul social - Iasi, Str. Bucium, nr. 34, parter, spatiul P2 si P3
Rezumatul dovezilor de audit referitoare la conformitatea si eficacitatea Sistemului de Management, care au fost evaluate
in timpul auditului. Constatari, concluzii, recomandari, riscuri identificate de echipa de audit la nivel de Sistem de
Management care pot afecta: conformitatea cu cerinţele SM, cerinţele legale/reglementate si performantele SM.
Standard de referinta: ISO 9001 ISO 14001
Persoane intervievate / Functie: Sandu Lorena – Resp. service

neferoase, cabluri, DEEE, ambalaje hartie, ambalaje plastic etc.)


 Sunt prevazuti recipienti pentru selectarea deseurilor rezultate din procesele desfasurate
 Este asigurat un mod de semnalizare adecvat - cai de acces si deplasare, zone periculoase,
obligativitate purtare EIP, traseu de evacuare in SU, localizarea si existenta trusa acordare prim ajutor,
locul in care se afla materialul de interventie in caz de SU.

Se evidentieaza abordarea procesuala, gandirea bazata pe risc si ciclul PDCA, precum si acoperirea domeniului de certificare.
Ilie Magdalena

SRAC-PS-12.07 e4r0 Pag ..... din …..