Sunteți pe pagina 1din 4

1.3.1.

Macarale turn

Aceste macarale sunt destinate pentru executarea construcţiilor de mare înălţime,care


necesită.deschideri mari ale braţului macaralei şi posibilităţii de ridicare şi manevră a unor
sarcini mari, cu viteze sporite pentru realizarea unor cicluri de lucru reduse.
Macaralele turn s-au dovedit a fi tipul cel mai economic de macarale, specializate
pentru construcţii înalte, întrucât în raza lor de acţiune poate fi cuprinsă atât construcţia
propriu-zisă, cât şi locul de depozitare al materialelor.
Prin utilizarea la un obiectiv a mai multor macarale a eliminat aproape complet
manipulările şi transporturile de materiale cu alte tipuri de mijloace.
Producătorii de macarale realizează în mod obişnuit două sau trei tipuri funcţionale,
pentru fiecare tip diversificând gama de parametrii prin crearea unor game(familii) de
macarale de acelaşi tip.
Se constată de asemenea agregatizarea şi unificarea macaralelor. Aceasta, constă în
crearea unor ansamble interschimbabile, a căror montare în anumite combinaţii generează
macarale de diferite tipuri cu diverşi parametri.
Macaralele turn se împart în macarale cu braţ orizontal şi cu turn fix şi macarale cu braţ
basculant şi cu turn rotitor.
Componenţa unei macarale turneu braţ orizontal este următoarea: baza macaralei, turn,
braţ, contrabraţ, cărucioare, mufle, lest(cărucioare cu lest), mecanism de translaţie macara,
mecanism de translaţie cărucior sarcină, mecanism de rotire, mecanism ridicare sarcină,
mecanism(instalaţie) de telescopare pentru automontare, limitatoare de siguranţa.
O macara turn cu braţ basculant (înclinabil) se compune din: baza macaralei, turn, braţ,
mufle, lest, mecanism translaţie macara, mecanism rotire, mecanism basculare braţ, mecanism
ridicare sarcină, limitatoare de siguranţă.
Din punct de vedere constructiv, macaralele turn se deosebesc de restul macaralelor
prin faptul că centrul de greutate se situează la o distanţă, apreciabil de mare de suprafaţa căii
de rulare, ceea ce face ca să existe în permanenţă pericolul de răsturnare. în aceste condiţii
existenţa dispozitivelor de siguranţă este absolut obligatorie.
Limitatoarele cunosc o varietate de soluţii constructive însă ca principii sunt
asemănătoare. Obligatoriu pe macaralele turn sunt montate următoarele limitatoare: limitatorul
de sarcină, limitatorul de moment şi limitatoarele de cursă. În afara acestor limitatoare,
macaralele turn moderne sunt prevăzute cu anemometre care previn prin (sonor şi optic) şi
totodată întrerup alimentarea cu energie electrică a macaralei la viteze ale vântului ce depăşesc
limitele normale.
Montarea şi demontarea macaralelor turn se face cu ajutorul mecanismelor proprii.

1.3.2. Automacarale

Automacaraua este o macara cu braţ, instalată pe şasiul autocamionului şi acţionată de


la motorul acestuia(STAS 9064/1-82).
În ultimul timp însă, în grupa automacaralelor sunt cuprinse macarale mobile
amplasate pe şasiuri standard de autocamioane sau pe autoşasiuri special construite, motorul
care le echipează servind fie numai pentru deplasarea utilajului, fie şi pentru antrenarea
mecanismelor.
În cazul în care motorul care echipează autoşasiul serveşte numai pentru deplasare,
utilajul este prevăzut cu un motor suplimentar destinat numai antrenării mecanismelor.
Pe plan mondial se cunoaşte o mare diversitate de tipuri de automacarale. Există totuşi
o limită în dezvoltarea şi respectiv creşterea parametrilor tehnici constructivi şi anume
încadrarea în prevederile referitoare la circulaţia rutieră(gabarit de transport, încărcare pe osii,
etc.).
Creşterea capacităţii de ridicare impune o sporire a numărului de osii şi odată cu
aceasta o mărire corespunzătoare a dimensiunilor de gabarit, ceea ce duce la îngreunarea
transportului de la un loc de lucru la altul.
O automacara se compune din autoşasiu, platforma fixă(cu dispozitive pentru calare),
platforma rotitoare, braţul, mufla, contragreutăţi, mecanism ridicare sarcină, mecanism
basculare(înclinare) braţ, mecanism telescopare braţ(la cele cu braţ telescopic), mecanism de
rotire, dispozitive de siguranţă.
Se constată că la automacaralele care asigură înălţimi de ridicare sub 50 m, braţele sunt
telescopice, acţionate hidraulic(3-4 tronsoane), la care se montează şi eventual un prelungitor.
La alegerea constructivă a braţului se ţine întotdeauna seama de capacitatea de ridicare,
raza de acţiune şi de înălţimea de ridicat.
Majoritatea constructorilor de macarale adoptă soluţia autoşasiurilor speciale, încadrate
în familii de automacarale, ceea ce permite o mai bună utilizare a acestora, paralel cu
diversificarea pe tipuri şi capacităţi.
În privinţa dispozitivelor de siguranţă se poate constata o varietate mare de construcţii
de dispozitive, dar indiferent de tipul lor, toate automacaralele sunt echipate cu: limitator de
sarcină, de moment şi de înclinare a braţului.
Pe plan mondial, în acest domeniu se cunosc multe perfecţionări, cât şi soluţii
deosebite pentru dispozitivele de siguranţă. Astfel putem remarca în mod deosebit
următoarele:
- limitator de sarcină automat, electronic, înregistrând permanent sarcina şi deschiderea;
- calculator de siguranţă înregistrând sarcina limită la deschiderea corespunzătoare;
- indicator electronic al sarcinii, care semnalizează sonor şi luminos ori de câte ori o
combinaţie sarcină-deschidere tinde să răstoarne macaraua;
- limitator de moment cu braţ pantograf;
- limitator de sarcină care urmăreşte permanent curba de sarcină şi care opreşte funcţionarea la
atingerea valorii admisibile;
- dispozitiv de control electronic al efortului din cablul de ridicare, a vitezei vântului şi al
unghiului braţului care emite semnale de alarmă în vecinătatea limitelor admisibile şi care
opreşte funcţionarea la atingerea acestora;
- supape de siguranţă în circuitul hidraulic pentru evitarea suprasarcinilor sau spargerea
conductelor la ridicarea braţului, limitator de cursă pentru ridicarea sarcinii şi înclinarea
braţului.

1.3.3. Macarale mobile pe roţi cu pneuri

Din punct de vedere constructiv, macaralele pe pneuri nu prezintă deosebiri esenţiale


faţă de automacarale decât la şasiu, platforma rotitoare şi la construcţia metalică a braţului.
Folosirea într-o proporţie din ce în ce mai mare a macaralelor autopropulsate pe roţi cu
pneuri s-a datorat în principal unor necontestate avantaje ale acestora, dintre care amintim:
- mobilitate mare, respectiv durată redusă la schimbarea poziţiei de lucru de la un obiect la
altul;
- în cea mai mare parte, punerea în funcţiune nu necesită personal suplimentar(în afara
macaragiului);
- fiind dotate cu sistem de acţionare independent de surse fixe de energie electrică, pot lucra în
diverse situaţii de teren neamenajat sau cu amenajări reduse;
- prezintă stabilitate suficientă, astfel că există posibilitatea deplasării macaralei cu sarcina în
cârlig;
- se obţin productivităţi sporite în exploatare, cu reducerea corespunzătoare a preţului de cost
de producţie.
Macaralele mobile pe roţi cu pneuri utilizează un singur motor montat pe platforma
rotitoare, atât pentru acţionarea mecanismelor, cât şi pentru deplasarea întregii instalaţii. Ca
realizări moderne se pot menţiona şi macarale pe roţi cu pneuri având două motoare Diesel
independente, unul fiind folosit numai pentru deplasare.
Aceste tipuri de macarale sunt realizate cu o mare variaţie a lungimii braţului, a
unghiului de înclinare al acestuia cu orizontala, rezultând diverse mărimi ale razei de
acţionare.
Obţinerea unui interval mare ele variaţie a valorilor sarcinilor nominale a fost. posibilă
atât prin utilizarea unor palane care a permis înfăşurarea cablului la peste 10 fire, cât şi prin
tronsonarea braţului în elemente.
Creşterea razei de acţiune şi a înălţimii de ridicare a macaralelor se poate realiza şi prin
montarea la braţul principal al unui braţ prelungitor, care poate fi şi acesta tronsonabil după
necesităţi.
Macaraua mobilă pe roţi cu pneuri se compune din: şasiul de bază pe pneuri prevăzut
cu dispozitive pentru calare, platforma rotitoare(cu mecanisme şi cabină), contragreutăţi, braţ,
muflă, mecanism ridicare sarcină, mecanism basculare(înclinare) braţ, mecanism de rotire,
dispozitive de siguranţă(asemănătoare cu cele de la automacara).

1.3.4. Macarale mobile pe şenile

Spre deosebire de alte tipuri de macarale, 'macaralele mobile pe şenile nu au o


diversitate mare de tipuri, deoarece ele se construiesc în general pentru capacităţi de ridicare
mijlocii şi mari(32tf). Aceste macarale sînt neeconomice când sunt construite pentru sarcini
mici, deoarece viteza de deplasare redusă(între 0,5-1,6km/h).
Aceste tipuri de macarale se utilizează în locurile în care terenul este accidentat sau are
rezistenţă slabă.
La macaralele de mare capacitate se ataşează la macaraua de bază echipamente de
ridicare grele, capabile să manipuleze sarcini pînă în jur de 800tf sau chiar mai mult. La unele
tipuri, prin creşterea capacităţii de ridicare a fost necesară adoptarea unor soluţii constructive
care să permită creşterea stabilităţii prin echiparea macaralei cu şasiu extensibil, care poate
varia distanţa dintre şenile. Operaţia de extensie se face hidraulic. Există de asemenea
macarale pe şenile cu contragreutate mobilă(forma „American Hoist and Derrick Co” la
modelul „5299”).
Din punct de vedere al componenţei, macaraua mobilă pe şenile se aseamănă cu
macaraua mobilă pe pneuri cu particularităţile expuse anterior.
Sistemul de acţionare a acestui tip de macara. Cel mai frecvent caz de acţionare este
acţionarea Diesel-electrică care constă din: motor primar termic Diesel, generator de curent
continuu şi motoare de curent continuu(câte unul pentru fiecare mecanism).
Acest lucru permite variaţia continuă a vitezelor de lucru prin schimbarea turaţiei
motorului primar sau prin modificarea tensiunii generatorului(de exemplu firmele „Coles
Krans”, „Manitowoc, Engineering Co.”).
În ultima perioadă de timp a căpătat o dezvoltare rapidă, acţionarea Diesel-hidraulică,
compusă din motor termic primar Diesel, pompe(sau pompă cu mai multe ieşiri) şi motoare
hidraulice. Acţionarea hidraulică prezintă avantajul că permite reglarea fără trepte a vitezelor
de lucru, cu porniri şi opriri line.
Comanda hidraulică sau pneumatică a mecanismelor a început să se generalizeze,
comanda mecanică fiind pe cale de dispariţie.
1.3.5. Macarale portal şi semiporta

Macaraua portal este o macara cu câmp de acţiune paralelipipedic(STAS 9064/1-82), la


care scheletul metalic este compus dintr-o construcţie orizontală susţinută de picioare care se
pot deplasa pe sol, pe şine de rulare paralele. Pe construcţia orizontală se mişcă mecanismul
sau instalaţia de ridicare propriu-zisă(cărucior, macara cu braţ etc.).
Aceste tipuri de macarale sunt folosite la transportul pe verticală şi orizontală al
diferitelor materiale de construcţii, în special a elementelor prefabricate de beton şi pentru
lucrările de încărcare-descărcare în depozitele de materiale, rampele liniilor CF şi auto, la
transportul pachetizat, paletizat şi containerizat.
Caracteristic acestor macarale sunt construcţiile lor metalice de alcătuire a scheletului
de rezistenţă.
La macaralele portal, grinzile principale(sau grinda principală) se reazemă la ambele
capete pe câte o pereche de picioare aşezate pe roţi care rulează pe şine fixate la sol. La nivelul
roţilor de rulare sau imediat deasupra lor, picioarele pereche sunt solidarizate între ele prin
intermediul a câte unui tirant, care în primul caz este întotdeauna şi grindă de fixare a roţilor
de rulare.
Grinzile principale ca lungime se pot limita la deschiderile dintre picioare sau pot ieşi
în consolă la unul sau la ambele capete şi în acest caz grinzile principale sunt solidarizate între
ele prin grinzi de legătură(de capăt).
La macaralele semiportal, grinzile principale se reazemă la un capăt pe o pereche de
picioare identice cu cele de la macaraua portal, iar la celălalt capăt sunt, ca şi la podurile
rulante, solidarizate între ele printr-o grindă de capăt. Aceasta se reazemă pe roţi care rulează
pe şinele căilor de rulare fixate pe stâlpii de rezistenţă ai unei hale sau estacade.
Soluţia de antrenare a roţilor de rulare ale macaralelor portal şi semiportal constă în
antrenarea separată a fiecărui picior(sau numai la o parte din picioare), cu câte un mecanism
motor(de deplasare) propriu.
Cărucioarele macaralelor portal şi semiportal se construiesc în două variante, pentru
rulare pe două şine, cât şi pentru rulare pe monoşină(cu electropalan).
Cărucioarele pot fi echipate cu diferite tipuri de trolii sau cu braţe rotitoare.
Acţionarea macaralelor portal şi semiportal atât pentru depozit, cât şi pentru montaj,
este electrică, în consecinţă pot lucra în zonele sau la obiectivele la care este asigurată
alimentarea cu energie electrică.
Asemănător tuturor instalaţiilor de ridicat, în vederea asigurării securităţii lucrului,
macaralele portal sunt dotate cu dispozitive pentru limitarea sarcinii maxime la cîrlig,
introduse în circuitul de comandă al electropalanului pentru limitarea cursei la ridicarea
cîrligului şi la deplasarea electropalanului, precum şi dispozitive pentru limitarea cursei
macaralei, dispozitive introduse în circuitul de forţă al mecanismelor de deplasare macara.
Pentru buna funcţionare a acestor tipuri de macarale trebuie să se respecte cu stricteţe
indicaţiile date de constructor asupra căii ele rulare.

S-ar putea să vă placă și