Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume: Data:

Test

Subiectul I: 20p

1. În ce zonă s-a format limba română? 5p


2. Care sunt dialectele românești? 5p
3. Care este primul text scris în limba română și păstrat până astăzi? 5p
4. Explică de ce limba română literară este atât conservatoare, cât și inovatoare. 5p

Subiectul al II-lea: 40p

Se dă textul:

Și-n zenit opri oștirea-i peste armia romană.


Decebal! el strigă-n nouri îi detun, îi iau în goană
Și Danubiul o să beie a lor sacre legiuni.
Decebal s-arată palid în fereasta naltă-ngustă
Și coroana și-o ridică cătr-imaginea augustă
Și se uită cu durere la divinii săi străbuni.

Iar pe plaiuri verzi de munte oștile-urbei risipite


Privesc cerul, zeii dacici, armiile lor pornite
Rupt e șirul lor pe-alocuri de al soarelui foc roș.
Pe un trunchi înalt de stâncă chiar cezarul stă-n uimire:
Ridicați semnele urbei înspre-a cerului oștire
Și strigați: Cu noi e Roma! Codri-adânci și-ntunecoși

Clocotesc de lungul freamăt și de-a armelor sunare.


Armia: „Cu noi e Roma! " Acvilele-i ard în soare
Van din Sarmisegetuza vin săgeți în roșii ploi,
Scuturi se îndrept spre dânsa, oprind grindina de-aramă,
Zeii urlă stânci se clatin, norii-n fâșii se distramă
Și pe fulgeri lungi șiroaie curg în munții rupți și goi.

(Mihai Eminescu, Memento mori)

1. Scrie varianta literară a următoarelor cuvinte: armia, nouri, beie, se îndrept. 10p
2. Prezintă, în două enunțuri diferite, sensul conotativ și denotativ al cuvântului foc. 10p
3. Tema textului este: 5p
a. Iubirea
b. Războiul
c. Timpul
4. Transcrie din text două motive literare. 5p
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația versurilor: Decebal s-arată palid în fereasta
naltă-ngustă / Și coroana și-o ridică cătr-imaginea augustă. 10p

Subiectul al III-lea 20p

Redactează un eseu de minimum 150 de cuvinte, în care să-ți exprimi opinia dacă
războiul schimbă sau nu viața unui neam, pornind de la următorul citat:

,Faci bine că te pregătești să scrii despre războiul dacic. Căci ce subiect poate fi mai
actual, mai bogat, mai vast, în sfârșit mai plin de poezie și mai de domeniul legendelor, deși este
vorba de lucruri foarte adevărate? Vei cânta râuri noi, fluvii conduse peste câmpii, noi poduri
aruncate peste fluvii, tabere așezate pe coastele abrupte ale munților, un rege alungat din
reședința sa, izgonit chiar din viață, fără ca să fi pierdut niciodată nădejdea; pe lângă acestea,
două triumfuri, din care unul a fost cel dintâi împotriva unui neam neînvins, iar celălalt cel din
urmă.

(Însemnătatea victoriei lui Traian asupra lui Decebal,


reliefată de Pilnius cel Tânăr)

În redactarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:


- formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea a
două argumente corespunzătoare și a unei concluzii pertinente;
- utilizarea corectă a connectorilor în argumentare.

Din oficiu se acordă 20 de puncte.


Toate subiectele sunt obligatorii.
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
Succes!

S-ar putea să vă placă și