Sunteți pe pagina 1din 1

Textul literar/Textul nonliterar

Aspecte teoretice, trăsături

TEXTUL LITERAR TEXTUL NONLITERAR


Are caracter ficţional(prezintă o lume virtuală, Are caracter nonficţional (prezintă aspecte ale
creată de autor, cu ajutorul imaginaţiei. realităţii, observate de autor şi transformate în
informaţie).

Are scop estetic(produce emoţie şi stimulează Are scop informativ(transmite informaţii şi/sau
fantezia cititorului). persuasiv(încearcă să convingă receptorul, pentru a-l
În logica ficţiunii, textul literar nu poate fi determina să facă sau să creadă un anumit lucru).
considerat nici adevărat, nici fals.. Se bazează pe aspecte adevărate, aparţinând realului
cotidian.

Prezintă personaje, “realităţi de hârtie”, create de Prezintă şi se referă la persoane reale.


autor, care nu trăiesc în realitate , ci doar în lumea
imaginară a operei literare.
Se remarcă prezenţa expresivităţii , caracteristică a În general, este lipsit de expresivitate, dar unele
limbajului, obţinută prin utilizarea figurilor de stil, forme, cum ar fi reclamele , de exemplu, pot utiliza
a imaginilor artistice. totuşi jocuri de cuvinte, figuri de stil, diferite sensuri
ale cuvintelor.
Pot fi folosite cuvinte şi expresii populare,
regionalisme, arhaisme, neologisme. Este folosit aspectul corect, îngrijit al limbii.
Vehiculează valori general umane prin diverse Se remarcă prin obiectivitate, claritate, utilizează
teme şi motive literare (natura, iubirea, istoria, uneori clişee de limbaj , formule fixe în diverse acte
copilăria, aventura, războiul, satul, oraşul,..) oficiale.

Prezintă o mare varietate de forme, specii, în genul


liric, epic şi dramatic. Prezintă o mare varietate de forme: texte de lege,
reclame, articole de ziar, ştiri, anunţuri, acte
oficiale, lucrări ştiinţifice, reţete, prospecte medicale.
Apare atât funcţia tranzitivă(de transmitere de
informaţii), cât şi funcţia reflexivă(de transmitere a Apare doar funcţia tranzitivă a limbajului.
propriilor convingeri, sentimente) a limbajului.

Utilizează cu mai mare frecvenţă sensul figurat Utilizează cu mare fracvenţă sensul propriu
(conotativ) al cuvintelor. (denotativ)al cuvintelor.

1. Argumentați, cu exemple, în 15 – 20 de rânduri, că textul ”Zâna Munților” după Petre


Ispirescu, (din manual, pag. 144) este un text literar.

2. Scrie un text nonliterar (articol) de 12 -15 rânduri despre atmosfera din orașul vostru în timpul
epidemiei de COVID 19.

S-ar putea să vă placă și