Sunteți pe pagina 1din 2

Suport de lecţie: Izvoare istorice, Cls. a-V-a, Prof.

Zidaru Ionuţ

Izvoare istorice

1. Ce este istoria? Istoria este ştiinţa care studiază evoluţia omenirii din cele mai vechi timpuri şi până
astăzi şi care încearcă în acest fel să reconstituie imaginea trecutului.
Istoria studiază: aspectele politice (legate de conducerea societăţii omeneşti, de apariţia şi organizarea
statelor, de relaţiile dintre state), aspectele economice (ocupaţii, schimburi comerciale etc.), aspectele
sociale (organizarea oamenilor pe grupuri sau categorii sociale, ca de pildă ţărănimea, nobilimea, muncitorii
etc), aspectele culturale (creaţiile artistice, scrierea, invenţiile, construcţiile, religia).
2. Izvoarele Istoriei - Ce sunt izvoarele istorice?- Izvoarele istorice sunt surse şi informaţii diverse,
studiate de cercetători pentru reconstituirea unor evenimente şi întocmirea de studii şi lucrări istorice.
Felul izvoarelor istorice- scrise şi nescrise.
3. Unde se păstrează izvoarele istorice? muzee, biblioteci, arhive, laboratoare de cercetare.
4. Ştiinţe ajutătoare istoriei- arheologia- se ocupă cu descoperirea şi studierea urmelor trecutului,
păstrate de cele mai multe ori în pământ. Cronologia- se ocupă de stabilirea datelor istorice şi de
ordonarea lor. A aşeza sau descrie evenimentele în ordinea în care au avut loc, de la cele mai vechi
la cele mai apropiate în timp de noi (mai recente), înseamnă a le ordona cronologic. Epigrafia-
studiază inscripţiile pe piatră, os, metal. ceramcă. Numismatica- transmite informaţii oferite de
monede şi bancnote. Cartografia- se ocupă de hărţile istorice.
Activitate de învăţare:

1. Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la următoarele cerinţe:


,,În cartea mea, voi vorbi despre cetăţile întemeiate de oameni, atât despre cele mici, cât şi despre cele mari, pentru
că acele cetăţi care au fost cândva măreţe şi-au pierdut puterea în zilele noastre, iar cele are sunt astăzi vestite au
fost, demult, aşezări mărune. Şi pentru că bogăţia oamenilor este trecătoare, voi vorbi şi despre unele şi despre
celelalte.” Herodot, Istorii.
Cerinţe: Copiază pe caiet un fragment din textul de mai sus, din care să reiasă dorinţa autorului de a prezenta
fapte din trecut.
Textul citat poate fi considerat un izvor istoric? Explică de ce!
Pe baza textului indică izvoarele nescrise.
Istoria este importantă pentru tine? Exprimă-ţi opinia într-un text de 5 rânduri.
2. Lista alăturată cuprinde cinci evenimente istorice. În dreptul fiecăruia este trecut , în paranteză , anul
desfăşurării lui. Copiază evenimentele în caiet, apoi scrie în dreptul lor secolul.
 Întemierea oraşului Constantinopol (330 d.Hr.)
 Întemierea oraşului Roma (753 î.Hr.)
 Descoperirea Americii (1492)
 Primele Jocuri Olimpice (776 î.Hr.)
 Întemeierea Ţării Româneşti (1330)

3. Citiți cu atenţie textul de mai jos şi răspundeţi la următoarele cerinţe:


,, Foarte mult se ocupau cu pirateria insularii, carienii fiind ei şi fenicieni, căci aceştia locuiau cele mai multe
insule. Iată dovada: în acest război, atenienii purificând insula Delos şi deschizând mormintele celor care muriseră
pe insulă, peste jumătate s-au dovedit a fi caranieni; aceştia au fost recunoscuţi atât după felul armelor, cu care
fuseseră îngropaţi, cât şi după felul îngropării, pe care o practică astăzi.’’Tyukydides, Războiul peloponesiac,
Cerinţe:
Ce tipuri de izvoare istorice apar în sursa istorică dată ?
Realizați o definiţie a izvoarelor istorice pornind de la informaţiile sursei istorice.
Menţionați trei izvoare istorice întâlnite de voi în muzee sau în excursiile tematice.
4. Scrie un eveniment istoric (fapt istoric, întâmplare) despre care ai învăţat în clasa a-IV-a sau o întămplare
din viaţa ta de şcolar, menţionând o cauză şi o urmare.

Dicţionar istoric: consecinţă – rezultat, efect, urmare a unei fapte. Evoluţie – dezvoltare, desfăşurare.
Suport de lecţie: Izvoare istorice, Cls. a-V-a, Prof. Zidaru Ionuţ