Sunteți pe pagina 1din 1

Suport de lecţie ,,Mediul Natural şi ocupaţiile grecilor”, Cls. a-V-a, Prof.

Zidaru Ionuţ Gabriel

Mediul Natural şi ocupaţiile grecilor

1. Mediul Natural – al Greciei este dominat de munţi şi de marea înconjurătoare. Grecia (Elada) este o
ţară insulară aşezată în sudul Ps. Balcanice (Grecia continentală), în insulele din Marea Egee
(Grecia insulară) şi pe coasta de apus a Asiei Mici (Ionia). În Marea Mediterană, insula Creta este
leagănul civilizaţiei.
2. Clima- iernile sunt aspre iar verile călduroase (clima mediteraneană).
3. Locuitorii – înainte ţara a fost locuită de o populaţie numită pelasgi. Această populaţie a fost supusă
de triburile aheilor, ionienilor, dorienilor formând poporul grec.
4. Ocupaţiile grecilor – sunt influenţate de mediul natural. Grecii se ocupau cu agricultura (măslini şi
viţa de vie), navigaţia, comerţul şi meşteşugurile.
5. Ceramica – prelucrarea lutului prin modelare. Olarii produc ceramica folosită în gospodărie şi
comerţ. Vasele au diferite forme, mărimi şi utilizări. Vasele erau pictate cu figuri geometrice, scene
mitologice, jocuri publice, banchete. Meşteşugul ceramicii devenind o adevărată artă (oraşul Corint
renumit pentru vasele lui) dar şi o sursă istorică.

Activităţi de învăţare:

1. Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă cerinţele:


,,Ţinuturile pe care s-au aşezat grecii au fost locuite din cele mai vechi timpuri. Vara, când
vânturile încetează, pe oricare traseu s-ar fi îndreptat un navigator grec cu o corabie, ar fi putut
atinge uşor ţărmul. Acesta îi dădea siguranţa şi curaj să călătorească mai departe pe mare. Mult
mai dificilă era comunicarea pe uscat, între Grecia de Vest şi cea de Est, din cauza reliefului
muntos”.
a. Transcrie din text un avantaj oferit grecilor de mediul natural.
b. Imaginează-ţi că eşti un negustor antic grec care pleacă din insula Thasos, aflată în nordul
Greciei, având ca destinaţie cetatea Sparta, din sudul Greciei. Precizează mijloacele de
transport pe care le-ai utiliza, locurile de popas, ce vei vinde şi ce vei cumpăra din Sparta.

2. Realizează o scurtă prezentare cu titlul ,,Grecia Antică” prin care să prezinţi civilizaţia greacă
plecând de la mediul natural, locuitorii, clima, ocupaţiile grecilor.