Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: …………………………..………………..

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa a V-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017

TEMA DUMNEZEU – PĂRINTELE OMENIRII


Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început de an școlar* 1 S1 14.09-18.09

Să ne amintim din clasa a IV-a* 1 S2 21.09-25.09


Dumnezeu Se face cunoscut omului

Dumnezeu Crearea lumii (Dumnezeu – Izvorul


Tatăl existenței şi Părintele omenirii; crearea
prezent în 1.1 îngerilor şi lucrarea lor; crearea lumii
1 S3 28.09-02.10
creație și în 1.2 văzute; unicitatea şi specificitatea ființei
istorie umane; primele relatări biblice despre
Dumnezeu)
Crearea lumii (Dumnezeu – Izvorul
existenței şi Părintele omenirii; crearea
1.1 îngerilor şi lucrarea lor; crearea lumii
1 S4 05.10-09.10
1.2 văzute; unicitatea şi specificitatea ființei
umane; primele relatări biblice despre
Dumnezeu)
Prima familie: Adam şi Eva (crearea
omului – bărbat şi femeie; darul vieții;
1.1 promisiunea venirii Mântuitorului;
1 S5 12.10-16.10
1.2 responsabilitatea omului față de creație;
cunoaşterea lui Dumnezeu din diversitatea
şi unitatea creației)
Prietenia lui Dumnezeu cu Noe şi
Avraam (credința în Dumnezeul cel
1.1; 1.3 adevărat; legământul lui Dumnezeu cu 1 S6 19.10-23.10
Noe şi Avraam; începuturile poporului
ales)
Prietenia lui Dumnezeu cu Noe şi
Avraam (credința în Dumnezeul cel
1.1; 1.3 adevărat; legământul lui Dumnezeu cu 1 S7 26.10-30.10
Noe şi Avraam; începuturile poporului
ales)
Iosif şi frații săi – model de iertare
1.1; 1.2;
(Iacov şi cei 12 fii; strămutarea în Egipt a 1 S8 02.11-06.11
1.3; 2.1
poporului ales; puterea iertării)
1.1; 1.2; Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu 1 S9 09.11-13.11
2.1; 2.2; (eliberarea din robia egipteană; drumul
3.1 spre Țara Făgăduinței; primirea
Decalogului)
De la regele David la Împăratul Hristos
(regele David, strămoşul Mântuitorului;
1.3 1 S10 16.11-20.11
pregătirea omenirii pentru venirea
Mântuitorului)
Relația dintre sărbătorile religioase şi
alte sărbători (Sărbătoarea Sfântului 23.11-27.11
3.1; 3.2 1 S11
Viața comunității și sărbătorile

Apostol Andrei şi Ziua Națională a


României; confluențe şi specificități)
Sărbătoarea – timp sfințitor şi de
bucurie (pregătirea pentru sărbătoare;
creștine

Sărbătorile 3.1; 3.2; sărbători în familie: ziua de naştere;


1 S12 02.12-04.12
în viața 3.3 onomastica – semnificația religioasă;
omului sfântul ocrotitor al familiei/ziua familiei
creştine; cum participă copiii la sărbători)
Relația dintre sărbătorile religioase şi
3.1; 3.2 alte sărbători (Naşterea Domnului şi 1 S13 07.12-11.12
Anul Nou; confluențe şi specificități)

3.1; 3.2 Am plecat să colindăm!* 1 S14 14.12-18.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 23.12.2020-10.01.2021


creștinecomunității și
sărbătorile

Sărbătorile
Viața

3.1; 3.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,


în viața 1 S15 11.01-15.01
3.3 evaluare: Sărbătorile în viața omului*
omului
face cunoscut
Dumnezeu Se

Dumnezeu
Tatăl 1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,
omului

prezent în 1.3; 2.1; evaluare: Dumnezeu Tatăl prezent în 1 S16 18.01-22.01


creație și în 2.2; 3.1 creație și în istorie*
istorie

Evaluare semestrială* 1 S17 25.01-29.01

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01.2020-07.02.2020

SEMESTRUL AL II-LEA
Decalogul: importanța lui în viața
08.02-12.02
1.2; 2.2 omului (Decalogul ca dar al iubirii lui 1 S1
Iubirea lui Dumnezeu și

Dumnezeu; actualitatea Decalogului)


răspunsul omului

Decalogul: importanța lui în viața


Viața 1.2; 2.2 omului (Decalogul ca dar al iubirii lui 1 S2 15.02-19.02
omului cu Dumnezeu; actualitatea Decalogului)
Dumnezeu Răspunsul omului la chemarea lui
Dumnezeu (chemarea lui Dumnezeu în
1.1; 1.2;
Vechiul Testament; persoane biblice care 1 S3 22.02-26.02
1.3; 3.1
au răspuns la chemarea lui Dumnezeu:
Samuel/Ieremia)
creștinecomunității și
sărbătorile

Sărbătorile Relația dintre sărbătorile religioase şi


Viața

în viața 3.1; 3.2 alte sărbători (sărbători civile legale: 1 S4 01.03-05.03


omului Ziua femeii; confluențe şi specificități)

Mărturisirea credinței în Vechiul


Viața
Testament (modalități de mărturisire a
omului cu 1.1; 3.1 1 S5 08.03-12.03
credinței în Vechiul Testament; exemple:
Dumnezeu
Ilie/Daniel)
Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
Calitățile omului şi slujirea lui
Dumnezeu (rolul calităților personale în
viața omului; exemple biblice de
1.1; 3.1 1 S6 15.03-19.03
valorizare a calităților personale –
construirea templului din Ierusalim/
psalmii lui David/pildele lui Solomon)

1.1; 1.2;
Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.3; 2,2; 1 S7 22.03-26.03
evaluare: Viața omului cu Dumnezeu*
3.1
creștinViața

A trăi Respectul, în lumina credinței


împreună 1.1; 2.1; (respectul față de sine, față de părinți, 1 S8 29.03-01.04
cu ceilalți. 3.1; 3.2 față de colegii de clasă, față de semeni;
ului

Modele din exemple biblice: David şi Ionatan/Ruth şi


VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 02.04.2020-11.04.2020
și creștinului

A trăi
sărbătorile împreună

împreună Slujirea propriului popor (modalități de


Viața

cu ceilalți. 1.1 manifestare a iubirii față de propriul 1 S9 12.04-16.04


Modele din popor; exemple biblice: Moise/Daniel)
Vechiul
cu semenii

Relația dintre sărbătorile religioase şi


creștinecomunității

3.1; 3.3 alte sărbători (Florii, Paşti şi Rusalii; 1 S10 19.04-23.04


Viața

confluențe şi specificități)
Sărbătorile
în viața
omului
3.1; 3.2 Hristos a înviat!* 1 S11 26.04-29.04

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 30.04.2020 - 09.05.2020


Viața creștinului împreună cu

Ajutorul oferit semenilor (ajutorul ca


formă de exprimare a credinței şi a iubirii
1.1; 2.1; lui Dumnezeu; ajutorul oferit părinților şi
1 S12 10.05-14.05
A trăi 3.1 colegilor; persoane care au nevoie de
împreună ajutor; modalități de ajutorare; exemple
semenii

cu ceilalți. biblice de ajutorare: Iosif/Elisei)


Modele din Dialogul despre credința în Dumnezeu
Vechiul (importanța dialogului despre Dumnezeu;
Testament contexte de dialog despre credință;
1.1; 3.1 1 S13 17.05-21.05
exemple de persoane biblice care au
vorbit semenilor despre Dumnezeu:
Iona/slujnica lui Neeman Sirianul)
creștinecomunității și
sărbătorile

Sărbătorile Relația dintre sărbătorile religioase şi


Viața

în viața 3.1; 3.3 alte sărbători (sărbători civile legale: 1 S14 24.05-28.05
omului Ziua copilului; confluențe şi specificități)

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S15 31.05-04.06
împreună cu

A trăi
semenii creștinului

împreună
Viața

Lecţie de recapitulare, consolidare,


cu ceilalți. 1.1; 2.1;
evaluare: A trăi împreună cu ceilalți. 1 S16 07.06-11.06
Modele din 3.1; 3.2
Modele din Vechiul Testament*
Vechiul
Testament

Evaluare finală: Cu Hristos pe cărările vacanței!* 1 S17 14.06-18.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

NOTĂ
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)

Director, Responsabil comisie metodică ,