Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: …………………………..………………..

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa a IV-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 33
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2020-2021

Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 5001/02.12.2014

TEMA DUMNEZEU ESTE CALEA


Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

SEMESTRUL I
Cu Dumnezeu la început de an școlar* 1 S1 14.09-18.09

Să ne amintim din clasa a III-a* 1 S2 21.09-25.09

Lumea – casă pentru toți oamenii


Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul

1.1; 1.3;
(aspecte specifice ale lumii de astăzi; 1 S3 28.09-02.10
2.1
oamenii doresc mereu o lume mai bună)
Lumea – casă pentru toți oamenii
1.1; 1.3;
(aspecte specifice ale lumii de astăzi; 1 S4 05.10-09.10
2.1
Cu oamenii doresc mereu o lume mai bună)
omului

Dumnezeu Fiecare om își caută propria cale prin


pe calea 1.1; 1.3; viață (fiecare om este unic; care sunt
1 S5 12.10-16.10
vieții 3.2 nevoile omului; Dumnezeu răspunde
căutării omului)
Biblia și Biserica arată calea spre
1.1; 1.2; Dumnezeu (ce înseamnă calea către
1 S6 19.10-23.10
1.3; 3.2 Dumnezeu; ce este Biblia; cum
călăuzește Biblia către Dumnezeu)
VACANŢĂ 26.10.2020-01.11.2020
Biblia și Biserica arată calea spre
Mari Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul

1.1; 1.2; Dumnezeu (ce înseamnă calea către


1 S7 02.11-06.11
1.3; 3.2 Dumnezeu; ce este Biblia; cum
călăuzește Biblia către Dumnezeu)
Nevoia de a primi îndrumare în viață
1.1; 2.1;
Cu (de ce omul are nevoie de îndrumare în 1 S8 09.11-13.11
3.1
omului

Dumnezeu viață; cine ne îndrumă în viață)


pe calea Ajutorul lui Dumnezeu în situații
vieții dificile (ce dificultăți întâmpină un copil;
1.1; 1.2; 1 S9 16.11-20.11
încrederea în purtarea de grijă a lui
Dumnezeu)
1,1; 1.2;
Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.3; 2.1; 1 S10 23.11-27.11
evaluare: Cu Dumnezeu pe calea vieții*
3.1; 3.2
sărbători

Nașterea
Prorocii, vestitori ai nașterii lui Hristos
Domnului, 2.2; 3.1;
(cine au fost prorocii; rolul lor în 1 S11 30.11-04.12
vestire și 3.2
pregătirea venirii Mântuitorului)
împlinire
creştine
sărbători
Mari Magii, în căutarea Pruncului Iisus (cine
Nașterea 3.1; 3.2 au fost magii; închinarea magilor și 1 S12 07.12-11.12

Domnului, întoarcerea în țara lor pe altă cale)


vestire și
creştine

împlinire 3.1; 3.2 Am plecat să colindăm!* 1 S13 14.12-18.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 23.12.2020-10.01.2021


creştineMari sărbători

Întâmpinarea Pruncului Iisus de către


1.1; 3.2; Dreptul Simeon (despre evenimentul
1 S14 11.01-15.01
Nașterea 3.2 Întâmpinării Domnului; Dreptul Simeon,
model de răbdare și perseverență)
Domnului,
vestire și Lecţie de recapitulare, consolidare,
împlinire 1.1; 2,2;
evaluare: Nașterea Domnului, vestire și 1 S15 18.01-22.01
3.1; 3.2
împlinire*

Evaluare semestrială* 1 S16 25.01-29.01

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01.2020-07.02.2020

SEMESTRUL AL II-LEA
Calea spre Dumnezeu, deschisă
tuturor oamenilor prin Iisus Hristos (ce
1.1; 1.3 1 S1 08.02-12.02
este sfințenia; cum se ajunge la sfințenie;
care sunt roadele sfințeniei)
Învățătura Domnului, vestită de sfinții
1.1; 1.2; apostoli și evangheliști (cine au fost
cunoscut omuluiDumnezeu Se face

1 S2 15.02-19.02
3.1 apostolii; cine au fost evangheliștii; rolul
lor în transmiterea învățăturii creștine)
Învățătura Domnului, vestită de sfinții
1.1; 1.2; apostoli și evangheliști (cine au fost
1 S3 22.02-26.02
3.1 apostolii; cine au fost evangheliștii; rolul
Sfințenia,
lor în transmiterea învățăturii creștine)
calea spre
Mărturisirea și trăirea credinței de
Dumnezeu 1.1; 1.3 către sfinți (ce înseamnă mărturisirea
1 S4 01.03-05.03
credinței; modele de sfinți cu cinstire
universală)
Sfinții români și creștinismul pe
teritoriul țării noastre (apariția
1.1; 1.2;
creștinismului pe teritoriul țării noastre; 1 S5 08.03-12.03
2.1
exemple de sfinți români din diferite
perioade istorice și provincii ale țării)
1.1;1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.3; 2.1; evaluare: Sfințenia, calea spre 1 S6 15.03-19.03
3.1; 3.2 Dumnezeu*
semeniiîmpreună cuViaţa creştinului

Iubirea creștină, poruncă dată de


Domnul Iisus Hristos (ce înseamnă
3.1; 3.2 1 S7 22.03-26.03
iubirea lui Dumnezeu; ce înseamnă iubirea
aproapelui)

Iubirea
creștină,
sprijin pentru Viața în armonie cu ceilalți, îndemn al
conviețuirea 1.1; 1.2; lui Dumnezeu (rolul normelor în diferite
cu ceilalți 1.3 contexte de viață; exemple de porunci din 1 S8 29.03-01.04
2.2 Decalog și învățături desprinse din
acestea)

VACANȚĂ 02.04.2020-11.04.2020

Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor


sărbători

De la Florii 1.2; 3.1; (principalele evenimente din Duminica


Mari

1 S9 12.04-16.04
la Înviere 3.2 Floriilor și din Săptămâna Patimilor;
atitudini ale apostolilor față de Mântuitorul)
Femeile mironosițe pe drumul Golgotei
și în Duminica Învierii (cine au fost
1.2; 3.1;
femeile mironosițe; devotamentul femeilor 1 S10 19.04-23.04
creştine
3.2
mironosițe; sărbătoarea femeilor
mironosițe)
1.2; 3.1; Lecţie de recapitulare, consolidare,
1 S11 26.04-29.04
3.2 evaluare: De la Florii la Înviere*

VACANȚĂ 30.04.2020 - 09.05.2020


semeniiîmpreună cuViaţa creştinului

Familia și împlinirea poruncii iubirii


1.2;1.3; (binecuvântarea familiei de către Domnul
1 S12 10.05-14.05
2.1 Iisus Hristos; iubirea dintre membrii
familiei)
Iubirea Prietenia și porunca iubirii creștine
1.1; 1.2;
creștină, (prietenia în lumina învățăturii lui Hristos;
1.3; 2.1; 1 S13 17.05-21.05
sprijin aspecte definitorii ale prieteniei la vârsta
2.2
școlară)
pentru
conviețuirea
cu ceilalți 1.1; 1.2; Importanța exemplului personal de
1.3; iubire creștină (valoarea exemplului 1 S14 24.05-28.05
2.2 personal; exemple din viața cotidiană)

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S15 31.05-04.06
creştViaţa

Iubirea 1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,


1 S16 07.06-11.06
creștină, 1.3; 2.1; evaluare: Iubirea creștină, sprijin pentru
2.2; 3.1; conviețuirea cu ceilalți*
Evaluare finală: Cu Hristos pe cărările vacanței!* 1 S17 14.06-18.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

NOTĂ
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)

Director, Responsabil comisie metodică ,