Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: …………………………..………………..

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa I
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 33
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013

OMUL ESTE CU DUMNEZEU PRIN


TEMA CREDINŢĂ ŞI RUGĂCIUNE
Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început de an 1 S1 14.09-18.09


școlar*
Să ne amintim din clasa pregătitoare* 1 S2 21.09-25.09

Biserica este casa lui Dumnezeu


(locul în care Dumnezeu este prezent
tot timpul; locul unde oamenii participă
1.1; 1.2 1 S3 28.09-02.10
la slujbe duminica şi în sărbători;
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

închinarea la trecerea pe lângă biserică


etc.)
Cum arată o biserică (aspecte de
diferenţiere faţă de alte clădiri; aspecte
1.1 1 S4 05.10-09.10
specifice unei biserici; împodobirea
Omul îşi unei biserici etc.)
arată Cum arată o biserică (aspecte de
iubirea diferenţiere faţă de alte clădiri; aspecte
faţă de 1.1 1 S5 12.10-16.10
specifice unei biserici; împodobirea
Dumnezeu unei biserici etc.)
în biserică Cum Îl primesc pe Dumnezeu în
biserică? (ce este Sfânta Liturghie;
1.2 1 S6 19.10-23.10
ascultarea cuvântului lui Dumnezeu;
primirea Sfintelor Taine etc.)
Cu cine mă rog în biserică?
(rugăciunea împreună cu preotul şi cu
1.2; 2.1 alţi credincioşi; persoanele cu care 1 S7 02.11-06.11
relaţionez: preotul, cântăreţul, alţi
membri ai comunităţii etc.)

VACANŢĂ 26.10.2020-01.11.2020
Cum mă comport în biserică?
Iubirea lui Dumnezeu
şi răspunsul omului

Omul îşi (comportamentul în biserică şi în


1.3 1 S8 09.11-13.11
curtea bisericii; ţinuta vestimentară
arată
etc.)
iubirea
Ce fac eu pentru biserica mea?
faţă de (ajutorarea membrilor comunităţii;
Dumnezeu 1.3 implicarea în activităţi organizate la 1 S9 16.11-20.11
în biserică biserică; participarea la corul bisericii
etc.)
1.2; 3.1;
Sfântul Nicolae* 1 S10 23.11-27.11
3.2
creştinesărbătoriMari

3.1; 3.2 Naşterea Domnului* 1 S11 02.12-04.12

Naşterea
Domnului, Despre colind (ce este colindul; când
3.1; 3.2 1 S12 07.12-11.12
în vers şi se colindă; cine colindă etc.)
în cântec
Naşterea Domnului în poezia creştină
3.1; 3.2 1 S13 14.12-18.12
românească (o poezie la alegere)

VACANŢĂ DE IARNĂ 23.12.2020-10.01.2021


DuIubi

Omul îşi 1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,


rea
lui

1 S14 11.01-15.01
arată 1.3; 2.1 evaluare: Omul îşi arată iubirea faţă de
Evaluare semestrială* 1 S15 18.01-22.01

Lecturi morale, audiții muzicale, vizionare film* 1 S16 25.01-29.01

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01.2020-07.02.2020

SEMESTRUL AL II-LEA

Omul se bucură de creaţia lui


Dumnezeu (ce înseamnă creaţia lui
Dumnezeu; perfecţiunea creaţiei lui
1.2; 1.3 1 S1 08.02-12.02
Dumnezeu; cum ne manifestăm
respectul faţă de creaţia lui Dumnezeu
etc.)
Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu
Dumnezeu Se face cunoscut omului

(auzim despre Dumnezeu din Biblie;


1.2 Domnul Iisus Hristos le-a vorbit 1 S2 15.02-19.02
oamenilor; auzim despre Dumnezeu de
la cei care cred în El etc.)

Omul este Ce înseamnă să fii un om credincios


fiinţa care 1.2; 1.3 (manifestarea credinţei în particular şi în 1 S3 22.02-26.02

crede în mod public, prin cuvinte şi fapte etc.)


Dumnezeu Biblia ne vorbeşte despre oameni
1.1; 1.2; credincioşi (modele de credinţă din
1 S4 01.03-05.03
3.1 Vechiul Testament şi din Noul
Testament)
Sfinţii Apostoli sunt modele de
credinţă (cine sunt Apostolii; Sfântul
1.1; 1.2;
Apostol Andrei: răspunsul la chemarea 1 S5 08.03-12.03
3.1
lui Iisus Hristos, credinţa în Învierea Lui,
mărturisirea învăţăturii Lui etc.)
Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.1; 1.2;
evaluare: Omul este fiinţa care crede 1 S6 15.03-19.03
1.3; 3.1
în Dumnezeu *
Rugăciunea şi rugămintea (prin ce se
împreună cu semenii

aseamănă; prin ce se deosebesc;


Viaţa creştinului

Omul se 1.1; 1.2 1 S7 22.03-26.03


exemple de rugăciuni şi de rugăminţi
roagă lui etc.)
Dumnezeu
pentru Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin
sine şi rugăciune (ce este rugăciunea;
1.1; 1.2 1 S8 29.03-01.04
pentru alţii Domnul Iisus Hristos S-a rugat Tatălui
etc.)

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 02.04.2020-11.04.2020


Mari

3.1.; 3.2 Salutul creştinilor la Sfintele Paşti 1 S9 12.04-16.04


Învierea (care este salutul creştinilor de Sfintele
Domnului, Paşti; ce semnificaţie are; în ce
perioadă se foloseşte etc.)
creştinesărbători
Învierea Domnului în poezia creştină
3.1.; 3.2 1 S10 19.04-23.04
românească (o poezie la alegere)
în vers şi
în cântec Lecţie de recapitulare, consolidare,
3.1.; 3.2 evaluare: Învierea Domnului, în vers şi 1 S11 26.04-29.04
în cântec*

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 30.04.2020 - 09.05.2020


Când, unde şi cui mă rog (momentele
Viaţa creştinului împreună cu

1.3 în care ne rugăm; locurile în care ne 1 S12 10.05-14.05


rugăm, modul în care ne rugăm etc.)
Omul se Pentru cine mă rog (rugăciunea
roagă lui pentru propria persoană; rugăciunea
semenii

Dumnezeu 2.1; 2.2 pentru părinţi şi ceilalţi membri ai 1 S13 17.05-21.05

pentru familiei; rugăciunea pentru toţi oamenii


sine şi etc.)
pentru alţii Binefacerile rugăciunii (împlinirea
cererilor de folos; întărirea relaţiei dintre
1.2 1 S14 24.05-28.05
semeni; primirea înţelepciunii de la
Dumnezeu etc.)

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S15 31.05-04.06

Omul se 1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,


1 S16 07.06-11.06
Viaţa

roagă lui 1.3; 2.1; evaluare: Omul se roagă lui


2.2 Dumnezeu pentru sine şi pentru alţii*
Evaluare finală: Cu Hristos pe cărările vacanței!* 1 S17 14.06-18.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

NOTĂ
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)

Director, Responsabil comisie metodică ,