Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: …………………………..………………..

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa Pregătitoare
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 33
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013

DUMNEZEU ESTE CU NOI PRIN


TEMA DESCOPERIRE ŞI IUBIRE
Numărul
Domenii

Unități competenței Nr.


Conținuturile învățării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

SEMESTRUL I

Prima oră de religie a micului creștin* 1 S1 14.09-18.09


şi răspunsul

Omul este cea mai importantă ființă de


omului Dumnezeu
Iubirea lui Dumnezeu Se face Iubirea lui

Dumnezeu pe pământ (omul, ființă creată de către


ne-a creat 1.1; 3.1 Dumnezeu; omul și celelalte ființe de pe 1 S2 21.09-25.09
din iubire pământ; rugăciuni de mulțumire către
Dumnezeu etc.)
Dumnezeu ne-a dăruit o lume
și cunoscut omului

frumoasă (frumusețea creației; natura și


1.1; 1.3 1 S3 28.09-02.10
Dumnezeu oamenii; ocrotirea naturii de către om
este etc.)
întotdeauna Dumnezeu ne-a dăruit o lume
cu noi frumoasă (realizarea unei creații
1.1; 1.3 1 S4 05.10-09.10
plastice, având ca titlu: „Dumnezeu ne-a
dăruit o lume frumoasa”)
Sunt copilul lui Dumnezeu și al
împreună cu răspunsul
Dumnezeu

Dumnezeu părinților mei (raportarea copiilor la


1.2; 1.3;
ne-a creat Dumnezeu; raportarea copiilor la proprii 1 S5 12.10-16.10
2.1
din iubire părinți; ascultarea fată de Dumnezeu și
fată de părinți etc.)
omului
creștinului

Dumnezeu
Familia mea (ce este o familie; relațiile
Viața

ne învață să
1.3; 2.1 dintre membrii familiei; activități 1 S6 19.10-23.10
ne ajutăm
religioase în familie etc.)
unii pe alții
semenii

VACANŢĂ 26.10.2020-01.11.2020

Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu și ai


Dumnezeu Se face

copiilor (sfinții sunt oameni care L-au


cunoscut omului

1.1, 3,1 1 S7 02.11-06.11


iubit pe Dumnezeu; exemple de minuni
Dumnezeu ale sfinților etc.)
este
întotdeauna Maica Domnului este ocrotitoarea
cu noi copiilor (cine este Maica Domnului;
1.1; 3.1 Maica Domnului L-a ocrotit pe Pruncul 1 S8 09.11-13.11
Iisus; icoana Maicii Domnului cu Pruncul
etc.)
Dumnezeu

cunoscut
Mari sărbători creștine omului Se face Dumnezeu Maica Domnului este ocrotitoarea
este copiilor (realizarea unei creații plastice,
1.1; 3.1 1 S9 16.11-20.11
întotdeauna având ca titlu: „Maica Domnului,
cu noi ocrotitoarea copiilor")

Sfântul
3.1; 3.2 Sfântul Nicolae* 1 S10 23.11-27.11
Nicolae
Nașterea Pruncului Iisus, bucuria
copiilor (Nașterea Domnului în Betleem;
3.1; 3.2 1 S11 02.12-04.12
bucuria darurilor primite de la Moș
Nașterea Crăciun etc.)
Domnului,
darul lui Cum sărbătoresc Crăciunul
Dumnezeu 3.1; 3.2 (împodobirea bradului; colindul; 1 S12 07.12-11.12
pentru participarea la Sfânta Liturghie etc.)
oameni
Lecție de recapitulare, consolidare,
3.1; 3.2 evaluare: Nașterea Domnului, darul lui 1 S13 14.12-18.12
Dumnezeu pentru oameni*

VACANŢĂ DE IARNĂ 23.12.2020-10.01.2021


Dumnezeu

cunoscut

Dumnezeu
omului Se face

Iisus Hristos iubește copiii (Cine este


este
1.1; 3.1 Domnul Iisus Hristos; Mântuitorul 1 S14 11.01-15.01
întotdeauna
binecuvântează copiii etc.)
cu noi

Evaluare semestrială* 1 S15 18.01-22.01

Lecturi morale, audiții muzicale, vizionare film* 1 S16 25.01-29.01

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01.2020-07.02.2020


SEMESTRUL AL II-LEA
Ce înseamnă să fiu creștin (Iisus
cunoscut răspunsul omului

Hristos, Fiul lui Dumnezeu venit între


Dumnezeu şi

1.1; 3.2 1 S1 08.02-12.02


Iubirea lui

oameni; cum devin creștin; semnul


Dumnezeu Sfintei Cruci etc.)
ne-a creat
din iubire Ce înseamnă să fiu creștin (Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu venit între
1.1; 3.2 1 S2 15.02-19.02
oameni; cum devin creștin; semnul
Sfintei Cruci etc.)
Dumnezeu

Dumnezeu
omului Se face

Îngerii sunt păzitorii copiilor (cine sunt


este
1.1; 3.1 îngerii; prezența îngerului păzitor în viața 1 S3 22.02-26.02
întotdeauna
creștinului etc.)
cu noi

Cum mă comport ca un creştin (reguli


Viaţa creştinului împreună cu Iubirea lui Dumnezeu
şi răspunsul omului

de comportament creştin; modele de


1.1; 1.2;
comportament creştin, în diferite 1 S4 01.03-05.03
1.3; 2.1
Dumnezeu contexte; exemple concrete de fapte
ne-a creat bune; efectele faptelor bune etc.)
din iubire O zi din viaţa mea de creştin
1.1; 1.3; (principalele aspecte ale vieţii religioase
1 S5 08.03-12.03
2.1 într-o zi obişnuită, duminica şi într-o zi de
sărbătoare; exemple concrete etc.)
Sunt creştin şi la şcoală
(şcoala, locul unde învăţ; relaţia cu adulţii
1.3; 2.1 1 S6 15.03-19.03
şi cu copiii la şcoală; atitudinea faţă de
mediul şcolar etc.)
Dumnezeu
semenii

Creştinii din biserica mea


ne învaţă să
ne ajutăm (descrierea bisericii la care merg; rolul şi
1.3; 2.1 locul preotului şi al credincioşilor în 1 S7 22.03-26.03
unii pe alţii
biserică; activităţi comune cu membrii
parohiei etc.)
Preotul în viaţa mea (cine este preotul;
1.3; 2.1 1 S8 29.03-01.04
prezenţa preotului în viaţa copilului etc.)
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 02.04.2020-11.04.2020

Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti


(bucuria copiilor la Intrarea Domnului în
Mari sărbători creştine

3.1; 3.2 1 S9 12.04-16.04


Ierusalim; sfinţirea ramurilor de salcie;
bucuria copiilor la slujba Învierii etc.)
Învierea
Domnului, Cum sărbătoresc Paştile?
împlinirea (participarea la Sfânta Liturghie; salutul
3.1; 3.2 1 S10 19.04-23.04
darului lui din perioada Pascală; ciocnirea ouălor
Dumnezeu roşii etc.)

Hristos a înviat!* (Realizarea unei


3.1; 3.2 1 S11 26.04-29.04
creații plastice pe teme pascale)

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 30.04.2020 - 09.05.2020


împreună cu
Dumnezeu şisemenii creştinului

Dumnezeu
Viaţa

Primii mei prieteni (copilăria şi


ne învaţă să
1.2; 2.2 prietenia; colegi şi prieteni; alegerea 1 S12 10.05-14.05
ne ajutăm
prietenilor; modele de prietenie etc.)
unii pe alţii

Cum vorbesc cu cei din jur


răspunsul omului

1.3; 2.2 (rolul comunicării în viaţa omului; reguli 1 S13 17.05-21.05


Iubirea lui

simple de comunicare etc.)


Dumnezeu
ne-a creat Ce simt faţă de ceilalţi (iubirea
din iubire aproapelui; forme de manifestare a
1.1; 1.2;
sentimentelor; exemple biblice, din vieţile 1 S14 24.05-28.05
2.1; 3.1
sfinţilor şi din viaţa de zi cu zi, relevante
etc.)
ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S15 31.05-04.06
împreună cu
semenii creştinului

Dumnezeu
Oamenii din lumea întreagă
Viaţa

ne învaţă să
1.2; 2.2 (diversitatea oamenilor în lume; activităţi 1 S16 07.06-11.06
ne ajutăm
de ajutorare a semenilor etc.)
unii pe alţii

Evaluare finală: Cu Hristos pe cărările vacanței!* 1 S17 14.06-18.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

NOTĂ
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)

Director, Responsabil comisie metodică ,