Sunteți pe pagina 1din 136

Locuiţi confortabil – Economisiţi resursele naturale.

Construiţi pentru viitor:


Casa Multi-Confort ISOVER.
Ghid de realizare a unei case pasive
Confortul nostru trebuie
să fie benefic şi pentru

Protocolul de la Kyoto este o iniţiativă de protecţie a


climei. Casa pasivă contribuie la o protecţie activă a
climei.

Toată lumea vorbeşte despre fenomene climatice extreme, dar numai unii
acţionează. Punându-şi semnătura pe Protocolul de la Kyoto, un Acord
pentru Protecţia Climei, peste 140 naţiuni industrializate s-au angajat
să-şi reducă drastic emisiile de CO2. Aceasta înseamnă să se acorde o
Dragi proprietari de case, prioritate maximă reducerii consumurilor de resurse naturale şi de energie
proiectanţi şi arhitecţi, în toată lumea. În acest sens, este evident că fiecare dintre noi trebuie să
„Căminul meu este castelul contribuie la o locuire mai economică – de exemplu
meu” va fi înlocuit în viitor prin construind şi locuind prin folosirea cât mai eficientă a energiei.
„Căminul meu este Casa
Multi-Confort ISOVER”. Am creat
această broşură din acest motiv.
Inutil de spus că veţi găsi aici acele
multe argumente care pledează Luaţi decizia pentru Casa Multi-Confort ISOVER.
în favoarea construirii după
Combinaţi confortul cu protecţia mediului sub
standardele de locuinţe pasive:
raţiuni ecologice, economice şi acelaşi acoperiş.
chiar de confort. Deoarece Casa
Multi-Confort ISOVER nu face Locuiţi confortabil. Nu faceţi sacrificii. Dar aveţi grijă şi de mediu în acelaşi
nici un compromis, îndeosebi în timp. O viziune fantastică? Mult mai mult decât atât. Casa
privinţa risipei de energie. Multi-Confort ISOVER poate transpune în realitate această viziune.
Indiferent ce aveţi de gând standardele locuinţelor pasive vă permit să vă
Dar broşura noastră oferă mult realizaţi toate visele. E simplu. Economic. Eficient energetic...
mai mult decât argumente. Ea
şi rentabil!
este o sursă de informaţie şi
vă poate ajuta în proiectarea
şi realizarea oricărui proiect de
construcţie. Iar dacă aveţi nevoie
de sprijin suplimentar, vom fi
bucuroşi să vă ajutăm – oricând.

Mult noroc şi să aveţi o viaţă


bună!
Echipa D-voastră
ISOVER Saint-Gobain

2
Cuprins
Conceptul 4-13
Pentru o viaţă bună. Pentru fiecare.
Pentru totdeauna.
Căldură plăcută cu numai10 lumânări.
Bine proiectat. Bine izolat. Bine pro-
tejat.

natură Proiectarea 15-27


Un necesar de energie pentru încălzire
de 15 kWh/m2 an.
Intotdeauna o abordare sistemica.
Etapele proiectarii: de la idee la reali-
zare.
Eficienţa energetică este calculabilă
Pachetul de Proiectare pentru Case
Pasive (PPCP)

Ce trebuie să ştim pentru Realizarea 29-97


realizarea unor consumuri Un câştig pentru orice stil
constructiv.
reduse de energie. Etanşare de jos până sus: anvelopa
clădirii.
În Casa Multi-Confort ISOVER Greşelile pot fi evitate.
detaliile joacă un rol deosebit de Evitarea Punţilor termice din faza de
important. Deoarece calitatea proiect.
realizării lor este o condiţie esenţială Protecţia la umezeală şi etanşarea cu
pentru a minimiza consumurile de ISOVER-VARIO.
energie. Din acest motiv am elaborat Izolare termică optimă pentru
această broşură. Ea conţine tot ce aţi fiecare detaliu.
dori sau ar trebui să ştiţi ca Ferestrele: geamurile triple sunt mai
proprietar de casă, proiectant, sau eficiente – Sticlă Saint-Gobain.
arhitect. Organizat clar în cinci Utilizarea cu folos a soarelui:
capitole. energia solară.
Aer bun, căldură plăcută: Sistemul de
Ventilaţie Confort.
Pettenbach, Austria de Sus:
Realizarea balcoanelor şi verandelor.
Refacerea unei cădiri vechi
conform standardelor unei
Posibilităţile 99-117
Case Pasive. G. Lang Exemple model pot fi găsite
Consulting. oriunde.
Clădiri noi pentru uz rezidenţial sau
comercial.
Casă veche cu confort modern.
O casă pasivă care creează un
precedent.

Aspectul ecologic 119-129


Isover – de la natură, pentru natură.
Rigips – Construcţii flexibile şi
durabile.
Weber – Sisteme compozite de izolaţie
termică bazată pe materii minerale.

Servicii 131-135
Adrese şi contacte
Bibliografie

CD Multi-Confort
House

3
Pentru o viaţă bună.
Pentru fiecare.
Mutaţi-vă şi simţiţi-vă acasă.
Viaţa într-o Casă Multi-Confort Respiraţi adânc – ziua şi Siguranţă încorporată pentru
ISOVER nu necesită o perioadă noaptea. asigurarea unei utilizări pe
de adaptare. Din simplul motiv Nici cei care suferă de alergii, termen lung.
că nu vă va lipsi nimic. Poate nu vor duce niciodată lipsă de Nu în ultimul rând, acest
doar câteva mici supărări. aer curat într-o Casă concept este benefic şi pentru
Dar sincer: cui îi vor lipsi cu Multi-Confort ISOVER. structura construcţiei. Datorită
adevărat picioarele reci, Mulţumită Sistemului de umidităţii sale ideale, aerul
curentul din colţuri şi camerele ventilaţie Confort, care face din Casa Multi-Confort ISOVER
umede sau supra-încălzite? parte din echipamentul de bază previne formarea mucegaiului
În casa pasivă, fiecare se poate a casei pasive. şi prin aceasta deteriorarea
bucura de partea sa de paradis. Acesta funcţionează în mod structurii într-un viitor mai mult
similar plămânilor umani. Un sau mai putin îndepărtat. Iar
Fără a îngheţa şi fără a flux permanent de aer proaspăt aceasta asigură o valoare de
transpira. filtrat asigură permanent un aer revânzare ridicată – dacă va fi
Vă veţi bucura de temperaturi de cea mai bună calitate, fără cazul.
interioare între 200 şi 230 C în praf, polen şi aerosoli, eliminând
tot timpul anului. S-a dovedit în acelaşi timp aerul viciat. În
ştiinţific că acesta este acest fel, căldura este distribuită
intervalul ideal de temperatură în toată casa şi înainte de
pentru a trăi confortabil şi a evacuare o mare parte a ei este
lucra eficient. Şi aceasta fără recuperată.
nici un fel de încălzire în
aproape tot timpul anului.

Construiţi-vă confortul.
Şi câştigaţi în acelaşi timp energie.
Cea mai ieftină energie este, spaţiilor este de regulă inutil.
în primul rând, cea care nu se Prin aceasta se economisesc
consumă. Aceasta nu necesită energie şi bani. Cu atât mai
regenerare, import sau costuri. mult dacă avem în vedere
Natural, acesta nu are nici un creşterea în continuare a
efect dăunător pentru oameni şi preţurilor la resurse limitate
pentru mediu. Acesta este precum petrolul şi gazele.
conceptul de bază al casei Datorită echipamentului său
pasive. Întrucât o cantitate tehnic, eficient şi simplu, Casa
suficientă de căldură rămâne Multi-Confort ISOVER necesită
în casă, orice aport de căldură foarte puţină întreţinere.
furnizat prin modalităţi
tradiţionale de încălzire a

4
Pentru totdeauna.
Standardul pasiv de locuire, vă dă toată libertatea dorită.

Pentru o casă pasivă nu este şcoli, biserici sau cabane de elementelor componente
important aspectul său exterior, munte. Nu numai noile clădiri se specifice casei pasive, este
ci calităţile sale intrinseci. Pot conformează acestui standard posibilă atingerea unei înalte
fi realizate conform acestui de construcţie orientat spre eficienţe ecologice şi economice.
standard, clădiri de orice tip viitor. Există un număr crescând
sau dimensiune. În fiecare de clădiri existente, vechi,
an, un număr din ce în ce chiar cu valoare de patrimoniu,
mai mare de exemple stă care au fost renovate pentru a
mărturie. Fie case uni-familiale îndeplini principiile casei
sau construcţii industriale, fie pasive. Prin utilizarea

Birou şi casă de locuit în Mosnang, izolată


cu cânepă naturală Flora ISOVER.
Arhitect: Monika Mutti-Schaltegger.

5
Căldură confortabilă
numai de la becuri.
Realizaţi economii de energie de până la 90%.

În comparaţie cu clădirile vechi, eco-


nomiile se ridică la nu mai puţin de
90%. În comparaţie cu casele noi,
construite convenţional, necesarul de
încălzire a incintelor într-o casă pasivă
este mai mic cu circa 75%. O cameră
de 20 m2 poate fi încălzită cu numai
10 lumânări sau cu două becuri de
100 W în iernile reci, pentru a obţine
o căldură plăcută. În ceea ce priveş-
te consumul de combustibil, o casă
pasivă necesită mai puţin de 1,5 l de
combustibil lichid pentru încălzire sau
1,5 m3 de gaze naturale pe m2 şi an.

Colegiul de educaţie fizică Casa Weber, Rheinau-Linx


Alstadt, Arhitect Prof. Schempp,
Tubingen, Germania

Moto, pentru toate camerele: păstraţi căldura la interior!

Pe baza principiului sticlei de izolante, sistemele de distribuţie termică eficientă care păstrează
termos, Casa Multi-Confort a căldurii în spaţiile încălzite, căldura în interior.
ISOVER păstrează o şi, mai presus de toate, izolaţia
temperatură constantă. Ca şi în
sticla de termos, interiorul este
bine protejat faţă de pierderile
de energie către exterior.
Căldura „activă” este furnizată
în mod controlat din interior.
Casa pasivă îşi merită
într-adevăr numele, prin
utilizarea extensivă a
componentelor „pasive”.
Acestea cuprind ferestrele Păstrarea căldurii fără consum de energie.

6
Fiecare ocupant al clădirii este o sursă de căldură.

Spre deosebire de clădirile Există, de asemenea, aporturi permit să se reducă


convenţionale care au pierderi aporturi de căldură considerabile energia consumată şi cheltuielile
însemnate de căldură către prin ferestre, care pe timpul care caracterizează un sistem
exterior, într-o casă pasivă iernii permit pătrunderea în casă convenţional de încălzire.
căldura emisă de către oameni, a unei cantităţi mai mari de
animale şi aparatele casnice energie solară decât cea care se
este foarte importantă pentru a pierde spre exterior.
asigura încălzirea incintei. Fieca- La aceasta se adaugă energia
re persoană contribuie la încălzi- termică recuperată din aerul
rea interiorului cu circa 80 W. viciat evacuat. Toate aceste

Casă multi-familială după


renovare energetică.

Imagine termografică înainte de renovare:


Întreaga casă pierde energie termică.

De la activ la pasiv Imagine termografică – după renovare: peretele exterior


este izolat termic, dar căldura încă se mai pierde prin
ferestre şi uşi

Totul este bine izolat şi etanşat

De la acoperiş până la placa pe sol: o anvelopă a clădirii etanşă, fără punţi termice, asigură o izolare
termică şi acustică eficientă. Sistemul de ventilaţie cu recuperare de căldură furnizează aer proaspăt şi
distribuie căldura.

7
Mereu primii –
fără rivali.
Indicatori: Consumul de carburant al unei maşini este echivalentul
valorii U pentru o casă.

Transmitanţa termică, sau valoarea U, este cel mai bun indicator al eficienţei energetice într-o clădire. Casele
cu expunere ideală spre sud pot avea chiar un necesar specific anual de căldură de 15 kWh pe m2 şi an. Aceas-
tă valoare face ca celelalte case, chiar cele mai moderne, să pară risipitoare de energie.

Consumuri de energie finală în


casele particulare din Germania.

Apă caldă

Lumină 1,5%

Aparate
casnice

Incălzirea incintelor
reprezintă 75,5% din necesarul
nostru de energie.

Construirea şi locuirea clădirilor sunt activităţile umane curente cele mai dăunătoare pentru climat. De exemplu,
un echivalent de circa 3000 kg echivalent petrol pe cap de locuitor se consumă în fiecare an pentru producerea
apei calde menajere şi încălzirea incintelor. (în Europa de Vest). Totuşi 90% din această energie poate fi azi
economisită. Fără mari costuri de investiţii. Chiar susţinute de autorităţi, în anumite cazuri. Şi întotdeauna
confortabil într-o Casă Multi-Confort ISOVER.

8
Electricitate casnică
Necesarul de energie în kWh pe m2 de suprafaţă locuibilă utilă şi an
Electricitate pentru ven-
tilaţie
Necesarul final de energie Apă caldă
Încălzirea spaţiilor

Izolare termică Izolare termică Casă cu consum


400 Casă pasivă
Complet insuficientă insuficientă redus de energie

350

300

250

200

150

100

50

Necesarul de
energie pentru kWh/m2 an kWh/(m2 an) kWh/(m2 an) kWh/(m2 an)
încălzire
Pentru o casă 300-250 150-100 50-40 ≤ 15
unifamilială tipică

Izolare termică Izolare termică Casă cu consum Casă cu consum


complet insuficientă insuficientă redus de energie foarte redus de
Structura se poate Reabilitarea termică energie
STANDARD DE
degrada, costul încălzirii este necesară (tipic (casele pasive trebuie
CONSTRUCŢIE
este ridicat (tipic pentru pentru case de locuit să se îndeplinească
clădiri rurale, clădiri vechi construite în anii 50-70 această valoare)
ne-modernizate) din secolul trecut)

ELEMENT DE
Valori U şi grosimi de izolaţie uzuale
CONSTRUCŢIE

Pereţi exteriori 1,30 W / (m2K) 0,40 W / (m2K) 0,20 W / (m2K) 0,13 W / (m2K)
(zid masiv de 25 cm)
grosime de izolaţie 0 cm. 6 cm. 16 cm. circa 30 cm.

Acoperiş 0,90 W / (m2K) 0,22 W / (m2K) 0,15 W / (m2K) 0,10 W / (m2K)


Grosimea izolaţiei 4 cm 22 cm 30 cm 40 cm

Planşeu parter 1,0 W / (m2K) 0,40 W / (m2K) 0,25 W / (m2K) 0,15 W / (m2K)
Grosimea izolaţiei 0 cm 6 cm 10 cm 26 cm

0,80 W / (m2K)
2,80 W / (m2K) geamuri 1,10 W / (m2K)
5,10 W / (m2K) geamuri triple, sticlă
Ferestre duble, sticlă izolantă geamuri duble,
geam simplu izolantă, tocuri
(umplute cu aer) sticlă izolantă
speciale

Sistem de ventilare
Sistem de evacuare
Ventilare Îmbinări neetanşe Deschiderea ferestrelor Confort, cu recuperare
a aerului
de căldură

60 kg/(m2 an) 30 kg/(m2 an) 10 kg/(m2 an) 2 kg/(m2 an)


Emisii CO2

Consum de
combustibil în litri
petrol per m2 şi an 30-25 15-10 4-5 1,5
litri litri litri litri

9
Locuiţi confortabil –
şi realizaţi
Temperatura aerului 20-23 °C,
umiditate relativă 30-50 %. Valoarea U:
0,1 W / (m2 K)
Într-o casă construită convenţio-
nal trebuie să plătiţi sume con-
siderabile pentru a beneficia de
condiţii de locuit atât de
agreabile. Nu şi într-o Casă
Multi-Confort ISOVER, în care
confortul ridicat de locuit din
toate camerele vă ajută să
economisiţi mulţi bani. Deşi
construirea unei asemenea case
presupune costuri suplimentare,
efortul financiar total va fi mult Etanşare
mai redus în comparaţie cu o
casă nouă, construită conven- Necesarul de energie
ţional – mulţumită cheltuielilor pentru încălzire
extrem de reduse cu energia <15 kWh/(m2 an)
consumată în exploatare.

Necesarul de căldură este


Max.
W / m2 calculat conform Pachetului de
10
Proiectare pentru Case Pasive
Max. Necesar specific de energie
Un sistem eficient 15
kWh/(m2 an)
pentru încălzire
punct cu punct Necesar specific total de
40-60 kWh/(m2 an)
energie finală1
100- Necesar total1de energie
• Acoperiş izolat termic kWh/(m2 an)
120 primară
• Pereţii exteriori izolaţi Valoarea U: Suprafaţa de referinţă (m2) este suprafaţa locuibilă utilă
termic 0,1 W / (m2 K) încălzită
• Anvelopa clădirii etanşă 1
total = include toate consumurile de energie din gospodărie
• Ferestre cu geamuri triple (încălzire, apă caldă, ventilare, pompe, iluminare, gătit şi aparate
• Tocuri de ferestre casnice)

termoizolante
• Sistem de ventilaţie
Confort
• Instalaţie optimă

Punţi termice foarte reduse

10
economii importante.
Îmbunătăţire la o scară de 8:1 faţă de normele
actuale de construire.
Aceasta este viaţa într-o
Casă Multi-Confort

În comparaţie cu standardele
casei pasive, nu numai casele
construite convenţional ci şi
tipurile mai avansate precum
casa-cu consum redus de energie,
sunt mai scumpe. Ori de câte ori
este posibil, alegeţi standardele
casei pasive chiar de la început.
La urma urmei, cât de des vă
construiţi o casă?
Numai odată în viaţă.

Proiectare cu maximum de precizie şi


responsabilitate

Amplasarea optimă a casei, corecta poziţionare a ferestrelor şi


uşilor, dimensionarea corectă a sistemului de ventilaţie, standardele
foarte ridicate de izolare, anvelopa etanşă a clădirii – toţi aceşti
factori sunt luaţi în considerare la proiectarea unei
Valoarea U: Case Multi-Confort ISOVER. O atenţie specială trebuie acordată
0,7 W / (m2 K) evitării punţilor termice. Acestea împreună cu etanşarea incorectă
pot avea consecinţe serioase pentru orice tip de clădire.
Atât tehnice, cât şi energetice.

Valoarea U:
0,12 W / (m2 K) Confortul

Într-o casă pasivă, elementele anvelopei clădirii, cum ar fi pereţii,


planşeele şi tămplaria exterioară au temperaturi plăcute pe
suprafeţele lor interioare, chiar şi atunci când afară este foarte frig.
Pereţii exteriori şi planşeul peste subsol sunt doar cu 0,5 – 1 °C mai
reci decât aerul din camere. Ferestrele casei pasive sunt cu
2 - 3° C mai reci decât temperatura camerei. În casele care nu
sunt conforme cu standardele de energie ale unei case pasive, un
asemenea grad de confort poate fi atins doar cu costuri de încălzire
foarte ridicate.

11
O investiţie pe viaţă
care se
Profitabilă şi sub aspect financiar.
Un exemplu de casă subvenţionată în Austria de Jos

Într-adevăr, dacă vreţi să vă totale vă va convinge. De îndată lor în cheltuielile totale va creşte
bucuraţi de beneficiile unei Case ce includeţi cheltuielile curente inevitabil la 8% sau mai mult în
Multi-Confort ISOVER, va trebui pentru funcţionare, întreţinere casele construite convenţional –
ca la început să cheltuiţi ceva mai şi reparaţii, Casa Multi-Confort făcând să sporească şi mai mult
mult. Datorită calităţii ridicate a ISOVER îşi arată avantajele. economiile realizate de proprietarii
componentelor, costurile de Datorită cheltuielilor anuale foarte de case pasive. Dacă luaţi în
construcţie sunt de regulă cu reduse pentru încălzire şi apă considerare şi faptul că veniturile
5-8% mai mari decât cele ale menajeră, în prezent între 100 şi nete ale familiilor din Europa
caselor standard. Dar există o 160 Euro, surplusul de costuri de descresc în medie cu 1-2 % pe
evoluţie clară către diminuarea investiţii iniţiale se amortizează an, atunci casa pasivă devine
acestei diferenţe de cost. Unele în numai câţiva ani. Un exemplu: locuinţa alternativă cu cost redus
case pasive au fost deja construite într-o casă standard construită a viitorului.
la preţuri tipice pentru casele după ultimele Norme Austriece
convenţionale. Cauza? Ei bine, de Construcţie, costurile pentru
cererea crescută, desigur. Cu cât energie reprezintă
se construiesc mai multe case 4,23 % din cheltuielile lunare
pasive, cu atât se ieftineşte totale – în comparaţie cu numai
producţia componentelor de 0,35 % într-o casă pasivă. Dacă
construcţie de înaltă calitate preţurile la energie vor creşte
şi se reduce preţul clădirii. O în continuare (sau chiar se vor
privire asupra profitabilităţii dubla în următorii ani), ponderea

Analiză costuri-beneficii azi

Costurile
Standard LEH PH PH+C
energiei
788 465 169 95
Pe an în Euro
100% 59% 21% 12%
Standard: casă cf. Reglementărilor de Construcţie din 1985
Costurile de
934 611 199 159 LEH: casă cu consum redus de energie
exploatare PH: casă pasivă
100% 65% 21% 17% PH+C: casă pasivă cu colector solar
totale în Euro

Sursa: E.M. Jordan „Uber die Wirtschaftlichkeit von Niederenergie- und Passivhausern unter
besondere Berucksichtigung der Bedingungen in Noederosterreich” (Despre profitabilitatea
caselor cu energie cu consum redus de energie şi a caselor pasive, pentru condiţiile din
Austria de Jos)

12
recuperează zilnic.
Analiză costuri-beneficii în 2015
Păstrând creşterea actuală de 6%
pe an, costurile pentru încălzire se
vor dubla în 10 ani!

CCN O casă care este realizată conform


Reglementărilor de construcţie din
Austria de Jos
CCRE40 O casă cu un necesar anual de
încălzire de 40 kWh/m2an (cf. EN
832)
CP Casă pasivă – această casă din
exemplu chiar a fost construită!
CP+C Casă pasivă cu colector solar pentru
prepararea apei calde menajere

Sursa: E.M. Jordan: Profitabilitatea casei pasive – o arhitectură


„Simte-te bine” la preţuri avantajoase, pentru condiţiile din Austria de Jos

Punct cu punct:
Casa Multi-Confort ISOVER prezintă mai multe avantaje
într-o analiză cost-beneficiu:

• Construcţia care economiseşte energie este rentabilă din


prima zi
• Investiţie sigură pentru viitor
• Valoare adăugată în fiecare an prin descreşterea costurilor de
funcţionare
• Trai confortabil în toate sezoanele
• Durată de viaţă mai lungă datorită standardelor de calitate
ridicate
• Contribuţie valoroasă la protecţia durabilă a mediului

13
Cu maximum de precizie şi
responsabilitate

• Un necesar de energie pentru încălzire de 15 kWh/(m2 an)

• Bazat întotdeauna pe o abordare globală, integrată

• Etapele de proiectare: de la idee la realizare

15
Reperul: un necesar de
încălzire
Acolo unde se realizează un necesar de
energie pentru încălzire de 15 kWh / m2 an,
economia, fizica construcţiei şi proiectul sunt
în perfectă armonie.
Judecând doar după aspectul său exterior, o Casă Multi-Confort
ISOVER poate semăna cu modelele convenţionale de proiectare.
Dar în ceea ce priveşte interiorul, ea reclamă o proiectare
meticuloasă. Această etapă este mai pretenţioasă şi mai
costisitoare – cel puţin la început. În final, totuşi, noul concept
va facilita realizarea şi va ajuta la obţinerea unui bilanţ energetic
avantajos: pe de o parte pierderi reduse de căldură, pe de altă
parte aporturi de căldură solară şi internă. Ocupanţii beneficiază
de cheltuieli de încălzire reduse, bucurându-se în acelaşi timp de
locuire confortabilă şi de creşterea valorii pe termen lung a casei
lor.

Acestea sunt valori pe care le puteţi


aştepta de la Casă ISOVER Multi-Confort:
Max. 10 W/m2 Necesar pentru încălzire calculat cf. Pachetului
de Proiectare a Casei pasive (PHPP)

Max. 15 kWh/(m2 an) Necesar specific de energie pentru încălzire cf.


PHPP

40-60 kWh/(m2 an) Necesar specific total* de energie finală


100-120 kWh/(m an) 2
Necesar specific total* de energie primară

Suprafaţa de referinţă (m2) este spaţiul locuibil util.


*
total = include toţi consumatorii de energie din gospodărie (încălzire, apă caldă,
ventilaţie, pompe, iluminat, gătit şi aparate casnice)

O echipă. Un plan. O casă.


Proiectarea atentă este o condiţie, execuţia excelentă – este
cealaltă condiţie.
De ce? Deoarece o casă pasivă are „un buget energetic” limitat. Schiţă a unei Case ISOVER Multi-Confort
Prin urmare performanţa sa energetică trebuie garantată pentru la Bougival lângă Paris.
multe decenii. Pe termen lung calitatea execuţiei este chiar mai Arhitect: Vincent Benhamou
importantă pentru eficienţa energetică a clădirii decât valorile
U calculate pentru fiecare componentă de structură. Ca idee:
într-o Casă Multi-Confort ISOVER nu veţi găsi niciodată defectele
structurale cauzate deseori de condens şi umezeală.

16
energie pentru
e de 15 kWh/m an.
2

Asigurarea calităţii chiar de la Proiectarea meticuloasă


început. uşurează execuţia.
Firmele de construcţii specializate garantează de Deoarece conceperea unei casei pasive este o
regulă obţinerea valorilor definite în proiect. Cu treabă foarte pretenţioasă, care necesită atât un
toate acestea, este recomandabil să integraţi în proiect elaborat cât şi respectarea unor standarde
contract măsuri de garantare a calităţii. Acestea de eficienţă ridicată, inclusiv controlul, execuţia
includ în primul rând: devine mai uşoară. Un exemplu: acoperişurile se
proiectează, pe cât posibil, fără străpungeri prin
• Calculul necesarului de energie făcut partea termoizolată. De aceea sunt mai uşor de
independent de client construit şi mai rapid de executat.
• Măsurarea etanşeităţii la aer (aşa-numitul test
„Blower Door”)

Punct cu punct: factori de succes pentru standardul casei pasive.

Factori primari
• Izolare termică maximă, structură compactă şi eliminarea punţilor termice: toate componentele
anvelopei clădirii au valori U sub 0,15 W / (m2K), obţinute prin grosimi ale materialelor izolante între
25 şi 40 cm.
• Ferestrele trebuie să aibă geam triplu şi tocuri izolate. Scopul: o valoare U < 0,80 W / (m2K),
incluzând tocul şi o valoare g de 0,5 (factorul de transmisie al energiei solare) pentru suprafaţa vitrată.
• Etanşarea la aer a clădirii: Rezultatul " "testului "Blower Door” " trebuie să fie < 0,6 schimburi de aer
pe oră.
• Recuperarea căldurii din aerul evacuat: cea mai mare parte a căldurii aerului viciat extras este
reintrodusă în debitul de aer proaspăt admis (într-un schimbător de căldură în contra-curent).
Rezultă o proporţie de recuperare a căldurii de peste 80 %.

Factori secundari
• Pre-tratarea aerului proaspăt: Aerul proaspăt poate fi pre-încălzit iarna şi pre-răcit vara, într-un
schimbător de căldură geotermal.
• Orientare spre sud şi fără umbrire iarna: folosirea pasivă a energiei solare reduce necesarul de energie
pentru încălzire.
• Prepararea apei calde menajere: energia necesară poate fi produsă cu ajutorul colectoarelor solare
(necesarul de energie pentru pompa de circulaţie 40/90 W pe litru) sau prin pompe de căldură aer-apă
(coeficient de performanţă mediu egal cu 4). Vara, pompa de încălzire poate fi folosită şi pentru răcire,
îmbunătăţind eficienţa energetică. Maşinile de spălat vase şi maşinile de spălat trebuie să fie conectate
la reţeaua de apă caldă pentru a reduce energia consumată pentru încălzire.
• Aparate electrocasnice eficiente energetic: frigiderul, cuptorul, congelatorul, lămpile, maşina de spălat
etc. sunt alte elemente integrate în conceptul de casă pasivă. Dar de aceasta trebuie să se preocupe
locatarii înşişi.

17
Un concept care
nu permite erori.
Proiectul compact este
cel mai favorabil

Pentru a diminua costul


construirii unei Case Multi-Confort
ISOVER, se recomandă să alegeţi
un proiect simplu, compact.
Fiecare parte expusă sau proemi­­­
nentă a clădirii sporeşte necesarul
de căldură pentru încălzire. Din
punct de vedere al geometriei
clădirii, este avantajos sa se
minimizeze suprafaţa anvelopei
care delimitează volumul încălzit.
Reducerea acestei suprafeţe
diminuează pierderile de căldură
şi costul construcţiei.

Casă în Skaerbaek, Danemarca,


cu orientare nord-sud favorabilă

Proiectele complicate sporesc


necesarul de energie, în
comparaţie cu stilurile simple, Proiectaţi în funcţie de
compacte. soare

În plus faţă de forma clădirii,


amplasarea poate avea un impact
pozitiv asupra consumului de
energie. Dacă puteţi face alegerea,
Casa Multi-Confort ISOVER trebuie
să fie orientată spre sud. Fără
umbră făcută de munţi, arbori
sau alte clădiri, astfel ca să se
maximizeze aporturile solare, în
special în lunile reci de iarnă.

Amplasamentele expuse Ferestrele spre nord


Umbrirea conduc la pierderi cauzate de sporesc necesarul de
reduce aportul solar. vânt. energie al clădirii.

18
Construcţia fără punţi termice până la ultimul
Punct cu punct:
detaliu. Acestea sunt criteriile
pe care trebuie să le
Punţile termice sunt punctele cu creionul cu cât mai puţine linii. îndeplinească o casă
slabe ale anvelopei clădirii şi pasivă.
Zonele critice pentru apariţia
conduc la pierderi nedorite de
punţilor termice sunt acolo unde • Etanşare perfectă a anvelopei
căldură. Prin urmare, într-o
creionul trebuie să se oprească. clădirii. Trebuie ţinut seama de
construcţie eficientă energetic, valoarea recomandată de 0,6
Aici, este necesară elaborarea
o prioritate absolută o reprezintă schimburi de aer la o diferenţă
unor soluţii detaliate – de
construirea unei anvelope fără de presiune de 50 Pa care să fie
preferinţă în strânsă cooperare
punţi termice. De fapt, anvelopa verificată înainte de terminare.
cu executantul. • 0,8 W / (m2 K) este reperul de
clădirii trebuie astfel proiectată,
performanţă pentru ferestre
încât fiecare planşă – plan sau
(inclusiv tocul), în special în în-
secţiune – să poată fi încercuită
căperile cu mari suprafeţe vitra-
te şi aporturi interne de căldură
reduse. Pentru a atinge acest
obiectiv este absolut necesară
instalarea de ferestre şi tocuri
special izolate: chiar la valori
ale coeficientului U pentru par-
tea vitrată sub 0,6 W / (m2K).
• Izolaţie continuă şi evitarea
punţilor termice / penetrărilor
în anvelopa izolatoare produse
de scările de subsol, scările
spre pod, coşurile de evacuare.
• Orientare ideală spre sud a
ferestrelor.
• Umbrirea ferestrelor spre est,
sud şi vest pe timpul verii.
• Anvelopă compactă pentru
clădire: V / A (raportul volum
la suprafaţă) trebuie să fie
între 1 şi 4, iar A / V (raportul
Fig. Passivhaus Institut DR. Wolfgang feist
suprafaţă la volum) trebuie să
fie între 1 şi 0,2.
Controlul este obligatoriu.

Tot atât de esenţială ca şi proiectarea meticuloasă până la ultimul detaliu, este execuţia „Testului
Blower Door” în faza de construcţie. Acest test verifică etanşeitatea clădirii şi poate identifica locurile
prin care se pierde energie, precum îmbinările, rosturile, străpungerile prin pereţi sau acoperiş. Acest
tip de control, este o garanţie de calitate pe termen lung - atât pentru clădire, cât şi pentru ocupanţi.
Momentul cel mai potrivit pentru efectuarea „Testului Blower Door” este în mod cert după terminarea
anvelopei clădirii şi instalarea materialelor de etanşare şi înainte de montarea izolaţiei interioare.
Aceasta face mai uşoară detectarea defectelor de etanşeitate şi corectarea lor.

19
Liniştea se obţine uşor
în Casa
Amplasamentul este
foarte important.

Cât de zgomotoasă sau


liniştită este o clădire, aceasta
depinde înainte de toate de
dimensionarea corespunzătoare
a izolării fonice în raport cu
nivelul de zgomot din exterior.
În preajma coridoarelor de
aterizare ale aeroporturilor, de-a
lungul drumurilor principale
şi în apropierea şcolilor sau a
bazinelor de înot, este inevitabil
un nivel ridicat al zgomotului
exterior. În aceste cazuri
pentru a asigura viaţa liniştită
a locatarilor sunt necesare
măsuri mai eficiente de izolare
fonică. Casa pasivă îşi arată cel
mai bine avantajele în aceste
condiţii extreme: nu este
necesară deschiderea ferestrelor dimprejur, nivelul zgomotului va realizarea unei izolaţii fonice
deoarece aerul proaspăt este fi mai redus cu 5-10 dB. corespunzătoare de la acoperiş
introdus prin sistemul de Dar această reducere poate până la subsol. La proiectarea
ventilaţie. fi limitată datorită condiţiilor faţadei clădirii, suprafaţa
necesare pe pentru utilizarea ferestrelor influenţează
pasivă a radiaţiei solare pentru semnificativ performanţa
Proiectare
încălzire. de izolare fonică a pereţilor
meticuloasă. exteriori. Ele sunt transparente

Dacă zona clădirii este Izolare fonică şi au o capacitate foarte redusă


de absorbţie a sunetelor.
afectat de zgomote excesive, interioară şi
Pentru a contrabalansa acest
amplasarea sa trebuie făcută exterioară. dezavantaj, izolarea acustică a
cât mai departe posibil de
componentelor netransparente
sursa de zgomot. Ferestrele Zgomotul este un fenomen care
trebuie sporită.
livingului şi ale dormitoarelor se produce atât în interiorul,
trebuie instalate pe faţada cât şi în afara clădirii, fiind
care nu este orientată către cauzat de vorbire, mers,
sursa de zgomot. În funcţie de muzică, instalaţii sanitare.
dimensiunea clădirii şi a celor Este prin urmare obligatorie

20
ISOVER Multi-Confort.
De regulă, în Europa legea de la şcoală ascultând, un Ca rezultat, elevii pot auzi şi
impune un indice de izolare la criteriu important este o bună înţelege mai bine ceea ce se
zgomot R’w de circa 53 dB. acustică a sălii de clasă. Un spune: efortul va fi mai mic
Pentru asigurarea liniştii în nivel scăzut de zgomot şi un pentru profesori iar rezultatele
interior, inginerii constructori timp scurt de reverberaţie a la învăţătură mai bune. Acelaşi
tratează diferit zgomotul sunetului în clasă îmbunătăţeşte lucru este valabil şi pentru
transmis prin aer şi cel transmis capacitatea de concentrare, birouri, săli de reuniune şi hale
prin structura clădirii (de stimulează comunicarea şi de productie. Prin asigurarea
impact). Indicele de izolare la face mai uşor învăţatul. În unor condiţii acustice optime,
zgomot aerian este determinat prezent avem know-how-ul şi este posibilă îmbunătăţirea
de pereţi, uşi şi elementele tehnologia necesare pentru a performanţelor şi confortului
laterale. În Europa, valorile proiecta medii acustice perfecte. individual. Aceste efecte pozitive
recomandate sunt de 40 la 48 Starea suprafeţei plafonului şi a pot fi atinse prin utilizarea
dB. Trebuie respectate pentru pereţilor joacă un rol esenţial. panourilor din fibre minerale
apartamentele învecinate, în Panourile de plafon şi pereţii de înaltă calitate cu caşeraj
interiorul unui apartament sau a fono-izolanţi sunt capabili din împâslitură (pe spate). Ele
unei case unifamiliale un indice să reducă zgomotul de fond garantează o absorbţie optimă a
de izolare la zgomot de impact supărător. Astfel, sunt eliminate zgomotului şi o calitate acustică
L’nT,w+CI, 50-2500 de 40 dB ecourile supărătoare şi sunetele excelentă în toate încăperile.
şi o valoare de 45 dB. Valoarea reverberate, iar zgomotul de
recomandată pentru indicele de fond este redus.
izolare la zgomot aerian între
apartamente se situează între
58 şi 63 dB (D’nT,w +C). Casele
pasive pot asigura o izolare
fonică excelentă indiferent de
tipul lor constructiv.

Acustică bună.
Note bune.

O calitate acustică bună este


utilă şi în clădiri ne-rezidenţiale,
precum birouri, spitale, sau
şcoli. Lucrurile pe care copiii le
învaţă sau nu le învaţă la şcoală,
le determină adesea drumul în
viaţă pe viitor. Întrucât elevii
petrec mare parte a timpului

21
Trăiţi şi lăsaţi şi pe alţii s

Numai o izolare fonică de calitate poate garanta satisfacţia locatarilor. De aceea, în toate clădirile, trebuie
instalate sisteme care să asigure „clasa confort” definită de ISOVER.

Din afară sau din traficului rutier – sunt propriii băutură. Acestea ne permit să
interior zgomotul este dumneavoastră vecini! Şi de vină ne regenerăm fizic şi psihic şi ne
pentru această tendinţă negativă ajută să ne păstrăm sănătatea.
întotdeauna supărător.
sunt în primul rând reglementările Pe de altă parte, fiecare fiinţă
Acolo unde din ce în mai mulţi acustice europene. De fapt în umană produce zgomote. Vorbind,
oameni locuiesc împreună în spaţii toate ţările europene izolarea mergând, făcând duş, gătind,
tot mai mici, zgomotul devine un fonică cerută în normative nu ascultând muzică producem
fenomen tot mai supărător. Între este suficientă pentru a asigura o adesea un nivel de zgomot care
cei patru pereţi ai locuinţelor, locuire confortabilă. este perceput de ceilalţi ca un
ocupanţii suferă adesea din cauza deranj. Desigur, acestea afectează
zgomotului din afară. Şi ca şi
Fiecare fiinţă umană are în primul rând şi cel mai mult
cum aceasta nu ar fi de-ajuns,
nevoie de linişte. pe vecinii noştri. Dar şi membrii
zgomotele din interior devin şi
noştri de familie se pot simţi
ele tot mai importante. Studiile
efectuate în diferite ţări europene Avem nevoie de momente liniştite deranjaţi.
au arătat clar: cea mai importantă în viaţa noastră cotidiană aşa
sursă de zgomot – în afara cum avem nevoie de hrană şi

22
să trăiască,
în pace şi linişte.
Cine produce necazul: garantează confortul acustic Totdeauna de
zgomotul aerian şi cel chiar şi în condiţii mai puţin preferat şi avantajos în
favorabile de locuire. Pentru a
de impact. clădiri noi, mai
păstra un climat interior liniştit,
costisitor în cele vechi.
trebuie făcută distincţia între
Anchetele efectuate printre
locatari au arătat că cerinţele zgomotele aeriene şi cele de Cu o proiectare bună în
de izolare fonică minimală impact. Calitatea izolării faţă conformitate cu EN 12354
stipulate în reglementările din de zgomotul aerian depinde (valabil în majoritatea ţărilor
ţările europene sunt rareori de pereţi şi de conexiunile lor europene) şi o execuţie bună, se
satisfăcătoare. Îndeosebi cu planşeele, uşile etc. Nivelul poate obţine un nivel confortabil
locatarii din clădirile izolării faţă de zgomotul de de izolare fonică în clădirile noi,
multi-familiale se plâng de impact este determinat de pereţi la un cost relativ redus. Trebuie
deranjul sonor produs de dar şi de elementele adiacente: doar să adăugaţi la buget,
vecini. Dar se plâng şi atunci 2-3 % în plus, în comparaţie
planşee şi uşi. Într-un cuvânt,
când trebuie să-şi restrângă cu soluţiile mai „zgomotoase”.
dacă vreţi să asiguraţi un
propriile activităţi, pentru Adesea izolaţia termică oferită
a asigura liniştea celorlalţi nivel corespunzător de calitate de standardele unei case pasive
acustică, adoptaţi chiar de la asigură şi o izolare fonică
locatari. Pe baza acestor
început Clasa Confort propusă confortabilă. În aceste cazuri,
experienţe, ISOVER a elaborat
de ISOVER. nu apar aproape de loc costuri
recomandări şi valori-reper, care
suplimentare, nici la clădiri noi,
nici la cele vechi. În schimb,
La obiect: calitatea vieţii creşte odată
Clasele de confort acustic ISOVER cu sporirea valorii casei. La
închirierea sau vânzarea casei,
Clasa Muzică Confort Superior*) Standard se poate obţine un preţ mai
Izolarea la zgomot aerian
mare, casa fiind deja echipată
între apartamente ≥ 68 cu izolare fonică clasa confort.
≥ 63 ≥ 58 ≥ 53
DnT.w + C (dB) (C50-3150) Clasele de confort acustic
definite de ISOVER pot servi ca
Izolarea la zgomot aerian
între camerele aceluiaşi bază de apreciere.
apartament (exceptậnd uşile),
incluzând şi casele unifamiliale ≥ 48 ≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 )
**

DnT.w + C (dB)

Izolare la zgomot de impact


între apartamente
≤ 40 ≤ 40 ≤ 45 ≤ 50
L’nT.w + C 1,50-2500 ***) (dB)

Izolare la zgomot de impact


în interiorul apartamentului,
incluzând şi casele unifamiliale
≤ 45 ≤ 50 ≤ 55 ≤ 60
L’nT.w + C 1,50-2500 ***) (dB)
*) Cerinţe minimale pentru case înşiruite
**) La Cerere
***) Pentru o perioadă de tranziţie: L’nT.w + CI, valori mai mici cu 2 dB

23
Pentru ca totul să funcţi
Punct cu punct: Cei mai importanţi paşi de proiectare

1. Planul sitului (încălzire, ventilaţie etc.).


• Prevedeţi trasee scurte pentru conductele de apă
• Fără umbrire iarna şi cu umbrire structurală vara caldă/rece şi canalizare.
• Pe cât posibil fără umbrire de la clădiri, munţi, • Prevedeţi trasee scurte pentru conductele de
păduri ventilaţie: conductele de aer rece în afara
• De preferat stilul compact anvelopei izolate a clădirii, conductele de aer cald
înăuntrul acesteia.
2. Dezvoltarea conceptului • Calculaţi necesarul de energie, de exemplu prin
Pachetul de Proiectare a Casei Pasive (PHPP)
• Reduceţi umbrirea pe timp de iarnă. Aceasta disponibil la Passivhaus Institut din Darmstadt.
înseamnă: proiectaţi fără parapeţi, protecţii spre • Negociaţi proiectul clădirii (întâlniri înaintea
exterior, balcoane încastrate ne-transparente, începerii execuţiei).
pereţi despărţitori etc.
• Alegeţi o structură de clădire compactă. Folosiţi 4. Proiectarea finală a structurii clădirii (planşe
oportunităţile de a combina clădirile. Suprafeţele detaliate de proiect)
vitrate trebuie să fie orientate spre sud şi să
acopere până la 40% din suprafaţa peretelui. • Izolarea anvelopei clădirii: la modul ideal valorile
Ferestrele spre est/vest/nord trebuie să fie mici, U trebuie să fie în jur de 0,1 W (m2K). Cerinţă
nu mai mari decât cele cerute pentru o ventilare minimală: 0,15 W (m2K).
optimă. • Proiectaţi elemente de legătură etanşe şi fără punţi
• Folosiţi o formă simplă de anvelopă, fără termice.
complicatii. • Alegeţi ferestre care îndeplinesc standardele casei
• Concentraţi într-un singur loc instalaţiile, de pasive: optimizaţi suprafeţele vitrate, tocurile
exemplu dispuneţi băile deasupra, sau în izolate termic, suprafaţa geamurilor şi protecţia
vecinătatea bucătăriilor. solară.
• Lăsaţi loc pentru conductele de ventilare necesare.
• Separaţi termic subsolul de parter (inclusiv scara 5. Proiectarea finală a sistemelor de ventilare
spre subsol) – absolut etanş şi fără punţi termice. şi încălzire (planşe detaliate)
• Faceţi de la început o estimare prin calcul a
necesarului de energie. • Regula generală: angajaţi un proiectant
• Elaboraţi o estimare de cost. specializat.
• Încheiaţi contract cu arhitecţii, incluzând o • Conductele de ventilaţie: să fie scurte, cu pereţii
descriere precisă a serviciilor prestate. netezi. Viteza fluxului de aer sub 3 m/s.
• Includeţi dispozitive de măsurare şi de reglaj.
3. Planul construcţiei şi obţinerea autorizaţiei • Luaţi în considerare măsuri sigure privind izolarea
de construcţie şi protecţia contra incendiilor.
• În ceea ce priveşte gurile de aerisire: evitaţi scurt-
• Selectaţi tipul de structură a clădirii – uşor(lemn, circuitele între fluxurile de aer.
metal) sau greu (beton, zidărie). Elaboraţi • Luaţi în consideraţie curenţii de aer provenind din
conceptul proiectului, planurile casei, conceptul de gurile de aerisire.
asigurare a energiei pentru ventilaţie, încălzire şi • Creaţi deschideri pentru surplusul de aer.
apă caldă. • Instalaţi o unitate de ventilaţie centrală, incluzând
• Proiectaţi grosimea izolaţiei anvelopei clădirii şi o unitate de rezervă în zona încălzită a clădirii.
evitaţi Punţile termice. • O izolare suplimentară a unităţii centrale şi de
• Ţineţi cont de spaţiile necesare pentru utilităţi rezervă poate fi necesară. Asiguraţi-vă că s-a

24
oneze uşor.

efectuat izolarea fonică a dispozitivelor. Rata de • Întocmiţi un grafic de lucru pentru realizarea
recuperare a căldurii ar trebui să fie de peste construcţiei.
80 %. Etanşeizaţi construcţia astfel, încât aerul
recirculat să fie sub 3 %. Eficienţa curentă: să fie 8. Asigurarea calităţii prin supravegherea
necesari maximum 0,4 Wh de energie pentru 1 m3 mersului construcţiei.
de aer circulat.
• Sistemul de ventilaţie trebuie să poată fi reglat de • Pentru o construcţie fără punţi termice:
către utilizator. programaţi inspecţii pe şantier, pentru controlul
• Prevedeţi hote în bucătării care să permită calităţii.
folosirea aerului recirculat, echipate cu filtre • Verificarea etanşeităţii circuitelor de aer: ţevile şi
metalice împotriva grăsimilor. conductele să fie chituite, acoperite cu tencuială,
• Prevedere opţională: schimbătoare geotermale să se aplice benzi adezive. Cablurile electrice care
de căldură. Asiguraţi etanşarea lor. Respectaţi străbat învelişul construcţiei trebuie de asemenea
spaţiile necesare între componentele reci ale să fie chituite în zonele de contact între cabluri
sistemului de conducte şi ţeava de alimentare cu şi conducte. Prizele trebuie să fie îngropate în
apă ducând în pivniţă. Prevedeţi un circuit ocolitor tencuială sau mortar.
pentru folosirea din timpul verii. • Verificarea izolaţiei termice în cazul conductelor de
ventilaţie şi al ţevilor cu apă fierbinte.
6. Proiectarea finală a celorlalte reţele de • Etanşaţi spaţiile din jurul ferestrelor cu benzi
echipare tehnică (planşe detaliate privind adezive speciale sau cu aplicări de tencuială.
alimentarea cu apă şi electricitate) Aplicaţi tencuieli interioare pe tot spaţiul dintre
cota zero a planşeului şi tavanul nefinisat.
• Instalaţia de alimentare cu apă: În interiorul • Testarea de etanşeitate la aer n50: să se facă
construcţiei folosiţi ţevi scurte şi bine izolate un test „Blower Door” cu aer suflat sub presiune
pentru apa caldă menajeră. Pentru apa rece în timpul procesului de construcţie. Perioada
folosiţi ţevi scurte izolate faţă de apa produsă de de desfăşurare: de îndată ce învelişul exterior
condens. etanş la aer al construcţiei este terminat şi încă
• Folosiţi fitinguri cu consum redus de apă, conectaţi accesibil. Aceasta înseamnă: înainte de terminarea
maşinile de spălat rufe şi de spălat vesela la lucrărilor de finisaj interior, dar după terminarea
reţeaua de apa caldă. Folosiţi ţevi de scurgere activităţii electricienilor (în coordonare şi cu
scurte, cu un singur sifon. celelalte tipuri de lucrări), incluzând identificarea
• Prevedeţi deschideri sub acoperiş pentru aerisirea tuturor locurilor de străpungere a izolaţiilor, unde
coloanelor de apă (ţevi pentru aerisire). pot apărea pierderi de aer.
• La instalaţiile de alimentare cu apă şi electrice: • Sistemul de ventilaţie: să se asigure o
evitaţi trecerile prin anvelopa etanşă a construcţiei accesibilitate uşoară pentru schimbarea filtrelor.
– dacă nu este posibil, asiguraţi o izolare adecvată Ajustaţi afluxul de aer în regim de exploatare
a trecerilor. normal, măsurând şi echilibrând volumele de aer
• Folosiţi aparate electrocasnice cu consum redus de introdus şi extras. Măsuraţi consumul de putere în
energie. cadrul sistemului electric.
• Verificarea tuturor sistemelor de încălzire, de
7. Organizarea licitaţiilor şi încheierea alimentare cu apă şi electricitate.
contractelor
9. Inspecţia şi controlul final
• Prevedeţi în contracte măsuri de asigurare a
calităţii.

25
Eficienţa energetică
este calculabilă.
Este într-adevăr posibil să Foarte Util: Pachetul de În bilanţ, trebuie luate în
proiectezi case extrem de eficien- Proiectare a Casei considerare aporturile din
te energetic cu instrumente de căldura solară şi cea generată în
Pasive (PHPP)
proiectare simple? În anii 1990 interior. Diferenţa dintre pierderi
era larg răspândită convingerea şi aporturile utile reprezintă
O astfel de metodă de calcul a
că proiectarea caselor pasive în final necesarul de energie
consumului de energie este cea
putea fi realizată numai cu termică al clădirii, care trebuie
implementată în Pachetul de
ajutorul programelor de simulare furnizat de sistemul de încălzire.
Proiectare pentru Case Pasive
dinamică a construcţiei, care Pentru obţinerea unor rezultate
(PHPP). Acesta este un program
efectuau calcule orare şi luau în corecte este foarte important să
de proiectare bazat pe foi de
considerare modul de utilizare se facă distincţie între factorii
calcul, care poate fi utilizat
al fiecărei încăperi. Între timp semnificativi şi nesemnificativi
pentru a calcula consumul total
au fost concepute metode de şi să se ţină cont numai de cei
de energie al unei cădiri. În acest
calcul simplificate şi suficient importanţi. Aceştia includ, de
scop, este necesară, pe de o
de precise pentru a dimensiona exemplu, căldura degajată de
parte, stabilirea pierderilor
corect sistemul de încălzire şi a locatari şi de aparatele de uz
de căldură prin transmisie şi
determina consumul de energie casnic sau radiaţia solară care
ventilaţie.
al caselor pasive. ajunge în interiorul casei. Pentru
aceşti parametri PHPP conţine
valori convenţionale care s-au
dovedit mai exacte decât cele
provenite din alte măsurători. În
afara stabilirii bilanţului termic
al încăperii, PHPP poate aborda
şi alte probleme specifice care
apar pe parcursul proiectării.
Printre altele, acestea includ
utilizarea de sisteme de încălzire
cu aer, calculul unor necesaruri
de energie auxiliare cum ar fi
cel de electricitate consumată
de aparatele casnice, pentru
prepararea apei calde menajere
şi climatizarea încăperii pe timpul
verii.

PHPP este disponibil la


Passivhaus Institut din
Darmstadt, Gemania.

26
27
Accelerată şi controlată

• Un câştig pentru orice stil de clădire


• Etanşare de jos până sus - toată anvelopa clădirii
• Greşelile pot fi evitate
• Punţile termice se pot evita din faza de proiect
• Protecţie contra umezelii şi etanşare prin ISOVER-VARIO
• Acoperişul: o termoizolare eficientă contează cel mai mult
• Izolare termică optimă pentru fiecare detaliu
• Elemente expuse la punţi termice: planşee, pereţi, subsoluri
• Ferestrele: geamurile triple sunt mai eficiente
• O bună utilizare a soarelui: energia solară
• Aer agreabil, căldură plăcută: Sistemul de ventilaţie Confort
• Realizarea balcoanelor şi verandelor

29
Casa Multi-Confort – un

Fie că este masivă, din lemn, sticlă sau o construcţie mixtă – o casă pasivă se pretează la orice stil de
construcţie. Dacă diferitele componente au fost instalate cu grijă, fără punţi termice, rezultă un sistem
închis, care păstrează o ambianţă interioară confortabilă. Mulţumită izolaţiei de înaltă calitate, anvelopa
clădirii este etanşă, oferind protecţie la frig, căldură şi zgomot. Locatarii se bucură de cel mai mare confort
posibil – datorat înainte de toate diferenţei mici dintre temperatura aerului şi a suprafeţelor, atât pe timpul
iernii, cât şi vara.

O izolare perfectă – temperaturi plăcute tot timpul


Izolarea continuă de la acoperiş de izolare ca şi 1,5 - 2 cm de este reprezentat de consecinţele
până la fundaţie nu numai că vă material izolant, ar fi necesari ecologice foarte favorabile pe
reduce cheltuielile, dar reprezintă circa 30 cm de cărămidă solidă care le puteţi obţine dacă vă
şi o investiţie utilă în confortul sau 105 cm de beton. Luând în izolaţi casa cu vata minerală
dumneavoastră de locuire. În considerare grosimea de izolare ISOVER: mai puţină energie
acest sens, materialele izolante recomandată în prezent de 30 pentru încălzire, emisii mai
din fibre minerale, precum vata cm sau mai mult, solicitarea reduse de CO2 şi un ciclu de viaţă
minerală ISOVER dau rezulate asupra structurii clădirii ar fi prea mai lung al clădirii. Toate acestea
deosebit de bune. Comparaţi: mare – fără să mai vorbim de generează beneficii atât pentru
pentru a obţine acelaşi efect costuri. Un alt aspect important indivizi, cât şi pentru societate.

Casa pasivă ”Disc” , Salzkammergut

30
câştig, pentru orice stil
de construcţie.
La obiect.
Realizarea Casei
Multi-Confort ISOVER
necesită componente
performante!

• Izolare termică: valori U pentru


toate componentele sub 0,15
W / (m2K) – la case unifamili-
ale chiar sub 0,10 W / (m2K)
(recomandat!)
Păstraţi căldura la interior pe timpul iernii şi la • Fără punţi termice
exterior vara. • Etanşare excelentă, verificată
prin Testul Blower Door. Număr
Numai prin instalarea unei izo- economic poate acoperi circa
de schimburi de aer pentru o
laţii termice de înaltă calitate se 30-50 % din necesarul total de
diferenţă de presiune de 50 Pa
poate utiliza cu adevărat eficient încălzire de joasă temperatură.
(n50) mai mic de 0,6 1 / h cf.
energia solară. Pe timpul iernii Ferestrele contribuie, de
EN 13829.
aportul solar este valorificat în asemenea, la reducerea
• Vitraje cu valori Ug sub 0,8 W
interiorul casei, în loc să încăl- impactului ambiental. Dacă
/ (m2K), combinat cu un factor
zească inutil aerul exterior. sunt conforme cu standardele
de transmisie al energiei solare
Într-o Casă Multi-Confort casei pasive, atunci ele degajă
(g ≥ 0,5 cf. EN 67507), astfel
ISOVER sistemul solar optimizat mai multă căldură spre interior,
încât aporturile de căldură
decât spre exterior. Mulţumită
solare să poată fi valorificate şi
geamurilor triple, tocurilor
iarna.
izolate termic şi absenţei punţilor
• Tocuri de ferestre cu valori
termice, aporturile de căldură
U sub 0,8 W / (m2K) cf. EN
sunt mari chiar şi pe timpul
10077
iernii, astfel încât pot compensa
• O foarte eficientă recuperare a
o mare parte din pierderile
căldurii din ventilare (recupera-
de căldură. Totuşi, pentru ca
re a căldurii 80% cf. Certifica-
locatarii să nu transpire pe
tului PHI sau pe baza valorilor
timpul verii, trebuie luate măsuri
măsurate DIBt minus 12%)
preventive:
combinat cu consum redus de
electricitate pentru vehicularea
• Umbrirea ferestrelor care dau
aerului (0,4 Wh / m3 de aer
spre est, sud şi vest
transportat)
• Măsuri pentru ecranarea
• Pierderi de căldură foarte redu-
ferestrelor care dau spre sud,
se în generarea şi distribuirea
de exemplu prin instalarea
apei calde menajere
unei streşini mai proeminente
• Utilizarea foarte eficientă a
• Pereţii camerelor trebuie să
electricităţii în aparatele
aibă o bună inerţie termică
casnice.
• Asigurarea unei ventilaţii
eficiente.
O izolaţie adecvată
economiseşte bani.
31
Anvelopa clădirii păstre
căldura şi este
Casa Multi-Confort ISOVER nu lasă nimic la voia
întâmplării.

Numai un schimb de aer pot fi, desigur, deschise. Pe


controlat are sens. Altfel, se timpul verii, ventilarea prin
vor genera pierderi de căldură, ferestre este o metodă eficace
curenţi de aer, risc de condens, de răcorire a casei.
încălzire inutilă şi altele
asemenea. Anvelopa etanşă,
continuă, care înveleşte casa
pasivă de jur împrejur, evită
aceste efecte nedorite şi
permite o locuire confortabilă Lang Consulting
şi un consum de energie redus.
Nimeni nu trebuie să se teamă Respiraţia casei se face prin Sistemul de
de sufocare: pereţii etanşi şi
Ventilaţie Confort.
izolaţi respiră la fel de mult ca
şi pereţii obişnuiţi. Ventilaţie controlată în locul unui Confort răspunde acestei cerin-
În plus, Sistemul de Ventilaţie schimb necontrolat de aer - ţe. Funcţionând pe baza energi-
Confort vă oferă tot timpul aer aceasta este o cerinţă nu ei solare şi echipat cu o pompă
proaspăt şi de cea mai bună numai a standardelor casei de căldură şi un schimbător de
calitate. La nevoie, ferestrele pasive. Sistemul de Ventilaţie căldură aer-aer, sistemul asigură
o aprovizionare permanentă cu
aer proaspăt în toate încăperi-
le. În acelaşi timp, el realizează
o distribuţie a aerului eficientă
energetic, precum şi o recupera-
re a căldurii acestuia. Pe timpul
verii, vă răcoreşte în plus cu o
adiere fină.

„Nasul” unei case pasive:


conducta de absorbţie a aerului
proaspăt

32
ază
etanşă.

Casa pasivă Disc, Salzkammergut


Biroul arhitectului d. Hermann Kaufmann,
Schwarzach. Promotor: Gunther Lang, inginer

Schema sistemului de ventilaţie reglabil.


Printr-o pompă de căldură geotermală, se
absoarbe aer proaspăt şi se pre-încălzeşte
(verde).
Aerul viciat din baie şi bucătărie se elimină
(bleu).
Într-un schimbător de căldură aer-aer, căldura
acestuia se transmite aerului proaspăt care
intră. Aerul proaspăt cald este apoi distribuit în
camerele de dormit şi de locuit (roşu).

Lang Consulting

Etanş şi izolat.

Cum să se proiecteze eficient o anvelopă de clădire etanşă? În


regiunile cu ierni reci, stratul etanş - care serveşte în acelaşi timp
ca barieră contra vaporilor - se instalează totdeauna pe partea caldă
a stratului de izolaţie. Trecerile neetanşate prin anvelopa clădirii şi
îmbinările între pereţi au consecinţe extrem de neplăcute:
Sistemele de Ventilaţie Confort cu
• pierderi sporite de căldură încălzire şi aprovizionare de apă
• schimb de aer necontrolat caldă încorporate sunt disponibile
în prezent ca unităţi compacte, care
• izolare fonică slabă
nu necesită mai mult spaţiu decât
• pericol de deteriorare structurală cauzată de condens, mucegai
un frigider. (Ing. G.Lang,
sau coroziune. Lang Consulting).

33
Etanşare fără compromi
Acesta este punctul în ISOVER VARIO KM
care diferă tipurile de Duplex asigură o
clădiri. etanşare conformă
cu cele mai înalte
Tipul clădirii - tradiţională din
exigenţe ale casei
zidărie, sau uşoară cu structură
de lemn - reclamă concepte pasive.
diferite de proiectare şi execuţie
a sistemului de etanşare. Este Sistemul de membrană climatică
deci imperativ ca în faza de flexibilă îşi adaptează propri-
proiectare să se elaboreze planul etăţile în funcţie de sezon. Pe
detaliat de etanşare, care să ţină timpul iernii, el blochează umi-
cont de toate conexiunile dintre ditatea care pătrunde dinspre
elementele de construcţie, interior. Vara, ISOVER VARIO KM
îmbinările dintre pereţi şi Duplex permite evacuarea vapo-
străpungerile prin anvelopă. rilor de apă către toate direcţiile.
Pentru construcţia pe structură Aceasta înseamnă:
de lemn, se recomandă să se
instaleze un strat suplimentar • O funcţie ideală ca barieră de
de termoizolaţie pe suprafaţa vapori, împotriva pătrunderii
barierei de vapori orientată umezelii în acoperiş şi pereţi
înspre cameră. • Protejare a structurii clădirii
• Confort de locuire excelent.

La obiect:
Acestea sunt cerinţele
pe care trebuie să le
îndeplinească materialele:

• Materiale etanşe pentru


suprafeţe, de ex. membrane,
panouri de închidere, tencuieli
• Materiale bine alese, reciproc
compatibile, în special
membrane de închidere şi
adezivi
• Materiale rezistente la radiaţia
UV, umezeală şi rupere
• Materiale rezistente la difuzia
vaporilor (care acţionează
ca bariere de vapori): în
regiunile cu ierni reci, bariera
de etanşare se instalează
totdeauna pe faţa caldă a
structurii, foarte aproape de
interior.

34
suri.
E bine de ştiut înaintea începerii lucrărilor.

Nimic nu este mai important la o casă pasivă, decât executarea cu


grijă a anvelopei clădirii. Din acest motiv, materialele alese trebuie
puse în operă în condiţii optime. Aceasta presupune îndeosebi:

• Realizarea etanşării rosturilor numai pe vreme uscată.


• Substratul şi laturile rosturilor să fie uscate şi fără praf.
• Toate îmbinările între benzile adezive şi materialele poroase
trebuie pre-tratate cu un strat de amorsă.
• Pentru a proteja structura, benzile de etanşare a rosturilor trebuie
să reziste la infiltrarea apei şi umezelii.
• Rosturile mai mari de dilataţie pot fi etanşate cu VARIO KM FS
(bandă de vată minerală pentru rosturi).

Cu cât mai devreme cu atât mai bine.

Verificarea etanşării este un element esenţial al certificatului de


calitate pentru Casa Multi-Confort ISOVER. Este absolut necesar ca
acest test să se efectueze înaintea terminării suprafeţei interioare
a anvelopei clădirii, pentru ca orice defect de execuţie să poată fi
detectat la timp şi remediat cu costuri relativ reduse.

Testul Blower Door se foloseşte pentru a detecta pierderile de aer


prin anvelopa clădirii. Cu cât valoarea măsurată este mai mică, cu
atât gradul de etanşare este mai înalt. Casele pasive necesită o
valoare de 0,6. Aceasta înseamnă: în timpul testului, cel mult 60
% din volumul aerului interior se pot pierde prin anvelopă, pe timp
de o oră. Experienţa a demonstrat că se pot obţine chiar şi valori
cuprinse între 0,3 şi 0,4.

35
Numai identificarea prob
poate
Proiectarea şi execuţia.

În afară de problemele cauzate de o proiectare necorspunzătoare, există şi cele cauzate de o execuţie greşită.

La obiect: • Îmbinarea dintre pereţii • Zidăria netencuită din


Probleme tipice ale exteriori şi planşeul de spatele prizelor montate în
membranei de etanşare: peste parter pereţi
• Îmbinările dintre pereţii • Uşile şi ferestrele cu
• Îmbinarea dintre pereţii exteriori şi acoperiş montaj defectuos
exteriori şi placa de peste • Cablurile şi conductele • Spaţiul de manipulare
subsol sau sol care străpung membrana pentru jaluzele tip rulou
• Îmbinările dintre pereţii de etanşare • Deteriorări ale membranei
exteriori, de ex. îmbinările • Ferestrele şi uşile care de etanşare în timpul fazei
cap la cap ale elementelor întrerup membrana de de construcţie.
constructive şi îmbinările etanşare
de colţ • Etanşarea prizelor

Un exemplu este mai grăitor decât 1000 de cuvinte.


Analiza defectelor structurale frecvente.

Un element important de Aplicaţi cu grijă banda pe părţile


siguranţă este calitatea care se suprapun.
îmbinărilor. O îmbinare etanşă
dintre două folii de membrană de
etanşare nu se poate face prin
prinderi punctuale. Cele două folii
trebuie suprapuse iar suprafaţa
de îmbinare trebuie etanşată cu o
bandă adezivă corespunzătoare.

Lipsa de etanşare între


plafon şi perete
conduce la pierderi vizibile
Sursa: Niedrig Institut (Institutul de căldură.
pentru Reducerea Consumului de
Energie), Germania

36
blemelor
ajuta la evitarea lor.
Îngroparea suficient de
profundă a instalaţiilor electrice
evită deteriorarea membranei
de etanşare la aer şi vapori.

Zonele unde diverse elemente Prizele adânc încastrate în


trec prin folia de etanşare tencuială previn circulaţia
trebuie atent izolate. fluxurilor de aer prin zidărie.

Atât pentru clădiri tradiţionale cât şi pentru cele pe structură


uşoară: la fiecare străpungere a foliei de etanşare se pot produce
pierderi de căldură şi există pericol de apariţie a condensului, dacă
zonele respective nu au fost bine izolate.

Imaginea termografică poate


detecta infiltrările de aer
nedorite, cauzate de uşile sau
ferestrele de la subsol.

Îmbinările neetanşe din tencu-


ială sunt la originea pierderilor
Sursa: : Niedrig Institut (Institutul
pentru Reducerea Consumului de în zonele în care planşeul
Energie), Germania întâlneşte pereţii exteriori.

37
Punţile termice negative
proiectat.
Fără îndoială că efectele punţilor termice trebuie reduse cât
mai mult posibil. În acest sens, casele pasive prezintă avantajul
grosimii mari a pereţilor izolaţi pe partea exterioară (20 - 40 cm).
Din această cauză se poate ajunge la coeficienţi liniari de pierderi
de căldură de circa -0,06 W / (m2K), atunci când ei sunt calculaţi
pe baza dimensiunilor exterioare ale clădirii. Rezultatul:
un bonus pentru calculul pierderilor de căldură totale.
Pod neîncălzit
Aceste „pierderi negative” vor compensa
o parte din „pierderile pozitive” asociate
celorlalte punţi termice ale clădirii.

Nivel superior
încălzit

Parter
Parter încălzit
încălzit

Subsol
Subsol încălzit neîncălzit

Sursa: : Niedrig Institut (Institutul


pentru Reducerea Consumului de
Energie), Germania

38
– dorite şi posibil de

O metodă fiabilă de detectare a punţilor termice este reprezentarea grafică a diverselor proiecţii ale
clădirii. Studiind planurile, secţiunile şi planşele de detaliu, se pot detecta discontinuităţile din anvelopa
exterioară. În primul rând, trebuie marcate cu galben straturile de termoizolaţie instalate. După aceea,
se vor verifica zonele în care linia galbenă care înconjoară clădirea prezintă întreruperi. Acestea sunt
punctele slabe, unde pot exista punţi termice. Apoi, trebuie analizat dacă ele pot fi eliminate prin
modificări ale structurii. Dacă nu, trebuie găsite soluţii pentru ca ele să fie cel puţin minimizate. Orice
străpungere în stratul de izolaţie este o punte termică, care majorează pierderile de căldură şi crează risc
de deteriorare a structurii.

La obiect: clădirii care ies în afară


Punţi termice geometrice • Punţile termice la ferestre şi
la cutiile storurilor rulante
şi constructive.
• Punţile termice care se
produc frecvent prin sau în
• Punţile termice geometrice
zona elementelor structurale
sunt neglijabile atât timp
şi constructive al clădirii
cât izolaţia exterioară este
(căpriori, şipci, elemente
Garaj suficient dimensionată şi
de ancorare etc.) trebuie
t continuă.
neîncălzit analizate sub raportul valorii
• Punţile termice constructive
U al elementului respectiv.
trebuie evitate cu orice preţ
Aceste detalii de structură
sau cel puţin minimizate.
se numesc elemente de
Aceasta se aplică îndeosebi la:
clădire ne-omogene. În
• Punţile termice la fundaţie şi afara faptului că acolo se
la planşeele peste subsol produc pierderi de căldură
• Punţile termice la scări ridicate, ele pot conduce şi
• Punţile termice de la la deteriorări ale structurii.
marginile superioare ale Totuşi: neomogenităţile
pereţilor în zona acoperişului dintr-un perete de cărămidă
• Punţile termice la din spatele unui strat
străpungerile rece-cald din continuu de izolaţie pot fi
pereţi ignorate, dacă izolaţia a fost
suficient dimensionată.
• Punţile termice la balcoane,
paliere, componente ale

39
Comparaţia arată: există totdeauna o soluţie bună
pentru a evita punţile termice
Punţile termice la legătura dintre planşeele de deasupra subsolului, sau plăcile
aşezate pe sol şi pereţii exteriori
Cazul când peretele exterior are un singur Cazul când peretele exterior are două stra-
strat şi plafonul subsolului sau planşeul au turi de zidărie şi plafonul subsolului sau
izolaţie pe ambele părţi. planşeul au izolaţie pe ambele părţi
Spaţiu Spaţiu Spaţiu Spaţiu
locuibil locuibil locuibil locuibil
încălzit încălzit încălzit încălzit

Subsol Subsol
Subsol Subsol sau sau
sau sau pământ pământ
pământ pământ

Insuficient, dacă sprijinul Bun, dacă ambii suporţi au Insuficient, dacă sprijinul Bun, dacă ambii suporţi au
planşeului pe peretele fost făcuţi dintr-un material planşeului pe peretele fost făcuţi dintr-un material
subsolului, respectiv pe cu λ < aprox. 0,12 W/mK). subsolului, respectiv pe cu λ < aprox. 0,12 W/(mK).
fundaţie şi suportul peretelui fundaţie şi suportul peretelui
parterului au fost montate parterului au fost montate
fără separare termică, fără separare termică,
folosind un material cu λ > folosind un material cu λ >
aprox 0,12 W/(mK). aprox. 0,12 W/(mK).

Punţile termice la legătura dintre planşeele de deasupra subsolului sau plăcile


aşezate pe sol şi pereţii interiori
Spaţiu Spaţiu
locuibil locuibil

Sol sau subsol Sol sau subsol


neîncălzit neîncălzit

Punţi termice la legătura dintre rampele de scări şi pereţii de separare termică


sau planşeele aşezate pe sol
Subsol: Coridor subsol: Subsol: Coridor subsol:
temperatura temperatura camerei Insuficient: Există punţi temperatura temperatura camerei Bun: Există separare
camerei şi şi elementului termice între suprafaţa camerei şi şi elementului termică între suprafaţa
elementului constructiv portantă „caldă” a rampei elementului constructiv portantă a rampei şi
constructiv 20O C şi suprafaţa „rece” a constructiv 20O C suprafaţa „rece” a
7OC 7OC
planşeului şi între partea planşeului realizată
laterală caldă a rampei prin încorporarea unui
şi peretele rece al element cu conductivitate
subsolului termică redusă sau prin
instalarea unui strat
continuu de izolaţie
termică pe peretele
Separatoare termice subsolului.
între suprafete

Sursa: Niedrig-Energie-Institut (low energy institute) , Detmold, Germania

40
Punţi termice la discontinuităţile situate pe îmbinări verticale

Pereţi exteriori Pereţi interiori


Aer Spaţiu Aer Spaţiu
Spaţiu Spaţiu
Aer exterior pod rece exterior pod rece
pod rece pod rece
exterior
Aer
exterior

Spaţiu Spaţiu Spaţiu Spaţiu Spaţiu Spaţiu


locuibil, locuibil, locuibil, locuibil, locuibil, locuibil,
încălzit încălzit încălzit încălzit încălzit încălzit

Insuficient: Punte termică, Bun: Fie întreruperea Insuficient: Punte termică Bun: Fie întreruperea
cauzată de trecerea peretelui vertical, bun cauzată de trecerea peretelui vertical, bun
peretelui exterior de la o conducător de căldură, peretelui exterior de la o conducător de căldură, la
zonă caldă la una rece, la aceeaşi înălţime ca şi zonă caldă la una rece, aceeaşi înălţime ca şi nive-
atunci când zidăria este nivelul izolaţiei planşeului, atunci când zidăria este lul izolaţiei planşeului, prin
făcută din material cu λ > prin montarea unui strat făcută din material cu λ > montarea unui strat termic
0,12 W/(mK). termic separator dintr-un 0,12 W/(mK). separator dintr-un material
material cu λ < 0,12 W/ cu λ < 0,12 W/(mK) (beton
(mK) (beton celular, spumă celular, spumă de sticlă),
de sticlă), fie ridicînd fie ridicând izolaţia la o
izolaţia la o înălţime de înălţime de circa 60 cm pe
circa 60 cm pe interiorul ambele feţe ale peretelui
peretelui exterior din pod. exterior din pod.

Punţi termice la discontinuităţile situate pe îmbinări orizontale

rece rece
rece rece rece rece

cald rece
cald rece cald rece

Nesatisfăcător: Pereţii au fost Satisfăcător: Toţi pereţii au fost Excelent: Straturile de izolaţie nu
izolaţi parţial pe partea caldă şi izolaţi pe partea rece. În plus, s-a au nici o întrerupere.
parţial pe partea rece. Totuşi, pus suficientă izolaţie pe părţile
joncţiunea pereţilor trece printre laterale la toate joncţiunile de pereţi
straturile de termoizolaţie. care dau spre partea rece.

Punţi termice între încăperi calde-reci, la îmbinări orizontale de pereţi


Soluţii posibile pentru evitarea punţilor termice la balcoane, podeste şi tavane suspendate

rece Spaţiu Spaţiu


rece locuibil locuibil
Exterior Exterior

Sp.
cald rece locuibil Subsol
rece cald Exterior
sau
subsol

Satisfăcător: Pereţii au Excelent: Pereţii au fost Bun: Sprijinirea balconului Excelent: O construcţie
fost izolaţi pe diverse izolaţi la interior. Stratul de sau plăcilor de podest pe complet separată cu un
laturi. În plus, s-a montat izolaţie este continuu. mici cleme de oţel cu sprijin sprijin separat pentru
suficientă izolaţie laterală la suplimentar prin elemen- podest (vezi figura) sau
joncţiune. te structurale exterioare. balcon. Aceasta este o
Daca secţiunile transversale soluţie complet lipsită de
ale metalului care stră- punţi termice.
punge termoizolaţia sunt
mici, punţile termice pot fi
reduse.
41
Etanş la umezeală şi aer,
până la ultimul
Un sistem care se
adaptează tuturor
anotimpurilor

Indiferent dacă este iarnă sau


vară, produsele ISOVER VARIO
rămân la fel de eficace. Acest
sistem inovator de membrane
pentru construcţiile cu structură
din lemn se adaptează integral
şi flexibil diferitelor condiţii
climatice. Iarna, ISOVER VARIO
opreşte umezeala să difuzeze
spre interior. Vara, membrana
permite umezelii să fie eliminată
dinspre structura construcţiei
către interior. În acest mod,
componentele umede ale
construcţiei se pot usca fără
probleme în lunile de vară. În
orice construcţie cu structură circulaţie de aer prin zone, în fi uşor prevenite. Cu numai
uşoară exista locuri vulnerabile rest foarte bine izolate, va crea un mic efort şi cu sistemul de
situate între două bucăţi de pierderi de căldură, şi risc de membrane climatice ISOVER
folie de etanşare, la muchii, sau apariţie a condensului. VARIO.
acolo unde sunt străpungeri de Cu consecinţe ce pot costa
ţevi sau alte instalaţii. Orice scump. Dar toate acestea pot

42
colţ: ISOVER VARIO.
La obiect:
ISOVER VARIO KM
• Membrană climatică unică cu
rezistenţă variabilă la difuzie
• Adaptată pentru toate
anotimpurile
• Barieră contra vaporilor
împiedică pătrunderea umezelii
în învelitoarea acoperişului şi
pereţi.
• Funcţie de uscare care permite
umezelii excedentare să se
elimine
• Instalarea adecvată asigură
nivelul de etanşare cerut de
standardul casei pasive
• Îmbunătăţeşte în mare măsură
confortul de locuire
• Punere în operă rapidă
• Valoare sd variabilă de la 0,2
până la 5 m
O legătură perfectă:
O membrană climatică, etanşă şi adezivă.
La obiect:
Pachetele din cadrul sistemului ISOVER VARIO nu lasă nici un ISOVER VARIO KM Duplex
• Rezultată din dezvoltarea
spaţiu sau dorinţă nerezolvată. Pe lângă protecţia de înaltă calitate
VARIO KM
împotriva aerului şi umezelii, ele oferă o bună lucrabilitate. Alte
• Rezistenţă extrem de bună la
beneficii în folosul utilizatorului sunt: calitate ridicată, decupare
sfâşiere
uşoară la dimensiunile cerute şi asamblare rapidă. Aceasta face
• Funcţie de protecţie
să se economisească timp, efort şi bani, asigurând de asemenea o
îmbunătăţită
integritate a structurii pe termen lung. Şi aceasta indiferent, dacă
• Marcaj linear pentru decupare
Dumneavoastră alegeţi VARIO KM de calitate standard sau VARIO KM uşoară la dimensiuni dorite, cu
Duplex de calitate premium, cu rezistenţă sporită la rupere. resturi mai puţine
• Montaj uşor fără a necesita
îndoituri
• Fixare rapidă datorită unei
linii de îmbinare-suprapunere
marcată
• Valoare sd de la 0,3 până la 5 m

43
Eficienţă energetică
Este importantă
structura acoperişului
şi nu forma sa.

Fie că acoperişul este cu calcan


sau în patru ape, cu mansardă
sau în terasă, o Casă
Multi-Confort ISOVER este la fel
de eficientă. Nu se poate spune
acelaşi lucru şi despre structura
acoperişului. O suprafaţă mare
poate să determine importante
pierderi de căldură. La clădirile
vechi aproximativ o treime
din energia cheltuită pentru
încălzire este pierdută în
atmosferă, datorită structurilor
de acoperiş prost izolate.

Clasa Întâi:
Acoperişul complet
izolat şi neventilat.
produc schimburi necontrolate VARIO KB3 sau Powerflex.
de aer prin îmbinări şi spaţii Înainte de a realiza placările
Izolarea termică bună a
libere şi în consecinţă nu au loc interioare, construcţia trebuie
acoperişului este viabilă din
pierderi de căldură. Pentru a trebuie eliminate verificată dacă
punct de vedere economic.
împiedica pătrunderea umezelii este etanşă şi apoi punctele
Întrucât majoritatea
în izolaţie şi pentru a intensifica necorespunzătoare. Rezultatul
acoperişurilor sunt structuri
procesul de uscare, se foloseşte trebuie să-l constituie o
uşoare, care au mult spaţiu
membrana ISOVER VARIO construcţie izolată la umiditate,
pentru izolaţie, pot fi obţinute
adaptabilă la umiditate. Aceasta etanşă şi fără punţi termice.
reduceri importante de consum
de energie cu un cost şi un se pune pe suprafaţa orientată
efort redus. O soluţie de mare spre interior a stratului izolator.
eficienţă este o structură Fiecare fâşie trebuie să se
de acoperiş complet izolată suprapună peste cea alăturată
neventilată. Combinarea pe aproximativ 10 cm, iar
izolării între căpriori şi sub rosturile trebuie să fie etanşate
căpriori este un exemplu de cu bandă adezivă VARIO.
rezolvare. Construcţia aceasta Rosturile dintre membrană şi
nu necesită ventilaţie, ducând componentele solide ale clădirii
astfel la economie de timp şi trebuie să fie umplute cu chit
bani. Şi nu în ultimul rând de de etanşare VARIO. Etanşarea
energie. Spre deosebire de trecerilor de conducte este
acoperişurile ventilate, nu se realizată cu bandă adezivă

44
maximă.
Izolare 100% cu
ISOVER

Indiferent dacă este vorba


despre frigul iernii sau arşiţa
verii, fiecare casă beneficiind
de materialele de izolaţie
ISOVER instalate sub acoperiş, La obiect:
este perfect pregătită să
Această structură de
reziste la influenţele externe.
acoperiş este un bun
Protecţia împotriva căldurii şi
exemplu de rezolvare pentru
umezelii, zgomotului şi focului,
orice clădire.
iar, peste toate acestea, valori
• Montarea structurii acoperişului
energetice tipice pentru casele
• Asezarea scândurilor de astereală
pasive, garantează faptul
• Montajul şipcilor longitudinale
că locatarii acestora se pot • Montajul şipcilor de suport pentru
bucura de un trai confortabil. învelitoare
În toate anotimpurile! • Montarea termoizolaţiei de vată
minerală între căpriori
Colectoare solare, casa • Membrana împotriva vaporilor şi a
umezelii, Difunorm VARIO
Christophorus (casă pasivă) la
• Montarea între şipci, la faţa spre
Stadl-Paura, Austria de Sus.
interior căpriorilor, a unui strat de
vată minerală
• Placare interioară

Bine de ştiut: protecţie


împotriva apei din condens
Materialul izolator trebuie să fie
montat evitându-se crearea de
rosturi şi de punţi termice. Pe faţa
interioară, crearea unui strat de
etanşare, obţinut prin folosirea de
Difunorm VARIO previne intrarea
umezelii şi împiedică infiltrarea
aerului.

Montajul executat corect


este esenţial.
Toate suprapunerile de foi de
membrană trebuie să fie etanşate
în mod durabil, cu benzi adezive
corespunzătoare. Strapungerile prin
membrană trebuie să fie etanşate
cu garnituri şi/sau benzi adezive,
pentru a se asigura că nu sunt
permeabile la aer sau vapori.

45
Detaliu de rezolvare – îmbinare între perete exterior şi acoperiş,
la o construcţie pe structură de lemn

A. Acoperişul (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Placare cu gipscarton în 2 straturi 0,0250 0,250 0,100
2. Termoizolaţie din vată de sticlă sub căpriori 0,0500 0,035 1,438
3. Membrană Vario KM Duplex - - -
4. Termoizolaţie din vată de sticlă între căpriori 0,260 0,035 7,428
5. Astereală 0,024 0,130 0,185
6. Membrană permeabilă - - -
7. Învelitoare, ventilată - - -

Suma totală a rezistenţelor termice 9,151


Rezistenţe termice superficiale 0,140
Valoarea U fără părţile de lemn U=0,11 W/(m2K)
Valoarea U cu părţile de lemn U=0,13 W/(m2K)

B. Peretele exterior (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Placare simplă de gipscarton 0,015 0,250 0,060
2. Panou de lemn compozit 0,015 0,240 0,062
3. Vario KM Duplex - - -
4. Termoizolaţie din vată de sticlă 0,320 0,035 9,143
5. Panou din fibre de lemn, de ex. MDF 0,016 0,070 0,228
6. Finisaj de faţadă, ventilat - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 9,493
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U fără părţile de lemn U=0,10 W/(m2K)
Valoarea U cu părţile de lemn U=0,11 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = -0,03 W/(mK); valoarea f2)= 0,092; temperatura minimă a suprafeţei θSI=18,79 °C; la 20 °C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

Învelitoare

Strat suport al învelitorii

Contravântuire din şipci

Astereală

Căpriori (26/6)

Membrană Vario KM Duplex

Strat de izolant termic la


faţa căpriorilor - DOMO

Plăci de gipscarton 2 x 12,5

46
Izolare dublă pentru efect dublu

O variantă la preţ rezonabil, prin care se obţine un nivel ridicat de izolare termică. Motivul: izolarea termică
dublă a acoperişului. În plus faţă de izolarea intermediară neventilată dintre căpriori, se prevede un strat de
izolaţie termică sub căpriori, spre interior. Acesta protejează membrana de etanşare împotriva deteriorării şi
reduce efectul de punte termică al căpriorilor.

Acoperiş: Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 52 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 60
Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 48 dB
Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 30 Membrană Vario KM Duplex
Suprapuneri de folii etanşate cu KB1

Membrană
Vario KM
Duplex

La pozarea membranei sub căpriori


se face legătura cu membrana
pereţilor

valoare ψ = -0,03 W / (mK)


valoare f = 0,952

Valoare f

47
Detaliu de rezolvare – îmbinare între un perete structural exterior masiv
(beton, zidărie) şi şarpanta acoperişului
A. Acoperişul (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Placare cu gipscarton în 2 straturi 0,0250 0,250 0,100
2. Termoizolaţie din vată de sticlă între şipci 0,0500 0,039 1,428
3. Membrană Vario KM Duplex - - -
4. Termoizolaţie din vată de sticlă între căpriori 0,260 0,035 7,428
5. Astereală 0,024 0,130 0,185
6. Membrană permeabilă - - -
7. Învelitoare, ventilată - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 9,141
Rezistenţe termice superficiale 0,140
Valoarea U fără părţile de lemn U=0,11 W/(m2K)
Valoarea U cu părţile de lemn U=0,13 W/(m2K)

B. Peretele exterior (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Perete din zidărie �ρ= 1600kg/m3 0,175 0,790 0,221
3. Termoizolaţie din vată minerală (plăci) 0,280 0,035 8,000
4. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,025

Suma totală a rezistenţelor termice 8,267


Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,120 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = -0,03 W/(mK); valoarea f 2)= 0,944; temperatura minimă a suprafeţei θSI =18,61 °C; la 20°C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

Învelitoare

Strat suport al învelitorii

Contravântuire din şipci

Astereală

Căpriori (26/6)

Membrană Vario KM Duplex

Strat de izolant termic la


faţa căpriorilor - DOMO

Plăci de gipscarton 2 x 12,5

48
Izolare dublă pentru efect dublu

O variantă la preţ rezonabil, prin care se obţine un nivel ridicat de izolare termică. Motivul: izolarea termică
dublă a acoperişului. În plus faţă de izolarea neventilată între căpriori, se montează un strat de izolare sub
căpriori. Acesta protejează membrana de etanşare împotriva deteriorării. Un perete exterior izolat cu un
Sistem Compozit de Izolare Termică Exterioară (ETICS) pe bază de vată minerală oferă o izolare acustică şi
termică ridicată.

Acoperiş: Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 52 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 60
Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 56 dB
Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 90 Membrană Vario KM Duplex

Tencuială
interioară

valoare ψ = -0,03 W / (mK)


valoare f = 0,944

Valoare f

49
Detaliu de rezolvare – îmbinare între un perete structural masiv (beton,
zidărie) şi şarpanta acoperişului

A. Acoperişul (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Placare, în 2 straturi, cu gipscarton 0,0250 0,250 0,100
2. Termoizolaţie din vată de sticlă între şipci 0,0500 0,035 1,429
3. Membrană Vario KM Duplex - - -
4. Termoizolaţie din vată de sticlă între căpriori 0,028 0,035 8,000
5. Astereală 0,024 0,130 0,185
6. Membrană permeabilă - - -
7. Învelitoare, ventilată - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 9,664
Rezistenţe termice superficiale 0,140
Valoarea U fără părţile de lemn U=0,10 W/(m2K)
Valoarea U cu părţile de lemn U=0,11 W/(m2K)

B. Peretele exterior (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Beton celular 0,175 0,110 1,591
3. Termoizolaţie din vată de sticlă (plăci) 0,230 0,039 5,714
4. Perete de finisaj din beton (ρ=1800g/m3) 0,115 0,810 0,142
Suma totală a rezistenţelor termice 7,468
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,13 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = -0,03 W/(mK); valoarea f 2)= 0,944; temperatura minimă a suprafeţei θSI =18,61 °C; la 20°C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

Învelitoare

şipci

Astereală
Termoizolaţie
280 mm
Strat de izolare termică la
faţa căpriorilor
Termoizolaţie
50 mm
Plăci de gipscarton 2 x 12,5

50
Protecţie ridicată - acustică, termică şi anti-foc

O variantă la preţ rezonabil prin care se obţine un efect ridicat de izolare termică. Motivul: dubla izolare
termică a acoperişului. În plus faţă de izolarea neventilată a şarpantei, se montează un strat de termoizolaţie
sub căpriori. Acesta protejează membrana de etanşare. Peretele exterior cu produsul termoizolant între cele
două straturi de zidărie oferă o protecţie ridicată – acustică, termică şi contra focului.

Acoperiş: Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 52 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 60
Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 60 dB
Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 90

Termoizolaţie
312 mm

Termoizolaţie
50 mm

valoare ψ = -0,03 W / (mK)


valoare f = 0,944

Valoare f

51
Detaliu de rezolvare – îmbinare între un perete structural masiv (zidărie,
beton) cu şarpantă de lemn cu termoizolaţia deasupra căpriorilor

A. Acoperiş (alcătuire din interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Astereală deasupra căpriorilor 0,024 0,130 0,185
2. Membrană Vario KM Duplex - - -
3. Termoizolaţie din vată minerală montată pe astereală 0,280 0,035 8,000
4. Spaţiu ventilat - - -
5. Strat suport al învelitorii - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 8,185
Rezistenţe termice superficiale 0,140
Valoarea U a construcţiei U=0,12 W/(m2K)

B. Peretele exterior (alcătuire din interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Beton celular 0,175 0,120 1,460
3. Termoizolaţie din vată minerală 0,280 0,035 8,000
4. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,025
Suma totală a rezistenţelor termice 9,506
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,10 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = -0,03 W/(mK); valoarea f2)= 0,944; temperatura minimă a suprafeţei θSI =18,61 °C; la 20 °C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de Punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

52
Construcţie suplă care oferă o bună izolare acustică şi termică

Izolarea pozată deasupra şarpantei constă dintr-un panou termoizolant, continuu şi flexibil prevăzut cu un
strat integrat pentru scurgerea apei infiltrate, care oferă protecţie acustică şi termică. Plăcile termoizolante
din vată minerală se montează deasupra căpriorilor, fără punţi termice, şi asigură un grad înalt de confort pe
timpul verii.

Acoperiş: Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 44 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 30
Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 56 dB
Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 90

62,5 cm

14/10 14/10

Termoizolaţie
280 mm

Valoare ψ : -0,04 W / (mK)


Valoare f: 0,964

53
Detaliu de rezolvare – îmbinare între un perete structural masiv (beton,
zidărie) cu acoperiş în pantă
A. Acoperiş (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Placă de gipscarton 0,0125 0,250 0,050
2. Placă OSB 600 0,015 0,130 0,115
3. Membrană Vario KM Duplex - - -
4. Termoizolaţie din vată de sticlă între grinzi 0,260 0,035 7,428
5. Placă OSB 600 0,015 0,130 0,115
6. şipci - - -
7. Învelitoare, ventilată - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 7,708
Rezistenţe termice superficiale 0,140
Valoarea U fără părţile de lemn U=0,13 W/(m2K)
Valoarea U cu părţile de lemn U=0,14 W/(m2K)

B. Peretele exterior (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Perete din cărămidă 1600 0,175 0,790 0,221
3. Termoizolaţie din vată minerală (plăci) 0,280 0,035 8,000
4. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,025
Suma totală a rezistenţelor termice 8,267
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,120 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,025 W/(mK); valoarea f 2)= 0,942; temperatura minimă a suprafeţei θSI =18,56 °C; la 20 °C în interior şi -5 °C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de Punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

54
Beneficii datorită prefabricării

Construcţia de acoperiş în pantă TJI cu placare strat permeabil. Este o variantă de construcţie cu cost redus
datorită unui înalt grad de prefabricare, care reduce în acelaşi timp punţile termice tocmai prin folosirea
grinzilor TJI, ca structură de suport. Prefabricarea tuturor elementelor de acoperiş scurtează timpul de
execuţie.

Acoperiş: Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 52 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 30 Placă din
Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 56 dB gipscarton
Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 90

Valoare ψ : 0,025 W / (mK)


Valoare f: 0,942

Valoare f

55
Detaliu de rezolvare – îmbinarea peretelui structural exterior masiv înclinat
cu structură de beton
A. Acoperiş (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Placă înclinată din beton a acoperişului 0,200 2,300 0,087
3. Panou din vată de sticlă 0,280 0,035 8,000
4. Învelitoare ventilată - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 8,108
Rezistenţe termice superficiale 0,140
Valoarea U fără părţile de lemn U=0,130 W/(m2K)
Valoarea U cu părţile de lemn U=0,140 W/(m2K)

B. Peretele exterior (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Perete structural de beton 0,200 2,300 0,087
3. Termoizolaţie din vată minerală 0,280 0,035 8,000
4. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,025
Suma totală a rezistenţelor termice 8,133
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,120 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = -0,03 W/(mK); valoarea f 2)= 0,946; temperatura minimă a suprafeţei θSI =18,66 °C; la 20 °C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

56
Izolare termică ridicată şi protecţie anti-foc pentru clădiri multietajate

O soluţie de calitate pentru construcţia clădirilor cu mai multe etaje. Combină un grad ridicat de izolare termică
cu o protecţie anti-foc sporită. În acelaşi timp, oferă un confort acustic mai bun.

Acoperiş: Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 65 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 90
Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 65 dB
Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 90

Betonul turnat monolit acţionează


ca un strat etanş la aer

Valoare ψ : -0,03 W / (mK)


Valoare f: 0,946

Valoare f

57
Detaliu de rezolvare – îmbinare între un perete exterior structural din zidarie
cu un planşeu şi un acoperiş cu structură din lemn - prevăzut cu strat de
etanşare la aer

A. Acoperiş (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Placare cu gipscarton 0,0125 0,250 0,050
2. Membrană Vario KM Duplex - - -
3. Panou din lemn compozit 0,015 0,240 0,062
4. Termoizolaţie din vată de sticlă între şipci 0,050 0,035 1,438
5. Panou din lemn compozit 0,024 0,130 0,185
6. Termoizolaţie din vata de sticlă între căpriori 0,260 0,035 7,428
7. Membrană permeabilă - - -
8. Învelitoare ventilată - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 9,164
Rezistenţe termice superficiale 0,140
Valoarea U în compartimentele dintre căpriori U=0,11 W/(m2K)
Valoarea U cu părţile de lemn U=0,12 W/(m2K)

B. Peretele exterior (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Zidărie de cărămidă poroasă (blocuri BCA)ρ=800g/m 3
0,240 0,210 1,150
3. Termoizolaţie din vată minerală (plăci) 0,280 0,035 8,000
4. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,025
Suma totală a rezistenţelor termice 9,196
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,110 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,03 W/(mK); valoarea f2)= 0,944; temperatura minimă a suprafeţei θSI =18,61 °C; la 20 °C în interior şi -5 °C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de Punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

58
Etanşarea la aer este asigurată

Soluţia de mai jos arată cum trebuie prevăzut stratul de etanşare la aer, în cazul îmbinării unui perete masiv
cu un acoperiş cu şarpantă de lemn cu planşeu cu structură de lemn.

Acoperiş: Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 52 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 30
Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 48 dB
Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 60

Valoare ψ : - 0,03 W / (mK)


Valoare f: 0,944

24 cm
cărămidă

Bandă de îmbinare

59
Detaliu de rezolvare la îmbinarea unui perete despărţitor cu şarpanta din
lemn a acoperişului
A. Acoperiş (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Placare cu gipscarton în 2 straturi 0,025 0,250 0,100
2 Termoizolaţie din vată de sticlă între şipci la faţa căpriorilor 0,100 0,035 2,857
3. Panou din lemn compozit 600 0,160 0,140 0,114
4. Termoizolaţie din vată de sticlă între căpriori 0,240 0,035 6,857
5. Strat de aer - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 9,928
Rezistenţe termice superficiale 0,140
Valoarea U fără părţile de lemn U=0,110 W/(m2K)
Valoarea U cu părţile de lemn U=0,120 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,08 W/(mK); valoarea f2)= 0,932; temperatura minimă a suprafeţei θSI =18,3 °C; la 20 °C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

60
Optimizarea punţii termice la pereţii despărţitori dintre apartamente

Rezolvarea detaliului de mai jos arată cum se poate face reducerea efectului de punte termică la pereţii
despărţitori care au legătură cu suprafaţa acoperişului.

Acoperiş: Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 53 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 30

Valoare ψ : 0,08 W / (mK)


Valoare f: 0,932

Valoare f

61
Detaliu de rezolvare la îmbinarea dintre parapet şi acoperişul cald având o
structură masivă

A. Acoperiş (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Perete de cărămidă 1600 0,175 0,790 0,221
3. Termoizolaţie din vată minerală (plăci) 0,280 0,035 8,000
4. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,025
Suma totală a rezistenţelor termice 8,267
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,12 W/(m2K)

B. Parapet (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Şorţ de metal pentru protecţia învelitorii - - -
2. Termoizolaţie din vată minerală 0,180 0,035 5,143
3. Perete de cărămidă 1600 0,175 0,790 0,221
4. Termoizolaţie din vată minerală (plăci) 0,280 0,035 8,000
5. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,025
Suma totală a rezistenţelor termice 13,389
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,07 W/(m2K)

C. Terasă (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Beton armat 2300 0,140 2,300 0,221
3. Termoizolaţie din vată minerală (plăci) 0,320 0,040 8,000
4. Hidroizolaţie (în 2 straturi cu strat de protecţie din pietriş) - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 8,242
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,12 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,036 W/(mK); valoarea f2)= 0,904; temperatura minimă a suprafeţei θSI =17,6 °C; la 20 °C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

62
Optimizarea punţii termice la îmbinarea dintre parapet şi terasă

Soluţia prezentată mai jos este ideală pentru o clădire compactă cu terasă plat, întrucât reduce efectul de
punte termică a parapetului

Acoperiş: Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 57 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 90
Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 55 dB
Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 90

Grosimea noii
izolaţii

Perete din zidărie


de cărămidă

Valoare ψ : 0,036 W / (mK)


Valoare f: 0,904
A

Valoare f

63
Detaliu de rezolvare la îmbinarea dintre un acoperiş cald cu parapet si faţadă
ventilată

A. Perete exterior (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Perete din zidărie de cărămidă 1600 0,175 0,790 0,221
3. Termoizolaţie din panouri de vată de sticlă (plăci) 0,280 0,035 8,000
4. Spaţiu de aer ventilat 0,025 1,000 0,025
5. Finisaj uscat al faţadei - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 8,242
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,12 W/(m2K)

B. Parapet (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Şorţ de metal pentru protecţia învelitorii - - -
2. Termoizolaţie din vată minerală 0,180 0,035 5,143
3. Perete din zidărie de cărămidă 1600 0,175 0,790 0,221
4. Termoizolaţie din panouri de vată minerală (plăci) 0,280 0,035 8,000
5. Finisaj uscat al faţadei - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 13,364
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,07 W/(m2K)

C. Terasă (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Beton armat 2300 0,140 2,300 0,221
3. Termoizolaţie din panouri de vată minerală (plăci) 0,320 0,040 8,000
4. Hidroizolaţie în 2 straturi cu strat de protecţie din pietriş - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 8,242
Rezistenţe termice superficiale 0,140
Valoarea U a construcţiei U=0,12 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,036W/(mK); valoarea f2)= 0,904; temperatura minimă a suprafeţei θSI =17,6 °C; la 20°C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

64
Optimizarea punţii termice la îmbinarea dintre parapet şi terasă

Soluţia prezentată mai jos este ideală pentru o clădire compactă cu terasă, întrucât reduce efectul de punte
termică a parapetului.

Acoperiş: Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 57 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 90
Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 56 dB
Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 90

Grilă de ventilaţie

Perete din zidărie C


de cărămidă

Valoare ψ : 0,036 W / (mK)


A Valoare f: 0,904

Valoare f

65
Principiul: izolarea
optimă,
Fiecare element component are un efect
important.

Indiferent dacă se referă la acoperiş, pereţi exteriori sau subsol,


calităţile termoizolante ale fiecărui element component reprezintă
întotdeauna modul cel mai sigur pentru a reduce pierderile de căldură.
Toate elementele opace ale anvelopei construcţiei ar trebui să fie izolate
din punct de vedere termic, atât de bine încât coeficientul de transmisie
termică (valoarea U) să fie mai mic sau egal cu 0,15 W/(m2K).
Cu alte cuvinte: pentru fiecare grad de diferenţă de temperatură şi
pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă exterioară, nu trebuie să se
piardă mai mult de 0,15 W de căldură. De obicei, cea mai multă căldură
se pierde, la majoritatea constructiilor, pe la muchii, colţuri, la îmbinări
sau străpungeri. Este esenţial, prin urmare să asigurăm termoizolarea
optimă a acestor zone – pe cât posibil fără întreruperi, pentru a nu crea
punţi termice.

La obiect:
Valori U recomandate pentru anvelopa clădirii

Pereti exteriori Valoarea U ≤ 0,10 W / (m2K)

Acoperiş / tavane /plansee Valoarea U ≤ 0,10 W / (m2K)

Planşee asezate pe sol Valoarea U ≤ 0,15 W / (m2K)

Valoarea PHPP* ψ ≤ 0,01 W / (m2K)

* PHPP = Pachetul de Proiectare pentru Casa pasiva oferit de Passivhaus Institut din
Darmstadt / Germania

Faţada: mai multe vizită”: acestea pot economisi tehnică. În funcţie de buget,
multă energie dacă sunt bine modul de folosire şi forma dorită
avantaje obţinute prin
izolate. Mai mult decât atât: la a casei, se poate alege o variantă
termoizolare decât prin de proiect adecvată. Iată o
o orientare corespunzătoare,
zidărie. faţada poate fi echipată cu un scurtă trecere în revistă:
sisteme de producere de energie
Din motive economice, zidăria • Faţada ventilată ca soluţie
regenerabilă, de exemplu cu
portantă trebuie să răspundă universală
colectoare solare fotovoltaice.
numai solicitărilor statice, Aici avem de-a face cu o
minime. Protecţia faţă de separare funcţională între
solicitările termice este asigurată Nici un perete exterior stratul portant, stratul termo şi
în principal de termoizolaţie. nu seamănă cu altul. fonoizolant şi un strat de
Faţada şi zidurile exterioare pot protecţie împotriva apei,
face mai mult pentru o casă Aceasta se aplică nu numai la incluzând un strat de aer ventilat
decât să fie numai „cartea sa de concepţia vizuală, dar şi la cea între izolaţie şi finisaj uscat.

66
integrală.
Construcţiile din lemn
E bine de ştiut:
În comparaţie cu construcţiile
pe structură masivă din zidărie
sau beton, construcţiile din lemn
oferă marele avantaj că o mare
parte a termoizolaţiei se poate
monta între rame de lemn şi nu
necesită montare suplimentară
din exterior. Consecinţa: o
grosime redusă a pereţilor, grad
mai mare de prefabricare, timp
de construire mai scurt şi costuri
de construcţie mai mici.

Această separare răspunde în de asemenea, o bună separare


mod optim proprietăţilor fizice între mai multe functiuni:
aşteptate de la un perete exterior. structurală, termoizolare şi izolare
Faţada ventilată se pretează hidroizolatoare. Folosirea unei
la diferite tipuri de finisaje. Fie termoizolaţii hidrofuge din vată
că este din lemn, piatră, sticlă, de sticlă asigură o protecţie
metal sau ceramică ea poate fi economică şi sigură a clădirii.
placată cu materiale rezistente
la orice condiţii meteorologice. • Sisteme compozite de
Anvelopa interioară portantă izolaţie termică exterioară
permite montarea unor materiale (ETICS): pentru o izolare
izolante eficiente (de ex. vată fără îmbinări a faţadei.
minerală ISOVER) asigurând astfel Avantajele sistemelor bazate pe
respectarea standardelor casei plăci izolante din vată minerală
pasive. sunt în primul rând Izolaţie termică şi fonică cu
ne-inflamabilitatea şi gradul înalt produse ISOVER la structuri din
• Pereţi dubli: întotdeauna cu de difuzie pentru vaporii de apă, lemn.
izolaţie termică. care permite uscarea rapidă a
Această variantă asigură, pereţilor umezi.

67
Diavolul se ascunde în
defecte la pereţi,
Îmbinările reprezintă Pentru mai multă
punctele cele mai siguranţă: decuplaţi
vulnerabile. fundaţia.
Pentru a împiedica căldura să
Străpungerile anvelopei clădirii cu se transmită prin fundaţie sau
conductele de instalaţii, ferestre prin peretele de subsol, fundaţia
şi uşi sunt inevitabile. Din acest trebuie decuplată de placa de
motiv, punţile termice nu vor planşeu adiacentă. Se prevăd
putea fi nici o dată complet separatii termice.
evitate. Este deci indispensabil
să se reducă la minimum aceste
puncte prin care se pierde
energie. De fapt: cu cât nivelul
de izolare termică este mai
ridicat, cu atât ponderea relativă
a pierderilor prin punţile termice
este mai importantă.

Zona critică: Îmbinarea Zona critică: îmbinarea


unui perete exterior cu unui perete despărţitor
elementele subsolului. cu pardoseala izolată.

În special la casele cu structură În locul în care un perete


de zidărie, trebuie diminuate despărţitor cu structură din
pierderile de căldură prin pereţii zidărie întâlneşte un planşeu cu
exteriori sau prin sol prin izolaţia pe partea înspre cameră
elementele de beton bune este necesar să se prevadă o
conducătoare de căldură. Foarte separare termică cu materiale de
frecvent tavanul subsolului este construcţie slab conducătoare de
Punct slab tipic deoarece un
izolat, dar stratul de izolaţie este căldură. Dovadă este exemplul
întrerupt în zona îmbinării sale cu negativ din dreapta: execuţia perete interior de la parter,
peretele exterior sau cu fundaţia. pare să se fi făcut cu destulă bun conducător de căldură se
Această problemă poate fi grijă şi pricepere, dar imaginea ridică direct din planşeul rece
remediată prin izolarea suficientă termografică arată clar puntea al subsolului. (Sursa: Niedrig
la baza peretelui, măsură care termică. Remedierea se face Energie Institut, Germania)
trebuie avută în vedere din faza izolând aditional elementele de
de proiectare. construcţie adiacente.

68
detalii:
tavane şi subsoluri.
Golurile, întreruperile în este atât de puternic, încât e Cavităţile deschise la
mai bine să fie umplute cu vată
izolaţie şi îmbinările. ambele extrenităţi pot fi
minerală. Nu folosiţi mortar,
deoarece acesta va intensifica
fatale.
Un spaţiu gol închis, nu prea mare,
are un impact energetic redus. În efectul de punte termică. Aveţi
Cavităţile deschise la ambele capete
schimb, un spaţiu gol deschis, în grijă, de asemenea, la golurile
opun o rezistenţă mică la circulaţia
special atunci când este în contact care comunică între ele: acestea
aerului. Într-un sistem care de
cu alte goluri din zidărie, provoacă pot reduce considerabil eficienţa
altminteri este complet închis,
o pierdere considerabilă de căldură. izolaţiei.
pierderile de căldură se intensifică
foarte mult. Este, prin urmare,
Nu trebuie să ne facem Cavităţile deschise absolut necesar să le localizaţi şi să
griji pentru cavităţile măresc considerabil le eliminaţi. Altminteri, în clădire
pierderile de căldură. va fi curent şi va exista risc de
închise.
deteriorare a structurii.

Golurile închise situate în stratul de Daca golurile în izolaţie sunt închise


izolaţie sunt totdeauna etanşe. La numai pe o parte, atunci ele vor
cavităţile cu o lăţime mai mică de permite circulaţia aerului pe partea
5 mm, această lipsă de izolaţie nu cealaltă. De aici rezultă o pierdere
considerabilă de căldură. Astfel, o Cavitatea
creează nici o problemă. Atât timp
cât cavităţile nu comunică între cavitate de 10 mm poate reduce este deschisă
ele, nu sunt necesare măsuri de efectul de izolare al unui sistem pe ambele
remediere. Nu aceeaşi este situaţia compozit de izolaţie termică de 300 părţi şi poate
cu cavităţile mai late de 5 mm. mm grosime la cel al unui strat produce
Efectul de punte termică al acestora izolant de numai 90 mm grosime. curent în casă.

Golurile care
comunică
sporesc
considerabil
Cavităţile sunt etanşe, Golurile în izolaţie sunt convecţia, aceasta conducând
dar lipseşte izolaţia. deschise pe o parte. la o izolare practic inexistentă.

69
Detaliu de rezolvare - Legătura perete exterior (structură din lemn)
cu planşeul subsolului, deasupra unui subsol neîncălzit
A. Peretele subsolului (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Beton 2300 0,200 2,300 0,087
3. Termoizolaţie polistiren extrudat dublu strat 0,240 0,039 6,154
4. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,036
Suma totală a rezistenţelor termice 6,298
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,15 W/(m2K)

B. Perete exterior cu structură din lemn (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Placare cu gipscarton 0,015 0,250 0,060
2. Termoizolaţie din vată minerală 0,050 0,035 1,429
3. Panou de lemn compozit 0,015 0,240 0,062
4. Termoizolaţie de vată de sticlă 0,320 0,035 9,143
5. Placă din fibre de lemn, de ex. MDF 0,016 0,070 0,228
6. Placaj de fatada , ventilat - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 10,992
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei în compartimentele dintre şipci U=0,09 W/(m2K)
Valoarea U a construcţiei cu părţile de lemn U=0,10 W/(m2K)

C. Planşeul subsolului

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Şapă 0,050 1,400 0,035
2. Izolare la zgomot de impact din vată minerală 0,025 0,035 0,741
3. Panou de lemn compozit 0,015 0,240 0,062
4. Izolaţie din vată minerală 0,120 0,035 3,429
5. Placă de beton armat 2300 0,160 2,300 0,069
Suma totală a rezistenţelor termice 4,303
Rezistenţe termice superficiale 0,210
Valoarea U a construcţiei U=0,22 W/(m2K)
Valoarea ψ1) = -0,181W/(mK); valoarea f2)= 0,904; temperatura 20°C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

70
Izolare termică şi etanşare la aer mare

Soluţia prezentată mai jos crează o îmbinare optimă din punct de vedere al punţilor termice, etanşă la aer,
între un perete exterior pe structură de lemn cu strat de ventilaţie la exterior şi soclul construcţiei.

Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 52 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 30

Valoare ψ : - 0,181 W / (mK)


Valoare f: 0,940
A

Bandă elastică acustică ISOVER

Panou compozit din lemn pentru


distribuirea încărcării

Bandă de etanşare

Bandă de îmbinare

Valoare f

71
Detaliu de rezolvare - prinderea tâmplăriei uşii pe pardoseală,
deasupra unui subsol neîncălzit

A. Planşeul subsolului (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Şapă 0,050 1,400 0,035
2. Izolaţie la zgomot de impact din vată minerală 0,045 0,035 1,286
3. Placă de beton armat 2300 0,160 2,300 0,069
4. Izolaţie din vată minerală 0,220 0,035 6,286
5. Tencuială 0,015 0,700 0,021
Suma totală a rezistenţelor termice 7.697
Rezistenţe termice superficiale 0,210
Valoarea U a construcţiei U=0,13 W/(m2K)

B. Peretele subsolului (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Beton armat 2300 0,220 2,300 0,095
2. Hidroizolaţie - - -
3. Izolaţie perimetrală cu polistiren extrudat XPS 0,160 0,039 4,102
Suma totală a rezistenţelor termice 4,197
Rezistenţe termice superficiale 0,130
Valoarea U a construcţiei U=0,23 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = -0,078W/(mK); valoarea f2)= 0,711;


1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

72
Optimizarea punţii termice de la îmbinarea cu planşeul peste subsol în dreptul
uşii

Efectele punţii termice pot fi reduse dacă tocul uşii se suprapune cu materiale termoizolante, pe sub tocul
tâmplariei se montează un material izolant termic, către exterior se instalează plăci termoizolante şi se
optimizează instalarea izolaţiei pe interiorul plafonului subsolului.

Valoare ψ : - 0,078 W / (mK)


Valoare f: 0,711

Bandă de îmbinare

Bandă de etanşare

73
Detaliu de rezolvare - Îmbinarea peretelui exterior (structură de lemn)
cu placa aşezată pe sol

A. Perete exterior cu structura de lemn (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Placare cu gipscarton 0,015 0,250 0,060
2. Izolaţie din vată minerală 0,050 0,035 1,429
3. Panou de lemn compozit 0,015 0,240 0,062
4. Termoizolaţie din vată de sticlă 0,320 0,035 9,143
5. Placă din fibre de lemn, de ex. MDF 0,016 0,100 0,160
6. Placaj de faţadă, ventilat - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 10,854
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U fără părţile de lemn U=0,09 W/(m2K)
Valoarea U cu părţile de lemn U=0,10 W/(m2K)

B. Placa pe sol (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Şapă 0,050 1,400 0,035
2. Vată minerală – izolare la zgomot de impact 0,030 0,035 0,857
3. Hidroizolaţie - - -
4. Placă de beton armat 2300 0,300 2,300 0,130
5. Strat de separare - - -
6. Izolaţie din polistiren extrudat XPS în 2 straturi 0,240 0,039 6,153
7. Strat de poză - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 7,175
Rezistenţe termice superficiale 0,210
Valoarea U a construcţiei U=0,15 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,082W/(mK); valoarea f2)= 0,944; temperatura minimă a suprafeţei θSI =18,6 °C; la 20°C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

74
Îmbinarea peretelui exterior cu placa aşezată pe sol

La îmbinarea peretelui exterior ventilat cu placa aşezată pe sol, termoizolaţia contribuie semnificativ la
reducerea pierderilor de căldură prin sol.

Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 52 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 30

Valoare ψ : - 0,082 W / (mK)


Valoare f: 0,944

Bandă elastică - acustică


ISOVER

Bandă de etanşare

Valoare f

75
Detaliu de rezolvare - Îmbinarea între un perete exterior
(structură de lemn) prevăzut cu ETICS din vată minerală şi planşeul peste un
subsol neîncălzit
A. Peretele subsolului (alcătuire de la interior spre exterior)
Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W
1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Perete beton 2300 0,200 2,300 0,087
3. Izolaţie XPS dublu strat 0,240 0,039 6,153
4. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,036
Suma totală a rezistenţelor termice 6,297
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,15 W/(m2K)

B. Perete exterior, structura de lemn (alcătuire de la interior spre exterior)


Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W
1. Placaj de gipscarton 0,015 0,250 0,060
2 Izolaţie din vată minerală 0,050 0,035 1,429
3. Membrană de etanşare Vario KM - - -
4. Panou de lemn compozit 0,015 0,240 0,062
5. Termoizolaţie de vată de sticlă 0,200 0,035 5,714
6. Placă din fibre de lemn, de ex. MDF 0,016 0,100 0,168
7. Placă din vată minerală, suport pentru tencuială 0,140 0,035 4,000
8. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,025
Suma totală a rezistenţelor termice 11,458
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei în compartimentele dintre şipci U=0,08 W/(m2K)
Valoarea U cu părţile de lemn U=0,09 W/(m2K)

C. Pardoseala subsolului (alcătuire de la interior spre exterior)


Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W
1. Pardoseală de lemn montată pe grinzişoare 0,024 0,240 0,100
2. Vată de sticlă între suporţi 0,040 0,035 1,143
3. Izolaţie din vată minerală 0,200 0,035 5,714
5. Placă de beton armat 2300 0,160 2,300 0,069
Suma totală a rezistenţelor termice 7,026
Rezistenţe termice superficiale 0,210
Valoarea U a construcţiei U=0,14 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,033 W/(mK); valoarea f2)= 0,944; temperatura minimă a suprafeţei θSI =18,6 °C; la 20 °C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

76
Îmbinare fără punte termică cu planşeul subsolului

Detaliul de legătură a unui perete exterior pe structura de lemn – cu ETICS din vată minerală – a fost
optimizat din punct de vedere al punţilor termice. Pardoseala din lemn, care a fost montată pe grinzişoare pe
planşeul subsolului, oferă un grad ridicat de izolare termică şi fonică, combinat cu o bună etanşare la aer. Acest
sistem exterior compozit de izolare, bazat pe vată minerală, asigură difuzia umidităţii prin structura peretelui.

Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 51 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 60

Valoare ψ : - 0,033 W / (mK)


Valoare f: 0,944

Bandă elastică
acustică ISOVER

Bandă de etanşare

Bandă de legătură

Valoare f

77
Detaliu de rezolvare - Planşeul peste subsol

A. Peretele subsolului (alcătuire de la interior spre exterior)


Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W
1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Perete de beton 2300 0,200 2,300 0,087
3. Izolaţie XPS dublu strat 0,240 0,039 6,153
4. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,036
Suma totală a rezistenţelor termice 6,297
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,15 W/(m2K)

B. Perete exterior, structura din lemn (alcătuire de la interior spre exterior)


Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W
1. Placaj de gipscarton 0,015 0,250 0,060
2. Izolaţie din vată minerală 0,050 0,035 1,429
3. Membrană Vario KM - - -
4. Panou de lemn compozit 0,015 0,240 0,062
5. Termoizolaţie din vată de sticlă 0,200 0,035 5,714
6. Placă din fibre de lemn, de ex. MDF 0,016 0,100 0,168
7. Placă din vată minerală, suport pentru tencuială 0,140 0,035 4,000
8. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,025
Suma totală a rezistenţelor termice 11,458
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei în compartimentele dintre şipci U=0,08 W/(m2K)
Valoarea U cu părţile de lemn U=0,09 W/(m2K)

C. Planşeul peste subsol (alcătuire de la interior spre exterior)


Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W
1. Şapă 0,050 1,400 0,o35
2. Vată minerală – izolare la zgomot de impact 0,025 0,035 0,714
3. Panou compozit din lemn 0,015 0,240 0,062
4. Izolaţie din vată minerală 0,120 0,035 3,429
5. Placă de beton armat 2300 0,160 2,300 0,069
Suma totală a rezistenţelor termice 4,309
Rezistenţe termice superficiale 0,210
Valoarea U a construcţiei U=0,22 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,033 W/(mK); valoarea f2)= 0,944; temperatura minimă a suprafeţei θSI =18,6 °C; la 20°C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

78
Sigur. Etanş la aer. De calitate.

Detaliul de legătură pentru un perete exterior cu structura din lemn – echipat cu ETICS pe bază de vată minerală
– a fost optimizat din punct de vedere al punţilor termice. Şapa flotantă montată peste placa subsolului oferă o
soluţie de izolare termică şi fonică de calitate deosebită, combinată cu o bună etanşare la aer. Sistemul exterior
compozit de izolare, bazat pe vată minerală, asigură difuzia umidităţii prin structura peretelui.

Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 51 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 60

Valoare ψ : 0,033 W / (mK)


Valoare f: 0,944

Membrană climatică Vario KM

Bandă elastică acustică ISOVER


perimetrală

Panou din lemn compozit


pentru distribuirea încărcării

Bandă de etanşare

Bandă de legătură

79
Detaliu de rezolvare – Îmbinare dintre un perete exterior masiv din zidărie,
termoizolat cu vată minerală ETICS şi placa pe sol cu protecţie anti-îngheţ

A. Soclul peretelui exterior (alcătuire de la interior spre exterior)


Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W
1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,060
2. Perete zidărie 1800 0,240 0,990 0,242
3. Etanşare la umiditate - - -
4. Izolaţie XPS 0,080 0,037 2,162
5. Izolaţie soclu XPS 0,200 0,039 5,128
6. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,025
Suma totală a rezistenţelor termice 7,617
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,13 W/(m2K)

B. Placa de fundaţie (alcătuire de la interior spre exterior)


Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W
1. Şapă de ciment 0,050 1,400 0,035
2. Vată minerală – izolare la zgomot de impact 0,030 0,035 0,857
3. Hidroizolare - - -
4. Placă de beton 2300 armat 1% 0,300 2,300 0,130
5. Strat separator - - -
6. Izolaţie termică XPS dublu strat 0,240 0,038 6,316
7. Strat suport - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 7,338
Rezistenţe termice superficiale 0,210
Valoarea U a construcţiei U=0,13 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = -0,109 W/(mK); valoarea f2)= 0,924; temperatura minimă a suprafeţei θSI =18,1 °C; la 20°C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

80
Punte termică optimizată la îmbinarea peretelui de zidărie cu placă pe sol.

La conectarea peretelui exterior masiv izolat cu ETICS pe bază de vată minerală, cu placă pe sol, protecţia
anti-îngheţ contribuie semnificativ la reducerea pierderii de căldură prin sol.

Perete exterior Indice de izolare la zgomot aerian Rw = 56 dB


Categoria de reacţie la foc cf. EN 13501-2 REI 90

Valoare ψ : - 0,109 W / (mK)


Valoare f: 0,924
A

Valoare f

81
Petreceţi iarna
în spatele
Nici o dată sub 17oC. Un câştig pentru fiecare încăpere: ferestre
corect poziţionate, fără punţi termice
Cu geamuri triple şi tocuri
izolate termic, fereastra casei În condiţii de montare optimă, ferestrele casei pasive pot
pasive rezistă la frig. Şi chiar contribui substanţial la încălzirea clădirii, dacă sunt corect
mai mult decât atât. Aporturile poziţionate. Cu condiţia îndeplinirii următoarelor criterii:
solare care pot fi obţinute prin
ferestrele casei pasive orientate • Instalaţi 80% din ferestre pe latura de sud.
spre sud depăşesc pierderea • Montaţi ferestrele cât mai în centrul zonei izolate.
de căldură prin ferestre – chiar • Acoperiţi tocul cu un strat izolant şi montaţi straturi de izolaţie
şi în lunile de iarnă. Mulţumită sub glaful ferestrei.
calităţii superioare a sticlei, • Aplicaţi o etanşare perimetrală la îmbinarea dintre tocul
temperaturile măsurate pe ferestrei şi peretele exterior folosind benzile de îmbinare şi
suprafaţa sticlei sunt totdeauna filerele de îmbinare cu impact ambiental redus ISOVER VARIO
apropiate de temperatura FS1 sau FS2.
aerului interior.

Ferestrele casei pasive


aprox. Ug
Geamuri triple
0,5 – 0,8 W/m2K
aprox. Uf
Tocuri izolate
0,7 W/m2K
Izolare termică totală Acoperire specială
Uw < 0,8 W/m2K
a ferestrei

Factor de transmisie la interior


a energiei solare g ≥ 0,5
totale (factor solar) g

Pierdere de energie
termică valoarea U

Aport de energie
solară - valoarea g

CLIMATOP SOLAR Saint-Gobain este fabricat din sticlă ultra-transparentă DIAMANT acoperită cu o peliculă
specială de emisivitate infraroşie scăzută Saint-Gobain PLANITHERM SOLAR. Geamurile triple oferă o izolare
termică excelentă, precum şi o valoare g mare, care de regulă nu poate fi obţinută numai cu geamuri duble.
Această asociere favorabilă dintre valorile Ug şi valoarea g face ca sticla CLIMATOP SOLAR Saint-Gobain să fie
alegerea perfectă pentru a realiza clădiri eficiente energetic.

82
ferestrelor casei pasive
bună umbrire. Sunt avantajoase
şi ecranările suplimentare
temporare. Acestea din urmă
sunt obligatorii pentru ferestrele

orientate est/vest.
Se recomandă mare parte a acestei călduri este Bandă de îmbinare VARIO FS1
reflectată înapoi în interiorul
totdeauna cu căldură: şi FS2.
casei.
sticla Saint-Gobain.

Indeosebi în lunile întunecoase


„Fără căldură” vara. Valoarea U decide
de toamnă şi iarnă, geamurile totul.
triplu izolante de la Saint- În special în zilele călduroase,
Gobain îşi arată toate calităţile. Casa Multi-Confort ISOVER
Ferestrele moderne cu geam
La clădiri proiectate în mod rămâne plăcut răcoroasă. Dacă
dublu pot atinge valori U
optim, cantitatea limitată de ferestrele sunt orientate spre
cuprinse între 1,0 şi 1,8 (W/
energie solară este utilizată sud, izolarea lor termică triplă
m2K), în timp ce tocurile ating
atât de eficient, încât aporturile lasă mai puţină căldură solară
valori mai puţin favorabile de
de energie solară din exterior să între în casă, decât ferestrele
1,5 la 2,0 (W/m2K). Cerinţele pe
pot compensa pierderile de convenţionale. În timp ce
care trebuie să le îndeplinească
căldură prin ferestre. Iar dacă iarna, soarele situat jos intră
ferestrele casei pasive sunt
nu este soare, nici aceasta în casă umplând-o cu căldură, mult mai riguroase: ele trebuie
nu este o problemă, deoarece vara mult mai puţină radiaţie să atingă valori U de 0,7 la 0,8
sticla izolantă high-tech are o solară pătrunde prin geam când (W/m2K). Acest coeficient de
emisivitate infraroşie extrem soarele este ridicat sus pe cer. transmisie a căldurii se aplică la
de mică. Aceasta înseamnă că Un element structural exterior toată fereastra – include deci şi
structura specială a foii de geam pentru protecţia la soare, de tocul.
reduce cantitatea de căldură exemplu o copertină suficient
radiată din clădire. Cea mai dimensionată, poate oferi o mai

83
Legătura ferestrei cu buiandrugul la construcţiile cu structură din lemn

A. Perete exterior (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Placă de gipscarton 0,015 0,250 0,060
2. Izolaţie din vată minerală 0,050 0,035 1,429
3. Panou de lemn compozit 0,015 0,240 0,062
4. Termoizolaţie din vată de sticlă 0,320 0,035 9,143
5. Placă din fibre de lemn, de ex. MDF 0,016 0,070 0,228
6. Placaj de faţadă, ventilat - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 10,922
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,09 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,003 W/(mK); valoarea f2) = 0,864; temperatura minimă a suprafeţei θSI =16,6 °C; la 20°C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

Legătura ferestrei cu pervazul la construcţiile cu structură de lemn

A. Perete exterior (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Placă de tencuială din gips 0,015 0,250 0,060
2 Izolaţie din vată minerală 0,050 0,035 1,429
3. Panou de lemn compozit 0,015 0,240 0,062
4. Termoizolaţie din vată de sticlă 0,320 0,035 9,143
5. Placă din fibre de lemn, de ex. MDF 0,016 0,070 0,228
6. Placare, ventilată - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 10,922
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,09 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,01 W/(mK); valoarea f 2) = 0,853; temperatura minimă a suprafeţei θSI =16,3 °C; la 20°C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

84
Reducerea efectului de punte termică

O diminuare a efectului de punte termice se poate obţine prin izolarea tocului ferestrei în zona buiandrugului.
La conectarea pervazului, poziţionarea tocului în stratul de izolaţie ajută la reducerea efectului de punte
termică la legătura cu tocul de fereastră special.

Valoare f

Valoare f

85
Legătura ferestrei la buiandrug în elementele de construcţie masivă

A. Perete exterior (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2 Perete din zidărie 1600 0,175 0,790 0,221
3. Placă din vată de sticlă - bază pt tencuială 0,280 0,035 8,000
4. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,025
Suma totală a rezistenţelor termice 8,267
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,12 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,015 W/(mK); valoarea f 2) = 0,910; temperatura minimă a suprafeţei θSI =17,8 °C; la 20°C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de podurile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

Legătura ferestrei cu pervazul în elementele de construcţie masivă

A. Perete exterior (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2 Perete din zidărie 1600 0,175 0,790 0,221
3. Placă din vată de sticlă - bază pt tencuială 0,280 0,035 8,000
4. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,025
Suma totală a rezistenţelor termice 8,267
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,12 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,034 W/(mK); valoarea f 2)= 0,892; temperatura minimă a suprafeţei θSI =17,6 °C; la 20°C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de podurile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

86
Reducerea efectului de punte termică

O diminuare a efectului de punte termice se poate obţine prin izolarea tocului ferestrei în zona buiandrugului.
La conectarea pevazului, poziţionarea tocului în stratul de izolaţie ajută la reducerea efectului de punte termică
la legătura cu tocul de fereastră special.

Valoare f

Valoare f

87
Răsfăţat şi încălzit
de soare
Potenţialul energetic al soarelui este virtual inepuizabil: acesta
este cel mai important furnizor de energie al viitorului. Zi de zi,
soarele furnizează circa de optzeci de ori mai multă energie decât
este nevoie pe Pământ. După scăderea pierderilor prin difuzie în
atmosferă, pe fiecare metru pătrat din suprafaţa pământului ajung
în medie circa 1000 W. Această valoare este iradierea maximă
posibilă într-o zi fără nori, ea servind ca bază şi valoare de
referinţă pentru toate calculele.

Colectoare solare integrate în faţadă, Pettenbach, Austria de Sus

Fereastra, faţada şi zona acoperişului ca Eficient pe tot


centrale termice ale casei pasive. parcursul anului:
sistemul termic solar.
Cea mai multă energie unor colectoare moderne de
solară într-o clădire poate fi mare eficienţă. Acesta este
Un sistem cu cost optimizat
generată prin colectoare solare locul în care începe circuitul
poate acoperi circa 40-60% din
montate pe acoperiş. Dar şi solar al unei Case Multi-Confort
necesarul de căldură de joasă
elementele fotovoltaice montate ISOVER. Colectoarele solare
temperatură într-o Casă Multi-
pe faţadele şi suprafeţele transformă radiaţia solară în
Confort ISOVER. Ce înseamnă
geamurilor pot contribui căldură pe care o transferă unui
asta pentru furnizarea apei
într-o casă pasivă la un bilanţ mediu bun conducator precum
calde? Pe timpul verii, peste
energetic pozitiv. Vitrajul triplu apa, o soluţie apoasă sau aerul.
90% din necesarul de apă caldă
al casei pasive permite radiaţiei După aceea căldura poate fi
poate fi produsă cu ajutorul
solare să pătrundă în interior utilizată pentru producerea
energiei solare. În lunile de
şi să devină un aport pasiv de apei calde menajere sau poate
iarnă şi perioadele de tranziţie,
căldură. Zonele acoperişului participa la încălzirea spaţiului
această energie este suficientă
sunt folosite pentru montarea locuit.
pentru a preîncălzi apa caldă
menajeră.

La obiect: Dimensionarea sistemelor de apă caldă solară

Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa


Necesarul zilnic de Capacitatea de colectoare *) colectoare *) colectoare *)
apă caldă (l) stocare (l) Colector cu placă Colector cu placă Colector cu tub
plată SL (m2) plată SS (m2) evacuat (m2)

100-200 300 6-8 5-6 4-5


200-300 500 8-11 6-8 5-6
300-500 800 12-15 9-12 7-8

* În funcţie de devierea către orientarea Sud, panta acoperişului şi influenţele climatice.


SL= strat lucios solar, SS= strat de absorbţie selectivă.

88
Casa Christophorus,
Stadl-Paura, Austria de Sus

La obiect:
Câteva condiţii pentru
un sistem solar cât mai
performant.

• Un colector bun nu
garantează un sistem
solar bun.
• Toate componentele
sistemului trebuie să fie
de foarte bună calitate
şi perfect adaptate între
La folosirea maşinilor de spălat pe baza de timp orară sau
ele.
sau de spălat vase cu admisie zilnică, la sistemul de încălzire
• Unghiul de înclinare al
de apă caldă, energia solară solară este rentabilă chiar şi în
colectoarelor este de 45°
disponibilă poate fi, desigur, condiţiile actuale. Dar asocierea
exploatată şi mai eficient. unui sistem de stocaj sezonier, pentru a produce energie
Când dimensionaţi sistemul de ex. în rezervoare tampon, maximă pe parcursul
dvs. solar pentru casă, trebuie este economică numai pentru anului.
să porniţi totdeauna de la un proiecte mari de clădiri – cel • Vara (aprilie-septembrie)
consum mediu de 50 litri (45°C) puţin pentru moment. este ideal un unghi de
pe persoană şi zi. Suprafaţa 25°.
de colectoare solare necesară Eficiente: sistemele • Iarna, module cu
pentru acoperirea acestui unghiuri de până la 70°
consum este în mod normal
solare pentru
– 90° dau cel mai mare
între 1,2 m2 şi 1,5 m2. încălzirea spaţiului.
randament.
• Se recomandă totdeauna
Folosirea energiei solare pentru
Stocarea căldurii orientarea spre sud
încălzirea interioarelor şi pentru
solare este rentabilă generarea de electricitate
a modulelor, deşi
la proiecte de clădiri abateri de până la 20°
este fezabilă din punct de
nu reduc semnificativ
mari. vedere tehnic şi devine tot
mai răspândită. Beneficiile randamentul.
Pentru casele uni sau economice şi ecologice trebuie • Pe cât posibil, sistemul
bi-familiale, asocierea unui evaluate în parte, pentru fiecare solar trebuie ferit de
sistem de stocaj de căldură clădire. umbrire.

89
Alimentarea cu aer
proaspăt fără

90% din timp respirăm aer interior.


Aerul este bunul nostru cel mai rău este şi faptul că nu se poate camerele cu aer proaspăt şi
vital, dar omul modern îl recupera căldura care se pier- căldură, eliminând în acelaşi timp
consumă tot mai mult în spatele de cu aerul care iese în exterior. aerul viciat. Cum funcţionează
uşilor închise. În prezent, popula- Sistemele de ventilare forţată, în aceasta? Unitatea centrală
ţia Europei Centrale petrece deja schimb, asigură o rată de schimb cuprinde un schimbător de
90 % din timpul său la interior. pre-selectată şi constantă, pot căldură, ventilatoare, filtre şi –
De regulă calitatea aerului din recupera căldura din aerul evacu- dacă se doreşte – preîncălzitor de
interior este mai proastă decât at şi asigura o aer, răcitor de aer şi umidificator
a celui exterior. În plus, aces- distribuţie eficientă a acesteia. sau uscător. Aerul viciat din
ta conţine prea multă umiditate bucătărie, baie şi WC este aspirat
şi este contaminat cu poluanţi, Sistemul de Ventilaţie prin sistemul de evacuare. Înainte
mirosuri şi altele. Remediul de a fi dirijat spre exterior, el
Confort controlează
consistă în schimbul permanent cedează căldură într-un
cu aer exterior care corespunde încălzirea şi ventilaţia schimbător şi încălzeşte astfel
cerinţelor de igienă. Din păca- dintr-o suflare. aerul proaspăt admis de afară.
te, când ventilarea se face prin Acesta din urmă va ajunge la o
deschiderea ferestrelor (ventilare Casa Multi-Confort ISOVER nu are temperatură apropiată de cea a
naturală) rata de schimb a aerului nevoie de o încăpere pentru am- camerei. În prezent, este
nu poate fi reglată cu precizie. plasarea sistemului de ventilaţie. posibilă recuperarea în proporţie
Aceasta prezintă mari variaţii, în O unitate de ventilaţie compactă de 90 % a căldurii conţinute de
funcţie de temperatura exterioa- de dimensiunea unui frigider este aerul viciat evacuat.
ră, direcţia vântului şi obiceiurile întru totul suficientă pentru a
personale de aerisire. Şi la fel de aproviziona continuu toate

90
curenţi necontrolaţi
Caracteristicile unui sistem de ventilaţie conform Practic insonorizat şi
cu standardele casei pasive. economic

Intrucât necesită numai un spaţiu mic, unitatea de ventilaţie poate fi Absorbanţii de sunet montaţi în
aşezată într-un spaţiu de depozitare sau o debara. conductele de suflare şi evacuare
• Performanţa: la o rată maximă de circa 0,4 schimburi de aer pe oră asigură ca sistemul de ventilaţie
(cerută de considerente de igienă) sistemul de ventilaţie poate al casei pasive să funcţioneze
contribui la satisfacerea necesarului de încălzire cu max. 1,5 kW în linişte cu un nivel de zgomot
energie (dacă se menţine temperatura maximă a aportului de aer de de 25 dB (A). Şi mai este şi
51 °C) la o casă de locuit de 140 m2. economic: sistemul combinat de
ventilare / încălzire este capabil
• Tubulatura cât mai scurtă.
să acopere întregul necesar de
• Diametrul tubului – mai mare de 160 mm pentru conductele
apă caldă domestică şi încălzire
principale, mai mare de 100 mm pentru conductele derivate.
a spaţiilor, consumând numai
• Izolare acustică a unităţii centrale şi a conductelor de aprovizionare
1500 – 3000 kWh pe an. O
prin instalarea de absorbanţi de sunet. Pentru spaţiile de locuit nu
familie medie de patru persoane
trebuie depăşit un nivel de zgomot de 20-25 dB (A).
are nevoie de cel puţin de două
• Întreţinere uşoară, de ex. la schimbarea filtrelor şi curăţarea unităţii.
ori mai multă electricitate –
• Sistemul poate fi adaptat cu uşurinţă la diverse modificări, de ex. neţinând seama de încălzire.
închiderea ventilatorului care introduce aer din afară când se deschid
ferestrele, scoaterea din folosinţă pe timpul verii.
La obiect:
Pentru a asigura un schimb permanent de aer proaspăt şi căldură, chiar Avantaje de confort pentru
cu uşile închise, se recomandă să se folosească duze cu bătaie lungă, om şi clădire.
instalate de preferinţă deasupra uşilor.
• Aer proaspăt sănătos – fără
praf, polen, aerosoli etc.
• Umiditatea redusă a aerului
ajută la prevenirea condensului,
formării mucegaiului şi
degradării structurii.
• Nu sunt mirosuri neplăcute,
deoarece fluxurile de
aer controlate nu permit
amestecarea aerului uzat cu
aerul proaspăt.
• Fără curenţi necontrolaţi.
• Fără fluctuaţii de temperatură.
• Fără necesitatea aerisirii.
• Ventilarea prin ferestre – numai
dacă se doreşte.
• Recuperare foarte eficientă a
căldurii.
• Consum redus de electricitate.
Casă pasivă Darmstadt • Întreţinere uşoară.

91
Cu puţin efort, balconul
parte a locuinţei
Balcoane montate pe
suporţi în consolă sau
detaşate, sunt cea mai
simplă soluţie.

Acolo unde este aer curat şi nu sunt


zgomote exterioare supărătoare,
balcoanele sporesc fără îndoială
calitatea vieţii. Dar dacă vrem
să le integrăm ca elemente
externe în casele pasive, acestea
pot spori considerabil necesarul
de căldură, dacă sunt realizate
necorespunzător. La prinderea
balcoanelor, platformelor, verandelor
sau altor elemente proeminente pe
părţile încălzite ale clădirii, există
totdeauna riscul apariţiei unui
puternic efect de punte termică.

În următoarele cazuri, pierderile de


căldură sunt deosebit de mari:

• dacă atât clădirea, cât şi balconul


sunt făcute din materiale bune
conducătoare de căldură, de ex.
beton sau metal
• dacă legătura structurală are
o secţiune transversală mare,
deoarece trebuie să transmită
forţe statice
• dacă cele două componente
ale clădirii diferă mult ca
temperatură.

Casa Christophorus, Stadl-Paura


Soluţia corectă: Balconul a fost
montat pe suporţi în consolă, pentru
a preveni punţile termice.

92
şi veranda pot deveni
dumneavoastră
Cu o verandă care face corp comun
cu casa, uşile livingului trebuie să
rămână închise.
Veranda este amplasată în afara anvelopei calde
a clădirii şi prin urmare trebuie să „funcţioneze”
independent. Aceasta înseamnă: trebuie evitată
pierderea căldurii din interiorul clădirii în lunile de
iarnă, precum şi intrarea căldurii dinspre verandă
înspre casă pe timpul verii. În acest scop sunt
necesare următoarele măsuri:

• Separarea verandei de interior prin montarea unor


uşi de sticlă corespunzătoare standardelor casei
pasive.
• Asigurarea unei izolări termice suficiente la toţi
pereţii de legătură.
Vedere dinspre living spre verandă. Mulţumită
vitrajului izolant, aceasta este separată termic Se înţelege de la sine, că veranda nu trebuie încălzită
în sezonul rece, nici răcită vara, dar aerisirea trebuie
de construcţia propriu zisă.
să rămână posibilă.

Poză: Niedring Energie Institut (Low-Energy Institut), Detmold, Germania

Pentru a preveni aceasta, de la


început, balcoanele trebuie
proiectate pentru a fi complet
separate de construcţie. Soluţiile
de montare pe suporţi în consolă
sau detaşate sunt atractive şi nu
costă o avere.

Este totuşi important să fie luate


în considerare poziţionarea şi
dimensiunile balconului.

Un lucru trebuie evitat cu orice


preţ: acoperirea ferestrelor care
contribuie la aportul de căldură
pentru Casa Multi-Confort ISO-
VER.

93
Balcon izolat termic, montat pe suporţi în consolă.
Construcţie masivă cu faţadă tencuită.

A. Perete exterior (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Perete din zidărie 1600 0,175 0,790 0,221
3. Placă de bază pt tencuială din vată de sticlă 0,280 0,035 8,000
4. Tencuială exterioară 0,025 1,000 0,025
Suma totală a rezistenţelor termice 8,267
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,12 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,00 W/(mK); valoarea f 2)= 0,969; temperatura minimă a suprafeţei θSI =19,2 °C; la 20°C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de punţile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

94
Balcon separat termic cu siguranţă statică optimizată

Punţile termice cauzate de balcoanele detaşate pot fi complet evitate într-o Casă Multi-Confort, păstrând o
siguranţă statică maximă.

Valoare ψ = 0,00 W / (mK)


Valoare f: 0,969

Valoare f

95
Balcon izolat termic, montat pe suporţi în consolă.
Construcţie masivă cu faţadă ventilată.

A. Perete exterior (alcătuire de la interior spre exterior)

Straturi d în m λ în W/(mK) R în m2K/W


1. Tencuială interioară 0,015 0,700 0,021
2. Perete din zidărie 1600 0,175 0,790 0,221
3. Izolaţie din vată minerală 0,280 0,035 8,000
4. Placare ventilată - - -
Suma totală a rezistenţelor termice 8,242
Rezistenţe termice superficiale 0,170
Valoarea U a construcţiei U=0,12 W/(m2K)

Valoarea ψ1) = 0,00 W/(mK); valoarea f2) = 0,969; temperatura minimă a suprafeţei θSI =19,2 °C; la 20°C în interior şi -5°C la exterior.
1)
– Valoarea ψ descrie pierderea suplimentară de căldură a construcţiei cauzată de podurile termice. Valorile indicate mai sus se bazează pe
dimensiunile exterioare ale clădirii. Valorile Ψ au fost calculate conform EN ISO 10211, bazate pe condiţiile la limită din Suplimentul 2 al DIN 4108.
2)
– Valoarea f este un factor de temperatură adimensional. Este o măsură a temperaturii minime de suprafaţă a unei construcţii, pentru valori
predefinite ale temperaturii exterioare şi interioare. Descrie riscul de condens şi de formare de mucegai.

96
Balcon separat termic cu siguranţă statică optimizată

Punţile termice cauzate de balcoanele detaşate pot fi complet evitate într-o Casă Multi-Confort, păstrând o
siguranţă statică maximă.

Valoare ψ = 0,00 W / (mK)


Valoare f: 0,969

Valoare f

97
În toată lumea
şi eficientă economic.

• Exemple model pot fi găsite peste tot

• Clădiri noi pentru folosinţă privată sau comercială

• Casă veche cu un înveliş nou

• Climat excelent – aici şi peste tot

99
Nou sau vechi.
Particular sau industrial.
Economiile de energie până la 90% în comparaţie cu un proiect
convenţional sunt semnificative.

Este destul de greu să găseşti un argument împotriva conceptului


de casă pasivă. La urma urmei, conditiile climatice suferă în
prezent în toata lumea modificări cauzate de nevoia crescânda de
energie. Pe toţi ne preocupă aerul de proastă calitate, schimbările Perete Fereastră Temperatura
exterior aerului interior
meteorologice şi epuizarea resurselor naturale. 9.9 °C
16.2 °C 22 °C
În faţa acestor evoluţii, costul suplimentar relativ redus pe care îl
presupune construcţia unei case pasive obişnuite nu constituie un
contra-argument valabil. Este clar că toată lumea nu ar avea decât
de cîştigat. Proprietarii profită de calitatea excelentă a cădirii şi de
creşterea valorii acesteia pe termen lung, locatarii de nivelul ridicat În clădirile cu o izolaţie termică
de confort şi de costurile reduse de funcţionare şi întreţinere. redusă, pereţii şi geamurile sunt
relativ reci. De cele mai multe ori,
în aceste zone se formează condens,
O imagine bună – în domeniul public şi privat.
mucegai şi structura poate fi
Clădirile care îndeplinesc concentraţi şi mai productivi.
deteriorată.
standardele casei pasive nu Nu constituie o surpriză faptul
sunt numai plăcute pentru că un număr sporit de instituţii
Situaţiile excepţionale au
locuire, ele sunt şi locuri bune publice, autorităţi şi companii
pentru muncă, învăţătura sau construiesc pe baza standardelor numai efecte reduse.
activităţi de birou. Confortul casei pasive – nu în ultimul rând
sporit generat de aerul de bună din considerente materiale: cu Chiar dacă o Casă
calitate, controlul permanent al fiecare nouă creştere a preţului Multi-Confort ISOVER nu este folosită
temperaturii şi zgomotul redus energiei, creşte valoarea clădirii. mai multe săptămâni în sezonul rece
contribuie la bunăstarea noastră Implementarea standardelor şi ventilată doar în măsură limitată
şi stimulează performanţele. casei pasive asigură un ciclu - pierzând astfel aportul de căldură
Ocupanţii sunt mai sănătoşi, mai de viaţă mai lung şi mai puţine
reparaţii. Datorită costurilor
de funcţionare foarte reduse,
casele pasive sunt mai uşor de
închiriat. Şi dobândesc o valoare
de revânzare ridicată.

Aer proaspăt – totdeauna


suficient. Mulţumită unei
alimentări constante cu aer
curat prin Sistemul de ventilaţie
Confort.

100
La nord sau la sud.
Simţiţi-vă bine pur şi simplu.
La obiect:
Izolaţia şi ferestrele casei
Argumente favorabile pentru
pasive asigură peste
casele pasive, orientate spre
tot temperaturi ridicate ale
viitor.
suprafeţelor.
1. Protecţia mediului – La o
raport bun cost/beneficiu, este
posibil sa se reducă emisiile de
Asta este viaţa în CO2 cu 90 % faţă de o clădire
Casa Multi-Confort convenţională. Izolaţia termică şi
eficienţa energetică sunt benefice
ISOVER: experienţe
pentru mediul înconjurător şi
care vorbesc de la economie.
sine.
2. Confort şi bunăstare – izolarea
conform standardului casei pasive
• Nu sunt mari fluctuaţii
asigură temperaturi ridicate ale
sezoniere de temperatură:
tuturor suprafeţelor din interiorul
căldură plăcută iarna, anvelopei clădirii, distribuţia
răcoare plăcută vara. uniformă a temperaturii şi astfel
legat de utilizare – temperatura
• Totdeauna aer proaspăt, nu un climat interior şi confort
interioară nu va scădea sub
este nevoie de ventilare prin excelente.
12-15oC. În acest caz cinci lumânări
ferestre.
pot fi suficiente pentru a încălzi
• Nu există aer viciat sau urât 3. Protejarea clădirii – Izolarea
plăcut camera copiilor. Având în
mirositor – chiar şi după o termică eficientă, reducerea
vedere aceasta, nu e de mirare că o punţilor termice, etanşeitatea şi
vacanţă de 4 săptămâni.
casă pasivă poate înfrunta atât gerul ventilarea forţată previn apariţia
• Lucrările de întreţinere sunt
de la munte, cât şi căldura din Sicilia. deteriorărilor structurale.
neglijabile. Înlocuiţi filtrele
de ventilaţie din când în
4. Calitatea aerului din interior
când – cam asta e tot. şi locuire sănătoasă – Sistemul
de ventilaţie menţine un climat
interior sănătos prin furnizarea
constantă de aer exterior
proaspăt, filtrat.

5. Valoarea clădirii – folosind


componentele casei pasive,
clădirea îşi poate menţine
valoarea timp de 40 de ani. Nu
este nevoie de lucrări costisitoare
de renovare la fiecare ciclu de
15-20 de ani.
Cabană pasivă în munţi 2150 m peste nivelul mării

101
Conservarea monument
climei –
Clădirile de patrimoniu pot constitui un punct de plecare: Depozitul de
tutun din Viernheim îndeplineşte standardele casei pasive. Pentru o clădire
monument acest lucru este unic până în prezent.

Nu este niciodată uşor să renovezi o clădire veche de secole. Dar depozitul de tutun construit în jurul
anilor 1850, a reprezentat o mare provocare. În primul rând, structura clădirii era puternic deteriorată.
În al doilea rând, trebuiau îndeplinite atât condiţiile severe de
conservare a monumentelor, cât şi cerinţele ambiţioase de urbanism,
din cauza situării în oraşul Viernheim, care are statutul de „oraş cu
consum redus de energie”. Sarcina concretă a fost aceea de a realiza
o clădire de locuit confortabilă, cu un necesar de energie ca al unei
case pasive.

Situaţia de pornire: deloc roză.


Zidul exterior din piatră Conectarea magaziei cu clădirile
naturală, ca şi structura învecinate reclama soluţii
interioară a depozitului de tutun structurale complicate. Iar
erau puternic infestate cu sare amplasarea în centrul localităţii
şi umezeală, după ani mulţi de punea problema unor ecranări
folosinţă agricolă, neputând nedorite.
fi conservate decât cu mari
cheltuieli. Datorită stricăciunilor
provocate de război structura
acoperişului nu a putut fi
restaurată şi a trebuit înlocuită
cu una identică. La interior,
camerele nu puteau fi prea
înalte, din cauza exigenţelor
de urbanism. Tot spaţiul din
faţă trebuia refăcut şi toate
conductele de canalizare, apă
şi gaze, ca şi liniile electrice şi
de telefon trebuiau instalate
de nou. Trebuia instalată,
de asemenea şi o cisternă
pentru păstrarea apei pluviale.

Hambar depozitare tutun înainte de reabilitare.

102
elor şi protecţia
în armonie constructivă

Soluţia: inovatoare, individualizată, internaţională.


E aproape de la sine înţeles că un sistem de planşeu pe peretelui şi elementele de
în acest proiect ambiţios de grinzişoare, recent creat de beton, s-au folosit tuburi de
transformare al unui depozit ISOVER Austria, constând etanşare a rosturilor făcute
de tutun degradată într-o casă dintr-o placă de fibre de 32 mm de ISOVER Suedia. Geamurile
pasivă confortabilă, nu a fost cu o umplutură suplimentară triplu izolate termic Climatop V
totdeauna posibilă adoptarea de 100 mm făcută din plăci au fost livrate de SAINT-GOBAIN
unor soluţii constructive de izolaţie de faţadă Kontur GLASS din Aachen. Cu ajutorul
standard. Adesea, rezultatele FSP 1-040. Izolaţia interioară WUFI, un program de calculator
dorite pot fi obţinute prin a placajului de interior a realizat la Institutul Fraunhofer
aplicarea de soluţii unicat, lucarnelor a fost făcută cu pentru Fizica Clădirilor, a fost
execuţie măiestrită şi control ajutorul sistemului ROSATWIST testată cu succes performanţa
constant al calităţii. de la ISOVER Franţa. Pentru higro-termică a construcţiei.
Iată numai câteva exemple: a obţine o etanşare maximă a
în locul şapei a fost folosit interfeţelor dintre construcţia

103
Fronton cu fermă reconstruit.
Fâşiile de piatră au fost lipite pe
umplutura de vată minerală.

Noi elemente –
Acoperişul, ferestrele,
veranda.

Acoperişul a fost proiectat în


urma consultării cu Autoritatea
de Conservare a Monumentelor,
îndeosebi în ceea ce priveşte
amplasarea, dimensiunile şi
împărţirea ferestrelor de la
lucarne. Pe această bază, a fost
Noua construcţie: casă pasivă complet funcţională. posibilă proiectarea celor trei
Având la bază o fundaţie
structură de beton nivele, înălţimea ferestrelor de
continuă echipată cu 2 straturi la parter, precum şi veranda
cu zidărie din piatră de izolaţie termică (grosimea separată termic, orientată înspre
naturală montată la totală a izolaţiei 160 mm), s-a grădină. Pentru a respecta
exterior. executat o placă solidă aşezată standardele casei pasive,
pe sol – complet fără punţi accentul s-a pus – în afara
După demolarea zidurilor din termice. Deasupra acesteia
piatră naturală ale depozitului s-a ridicat cadrul structural
de tutun, vechile blocuri de din beton care constituie
piatră de aproape 200 de ani, structura de rezistenţă. Pereţii
au fost curăţate şi depozitate din piatră naturală au fost
cu grijă, iar în iulie 1997 a putut montaţi la o anumită distanţă,
începe reconstrucţia clădirii ca o lăsând suficient spaţiu pentru
instalarea ulterioară a izolaţiei
termice la interior. Acest lucru
a fost necesar deoarece piatra
Construcţie din bare metalice
naturală trebuia ţinută la
folosind Difunorm Vario ca
distanţă faţă de construcţia
interioară din cauza conţinutului barieră de vapori şi membrană
său ridicat de umezeală şi sare. de etanşare. Pentru a asigura
Ca material izolant a fost aleasă etanşeitatea, cablurile electrice
vata minerală care s-a dovedit a şi firele sunt montate în stratul
fi soluţia cea mai sigură întrucât izolator pe partea care dă spre
Pentru a atinge o valoare are o difuzie prin capilaritate cameră, care este de asemenea
U≤ 0.10 W/(m2K) s-a folosit redusă. Grosimea totală a izolată cu 60 mm de vată de
o izolaţie deasupra şi între izolaţiei a atins 250 mm în sticlă. În unele locuri, izolaţia
căpriori anumite locuri, variind în funcţie acoperişului are o grosime de
de detaliile structurale.
până la 440 mm.

104
Construcţia acoperişului a fost
izolată la interior cu vată de sticlă
ISOVER de 200 mm între
căpriori şi sistemul de montare
Rosatwist.

izolării suficiente şi fără punţi


termice – pe execuţia etanşării. Rezultatul: locuire eficientă energetic pe 212 m2.
După ce o primă verificare a
al încălzirii, apei calde şi gătitului Proprietarii clădirii: Stephanie
detectat o etanşare insuficientă
ajunge la 350 EUR pe an. şi Raimund Kaeser, Viernheim
în zonele acoperişului, lucarnelor
Arhitect: Dipl. ing. Bernd Seiler,
şi ferestrelor, s-au făcut
În perfect acord cu principiul Seckenheim
îmbunătăţiri corespunzătoare
„oraşului cu consum redus de
pentru a asigura rezultate
energie” Viernheim. Şi în acord
optime. Munca suplimentară,
cu Proiectul Brundlandt de
execuţiile unicat şi construcţia
reducere a emisiilor de CO2 şi de
specială a acoperişului, pereţilor
dezvoltare durabilă.
şi ferestrelor, au întârziat
considerabil mersul lucrării.
Cu toate acestea, acest proces
unic de transformare a putut Valori U În W / (m2 K)
fi finalizat în circa doi ani şi Geamuri izolate termic inclusiv tocurile 0,8
jumătate. Pereţi exteriori 0,12 – 0,15
Cu un necesar de încălzire de
Acoperişul magaziei (inclusiv părţile din
13,4 kWh pe metru pătrat şi un 0,09
lemn)
necesar anual total de 2384 kWh
Pardoseala 0,14
conform DIN EN 832, ocupanţii
fostului depozit de tutun nu
trebuie să-şi facă griji – în pofida
spaţiului mare – pentru creşterea
preţului energiei şi epuizarea
resurselor naturale: costul total

105
Minimum de tehnologie
pentru maximum de

Pavilionul de expoziţie
ISOVER. Arh. Haipl şi
Haumer

De la un pavilion de expoziţie la o casă pasivă: „Casă pasivă-disc” pentru


o familie, Salzkammergut, 4661 Roitheim. Arhitect Kaufmann.

Scopul proiectul a fost de a crea o convenţionale comparabile. În


clădire de locuit care îndeplineşte pofida economiilor, proiectul avea
condiţiile unei construcţii ca scop să ofere un confort ridicat
ecologice durabile. Aceasta a de locuire şi o ambianţă plăcută.
însemnat nu numai consum de Şi toate acestea trebuiau realizate
energie redus pentru încălzirea cu costuri tehnice minime. Zis
spaţiului, dar şi reducerea şi făcut. În mai puţin de un an,
cu un factor de 10 a tuturor proiectul orientat spre viitor „Casa
emisiilor cauzate de construcţie, pasivă-disc” a putut fi realizat.
transport şi consumul resurselor
naturale (în comparaţie cu
casele construite convenţional). Abia vizibil, dar este acolo:
În acelaşi timp, costurile un schimbător de căldură
construcţiei nu trebuiau să le geotermal de 30 m la o adâncime
depăşească pe cele ale clădirilor de 1,5 – 2 m.

106
economie de energie.
Amplasament – Reciclare până la La obiect:
Folosire – Mărime ultimul detaliu Conceptul energetic

Casa pasivă cu un singur nivel şi Structura portantă a acestei • Anvelopă a clădirii cu un


fără subsol este amplasată pe un case pasive – care de altfel a grad ridicat de izolare
teren plan şi fără umbriri. Planul obţinut numeroase premii – se • Ferestre specifice caselor
este compact şi întrucât spaţiile bazează pe un fost pavilion
pasive
de circulaţie au fost reduse la de expoziţie ISOVER ale cărui
• Fără punţi termice
minimum, suprafaţa disponibilă componente au fost reciclate
• Etanşare la aer
poate fi folosită aproape integral pentru a fi folosite în cadrul noii
• Concepţie tehnică
ca spaţiu de locuit. Având un construcţii. Vechile elemente
de separare, de exemplu, sunt compactă – întregul
diametru exterior de 15 m,
această casă unifamilială oferă folosite în prezent drept rafturi sistem HVAC domestic,
un spaţiu util de 140 m2. de cărţi. inclusiv cel de recuperare
a căldurii şi de producere
a apei fierbinţi, încap
Un mic arzător cu bioalcool într-un element compact,
este utlizat în timpul zilelor care poate fi amplasat în
foarte reci. toaletă.
• Producerea de căldură prin
intermediul unei pompe de
căldură
• Proba la presiune n50
0,41 h-1
Proprietarul clădirii: Ing. Günter Lang
Arhitect: Hermann Kaufmann

Necesar anual de încălzire (HWB)


în conformitate cu PHPP: 13,70 kWh/(m2 an)
Necesar anual de încălzire (HWB) în conformitate cu
Certificatul de Performanţă Energetică din Austria de Sus: 11,00 kWh/(m2 an)

Necesar de încălzire în conformitate cu PHPP: 11,40 W/m2

Proba la presiune n50: 0,41 h-1

Valorile U ale componentelor structurale:

Peretele exterior: 0,10 W/(m2K) Acoperiş: 0,08 W/(m2K)

Planşeul deasupra subsolului/duşumeaua 0,12 W/(m2K) vitraj: 0,70 W/(m2K)

Uw al suprafeţei totale a ferestrelor 0,78 W/(m2K) În conf. cu: DIN EN ISO 10077

107
Viitorul: Renovare
aplicând tehnologia
Modernizare arhitecturală şi energetică: o casă mică neatractivă,
transformată într-o piesă de expoziţie. Casă uni-familială în Pettenbach,
Austria de Sus.
executat în conformitate cu afară a clădirii modeste a fost
criteriile care se aplică pentru placată cu panouri acoperite cu
casele pasive. Având un consum fâşii de lemn de molid, în timp
pentru încălzire de 280 kWh/ ce partea retrasă a clădirii are o
(m2 an), casa mică, întunecată faţadă netedă de metal. Ferestre
şi înghesuită din anii 1960 de dimensiuni mari – majoritatea
reprezenta un exemplu tipic având înălţimea camerelor –
pentru categoria „risipă de permit să pătrundă în interior
energie”. Astăzi, aceasta nu multă lumină şi nu împiedică
În multe ţări europene, numărul numai că face faţă ultimelor vederea spre exterior.
caselor nou construite sporeşte cerinţe în domeniul energiei
cu mai puţin de 1% pe an. (consum pentru încălzire de 14,8
În aceste condiţii, renovarea kWh/(m2 an), conform PHPP), dar
clădirilor vechi devine tot mai a beneficiat şi de o îmbunătăţire
importantă. Casa din Pettenbach estetică majoră. Aripa scoasă în Costurile anuale pentru încălzirea întregii case
a reprezentat primul proiect, Înainte de renovare: 2700 EUR – pe an
După renovare: 200 EUR – pe an

108
unei case pasive.
Pereţi mai puţini.
Punţi termice mai puţine.
Confort sporit.

Prin desfiinţarea unor pereţi de


compartimentare, a fost posibil să
se reducă influenţa punţilor termice
cauzate de pereţii din subsol.
Straturile noi de izolaţie instalate
în subsol, precum şi anvelopa
termoizolantă creată prin utilizarea
de panouri acroşate, prefabricate
din lemn cu izolaţia inclusă au creat
o izolaţie termică fără întreruperi. Proiectant:
Firma de Consultanţă Lang
La obiect:
O unitate compactă de ventilaţie,
Exemple de noi sisteme, care
funcţionând cu o recuperare
permit o renovare durabilă,
foarte eficientă a căldurii asigură Posesorul casei:
o alimentare permanentă cu aer Familia Schwarz într-o casă pasivă.
proaspăt, precum şi o temperatură
interioară aproape constantă. • Examinare prin scanare cu laser
în vederea unei analize precise şi
proiectare prin CAD.
• Panouri de lemn prefabricate de
Coeficienţi energetici calitate, avînd înălţimea unui nivel
cu un sistem special de prindere.
Inainte de renovare După renovare • Structură minimizată în zona
plafonului subsolului, izolată cu
Necesar anual de 14,8 kWh/(m2 an) panouri sub vid.
280 kWh/(m2 an)
căldură conf. PHPP • Izolare specifică unei case pasive,
pentru a evita crearea de punţi
12,1 W/m2 în conf.
Necesar de căldură 230 W/m2 termice cauzate de zidărie.
cu PHPP
• Recuperator de căldură subteran,
Rezultatele testelor instalat de-a lungul conductei de
5,10 0,50
de presiune (n50) canalizare şi echipat cu senzori de
măsură.
Valorile U ale componentelor structurale: • Un sistem compact de ventilaţie,
cu posibilităţi de recuperare foarte
Perete exterior:
Acoperiş: 0,09W/(m2K) eficientă a căldurii şi o pompă de
0,10W/(m2K)
căldură.
Planşeul peste subsol 0,13W/ • Satisfacerea parţială a necesarului
Vitraj: 0,60W/(m2K)
(m2K) de electricitate prin folosirea de
Uw a suprafeţei totale a ferestrelor: panouri fotovoltaice integrate în
În conf. cu: Certificat PHI faţadă (capacitate de vârf: 2,6 kW).
0,77W/(m2K)

109
O casă ecologică, ce cor
ridicate

Casa Christophorus din Stadl-Paura, Austria, integrează birouri, un centru


logistic, săli de seminar, spaţii comerciale, şi este realizată cu tehnologia
cea mai economică, conform standardelor unei case pasive.

După o fază de proiectare să fie un loc pentru schimburi


foarte exigentă şi o perioadă internaţionale şi activităţi de
de construcţie de aproximativ solidaritate globală. Ani de
nouă luni, prima construcţie de experienţă în domeniul energiei
lemn cu trei niveluri realizată şi ecologiei – obţinută în cadrul a
conform standardelor unei numeroase proiecte derulate de
case pasive îşi demonstrează către BBM în Africa – au condus
astăzi performanţele de înalt în final la acest proiect de înaltă
nivel. Proprietarul, organizaţia calitate ecologică.
austriacă non-profit MIVA
(Mission Vehicle Association) şi
compania sa centrală de achiziţii
Structura construcţiei:
BBM pune accentul pe activităţile din lemn, etanşă şi fără
derulate pentru şi împreună cu punţi termice.
oamenii. Clădirea este folosită
ca birou, centru logistic şi de Prin natura sa, lemnul oferă o
O folosire inteligentă a luminii întâlniri cu parteneri de proiecte conductivitate termică scăzută
în cadrul birourilor, care pot fi provenind din aproape 100 de ceea ce facilitează realizarea
protejate de soare cu dispozitive ţări diferite. unei construcţii fără punţi
de umbrire montate în exterior. Casa Christophorus este gândită termice. În consecinţă lemnul

110
espunde celor mai
cerinţe economice.
este materialul preferat pentru elemente de încălzire/răcire
construirea caselor pasive. încorporate în planşee, care
Pentru casa Christophorus însumează 560 m2. Un sistem
lemnul a fost combinat cu fotovoltaic conectat la reţea, cu
materiale izolatoare de înaltă o capacitate de 9,8 kW, produce
calitate, conducând la realizarea fără emisii de CO2 o mare parte
unei construcţii fără punţi din electricitatea consumată de
termice, cu un grad foarte pompe şi ventilatoare.
ridicat de etanşare, precum şi cu
performanţe excelente, specifice Conceptul de
caselor pasive.
alimentare cu apă:
auto-purificare şi
Alimentarea cu
economie.
energie: durabilă şi
eficientă. Întreaga cantitate de apă uzată Concluzia: o rezolvare
precum şi cea pluvială colectată exemplară.
Opt sonde subterane cu o este purificată cu ajutorul a
lungime de 100 m sunt folosite trei staţii de tratament prin Comparând-o cu o clădire de
atât pentru a prelua cât şi purificare biologică. Apoi ea birouri convenţională, Casa
pentru a evacua căldura din este refolosită, ca apă pentru Christophorus realizează
sol. În timpul perioadei de spălarea toaletelor, pentru economii de energie primară
încălzire pompa de căldură udatul plantelor şi spălarea de aproximativ 275 000 kWh/
aprovizionează clădirea cu maşinilor. În acest mod an (mediu). Incălzirea şi răcirea
căldură preluată de sonde. Vara, consumul de apă potabilă din se fac în mare măsură fără
acelaşi sistem este folosit pentru reţea se reduce la minimum. emiterea de CO2. Într-un an se
răcire – cu un consum minim de Aproape 70 % din apa caldă poate evita producerea a 75 de
energie. Distribuirea agentului necesară este obţinută printr-un tone de CO2 în comparaţie cu o
de răcire, respectiv de încălzire sistem termal bazat pe energia construcţie convenţională. Toate
în interiorul casei se face prin solară. acestea se obţin, asigurând
un climat interior extrem de
Cerinţele anuale referitoare la încălzire (HWB)
confortabil: o umiditate a aerului
conform PHPP: 14,00 kWh/(m2 an)
de aproximativ 40-50 % şi
Necesarul de căldură conform PHPP: 14,00 W/m2 temperaturi de 21-23 oC.

Testul la presiune n50: 0,40 1/h


Proiectarea: Dipl. ing. Albert
Valorile U ale elementelor structurale: P. Boehm şi Mag. Helmut
Frohnwieser
Pereti exteriori: 0,11 W/(m2K) Acoperiş: 0,11 W/(m2K)

Pardoseli: 0,11 W/(m2K) Vitraj: 0,70 W/(m2K) Promotor: BBM (Serviciile de


achiziţie ale MIVA). Contract:
Uw ale tuturor ferestrelor: 0,11 W/(m2K) Conform cu Certificatul PHI
Franz X. Kumpfmueller.

111
Locuiţi în zona centrală
şi economisiţi până
După renovarea tip casă pasivă a complexului
rezidenţial Markartstrasse din Linz / Austria,
confortul de locuire s-a ameliorat considerabil.
Datorită amplasării sale pe acum complet diferit: clădirea
o arteră principală de tranzit respectă standardele unei case
şi expunerii la zgomot şi pasive, a crescut confortul
poluare, blocul de locuinţe şi s-au redus cheltuielile de
din anii 1950 nu figura, până energie. O nouă anvelopă
nu demult, printre adresele termică: etajele de la 1 la 4
cele mai căutate. Cu toate sunt conforme cu exigenţele
acestea locatarii trebuiau să unei case pasive iar parterul
plătească costuri de chirie şi este conform cu standardul
întreţinere relativ mari. După o „ consum redus de energie”,
fază de reconstrucţie de numai deoarece izolarea subsolului s-a
6 luni, situaţia se prezintă putut face numai într-o măsură
limitată. Pentru a construi o
anvelopă termoizolantă s-au pentru camere şi ferestrele
luat următoarele măsuri: au fost încorporate.
• Elemente solare tip fagure • Ferestre cu geamuri triple cu
montate pe suporţi în consolă protecţie solară integrată.
pe zidurile exterioare: • Loggii vitrate închise, în
conductele de ventilaţie locul balcoanelor şi loggiilor
deschise existente, integrate
astfel în anvelopa termică.
• Sistem de ventilare Confort
pentru ventilarea controlată a
fiecărei camere.
• Prepararea apei calde
prin termoficare, în locul
centralelor pe gaz.
• Izolarea parţială a subsolului
şi totală a podului.

Promotori: GIWOC
Gemeinnutzige Industrie-
Wohnungsaktiengesellschaft

Proiectanţi: ARCH+more Zt
GmbH, DI Ingrid Domenig-
Meisinger

112
la 90% din energie.
Un nivel constant de aerul în piept şi se pot bucura
de pacea şi liniştea din casa lor.
aer proaspăt, linişte şi
Noua izolaţie termică are şi alte
confort. efecte benefice. Temperaturile
interioare plăcute pe tot
Îndeosebi în mediul urban, o parcursul anului îmbunătăţesc
casă pasivă asigură condiţii de confortul individual, reducând
locuire plăcute în orice moment în acelaşi timp necesarul de
al zilei. Întrucât sistemul de căldură cu 90 %. Exemplul
ventilare Confort face ca aerul din Markartstrassse arată:
proaspăt să circule continuu în tehnologia casei pasive
camere, ventilarea prin ferestre generează reduceri de cheltuieli
devine inutilă, evitându-se printr-un grant guvernamental
chiar dacă preţul energiei
astfel zgomotul străzii şi destinat proiectelor de locuinţe,
creşte! Realizarea acestui
incluzând fonduri suplimetare
poluarea. Chiriaşii pot trage proiect a fost posibilă
de dezvoltare pentru realizarea
Inainte de renovare După renovare de economii de energie,
precum şi printr-o subvenţie
Necesarul anual de
energie pentru încălzire
150 kWh / (m2 an) 14 kWh / (m2 an) nerambursabilă în cadrul
Cheltuieli lunare de
programului „Locuinţa de
încălzire pentru un EUR 40,80 EUR 4,13 Mâine”. Acesta din urmă este
apartament de 59 m2 o cooperare între Ministerul
Emisii anuale de CO2
160 tone 18 tone Federal pentru Transporturi din
pentru întreaga clădire
Austria, Inovare şi Tehnologie
Coeficienţi energetici Inainte de renovare După renovare (BMVIT) şi Agenţia austriacă
Necesarul anual de pentru promovarea cercetării
Circa 179,0 kWh / (m2 an) 14,4 kWh / (m2 an) cf. PHPP
energie pentru încălzire (FFG).
Necesarul de căldură Circa 118,0 W / m2 11,3 W / m2 cf. PHPP
Necesarul total de energie
Circa 500.000 kWh / an 45.000 kWh / an
pentru încălzire Acest proiect a câştigat în 2006
Economia de energie
---- 455.000 kWh / an în Austria Premiul de Stat al
pentru încălzire
Valorea U la pereţii 0,08 W / (m2K) (cu adaos
pentru Arhitectură şi Dezvoltare
Circa 1,2 W / (m2K)
exteriori solar) durabilă.
Valorea U la acoperiş Circa 0,9 W / (m2K) 0,09 W / (m2K)
Valorea U la planşeul
Circa 0,7 W / (m2K) 0,21 W / (m2K)
subsolului
Valorea U la ferestre Circa 3,0 W / (m2K) 0,86 W / (m2K)

Distanţier de sticlă Aluminiu Thermix

Suprafaţa încălzită 2.755,68 m 2


3.106,11 m2

Emisii CO2 / an 160.000 kg CO2 14.000 kg CO2

Prin reducerea consumului anual cu 455.000 de kWh se economisesc aprox.


27.300 euro la un preţ mediu al energiei de 0,06 EUR per kWh.
113
Casa pasivă creează un

După introducerea tehnologiei casei pasive, şcoala secundară austriacă


Klaus a devenit un loc de căldură umană.

În casele pasive, locuite de necesarul pentru iluminat şi


mulţi oameni, „contribuţia răcire este de regulă mai mare.
termică” de circa 80 W pe
oră a fiecărei persoane este Necesarul mediu de
foarte semnificativă. Datorită
aer proaspăt: 30 m3/h
anvelopei etanşe a clădirii,
schimbul de aer poate fi precis pe elev şi profesor.
controlat. Printr-un schimbător
de căldură, pierderea de căldură Pentru a asigura aer de cea mai
prin ventilare poate fi limitată bună calitate şi temperatura
la circa 10%. Întrucât numărul interioară ideală în şcoala
de persoane în şcoli şi clădiri secundară Klaus din Austria a
de birouri este de regulă mai fost instalat un schimbător de 35 000 m3 / h. Pe timpul iernii,
important, necesarul de căldură căldură sol-aer înaintea unităţii acesta preîncălzeşte aerul
este mult mai redus decât în centrale de ventilaţie, cu un exterior înainte de intra în
clădirile de locuit. În schimb, debit volumetric de clădire, iar vara îl prerăceşte.

114
precedent.

La obiect:
Avantaje realizate pentru
scoala secundara Klaus

• Ventilare continuă a încăperilor


cu recuperare de căldură
prin schimbătoare de căldură
rotative. Rezultat: o reducere
semnificativă a pierderii de
căldură prin ventilare, în
comparaţie cu ventilarea
convenţională prin ferestre.
• Eliminarea constantă a CO2
şi a mirosurilor asigură a
calitate superioară a aerului şi
a igienei.
• Nu există deranj prin zgomot
cauzat de ferestrele deschise.
• Eliminarea constantă a
umezelii pentru a asigura
confortul interior şi a conserva
structura clădirii.
• Folosirea energiei solare.
Necesarul mediu de energie pentru încălzire: • Montarea de storuri în faţa
suprafeţelor mari de geamuri.
15 kWh/m2 suprafaţă de pardoseală încălzită. • Prerăcire vara prin
Scoala secundară Klaus Proiectanţi: Dietrich/ schimbătoare de căldură
atinge astfel standardele unei Untertrifaller, arhitecţi sol-aer fără necesar
construcţii pasive – de la suplimentar de energie pentru
Proprietarii clădirii: Gemeinde
instalaţia de climatizare.
sălile de clasă până la aripa Klaus Immobilienverwaltung,
• Incălzirea apei prin colectoare
administrativă. GmbH.
solare cu stocare de căldură în
rezervoare de apă subterane
Necesarul anual de energie pentru încălzire (HWB) cf. PHPP: izolate.
14,5 kWh/(m2 a)

Test de presiune n50: 0,60 h-1

Valori U pentru elementele structurale:


Perete exterior: 0,11 W/(m2K)
Planşeu subsol: 0,18 W/(m2K)
Uw total pentru ferestre: 0,76 W/(m2K)
Acoperiş: 0,11 W/(m2K)
Geamuri: 0,60 W/(m2K)
Cf. EN 10077

115
O viaţă nouă într-un
vechi hambar.
Un hambar tradiţional lângă Zagreb a oferit un cadru foarte plăcut
pentru reducerea consumurilor de energie.
În prezent, aceasta este prima casă pasivă din Croaţia.

În majoritatea cazurilor,
îndeplinirea standardelor casei
pasive nu depinde de vârsta
clădirii. Amploarea renovării
depinde în mare măsură de
forma clădirii. De exemplu,
clădirile cu volum mare,
compacte, pot fi echipate foarte
uşor şi ieftin cu toate atributele
unei case pasive – indiferent în Îmbinare tradiţional-modern
ce secol au fost construite.

Hambarul izolat – o clădire


simplă din lemn – se pretează
la orice măsuri de renovare
arhitecturală şi energetică.
Anvelopa clădirii poate fi
prevăzută cu o izolaţie termică
eficientă cu cheltuieli relativ
reduse. Chiar şi costurile
suplimentare datorate vitrării
de înaltă calitate nu au avut un
impact semnificativ: raportat
la suprafaţa utilă, ferestrele
reprezintă mai puţin de 15%.

116
Interiorul hambarului.

Confort modern într-un mediu istoric.

Conservarea patrimoniului închis, compact. Rezultatul: al hambarului, dar a fost


cultural, crearea unui spaţiu câştiguri solare optime. Grinzile asigurat şi un confort modern
de locuit confortabil pentru trei tradiţionale ale hambarului au de locuire. Necesarul de energie
generaţii sub acelaşi acoperiş, fost păstrate ca elemente de pentru încălzire coboară sub 15
atingerea standardului de casă faţadă. În spatele lor, n-a fost kWh/m2 a.
pasivă şi asigurarea unui lung o problemă să se instaleze
ciclu de viaţă: toate aceste o izolaţie termică eficientă. Proiectant: Prof. Ljubomir
cerinţe au fost îndeplinite fără Elemente solare pasive şi Miscevic, Dipl. Ing. Arch.,
efort. Mulţumită unei amplasări foto-voltaice montate pe Universitatea din Zagreb
ferite de umbriri nedorite, acoperiş produc apă caldă şi
s-a putut realiza o orientare electricitate. Au fost instalate
ideală spre sud. Faţada spre şi alte elemente importante
sud a fost deschisă generos pentru casele pasive: un sistem
cu mari suprafeţe de geamuri, de ventilaţie confort şi o pompă
în schimb partea dinspre nord de căldură. Drept urmare, s-a
a fost proiectată într-un stil conservat caracterul tradiţional

117
Exemplar şi durabil.

• Isover – de la natură, pentru natură

• Rigips – Construcţie flexibilă şi durabilă

• Weber – Sisteme compozite de izolare termică bazate pe


materiale minerale

119
De la natură,
pentru natură.

Izolarea termică optimă conduce


la cele mai mari economii de
energie. Dar în acelaşi timp
trebuie să corespundă şi unor Produsele din vată minerală ISOVER – sigure.
înalte exigenţe de punere în
operă, de calitate şi în special Când producţia se bazează • oferă protecţie excelentă,
de impact ambiental. ISOVER pe materii prime naturale, şi termică, fonică şi contra
s-a dedicat îndeplinirii tuturor produsele finite pot fi numite incendiilor
acestor criterii şi realizează deja naturale şi prietenoase faţă • sunt neutre chimic
produsele corespunzătoare. de mediu. Din acest punct de • deosebit de economice, în

Vata de sticlă ISOVER este vedere vata de sticlă ISOVER special când au grosimi mari
produsă din sticlă reciclată. are următoarele calităţi: • nu sunt combustibile
Într-o proporţie de 80% acest • nu conţin agenţi de combustie
material înlocuieşte în prezent • instalare şi utilizare fără lentă şi substanţe ce poluează
materia primă de bază – nisipul riscuri a solul
de cuarţ. • nu sunt cancerigene şi nu • sunt permeabile pentru
prezintă pericol pentru vapori.
Producţia are un impact redus sănătate, conform Directivei
asupra mediului. Materiile 97/69/EC a Comisiei
prime naturale sunt extrase Europene
în mici mine de suprafaţă, pe • nu conţin carburanţi şi
care imediat după terminarea pesticide
activităţilor de extracţie se
începe replantarea. Metodele
moderne de fabricaţie asigură
ca şi celelalte etape de
producţie să nu fie agresive faţă
de mediu.
ULTIMATE - noua generaţie de
vată minerală ultraperformantă
de la ISOVER.

120
Izolaţi cu ISOVER.

Produsele ISOVER – foarte de uşor de montat.

Vata de sticlă ISOVER realizează depozitare mai reduse cu pereţi


economii de energie atât în faza pana la 75% datorită gradului • versatil, refolosibil, reciclabil
de utilizare, cât şi în cea de ridicat de compresibilitate • uşor de depozitat.
instalare. Astfel, aceste produse • punere în operă uşoară
prezintă următoarele avantaje, • stabilitate dimensională,
care toate generează economii: rezistenţă mare la rupere
• fără pierderi
• costuri de transport şi de • montaj direct din rolă pe

121
De la deşeuri la locuinţe
confortabile, cu
Cu fiecare tonă de izolaţie din vată de sticlă
înglobată în construcţie evităm emisia a 6 tone
de CO2 în fiecare an.
Deşeurile de sticlă rezultate Folosirea vatei de sticlă nu numai
din diverse activităţi industriale că ne ajută să ne conformăm
sau din locuinţe se transformă obiectivelor stabilite de Conferinţa
într-o materie primă valoroasă. de la Kyoto, dar creează condiţii
Vata de sticlă ISOVER conţine în de locuire eficiente energetic
proporţie de 80% deşeuri de sticlă în toată lumea. Iată de ce:
reciclate. Celelalte componente fabricarea unei tone de vată de
precum nisipul de cuarţ, soda sticlă provoacă emisia a circa 0,8
calcinată şi piatra de calcar sunt tone de CO2. Dar prin încorporarea
resurse practic inepuizabile. La vatei de sticlă într-o clădire se
aceste argumente care arată evită emisia anuală a 6 tone de
sustenabilitatea ecologică a CO2. Considerând o durată de
produsului, mai pot fi adăugate şi viaţă a construcţiei de 50 ani,
altele, enumerate în continuare. rezultă că se poate evita emisia
a aproximativ 300 tone de CO2.
Ceea ce reprezintă de 375 ori
mai mult decât emisiile de CO2
asociate procesului de fabricaţie.

ISOVER transformă 1m3 de materie primă în 150 m3 de vată de sticlă.

Această cantitate este suficientă pentru izolarea completă a unei mari case uni-familiale, de sus
până jos, în conformitate cu standardele casei pasive.

1m3 materie primă 150m3 vată de sticlă


1 m 3 raw material 150 m 3 glass wool

122
vata de sticlă ISOVER.
Durata de amortizare a energiei consumate Vata de sticlă are
pentru fabricare timp foarte scurt
de montare şi de
Energia necesară pentru producerea şi transportul vatei de sticlă
amortizare.
se amortizează în câteva zile. În exemplul de mai jos se compară
un acoperiş terasă din beton armat fără izolaţie termică cu acelaşi
Comprimată în role, vata de
acoperiş echipat cu 35 cm izolaţie din vată de sticlă
sticlă poate fi transportată uşor
[λD = 0,04 W / (mK)].
şi repede. Cu eforturi reduse,
se montează direct din rolă pe
1 m2 de acoperiş terasă
perete.
Pierdere de
Coeficient de transmisie
Alcătuirea energie pe
termică
m2 şi an Alte avantaje ale vatei
Beton armat (20 cm) minerale de sticlă:
Valoarea U = 3,6 W / (m2K) 360 kWh
ne-izolat

Beton armat izolat cu • neinflamabilă;


Valoarea U = 0,1 W / (m2K) 10 kWh
35 cm vată de sticlă • în conformitate cu directiva

Economia de energie pe m şi an (datorată izolării termice) 350 kWh


2 97/69/EC
• nu conţine substanţe
În comparaţie cu economia de energie de 350 kWh/m , energia
2 dăunătoare sănătăţii
necesară pentru producţia, transportul şi montarea materialului
izolant se ridică la numai 22 kWh. Durata de amortizare energetică
este mai mică de 10 zile.

Fiţi responsabili:
construiţi în siguranţă cu
ISOVER.

Pentru siguranţă: protecţie


preventivă impotriva incendiilor cu
materiale izolante neinflamabile din
vată minerală făcute de ISOVER
– vată de sticlă, vată bazaltică şi
Ultimate. Protecţia optimă pentru
acoperişuri, pereţi şi planşee.

123
Construcţie flexibilă şi
durabilă?
Viitorul construcţiilor este tot infrastructura tot mai densă,
mai mult influenţat de modul de echiparea tehnică a clădirilor
viaţă al oamenilor. De-a lungul se adaptează la formele
timpului, componenţa familiilor mereu în schimbare ale
care le locuiesc se poate coexistenţei umane.
modifica. Apartamentele mari • Masa structurilor este redusă
trebuie transformate în unele în mod drastic, astfel
pentru o singură persoană, apoi generându-se economii de
cresc, pentru a se dezintegra din materiale şi de energie –
nou şi aşa mai departe. Aceste începând de la construcţia,
evoluţii reclamă apartamente până la exploatarea clădirii.
care pot fi adaptate unor cerinţe • Costurile de exploatare ale
în continuă schimbare ale clădirilor scad prin folosirea
ocupanţilor cu resurse şi costuri sistemelor energetice pasive
minime şi cu un impact cât mai şi active.
mic asupra mediului. Pentru • Componentele structurale au
a lăsa loc acestor schimbări calităţi multifuncţionale şi
permanente, procedeele de sunt integrate în cadrul
proiectare şi construcţie trebuie izolaţiei de ansamblu a clădirii.
să se desprindă de modelele • În procesul de dezvoltare
tradiţionale. Iată câteva durabilă a caselor, elementele
propuneri de modele: participante (resurse, energie,
materiale, teren etc) sunt
• Programele privind spaţiul echilibrate faţă de elementele
urban ca şi cel rural, rezultate (emisii, prelucrarea
amenajarea spaţiului şi a deşeurilor).
zonelor de circulaţie,

Folosind sistemele de plăci de gipscarton, produse


de Saint-Gobain, fiecare casă pasivă este pregătită
pentru aproape toate situaţiile.
Atunci când structura clădirii Multi-Confort ISOVER. Cu precizie
asigură rezistenţa statică, de detaliu şi modulabilă – aşa este
compartimentările pot fi concepute realizată concepţia sa interioară.
din elemente de construcţie Şi dacă ulterior va fi nevoie să se
uşoare, din gips, într-un mod adapteze interiorul la necesităţi
deosebit de economic, flexibil şi diferite, aceasta se poate face
compatibil cu mediul înconjurător. repede şi ieftin. Renovarea este
Un exemplu este Casa bineînţeles posibilă oricând.

124
în acelaşi timp
Nici o problemă!
Uşor – rezistent – În toate situaţiile, elementele
eficient. uşoare reduc tensiunile
statice din cadrul clădirii,
În proiectele de construcţii, determinând o reacţie în lanţ
soluţiile realizate cu sisteme privind avantajele, care apar,
Saint-Gobain bazate pe gips în special în cadrul clădirilor cu
se dovedesc a fi într-adevăr multe niveluri. Costul material
uşoare. Având o greutate de se reduce. Se economiseşte
numai o cincime, până la o energia consumată în cadrul
zecime în comparaţie cu pereţii producţiei şi transportului. O
masivi, spaţiul locuibil poate fi clădire cu elemente constructive
creat în aproape orice clădire mai subţiri, conţine cu până
fără să se sacrifice confortul de la 6% mai mult spaţiu pentru
locuire sau rezistenţa statică. locuit.

Sistemele de plăci de gipscarton


Saint-Gobain reprezintă soluţia ideală,
atunci când camerele copiilor trebuie
să fie reconstruite sau înlăturate, uşile
să fie mutate, compartimentarea sa fie
schimbată, sau să se modifice forma
camerelor.
Toate acestea se pot face repede, curat
şi mai presus de orice, cu procedee
„uscate”, aşa încât locatarii să poată
locui clădirea pe timpul lucrărilor de
reconstrucţie.

125
Concepte inovatoare de co
Cel mai bine realizate în C
şi este flexibil în utilizare. În uscat, sănătos – chiar şi pentru
toată lumea, mii de clădiri şi cei care suferă de alergii.
milioane de oameni beneficiază
de aceste proprietăţi naturale. Bucuraţi-vă de înalta
Pe de o parte, gipsul este
calitate şi design-ul
un material care asigură o
construire rapidă, curată, ocupă creativ.
spaţiu redus şi ieftin. Pe de altă
parte, oferă un mediu de locuit La folosirea produselor şi
de înaltă calitate cu un climat sistemelor de gips, fiecare

Întocmai ca şi Casa
Multi-Confort ISOVER, soluţiile
pe bază de sistem gips oferite
de Saint-Gobain contribuie
substanţial la reducerea
consumului de resurse naturale
şi a emisiilor de gaze de seră.
Datorită ciclului lor lung de
viaţă, acestea economisesc mult
mai multă energie decât este
necesară pentru producerea lor.
Iar dacă în final vine vremea
reciclării lor, plăcile de gips cu
impact redus asupra mediului
pot să fie returnate în ciclul de
producţie sau aruncate, fără să
polueze.

Locuire sănătoasă
garantată de natură. apartament, fiecare clădire de
birouri pot fi făcute să arate
Fiind un material de construcţie identic. Dar nu trebuie să fie
natural, gipsul şi-a dovedit aşa. Cu sistemele din plăci
calităţile timp de milenii – de gipscarton este uşor să fii
mult mai mult decât orice alt creativ – fără nici o îndoială.
material. El poate controla Cu efort şi cheltuieli puţine, pot
nivelul umidităţii din aer, este fi realizaţi, de exemplu, pereţi
ignifug, oferă un ambient plăcut curbi sau arce.

126
nstruire bazate pe gips.
asa Multi-Confort ISOVER.
Nici apartamentele fără colţuri,
tavanele cu stucatură sau scările
La obiect:
Gipsul şi avantajele sale
de forme mai sofisticate nu
trebuie să rămână doar dorinţe. tradiţionale.
Iar dacă mai târziu veţi dori să
• Reglarea umidităţii: atunci
creaţi un dressing-room, acesta cînd umiditatea aerului
poate fi uşor şi repede făcut cu interior este prea mare,
plăcile de gips carton gipsul o poate înmagazina
Saint-Gobain. în porii săi iar atunci când
aerului devine prea uscat o
poate elibera.
• Protecţia la incendiu:
dacă lucrurile se încurcă,
proprietăţile de reacţie la
foc ale ipsosului îşi dovedesc
efectele. Conţinutul său
natural de apă de circa
20% acţionează ca „agent de
stingere” încorporat şi ajută
la reducerea consecinţelor
nefavorabile.
• Izolant fonic: chiar şi într-un
spaţiu restrâns, produsele
făcute din gips oferă calităţi
de izolare la zgomot pe care
zidurile masive le pot realiza
numai la grosimi mult mai
mari.
• Estetic, flexibil, economic:
Pe baza unei materii prime versatile,
gipsul oferă maximă libertate
Saint-Gobain oferă multiple soluţii de sisteme. de creaţie, permiţând soluţii
structurale inteligente şi
Indiferent de cerinţele Multi-Confort ISOVER, potrivite originale. Constructorii
structurale, Saint-Gobain oferă pentru prezent şi pentru viitor. piramidelor din antichitate
au utilizat deja aceste calităţi
produse şi sisteme de gips
speciale. Orice schimbări
carton care satisfac cele mai www.bpbplaco.com
structurale interioare pot fi
deosebite cerinţe: soluţii care www.rigips.de realizate convenabil cu plăcile
ridică confortul acustic şi termic, www.gyproc.com de gips carton. Fără timpi de
reducând în acelaşi timp factura www.bpb-na.com uscare – şi la un preţ care
de energie. Perfecte pentru Casa www.rigips.com suportă comparaţii favorabile
atât ca material cât şi cost!

127
Consum redus de energi
financiare: cu sisteme
bazate pe materii

Pentru îndeplinirea standardelor ridicate proprietăţi izolante pe materii minerale, sunt


de casă pasivă, peretele exterior cu uşurinţa de manipulare. foarte potrivite pentru casele
trebuie să aibă un coeficient de În comparaţie cu sistemele pasive. Aceasta se datorează
transmisie a căldurii de de izolare convenţionale, originii lor „naturale”, precum
U ≤ 0,15 W / (m2K). În funcţie cheltuielile suplimentare se şi compoziţiei lor de înaltă
de proprietăţile de izolare recuperează după numai câţiva calitate. Toate componentele
termică ale zidurilor exterioare ani, permiţând astfel ca, pe
portante şi de conductivitatea termen lung, proprietarii să
termică a materialului izolant economisească mulţi bani, fără
folosit, poate fi necesară să afecteze mediul.
montarea unui sistem exterior
de izolare termică de până
la 40 cm grosime. Sistemele
Bun pentru ambientul
moderne compozite de izolare exterior şi cel interior.
termică exterioară (ETICS)
bazate pe materii prime Sistemele de izolaţie
minerale combină cele mai Saint-Gobain, bazate numai

128
e, beneficii estetice şi
de izolaţie termică
minerale.
sistemului de izolaţie exterioară, minerale Saint-Gobain Weber renovate în medie la fiecare 8
cum ar fi mortarul adeziv şi de îşi arată multiplele avantaje. ani, pentru faţadele cu izolaţie de
armare, materialul izolant şi Nu numai că se poate realiza vată minerală şi finisaj mineral
finisajul, sunt făcute exclusiv din o izolare termică excelentă, perioada este de 30 ani şi peste!
materii prime minerale naturale. dar şi o protecţie la zgomot
Tencuielile decorative conţin
îndeosebi nisip silicos, ciment La obiect:
alb, var stins şi calcar pisat.
Acestea sunt beneficiile pe
Aceasta are numeroase efecte
care le putem aştepta de
pozitive atât pentru casa pasivă,
la sistemele compozite de
cât şi pentru ocupanţii acesteia –
izolare termică bazate pe
de exemplu un microclimat mai
bun. Datorită proprietăţilor sale minerale de la
naturale de control al umezelii Saint-Gobain Weber.
zidăria rămâne permeabilă, în
• Izolare interioară şi
ciuda nivelului foarte ridicat
de izolare termică. Ca urmare, exterioară perfecte.
locatarii se pot bucura de un • Controlul umezelii şi
climat interior confortabil, cu capacitate de difuzie
un consum minim de energie. • Protecţie bună la foc
În acelaşi timp, ei pot fi siguri • Izolare fonică optimă
că locuinţa lor va fi protejată pe • Rezistenţă excelentă faţă de
termen lung împotriva ciupercilor ciuperci şi mucegai
şi mucegaiului. Pentru casele şi contra incendiilor – toate • Ciclu de viaţă lung
pasive, aceasta înseamnă o • Multiple posibilităţi de design
deodată, ca să spunem aşa. Şi
creştere a valorii, pentru locatari
pe deasupra există şi avantajul – chiar şi pentru clădiri vechi
o calitate mai ridicată a vieţii.
estetic. Este adevărat că există • Punere în operă rapidă şi cu
numeroase posibilităţi de a cheltuieli reduse.
Locuinţe estetice şi proiecta faţade individualizate.
Vreţi să aflaţi mai multe despre
sigure. Dar tot atât de adevărat este
şi că din antichitate numai gama largă de produse
Indiferent dacă este vorba mortarul mineral a putut rezista Saint-Gobain? Pentru alte
de clădiri noi sau vechi, ale testului timpului – atât tehnic, informaţii apelaţi la
căror faţade trebuie renovate cât şi estetic. Un fapt dovedit www.weberbuildingsolutions.com
pentru atinge standardul casei şi de următoarea comparaţie:
pasive – sistemele compozite în timp ce cădirile cu faţade
de izolare termică bazate pe din materii ne-minerale trebuie

129
Bine fundamentate şi eficiente.

• Adrese şi contacte

• Bibliografie selectivă

131
Deci unde pot găsi Casa

În fiecare an mii de oameni trăiesc o


experienţă pozitivă.

Până acum s-au construit în Germania peste 8000 de case


pasive. Şi în Austria peste 1500. În toată Europa numărul
proiectelor noi este într-o continuă creştere: dezvoltarea
construcţiilor eficiente din punct energetic nu mai poate fi
oprită. Viitorul aparţine Casei Multi-Confort ISOVER. Peste
tot. Pentru orice utilizare. Şi cu cele mai bune perspective
– de asemenea şi pentru Dumneavoastră!

Cele mai bune adrese pentru cele mai bune informaţii.


Există o largă reţea de www.ig-passivhaus.de schimbaţi informaţii cu arhitecţi,
comunicare, informare şi www.ig-passivhaus.at ingineri, oameni de ştiinţă şi
instruire tehnică relativ la www.minergie.ch constructori de case. Beneficiaţi
construcţia caselor pasive. de pe urma ultimelor noutăţi
Numeroase iniţiative vin în Accesaţi aceste adrese care va stau la dispoziţie prin
sprijinul ideii de a construi şi Internet şi informaţi-vă despre comunicate de presă curente,
de a trăi eficient din punct de avantajele oferite de casele circulare transmise prin e-mail,
vedere energetic. Ingineri, pasive, despre criteriile de precum şi prin participări la
arhitecţi, fabricanţi, investitori calitate şi subsidiile disponibile, forumuri.
şi institute de cercetare, despre proiectele de construcţii
precum şi clienţi satisfăcuţi realizate şi experienţele obţinute
de aplicarea unor proiecte de de locatari. Găsiţi parteneri
construcţii transmit mai departe potriviţi pentru propriile
cunoştinţele şi experienţa lor. Dumneavoastră proiecte şi

132
Multi-Confort ISOVER?

Cu cât este mai mare


cererea, cu atât mai
bune sunt soluţiile

Astăzi, multe elemente componente


ale casei pasive fac parte deja
dintre elementele standard pe care
le oferă industria. Casa pasivă va
fi în curând o soluţie obişnuită,
cu un preţ rezonabil. La adresa
www.isover.com ISOVER vă oferă
numeroase soluţii constructive
pentru problemele de izolare
termică şi acustică.

www.passiv.de www.passivhaustagung.de www.eversoftware.de


Consultanţă şi certificarea Conferinţa internaţională privind Centru de Consultanţă în
caselor pasive. Adresa de bază casele pasive. Crearea unei domeniul Energiei. Partenerul
pentru toţi cei care doresc să culturi durabile în domeniul Dumneavoastră pentru
verifice că proiectul lor este bine construcţiilor, bazată pe consultanţă inovatoare privind
întocmit (cu ajutorul Pachetului conceptul casei pasive. energia.
Software de Proiectare a Casei
Pasive (PHPP)), şi să certifice www.passivhaus-institut.de www.blowerdoor.de
că acesta este îndeplineşte Bun venit la Institutul Casei Sisteme de măsurare a
standardele Casei Pasive. Pasive. Cercetare şi dezvoltare în etanşeităţii.
domeniul sistemelor energetice
www.ig-passivhaus.de de eficienţă ridicată. www.optiwin.net
Comunitate de informare privind Sisteme de ferestre „Der
casa pasivă din Germania. Reţea www.passivhausprojekte.de Fensterpakt” pentru casele cu un
de informare şi de instruire. Proiecte executate de case consum mic de energie şi cele
pasive. pasive.
www.passivhaus-info.de
Oferă servicii privind casa www.cepheus.de www.passivhaus.de
pasivă. Case pasive cu costuri eficiente Informaţie fundamentală şi
propuse pentru a fi standarde cuprinzătoare privind subiectul
europene. casei pasive.

133
www.nei-dt.de www.pasivnidomy.cz www.dataholz.com
Niedrig-Energie-Institut Centrul casei pasive din Bază de date, oferind informaţii
(Institutul pentru Consum Republica Cehă. despre materialele de
Redus de Energie). Oferă construcţie, construcţii din lemn
servicii în domeniul consultanţei www.e-colab.org şi legăturile dintre elementele
şi cercetării în construcţii, Laboratorul pentru Construcţii componente ale construcţiilor.
cu accent pe subiectele din Ecologice.
domeniul construcţiilor legate de www.energieinstitut.at
problema energiei. www.passivhaus.org.uk Institutul Energetic de la
Casa Pasivă din Regatul Unit. Voralberg/Austria. Consultanţă,
www.sole-ewt.de Către o proiectare sustenabilă. educaţie şi cercetare privind
Schimbător geotermal de folosirea raţională a energiei
căldură, folosind soluţie apoasă, www. şi purtătorii de energie
pentru sistemele de ventilaţie, cu europeanpassivehouses.org regenerabilă.
o recuperare de înaltă eficienţă a Promovarea caselor pasive în
căldurii. Europa. www.energytech.at
Platforma pentru tehnologii
www.passivehaus.org.nz www.energyagency.at inovante în domeniile surselor
Casa pasivă din Noua Zelandă. Agenţia Austriacă a Energiei. de energie regenerabilă şi al
eficienţei energetice.
www.igpassivhaus.ch www.ig-passivhaus.at
Comunitate informaţională Comunitatea informaţională www.klimabuendnis.at
pentru casa pasivă din Elveţia. pentru casa pasivă din Austria. Alianţa pentru protecţia
Reţea pentru problemele de Reţea pentru problemele de împotriva schimbărilor climatice
calitate, informare şi pregătire calitate, informare şi pregătire din Austria.
profesională. profesională.
www.passivhaustagung.at
www.pasivna-hisa.com www.oekobaucluster.at Conferinţa Internaţională privind
Prima casă pasivă din Slovenia. Gruparea pentru construcţii Casa Pasivă.
verzi din Austria de Jos.
www.minergie.ch Punctul central de informare www.drexel-weiss.at
Minergie Elveţia. O calitate mai pentru problemele de eficienţă Inginerie casnică eficientă
ridicată a vieţii, un consum mai energetică, confort de locuire, din punct energetic. Lideri ai
redus de energie. calitate a aerului interior şi gândirii în domeniul transformării
renovare a clădirilor vechi. energiei.
www.passiefhuis.nl
Casa pasivă din Olanda. www.nachhaltigkeit.at www.lamaisonpassive.fr
Tehnologia casei pasive în Strategia austriacă pentru Pagina de bază franceză privind
Olanda. dezvoltarea durabilă. casele pasive.

www.passiefhuisplatform.be
Proiecte de case pasive în Belgia.

134
Literatură de specialitate
Cărţi şi broşuri

Gestaltungsgrundlagen Das Passivhaus – Wohnen Această broşură işi propune să


Passivhäuser ohne Heizung vă ofere un set de informaţii
Dr. Wolfgang Feist Anton Graf folositoare legate de conceptul
Principii contructive pentru Exemple de case pasive din de casă pasivă.
clădiri cu sisteme de încălzire Germania Austria şi Elveţia. Informaţiile ce apar în acest
speciale. Ghid pentru arhitecti şi Publicată de: Georg D.W: material se bazează pe
ingineri. Callwey 2000 experienţa noastră în domeniu,
Publicată de: Das Beispiel GmbH ISBN 3-76674-1372-8 fiind compilate cu mare atenţie.

Luftdichte Projektierung von Cepheus – Wohnkomfort Saint Gobain ISOVER nu işi


Passivhäusern ohne Heizung asumă nici o responsabilitate
Passivhaus Institut / CEPHEUS Helmut Krapmeier, Eckhart vis-a-vis de corectitudinea şi
Principii de proiectare şi execuţie Drössler actualitatea informaţiilor întrucât
pentru realizarea de conexiuni Documentaţie despre proiecte pot apărea greşeli neintenţionate
etanşe. de construcţii. iar o actualizare continuă a
Publicată de: broşurii nu este asigurată.
Grundlagen und Bau eines Springer Wien – New York
Passivhauses Materialul conţine adresele
Ghid practic pentru arhitecti şi Das Passivhaus de internet ale unora dintre
developeri. Ing. Günter Lang, Mathias Lang societăţile ce activează în
Publicată de: Dieter Preziger, Principii de proiectare, execuţie domeniu în scopul oferirii unor
ÖkobuchVerlag und Versand şi calcul. surse de informare completă.
GmbH Publicată de: Deoarece conţinutul acestor
Lang Consulting / Wien website-uri nu reflectă neapărat
Passivhäuser planen und poziţia sau părerile noastre, ne
bauen Publikationen des Passivhaus declinăm orice responsabilitate.
Principiile de bază; proiectarea - Instituts
şi realizarea caselor pasive. Informaţii despre case pasive,
Publicata de:Carsten Grobe, sisteme de calcul, etc.
Ökobuch Sursă:
Verlag und Versand GmbH PASSIV HAUS INSTITUT
Rheinstraße 44/46
Niedrigenergie- und 64283 Darmstadt
Passivhäuser Phone 06151/82699-0
Publicată de: Othmar Humm Fax 06151/82699-11
Noi tehnologii folosite la www.passiv.de
realizarea caselor pasive şi
a celor cu consum redus de
energie.
ISBN 3-992964-71-0

135
Folosind produsele izolatoare ISOVER contribuiţi la realizarea unui climat mai
bun acasă cât şi în natură. Pe de-o parte reduceţi consumul de energie, pe de
alta vă îmbunătăţiţi confortul propriu şi vă reduceţi cheltuielile.

Construiţi cu ISOVER.
Fiţi responsabili faţă de mediu şi faţă de dumneavoastră!

Saint-Gobain Isover Romania SRL


RO-100410 Ploieşti, Str. Mihai Bravu 233.
e-mail: isover@isover.ro
www.isover.ro

S-ar putea să vă placă și