Sunteți pe pagina 1din 2

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din serviciile Camerei Deputaților

la data de 30 septembrie 2020

Lista întocmită conform prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr.153/2017 cu modificările și completările ulterioare
Spor pentru
Spor condiții Indemnizație doctor persoanele cu
Salariu de bază *
vătămătoare* (unde este cazul) * handicap
Nr. (unde este cazul)*
Funcția Studii
crt.
Valoare
Baza
minim maxim minim maxim indemniz. minim maxim
indemniz. %
(lei) (lei) (lei) (lei) doctor (lei) (lei)
doctor (lei)
(lei)
1 SECRETAR GENERAL S 20194 20194 3029 3029 0 0 0 0 0
2 SECRETAR GENERAL ADJUNCT S 19010 19010 2852 2852 0 0 0 0 0
3 SEF DEPARTAMENT S 15433 15433 2315 2315 1900 50% 950 0 0
4 REPREZ.PERM.AL CD PE LANGA PE S 15433 15433 2315 2315 0 0 0
5 DIRECTOR GENERAL S 15433 15433 2315 2315 1900 50% 950 0 0
6 DIRECTOR S 13507 13721 1993 2058 1900 50% 950 0 0
7 DIRECTOR ADJUNCT S 12714 12714 1907 1907 1900 50% 950 0 0
8 SEF SERVICIU S 11792 12201 1661 1783 1900 50% 950
9 SEF BIROU S 10071 10494 1447 1574 1900 50% 950 0 0
10 CONSILIER PARLAMENTAR S 7071 9425 986 1414 1900 50% 950 1366 1410
11 CONSILIER PARLAMENTAR (CFP) S 9892 10368 1415 1555 0 0 0 0 0
12 EXPERT PARLAMENTAR S 6800 8295 966 1244 1900 50% 950 0 0
13 CONSULTANT PARLAMENTAR S 4693 6140 606 843 0 0 0 0 0
14 STENODACTILOGRAF - STUDII MEDII, SPEC.SPECIFIC M 4437 4437 482 482 0 0 0 0 0
15 REFERENT - STUDII PL PL 4955 5094 612 631 0 0 0 0 0
16 REFERENT - STUDII MEDII, SPEC.SPECIFIC M 3591 4666 396 551 0 0 0 0 0
17 REFERENT(COFETAR) M 4666 4666 551 551 0 0 0 0 0
18 REFERENT - STUDII MEDII, SPEC.SPECIFIC M 3591 4666 396 551 0 0 0 0 0
19 REFERENT(BUCATAR) M 4666 4666 551 551 0 0 0 0 0
20 REFERENT (OSPATAR) M 4666 4666 551 551 0 0 0 0 0
21 REFERENT(BARM.GEST) M 5216 5216 716 716 0 0 0 0 0
22 REFERENT (OPERATOR XEROX) M 4563 4563 520 520 0 0 0 0 0
23 MUNCITOR (ELECTRICIAN) MG 4033 4376 388 485 0 0 0 0 0
24 MUNCITOR (ELECTRICIAN AUTOMATIZARI) MG 4376 4376 485 485 0 0 0 0 0
25 MUNCITOR (MECANIC) MG 4038 4237 384 444 0 0 0 0 0
26 MAGAZINER - STUDII MEDII MG 3802 4055 354 411 0 0 0 0 0
27 MUNCITOR (STRUNGAR) MG 4053 4053 388 388 0 0 0 0 0
28 MUNCITOR (SUDOR) MG 4237 4237 444 444 0 0 0 0 0
29 SOFER MG 4308 5073 543 738 0 0 0 0 0
30 MUNCITOR (LACATUS) MG 3939 4237 374 444 0 0 0 0 0
31 MUNCITOR (INSTALATOR) MG 3827 4376 360 485 0 0 0 0 0
32 MUNCITOR (TAPITER) MG 4021 4237 384 444 0 0 0 0 0
33 MUNCITOR (TINICHIGIU AUTO) MG 4237 4237 444 444 0 0 0 0 0
34 MUNCITOR (TAMPLAR) MG 3827 4191 360 430 0 0 0 0 0
35 MUNCITOR (SPALATOR AUTO) MG 3954 4237 444 472 0 0 0 0 0
36 MUNCITOR (LIFTIER) MG 4113 4237 426 444 0 0 0 0 0
37 MUNCITOR (ZUGRAV) MG 4038 4038 384 384 0 0 0 0 0
38 MANIPULANT BUNURI MG 3051 3426 312 380 0 0 0 0 0
39 MUNC.CALIF.(AGENT CURATENIE) MG 3654 4278 347 456 0 0 0 438 549
40 MUNCITOR HORTICOL MG 4052 4237 388 444 0 0 0 0 0
41 MUNCITOR NECALIFICAT MG 2682 2884 285 350 0 0 0 383 383
42 REFERENT (GEST.PARC AUTO) - M M 4437 4495 482 499 0 0 0 0 0
43 REFERENT (DISPECER AUTO) - M M 4011 4011 434 434 0 0 0 0 0
44 REFERENT (EVIDENTA PRIMARA)-M M 4437 4437 482 482 0 0 0 0 0
45 REFERENT (GESTIONAR)-M M 4437 4437 482 482 0 0 0 0 0
46 REFERENT (MECANIC AUTO) - PL PL 5094 5094 631 631 0 0 0 0 0
47 REFERENT (MECANIC AUTO) - M M 4184 4666 447 551 0 0 0 0 0
48 REFERENT (MECANIC SCHIMB ULEI) - M M 4011 4011 434 434 0 0 0 0 0
49 REFERENT (LACATUS) - M M 3591 4666 396 551 0 0 0 0 0
50 REFERENT (VULCANIZATOR)- STUDII PL PL 5094 5094 631 631 0 0 0 0 0
51 MUNCITOR (COFETAR) MG 4038 4038 384 384 0 0 0 0 0
52 MUNCITOR (BUCATAR) MG 3523 4237 319 444 0 0 0 0 0
53 MUNCITOR (BARMAN) MG 4237 4237 444 444 0 0 0 0 0
54 MUNCITOR (BUFETIER) MG 4032 4237 384 444 0 0 0 0 0
55 MUNCITOR (OSPATAR) MG 3524 4237 343 444 0 0 0 0 0
56 MUNCITOR (BRUTAR) MG 4053 4053 388 388 0 0 0 0 0
57 REFERENT - STUDII PL, SPEC.SPECIF.+ CONTR. PL 5094 5094 631 631 0 0 0 0 0
58 CONSILIER - SPEC.SPECIFIC + CONTACT. S 7071 9425 986 1414 1900 50% 950 0 0
59 REFERENT - STUD.MEDII, SPEC.SPECIF.+ CONTR. M 3591 4666 396 551 0 0 0 0 0
60 EXPERT - SPECIALIT.SPECIF. + CONTR. S 6324 8295 898 1244 0 0 0 0 0
61 REFERENT(INSP.DE SECURIT.)-M M 3999 4666 430 551 0 0 0 0 0
62 REFERENT(INSP.DE SECURIT.)-PL PL 5094 5094 631 631 0 0 0 0 0
63 CONSULTANT - SPECIALIT.SPECIF. + CONTR. S 4693 6404 606 922 0 0 0 867 867
64 REFERENT(ELECTRONIST) - M M 4437 4437 482 482 0 0 0 0 0
65 REFERENT(OPER.MULT.) M 4290 4290 459 459 0 0 0 0 0
66 REFERENT(MECANIC) - M M 4838 4838 602 602 0 0 0 0 0

1
Spor pentru
Spor condiții Indemnizație doctor persoanele cu
Salariu de bază *
vătămătoare* (unde este cazul) * handicap
Nr. (unde este cazul)*
Funcția Studii
crt.
Valoare
Baza
minim maxim minim maxim indemniz. minim maxim
indemniz. %
(lei) (lei) (lei) (lei) doctor (lei) (lei)
doctor (lei)
(lei)
67 REFERENT(ELECTRICIAN) - M M 4419 4838 482 602 0 0 0 602 602
68 REFERENT(ELECTROMECANIC) - M M 3591 4666 396 551 0 0 0 0 0
69 REFERENT(MAISTRU-ELECTROMEC.) PL 5094 5094 631 631 0 0 0 0 0
70 REFERENT(ELECTROSTIVUITORIST) PL 5094 5094 631 631 0 0 0 0 0
71 REFERENT(INSTALATOR) M 4437 4666 482 551 0 0 0 0 0
72 REFERENT(FRIGOTEHNIST) M 4394 4394 459 459 0 0 0 0 0
73 REFERENT(FREZOR) M 4437 4437 482 482 0 0 0 0 0
74 REFERENT(ELECTRONIST) - PL PL 5094 5094 631 631 0 0 0 0 0
75 REFERENT(MECANIC) - PL PL 4831 4831 552 552 0 0 0 0 0
76 REFERENT(ELECTRICIAN) - PL PL 4831 5291 552 690 0 0 0 690 690
77 REFERENT(ELECTROMECANIC) - PL PL 5094 5094 631 631 0 0 0 0 0
78 MAISTRU(MECANIC) MG 4615 4615 522 522 0 0 0 0 0
79 CONSULTANT (GHID) S 4693 5589 606 702 0 0 0 0 0
80 EXPERT (GHID) S 7365 7365 1015 1015 0 0 0 0 0
81 REFERENT - SSD, SPEC.SPECIF. + CONTR. SSD 4419 5806 482 826 0 0 0 0 0
####

*Baza legală:
Legea nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 935/2019, Legea nr. 5/2020, OUG nr. 1/2020

Începând cu 1 ianuarie 2020, personalul contractual și funcționarii publici parlamentari încadrați în serviciile
Camerei Deputaților beneficiază lunar de indemnizația de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază
minime brute pe țară garantate în plată, potrivit art.18 din Legea nr. 153/2017 cu modificările și completările
ulterioare și art.I, pct. 15 din OUG nr. 1/2020