Sunteți pe pagina 1din 1

Obiective specifice

1.    Familiarizarea studentului cu principalele concepte și noțiuni privind tehnologiile informaționale și


de comunicație, precum: date, informații, entropie informațională, cunoștințe, sistem informațional,
sistem informatic și clasificări privind sistemele informaționale.
2.    Conturarea unei imagini coerente cu privire la rolul TIC în gestiunea activităților din instituțiile
publice și inițierea celor interesați în domeniul sistemelor informaționale.
3.    Tratarea informației ca o resursă fundamentală în economia oricărei instituții alături de resursele
materiale, umane și financiare.

Rezultate așteptate
1.    Necesitatea prelucrării datelor constituie una din problemele majore din cadrul oricărei instituții iar
informatica oferă soluții în acest sens.
2.    Materialul de față își propune să informeze studenții cu privire la problematica TIC și să-i transforme
în utilizatori finali familiarizaţi cu noile tehnologii informaționale.
3.    Focalizarea eforturilor funcționarilor publici în sensul gestionării eficiente a resurselor prin
intermediul sistemelor informaționale.

Timpul necesar parcurgerii materialului: 3h

Din punct de vedere social, cultural şi filosofic se poate afirma că omul a devenit uman din momentul în
care a început să muncească, să gândească şi să creeze tehnologie, construind, treptat, între societate şi
natură, un mediu tehnologic tot mai dens, cu impact profund asupra dezvoltării.