Sunteți pe pagina 1din 1

PORTOFOLIUL LA ISTORIE

CLASA A 8 -A
Manualul: Sorin Oane, Istorie. Manual pentru clasa aVIII-a, Editura Humanitas, București, 2003.
Conținutul portofoliului:
Pagina de prezentare a portofoliului (conține: denumirea școlii, numele elevului și al profesorului)
Cuprinsul portofoliului (conține lista cu materiale: referat(e), schițe/scheme/tabele/benzi
cronologice, desene, teste, fișe de lucru/evaluare, diplome obținute, diverse, caiete de notițe/sarcini
de lucru).

I. Referatul (conține pagina de prezentare cu: denumirea școlii, tema referatului, numele elevului și
clasa; nota obținută; conținutul de 3 pagini, bibliografia/sursele, rezumatul de cca. l0 rânduri
prezentat în clasă),
II.Schițe/scheme/diagrame/tabele/fișe biografice/benzi cronologice/ rebusuri:
-Tabele: p. 21, 41, 53, 54, 111, 124, 131,
-Schițe – p. 13, 99, 101,
-Rebusurile aplicate la clasă
III. Hărți
-Dacia – p. 30
-România în 1918 – p. 121
IV. Desene
-Donariul de la Biertan – p. 46
V. Fișe de lucru/evaluare
VI. Teste
VII.Diverse
- diplome obținute prin participarea la concursuri pe teme de istorie.
VIII.Caiete de notițe/sarcini de lucru
-caietele vor conține toate lecțiile predate pe parcursul anului școlar, paginile numerotate și cuprinsul
la final.

ATENȚIE! În perioada liberă impusă de criza CORONAVIRUS


lucrați pentru portofoliu referatul și materialele propuse. Succes!