Sunteți pe pagina 1din 15

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Nr. de înreg.

_______/__________________
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC CEZAR NICOLAU
Titlul subproiectului: „Vreau si eu!Voi reusi!” Avizat,
Acord de grant nr. 452/SGL/RII/01.10.2018
Director,

Raport de activitate - luna februarie, 2019

Numele și prenumele :
Poziția în cadrul proiectului: Cadru didactic pentru activități pedagogice și de sprijin
Nr. și tipul contractului : 452/SGL/RII/01.10.2018

1. Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare

Nr. crt. Nr./titlul activității Responsabilități și sarcini conform Activitatea prestată Rezultate obținute/ Nr. ore lucrate
conform contractului/fișei postului materiale elaborate/
cererii de finanțare livrabile
Total ore

2. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute


_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Întârzieri/probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice

4. Anexe
Fișa de pontaj
Raport de activitate
Tabele de prezență

Subsemnatul/a declar pe propria răspundere sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații, că orele prestate și plătite din acest proiect sunt
conforme cu realitatea și nu au fost decontateb din altă sursă de finanțare.

Numele și prenumele cadrului didactic: Avizat,


Semnătura: Numele coordonatorului de grant:
Data: Semnătura:
Data: 05.03.2020
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Nr. de înreg._______/__________________
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC CEZAR NICOLAU
Titlul subproiectului: „Vreau si eu!Voi reusi!” Avizat,
Acord de grant nr. 452/SGL/RII/01.10.2018
Director,

Raport de activitate - luna februarie, 2020

Numele și prenumele : ENACHE ADRIANA


Poziția în cadrul proiectului: Cadru didactic pentru activități de consiliere școlară și psihologică
Nr. și tipul contractului : 452/SGL/RII/01.10.2018

1. Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare

Nr. crNr./titlul activității Responsabilități și sarcini conform Activitatea prestată Rezultate obținute/ Nr. ore lucrate
conform contractului/fișei postului materiale elaborate/
cererii de finanțare livrabile
Activitatea „Proiecţii în viitor - Paşi Activitățile derulate cu Activitățile cu elevii au avut în 8 întâlniri x 2
1 siguri spre succes” își propune elevii și părinții s-au vedere formarea de valori și ore/întâlnire=16 ore de
dezvoltarea unor abilități socio- desfășurat sub formă competențe de comunicare și activitate;
emoționale, pentru un număr de 60 unor workshop-uri interrelaționare pozitivă, a facilitării 2 întâlniri cu elevii de cls 9
de elevi, în vederea conștientizării și interactive, folosind ca procesului de autocunoaștere, în (la fiecare întâlnire vor
valorizării de sine. strategii de lucru baza fundamentării unei stime de participa 15 elevi= G2)
Activitatea „Proiecţii în viitor - Paşi următoarele tehnici și sine ridicate, a accesării de 2 întâlniri cu elevii de cls 10
siguri spre succes” va fi structurată procedee: conversația obiective a propriilor resurse, a ( la fiecare întâlnire vor
sub forma a două tipuri de activități euristică, abordării pertinente a atitudinilor participa 15 elevi= G4)
și anume, un tip de activitate problematizarea, morale, în concordanță cu 2 întâlniri cu elevii de cls 9 +
desfășurată cu elevii și un tip de brainstormingul, jocul dezideratele promovate de o parinții acestora (la fiecare
activitate desfășurată cu elevii de rol, dezbaterea, societate modernă. Activitățile cu întâlnire vor participa 15
beneficiari din proiect împreună cu vizionarea de filme, părinții au urmărit conștientizarea elevi=G2)
părinții acestora. ateliere de creație. acestora de: importanța stimulării 2 întâlniri cu elevii de cls
AI 2 „PROIECŢII ÎN comportamentului socio-emoțional 10+ parinții acestora ( la
VIITOR – PAŞI SIGURI la copii, de necesitatea oferirii fiecare întâlnire vor
SPRE SUCCES” este corelată directe a unui model parental participa 15 elevi=G4)
cu obiectivul OS 2 eficient și adecvat, de implicarea
permanentă și susținută în viața
copiilor, de asigurarea unui climat
favorabil educației.
AI 2 „PROIECŢII ÎN comportamentului socio-emoțional 10+ parinții acestora ( la
VIITOR – PAŞI SIGURI la copii, de necesitatea oferirii fiecare întâlnire vor
SPRE SUCCES” este corelată directe a unui model parental participa 15 elevi=G4)
cu obiectivul OS 2 eficient și adecvat, de implicarea
permanentă și susținută în viața
copiilor, de asigurarea unui climat
favorabil educației.

Total ore 16

2. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute


Activitati de dezvoltare personală în care am vorbit despre furie, o emoție pe care am simțit-o fiecare dintre noi la un moment dat; emoții și
comportamente generate de acestea, am recunoscut emoțiile de bază, am împărtașit situații în care am fost furiosi și am exprimat prin mimică și
gesturi emoțiile sugerate.
Desfasurarea activitatilor
cu elevii:
Am solicitat elevilor să fie atenți și să selecteze imaginea care arată ce simte mama vitregă. Selectăm și încercuim emoticonul corespunzător.
Am adresat întrebări pentru verificarea înţelegerii textului.
Îi rog să deseneze o față zâmbitoare în dreptul imaginii care arată furia mamei, pentru a o îmbuna.
Elevii vor spune când s-au simțit furioși și cum și-au manifestat furia.
Le prezint trei flori, una veselă, una tristă și una furioasă. Elevii vor argumenta când cred că plantele sunt fericite, triste sau furioase. Le explic
că, asemenea oamenilor, plantele suferă când nu sunt îngrijite.

Joc de rol:Ghicește de ce sunt furios! Cât de bine ne cunoaștem colegul?


Voi alege 2-3 elevi care vor mima furia, iar colegii vor încerca să ghicească ce i-a înfuriat.

Elevii vor primi câte o inimă decupată.O vor privi și vor spune ce văd. La îndrumarea mea o vor mototoli, apoi vor încerca să o îndrepte.Vor
constata că nu pot face asta. Le voi explica că atunci cănd suntem furioși ,putem răni pe cei din jurul nostru, iar rănile pot fi pentru tot restul
vieții. Important este să învăţăm să ne controlăm emoţiile negative astfel încât ele să nu ne influenţeze comportamentul.
Pe post-it- urile primite , elevii vor desena un emoticon potrivit pentru emoţia pe care le-a produs-o lecţia şi să lipească biletelul pe flipchart, in
fata clasei, la tabla si sa vorbeasca despre aceasta emotie.
La final au primit aprecierile mele.

3. Întârzieri/probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice

Nu am intampinat dificultati.

4. Anexe

Fișa de pontaj
Raport de activitate
Tabele de prezență

Subsemnatul/a declar pe propria răspundere sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații, că orele prestate și plătite din acest
proiect sunt conforme cu realitatea și nu au fost decontateb din altă sursă de finanțare.

Numele și prenumele cadrului didac


ENACHE ADRIANA Avizat,
Semnătura: Numele coordonatorului de grant:
Data: Semnătura:
Data: 05.03.2020
Proiectul privind Învățământul
Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee Nr. de înreg._______/__________________
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC
CEZAR NICOLAU
Titlul subproiectului: „Vreau si eu!Voi Avizat,
reusi!”
Acord de grant nr. Director,
452/SGL/RII/01.10.2018
Raport de activitate - luna Martie 2019

Numele și prenumele : ENACHE ADRIANA


Poziția în cadrul proiectului: Cadru didactic pentru activități de consiliere școlară și psihologică
Nr. și tipul contractului : 452/SGL/RII/01.10.2018

1. Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare

Nr. Nr./titlul activității Responsabilități și sarcini conform Activitatea prestată Rezultate obținute/ Nr. ore lucrate
crt. contractului/fișei postului
conform materiale elaborate/
cererii de finanțare livrabile
AII 2 „PROIECŢII Activitatea „Proiecţii în viitor - Paşi Activitățile derulate cu elevii Activitățile cu elevii au avut în
1 ÎN VIITOR – PAŞI siguri spre succes” își propune s-au desfășurat sub formă vedere formarea de valori și 1 întâlnire cu elevii
SIGURI SPRE dezvoltarea unor abilități socio- unor workshop-uri competențe de comunicare și de cls 9 (la fiecare
SUCCES” este emoționale, pentru un număr de 60 interactive, folosind ca interrelaționare pozitivă, a facilitării întâlnire vor participa
corelată cu obiectivul de elevi, în vederea conștientizării și strategii de lucru procesului de autocunoaștere, în 15 elevi= G2)
OS 2 valorizării de sine. următoarele tehnici și baza fundamentării unei stime de 1 întâlnire cu elevii
procedee: conversația sine ridicate, a accesării de de cls 10 ( la fiecare
euristică, problematizarea, obiective a propriilor resurse, a întâlnire vor participa
brainstormingul, jocul de rol, abordării pertinente a atitudinilor 15 elevi= G4)
dezbaterea, vizionarea de morale, în concordanță cu
filme, ateliere de creație. dezideratele promovate de o
societate modernă.

Total ore 4
2. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute
Activitati de dezvoltare personală în care am vorbit despre furie, o emoție pe care am simțit-o fiecare dintre noi la un moment dat; emoții
și comportamente generate de acestea, am recunoscut emoțiile de bază, am împărtașit situații în care am fost furiosi și am exprimat prin
mimică și gesturi emoțiile sugerate.
Desfasurarea activitatilor cu elevii:
JOCUL NUMELUI
Prenumele însoţit de un adjectiv care să înceapă cu prima literă din pronume.
Ex. Cristina cea curioasă pentru că îi place să cunoască multe lucruri.
Am solicitat elevilor să fie atenți și să selecteze imaginea care arată ce simte mama vitregă. Selectăm și încercuim emoticonul
corespunzător.
Am adresat întrebări pentru verificarea înţelegerii textului.
Îi rog să deseneze o față zâmbitoare în dreptul imaginii care arată furia mamei, pentru a o îmbuna.
Elevii vor spune când s-au simțit furioși și cum și-au manifestat furia.
Le prezint trei flori, una veselă, una tristă și una furioasă. Elevii vor argumenta când cred că plantele sunt fericite, triste sau furioase. Le
explic că, asemenea oamenilor, plantele suferă când nu sunt îngrijite.
Joc de rol: Ghicește de ce sunt furios! Cât de bine ne cunoaștem colegul?
Voi alege 2-3 elevi care vor mima furia, iar colegii vor încerca să ghicească ce i-a înfuriat.
Pe post-it- urile primite , elevii vor desena un emoticon potrivit pentru emoţia pe care le-a produs-o lecţia şi să lipească biletelul pe
flipchart, in fata clasei, la tabla si sa vorbeasca despre aceasta emotie.
La final au primit aprecierile mele.
3. Întârzieri/probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice
Nu am intampinat dificultati.
4. Anexe
Fișa de pontaj
Raport de activitate
Tabele de prezență
Subsemnatul/a declar pe propria răspundere sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații, că orele prestate și plătite din
acest proiect sunt conforme cu realitatea și nu au fost decontate din altă sursă de finanțare.

Numele și prenumele cadrului didactic: ENACHE ADRIANA Avizat,


Semnătura: Numele coordonatorului de grant:
Data: Semnătura:
Data: 30.03.2019
Proiectul privind Învățământul
Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee Nr. de înreg._______/__________________
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC
CEZAR NICOLAU
Titlul subproiectului: „Vreau si eu!Voi Avizat,
reusi!”
Acord de grant nr. Director,
452/SGL/RII/01.10.2018
Raport de activitate - luna Aprilie 2019

Numele și prenumele : ENACHE ADRIANA


Poziția în cadrul proiectului: Cadru didactic pentru activități de consiliere școlară și psihologică
Nr. și tipul contractului : 452/SGL/RII/01.10.2018

1. Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare

Nr. Nr./titlul activității Responsabilități și sarcini conform Activitatea prestată Rezultate obținute/ Nr. ore lucrate
crt. contractului/fișei postului
conform materiale elaborate/
cererii de finanțare livrabile
AII 2 „PROIECŢII Activitatea „Proiecţii în viitor - Paşi Activitățile derulate cu elevii și Activitățile cu elevii și părinții au 1 întâlnire cu elevii
1 ÎN VIITOR – PAŞI siguri spre succes” va fi structurată părinții s-au desfășurat sub formă avut în vedere formarea de valori și de cls 9 + parinții
SIGURI SPRE sub forma a două tipuri de activități unor workshop-uri interactive, competențe de comunicare și acestora (la fiecare
SUCCES” este și anume, un tip de activitate folosind ca strategii de lucru interrelaționare pozitivă, a facilitării întâlnire vor participa
corelată cu obiectivul desfășurată cu elevii și un tip de următoarele tehnici și procedee: procesului de autocunoaștere, în 15 elevi=G2)
OS 2 activitate desfășurată cu elevii conversația euristică, baza fundamentării unei stime de 1 întâlnire cu elevii
beneficiari din proiect împreună cu problematizarea, brainstormingul, sine ridicate, a accesării de de cls 10+ parinții
părinții acestora. jocul de rol, dezbaterea, vizionarea obiective a propriilor resurse, a acestora ( la fiecare
de filme, ateliere de creație. abordării pertinente a atitudinilor întâlnire vor participa
morale, în concordanță cu 15 elevi=G4)
dezideratele promovate de o
societate modernă.

Total ore 4
2. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute
Activitati de dezvoltare personală în care am vorbit despre comunicare, asertivitate, emoții și comportamente generate de acestea, am
recunoscut emoțiile de bază, am împărtașit situații in care am fost asertivi, am facut exercitii de comunicare și am exprimat prin mimică și
gesturi emoțiile sugerate, folosind comunicarea nonverbala. Am realizat urmatoarele obiective: evidenţiarea unor principii de comunicare
interumană, cunoaşterea diferenţelor dintre comunicarea pasivă, agresivă, asertivă, stabilirea gradului de asertivitate propriu, dezvoltarea
Desfasurarea
abilităţilor de activitatilor
comunicare cu elevi si parinti:
asertivă.
Am scris cuvântul COMUNICARE pe tablă, plasându-l într-un cerc, rugându-i pe elevi si parinti sa completeze alte cerculete cu alte tipuri de
comunicare cunoscute de aceştia şi folosite de-a lungul timpului. Am impartit fise de lucru si am realizat un exercitiu de atentie si comunicare.
Am definit actul comunicării şi am rugat parintii si elevii sa evidenţieze anumite modalităţi prin care aceasta să fie una autentică şi constructivă
(cu exemplificaţii).
Se împarte clasa pe trei grupe, elevii trebuind să conceapă, în scris, alternative de comunicare asertivă, pornind de la următoarele situaţii:
grupa I = un coleg de clasă vorbeşte vulgar, necivilizat cu o altă colegă;
grupa II = un elev vrea să chiulească de la ore. Colegul său de bancă îi surpinde intenţia.
grupa III = un elev care este surprins copiind la un test de către un altul, acesta din urmă întorcând furtul.
Am precizat ca în elaborarea dialogurilor să se ţină cont de faptul că emoţiile şi sentimentele să fie exprimate cu eleganţă si rafinament, fără
jigniri şi acuze directe, ofensatoare. Se recomandă ca situaţia negativă să fie redată clar, coerent, să fie evidenţiate consecinţele negative ale
comportamentului negativ al celuilalt asupra aceluia care vorbeşte, etc. Să se respecte, de asemenea, în tehnica adresării strategia comunicării
asertive. La final se citesc replicile, se fac anumite observaţii, comentarii, corijări (dacă este cazul), recomandând elevilor să folosească aceasta
comunicare asertiva în viaţa de zi cu zi.

3. Întârzieri/probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice


Nu am intampinat dificultati.
4. Anexe
Fișa de pontaj
Raport de activitate
Tabele de prezență
Subsemnatul/a declar pe propria răspundere sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații, că orele prestate și plătite din
acest proiect sunt conforme cu realitatea și nu au fost decontate din altă sursă de finanțare.

Numele și prenumele cadrului didactic: ENACHE ADRIANA Avizat,


Semnătura: Numele coordonatorului de grant:
Data: Semnătura:
Data: 19.04.2019
Proiectul privind Învățământul
Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee Nr. de înreg._______/__________________
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC
CEZAR NICOLAU
Titlul subproiectului: „Vreau si eu!Voi Avizat,
reusi!”
Acord de grant nr. Director,
452/SGL/RII/01.10.2018
Raport de activitate - luna Mai 2019

Numele și prenumele : ENACHE ADRIANA


Poziția în cadrul proiectului: Cadru didactic pentru activități de consiliere școlară și psihologică
Nr. și tipul contractului : 452/SGL/RII/01.10.2018

1. Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare

Nr. Nr./titlul activității Responsabilități și sarcini conform Activitatea prestată Rezultate obținute/ Nr. ore lucrate
crt. contractului/fișei postului
conform materiale elaborate/
cererii de finanțare livrabile
AII 2 „PROIECŢII Activitatea „Proiecţii în viitor - Paşi siguri Activitățile derulate cu elevii Activitățile cu elevii au avut în 1 întâlnire cu elevii
1 ÎN VIITOR – PAŞI spre succes” va fi structurată sub forma a și părinții s-au desfășurat sub vedere formarea de valori și de cls 9 (la fiecare
SIGURI SPRE două tipuri de activități și anume, un tip formă unor workshop-uri competențe de comunicare și întâlnire vor participa
SUCCES” este de activitate desfășurată cu elevii și un tip interactive, folosind ca interrelaționare pozitivă, a facilitării 15 elevi= G2)
corelată cu obiectivul de activitate desfășurată cu elevii strategii de lucru procesului de autocunoaștere, în 1 întâlnire cu elevii
OS 2 beneficiari din proiect împreună cu următoarele tehnici și baza fundamentării unei stime de de cls 10 ( la fiecare
părinții acestora. procedee: conversația sine ridicate, a accesării de întâlnire vor participa
euristică, problematizarea, obiective a propriilor resurse, a 15 elevi= G4)
brainstormingul, jocul de rol, abordării pertinente a atitudinilor
dezbaterea, vizionarea de morale, în concordanță cu
filme, ateliere de creație. dezideratele promovate de o
societate modernă.

Total ore 4
2. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute
Activitati de dezvoltare personală în care am stimulat motivatia elevilor pentru invatare, deprinzand competenţe în vederea creşterii nivelului
motivaţiei în diferite situaţii de învăţare.
Desfasurarea activitatilor cu elevii:
Implicarea elevilor în predare prin metoda”profesor pentru cinci minute”.
Am adresat întrebări pentru verificarea înţelegerii cerintei.
Îi rog pe elevi să si pregateasca lectia pe care urmeaza sa o predea sau un scurt discurs motivational.
Elevii vor tine cont de urmatoarele: crearea unui climat pozitiv pentru învăţare; • clarificarea obiectivelor învăţării; • organizarea resurselor de
învăţare; • realizarea unui echilibru între componenta intelectuală şi emoţională a învăţării.
Am utilizat competiţia între elevi cultivand autoformarea ( motivaţia de autorealizare- nevoie de a fi în competiţie, de a fi mai buni decât
ceilalţi.) Cei care au un nivel ridicat al acestui tip de motivaţie sunt mult mai puţin anxioşi atunci când întâmpina un eşec.
Elevii au iesit pe rand in fata clasei si au fost "profesori 5 minute".
La final au primit aprecierile mele.
3. Întârzieri/probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice
Nu am intampinat dificultati.
4. Anexe
Fișa de pontaj
Raport de activitate
Tabele de prezență
Subsemnatul/a declar pe propria răspundere sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații, că orele prestate și plătite din
acest proiect sunt conforme cu realitatea și nu au fost decontate din altă sursă de finanțare.

Numele și prenumele cadrului didactic: ENACHE ADRIANA Avizat,


Semnătura: Numele coordonatorului de grant:
Data: Semnătura:
Data: 31.05.2019
Proiectul privind Învățământul
Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee Nr. de înreg._______/__________________
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC
CEZAR NICOLAU
Titlul subproiectului: „Vreau si eu!Voi Avizat,
reusi!”
Acord de grant nr. Director,
452/SGL/RII/01.10.2018
Raport de activitate - luna Iunie 2019

Numele și prenumele : ENACHE ADRIANA


Poziția în cadrul proiectului: Cadru didactic pentru activități de consiliere școlară și psihologică
Nr. și tipul contractului : 452/SGL/RII/01.10.2018

1. Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare

Nr. Nr./titlul activității Responsabilități și sarcini conform Activitatea prestată Rezultate obținute/ Nr. ore lucrate
crt.
conform contractului/fișei postului materiale elaborate/
cererii de finanțare livrabile
AII 2 „PROIECŢII Activitatea „Proiecţii în viitor - Paşi siguri Activitățile derulate cu Activitățile cu elevii au avut în 1 întâlnire cu elevii
1 ÎN VIITOR – PAŞI spre succes” își propune dezvoltarea unor elevii și părinții s-au vedere formarea de valori și de cls 9 + parinții
SIGURI SPRE abilități socio-emoționale, pentru un desfășurat sub formă unor competențe de comunicare și acestora (la fiecare
SUCCES” este număr de 60 de elevi, în vederea workshop-uri interactive, interrelaționare pozitivă, a facilitării întâlnire vor participa
corelată cu obiectivul conștientizării și valorizării de sine. folosind ca strategii de procesului de autocunoaștere, în 15 elevi=G2)
OS 2 Activitatea „Proiecţii în viitor - Paşi siguri lucru următoarele tehnici și baza fundamentării unei stime de 1 întâlnire cu elevii
spre succes” va fi structurată sub forma a procedee: conversația sine ridicate, a accesării de de cls 10+ parinții
două tipuri de activități și anume, un tip de euristică, problematizarea, obiective a propriilor resurse, a acestora ( la fiecare
activitate desfășurată cu elevii și un tip de brainstormingul, jocul de abordării pertinente a atitudinilor întâlnire vor participa
activitate desfășurată cu elevii beneficiari rol, dezbaterea, vizionarea morale, în concordanță cu 15 elevi=G4)
din proiect împreună cu părinții acestora. de filme, ateliere de dezideratele promovate de o
creație. societate modernă.

Total ore 16
2. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute
Activitati de dezvoltare personală în care am vorbit despre invatare, comunicare, asertivitate, emoții și comportamente generate de acestea,
am invatat tehnici de invatare eficienta, ne-am cunoscut mai bine colegii si parintii.
Desfasurarea activitatilor cu elevi si parinti:
JOCUL: DIN FERICIRE / DIN NEFERICIRE
Am inceput activitatea cu un joc ce poate fi jucat in perechi. Primul jucător începe povestirea cu: „din fericire când m-am trezit azi dimineaţă
era frumos...”. Al doilea continuă „din nefericire, liniştea gândurilor mi-a fost tulburată de...”. Al treilea continuă „din fericire...” şi tot aşa
procedează şi restul grupului.
Am intrebat elevii unde se vad peste 5 ani. Dupa ce mi-au raspuns, am adresat aceeasi intrebare parintilor.Am sprijinit elevii in identificarea
actiunilor necesare pentru atingerea scopului propus, insistand pe motivele pentru care elevii invata.
Am explicat tehnicile de invatare eficienta si, apoi, am impartit elevii si parintii in 4 grupe. Fiecare grupa a primit fise cu Tehnicile de
invatare eficienta si sarcina sa invete o tehnica. Dupa ce timpul de lucru s-a scurs, a fost desemnat cate un reprezentant din randul elevilor sa
expuna o tehnica de invatare eficienta in fata clasei. La final au primit aprecierile mele.
Elevii si parintii au primit câte o inimă decupată.O vor privi și vor spune ce văd. La îndrumarea mea o vor mototoli, apoi vor încerca să o
îndrepte.Vor constata că nu pot face asta fara sa ramana urme. Le voi explica faptul că atunci cănd suntem furioși ,putem răni pe cei din jurul
nostru, iar rănile pot fi pentru tot restul vieții. Important este să ne ajutam copiii, sa-i sprijinim sa înveţe, sa ne controlăm emoţiile negative
astfel încât ele să nu ne influenţeze comportamentul.

3. Întârzieri/probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice


Nu am intampinat dificultati.
4. Anexe
Fișa de pontaj
Raport de activitate
Tabele de prezență
Subsemnatul/a declar pe propria răspundere sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații, că orele prestate și plătite din
acest proiect sunt conforme cu realitatea și nu au fost decontate din altă sursă de finanțare.

Numele și prenumele cadrului didactic: ENACHE ADRIANA Avizat,


Semnătura: Numele coordonatorului de grant:
Data: Semnătura:
Data: 28.06.2019

S-ar putea să vă placă și