Sunteți pe pagina 1din 5

SUBIECTE TEORETICE CU RASPUNSURI DATE PENTRU EXAMENUL

DE OPTIMIZAREA APLICATA PENTRU FLUXURI TEHNOLOGICE

1. Ce reprezintă algoritmul lui Dijkstra ?

Este o metodă de a stabili drumul de cost minim de la un nod de start la oricare altul


dintr-un graf.

2. In ce constă algoritmul lui Dijkstra?

a. Se creează o listă cu distanțe, o listă cu nodul anterior, o listă cu nodurile vizitate


și un nod curent.
b. Toate valorile din lista cu distanțe sunt inițializate cu o valoare infinită, cu
excepția nodului de start, care este setat cu 0.
c. Toate valorile din lista cu nodurile vizitate sunt setate cu fals.
d. Toate valorile din lista cu nodurile anterioare sunt inițializate cu -1.
e. Nodul de start este setat ca nodul curent.
f. Se marchează ca vizitat nodul curent.
g. Se actualizează distanțele, pe baza nodurilor care pot fi vizitate imediat din nodul
curent.
h. Se actualizează nodul curent la nodul nevizitat care poate fi vizitat prin calea cea
mai scurtă de la nodul de start.
i. Se repetă (de la punctul 6) până când toate nodurile sunt vizitate.

3. Ce înseamnă un graf neorientat?

Se numește graf neorientat o pereche ordonată de mulțimi G = (X, U), unde:


 X este o mulțime finită și nevidă de elemente numite vârfuri sau noduri;
 U este o mulțime finită de submulțimi cu două elemente din X, numite muchii.
n (n−1)
 Sunt 2 2 grafuri neorientate cu n vârfuri.

4. Ce se numeşte grad al unui vârf ?

Într-un graf neorientat se numește grad al unui vârf numărul de vârful adiacente cu


acesta (sau numărul de muchii incidente cu acesta). Gradul unui vărf x se
notează d(x) (degree).
 un vârf cu gradul 0 se numește izolat.
 un vârf cu gradul 1 se numește terminal.
 gradul maxim al unui vârf într-un graf cu n vârfuri este n-1.
Într-un graf neorientat, suma gradelor tuturor vârfurilor este dublul numărului de muchii.
 Suma gradelor tuturor vârfurilor este număr par.
 Într-un graf neorientat, numărul de vârfuri de grad impar este întotdeauna par.

5. Ce se înţelege prin matrice de adiacenţă ?

Pentru un graf neorientat G = (X, U) cu n vârfuri, matricea de adiacență este o matrice


1 daca i , j∈U
{
cu n linii și n coloane și elemente din {0,1}, cu:  Ai , j=
0 daca i , j∉ U

6. Ce se înţelege prin graf parţial al grafului G ?

Fie G = (X, U) un graf neorientat.


Se numeşte graf parțial al grafului G, graful neorientat G1 = (X, U1), unde U1 ⊆ U.
 Un graf parțial al unui graf neorientat G = (V, U), are aceeaşi mulțime de vârfuri
ca şi G, iar mulțimea muchiilor este o submulțime a lui U sau chiar U.
 Fie G = (X, U) un graf neorientat. Un graf parțial al grafului G se obține păstrând
vârfurile şi eliminând eventual nişte muchii (se pot elimina şi toate muchiile sau
chiar nici una).

7. Ce se înţelege prin subgraf?

Fie G = (X, U) un graf orientat.


Se numeşte subgraf al grafului G graful neorientat G1 = (X1, U1) cu X1 ⊆ X iar U1 conține
toate arcele din U care au extremitățile în X1.
 Fie G = (X, U) un graf orientat. Un subgraf al grafului G, se obține ştergând
eventual anumite vârfuri şi odată cu acestea şi muchiile care le admit ca
extremitate (nu se pot şterge toate vârfurile deoarece s-ar obține un graf cu
mulțimea vârfurilor vidă).
 Numărul total de subgrafuri obţinute dintr-un graf cu n vârfuri este 2 n – 1.

8. Ce se înţelege prin graf complementar?

Fie G = (X, U) un graf neorientat. Se numeşte graf complementar al grafului G, graful


neorientat G1 = (X, U1), cu proprietatea că două vârfuri x și y sunt adiacente în G1 dacă
și numai dacă nu sunt adiacente în G.

9. Câte grafuri parţiale, subgrafuri şi grafuri complementare admite un graf


neorientat G cu n vârfuri și m muchii ? Dar un graf G orientat?

 graful G admite 2m grafuri parțiale; graful G admite 2m - 1 grafuri parțiale.


 graful G admite 2n - 1 subgrafuri în ambele cazuri.
 graful G neorientat admite un unic graf complementar.

10. Ce se înţelege prin graf nul ?

Un graf neorientat se numește graf nul dacă mulțimea muchiilor este vidă. Într-un graf nul
toate vârfurile sunt izolate.
11. Ce se înţelege prin graf complet ?

Fie G = (X, U) un graf neorientat. Graful G se numește graf complet dacă oricare două
vârfuri distincte ale sale sunt adiacente. Un graf complet cu n vârfuri se notează Kn.

12. Câte muchii are un graf complet cu n vârfuri?

C 2n.

13. Câte grafuri neorientate distincte cu n vârfuri există?


n (n−1)
2 2 .

14. Ce se înţelege prin lanţ?

Se numește lanț o succesiune de vârfuri L = [x1, x2,⋯xk] cu proprietatea că oricare două


vârfuri consecutive sunt adiacente. Vârfurile x1 şi xk se numesc extremitățile lanțului.
Numărul k-1 se numește lungimea lanțului și este numărul de muchii din care este
format.
Lanțul care conține numai vârfuri distincte, două câte două, este lanț elementar. Lanțul
care conține numai muchii distincte este lanț simplu. Dacă muchiile unui lanț nu sunt
distincte se numește lanț compus.

15. Ce se înţelege prin ciclu ?

Se numește ciclu un lanț simplu în care primul vârf este identic cu ultimul. Dacă toate
vârfurile sunt distincte, mai puțin primul și ultimul, se numește ciclu elementar.
Lungimea unui ciclu este egală cu numărul de muchii din ciclu. Lungimea minimă a unui
ciclu este 3. Un ciclu se numește par dacă lungimea sa este pară, respectiv impar în
caz contrar.

16. Ce se înţelege prin graf conex?

Un graf neorientat se numește graf conex dacă pentru oricare două vârfuri x și y diferite


ale sale, există cel puțin un lanț care le leagă, adică x este extremitatea inițială și y este
extremitatea finală. Un graf cu un singur nod este, prin definiție, conex.

17. Ce se înţelege prin componentă conexă a unui graf?

Fie G = (V, E) un graf neorientat, unde V are n elemente (noduri) şi E are m elemente
(muchii). G1 = (V1, E1) este o componentă conexă dacă pentru orice pereche x, y de
noduri din V1 există un lanţ de la x la y şi nu există alt subgraf al lui G, G 2 = (V2, E2) care
să îndeplinească prima condiţie şi care să-l conţină pe G 1.
18. Ce se înţelege prin graf hamiltonian ?

Se numește graf hamiltonian un graf care conține un ciclu hamiltonian. Se


numește ciclu hamiltonian un ciclu elementar care conține toate vârfurile grafului.

19. Ce se înţelege prin graf eulerian?

Se numește graf eulerian un graf care conține un ciclu eulerian. Se numește ciclu


eulerian un ciclu care conține toate muchiile grafului. Un graf G = (X,U), fără vârfuri
izolate, este eulerian dacă şi numai dacă este conex şi gradele tuturor vârfurilor sale
sunt numere pare.

20. Ce se înţelege prin graf orientat?


Un graf orientat este o pereche ordonată de mulţimi G = ( V, E ). Multimea V este o
multime nevida si finita de elemente denumite varfurile grafului. Multimea E este o
multime de perechi formate cu ajutorul varfurilor din graf. In cazul grafurilor orientate,
perechile de varfuri din multimea E sunt ordonate si se numesc arce. Ele au o directie
spre care merg. Arcul format de varfurile x si y se noteaza cu (x,y), varful x se numeste
extremitate initiala a arcului (x,y), iar varful y se numeste extremitate finala a arcului
(x,y). Daca exista un arc determinat de varfurile x si y atunci, varfurile x si y se numesc
adiacente. De asemenea, varfurile x si y sunt considerate incidente cu arcul pe care il
formeaza. Fiecare extremitate a unui arc este considerata incidenta arcului respectiv.
n(n−1) n (n−1 )
Graful orientat complet cu n varfuri se numeste K n şi contine muchii şi 3 2
2
n(n-1)
vârfuri. Sunt 2 grafuri orientate cu n vârfuri, fără a fi complete.

21. Ce se înţelege prin drum într-un graf orientat?

Se numeşte drum intr-un graf orientat o secvenţă de vârfuri (x 1, x2,…, xp), astfel încât


pentru oricare două vârfuri consecutive x i si xi+1 există arcul (xi,xx+1). Se
numeşte lungime a unui drum numărul de arce conţinute de acesta. Un drum
este elementar dacă nu conţine de mai multe ori acelaşi vârf. Un drum este simplu daca
nu conţine de mai multe ori aceeaşi muchie. Un drum/circuit elementar se
numeste hamiltonian dacă el trece prin toate varfurile grafului. Un drum/circuit
elementar se numeşte eulerian dacă el trece prin fiecare arc al grafului o singură dată.
Nota finală la această disciplină se va stabili în urma susţinerii unui test grilă cu 10
întrebări ce va avea la bază întrebările teoretice mai sus prezentate. Testul de teorie va
avea o pondere de 20% din nota finală.

S-ar putea să vă placă și