Sunteți pe pagina 1din 7

Seminar de lexicologie, Anul I

Sustinator de seminar: prof. asist. Loredana-Liliana Buzoianu


Tema seminarului: 4. Sinonimia si antonimia. Efecte stilistice ale sinonimiei si antonimiei.
Mijloace de evaluare si invatare :referate de cercetare, explicatia, discutia libera, lucrul cu
dictionarul.
Competente: identificarea corecta a claselor lexicale
Folosirea sinonimelor, antonimelor in situatii lingvistice diverse.

Modul I: Actualizare. Fixare

RELAŢII SEMANTICE

Între sensurile cuvintelor pot exista următoarele relaţii semantice:


1. INCOMPATIBILITATE SEMANTICĂ: sensurile a două unităţi lexicale au indici semantici
contrarii, deşi păstrează o trăsătură comună supraordonată: frate şi soră (= fraţi), alb şi galben
(= culori) etc. Tot aici se încadrează şi oximoronul: fericire amară, cărbune alb, cadavru viu,
gerul frige etc.

2. HIPONIMIA: exprimă ideea de subordonare a unor sensuri apropiate faţă de un sens


supraordonat. Sensurile subordonate au un sem comun cu al sensului supraordonat: vişiniu,
roşcat, stacojiu, carmin se subordonează lui roşu; casă, bojdeucă, cocioabă, colibă se
subordonează cuvântului adăpost.

1. SINONIMIA. Sinonimele sunt cuvintele cu formă diferită, dar cu sens identic sau apropiat.
ex: sens identic: nea = omăt = zăpadă
vocabular = lexic
răsărit = est
sens apropiat: îndemânatic = priceput
bun = preţios, valoros, gustos, plăcut
util = necesar, folositor
Clasificarea sinonimelor:

a) totale: atunci când coincid în toată sfera sensurilor lor.


Ex: vocabular = lexic; prune = perje etc.

b) parţiale: atunci când corespund numai într-unul sau în câteva dintre sensurile lor. Termenii se
diferenţiază prin nuanţe semantice. Ex: a cugeta = a gândi, a medita, a reflecta, a
cumpăni, a făuri = a realiza, a înfăptui, a crea etc.
a) aproximative: atunci când un sinonim sau o expresie sinonimică reprezintă sensul figurat,
metaforic, al unui cuvânt.
Ex: soare = bilă de foc, suflet = noian de simţiri etc.
Există trei tipuri de sinonimie: sinonimie lexicală: relaţia de sinonimie se stabileşte între
două cuvinte (bogăţie = opulenţă), sinonimie lexico-frazeologică: între un cuvânt şi o expresie (a
fugi = a o lua la sănătoasa), sinonimie frazeologică: între două expresii (a da ortul popii = a da
colţul)

2. ANTONIMIA. Antonimele sunt cuvintele cu formă diferită şi sens opus.


Ex: înalt  scund
mic  mare
frumos  urât
jos  sus
a urca a coborî
a iubi  a urî
corect incorect
egal  ilegal
cinstit necinstit
noapte  zi
a robi a dezrobi
!OBSERVAŢIE!1. Nu toate cuvintele au corespondentul antonimic: casă, bloc, birou, floare,
unchi, pix.
2. Relaţiile semantice se stabilesc între sensurile cuvintelor din aceeaşi clasă gramaticală
(substantive, adjective, verbe etc.).

Modul II Exercitii

TEST NR. 1

1) Cuplaţi sinonimele:
a) Îmbelşugat carnaj
b) Trecător erudit
c) Milos a jefui
d) Măcel efemer, ireversibil
e) Sihastru copios
f) Supune caritabil
g) Încântător (a) admonesta
h) Învechit adiacent
i) A dojeni admirabil
j) Degajare constrânge
k) Învăţat deziderat
l) A prăda admoniţiune
m) Dorinţă ascet
n) Neclar caduc, vetust
o) Neînţelegere a leza
p) Ceartă evident
q) Nepotrivire emanare
r) A jigni cabalistic
s) Învecinat disensiune
t) Învederat discrepanţă

2) Găsiţi sinonimele pentru locuţiunile şi expresiile următoare:


a se lăsa păgubaş, a bate câmpii, a trage la măsea, a vorbi în dodii, a spăla putina, a ajunge slugă
la dârdală, a ajunge de poveste, a da sfară-n ţară, a-şi vărsa sângele, a se ţine scai, a da în fiert, a da la
pace.
3) Daţi câte 5 exemple de antonime nederivate.
4) Daţi câte 5 exemple de cupluri antonimice adjectivale, substantivele, verbele, adverbele.

TEST NR. 2

1) Grupaţi sinonimele
a) Afront Jignire
b) Abil Angoasă
c) Teamă Binevoitor
d) Incult Asiduitate
e) Amabil Dibaci
f) Stăruinţă Ignorant
g) Mincinos Auster
h) Sobru Retras
i) Solitar Ipocrit
j) Aborigen Cuviincios
k) Aplomb Bizar
l) Culme Autohton
m) Decent Anost
n) Abominabil Reciproc
o) Ciudat Curgător
p) A sfătui Îndrăzneală
q) Monoton Apogeu
r) Mutual Îngrozitor
s) Salutar Salvator
t) Fluent (a) consilia

2) Grupaţi locuţiunile / expresiile sinonime:


a) A se şterge pe bot a rade fără săpun
b) A lua în fabrică a se naşte în zodia porcului
c) A trage la fit a se lăsa păgubaş
d) A-i cânta cucului în faţă a schimba calimera
e) A scoate panglici în nas a fi de-o papură
f) A-şi lua seama a spăla putina
g) A fi leat a-şi ieşi din minţi
h) A ajunge de poveste a pune pont
i) A prinde picior a lovi la mir
j) A face postravă a afla târgul şi ţara
3) Construiţi propoziţii cu mai multe antonime contextuale pentru fiecare din cuvintele date: uscat,
tare, slab, bun.
4) Daţi antonimele derivate pentru cuvintele: apt, capabil, egal, cinstit, copiat.
5) Grupaţi sinonimele:
a) A ameliora Greu
b) A alege A expedia
c) Dificil Mulţumire
d) Util Molipsitor
e) A trimite A îmbunătăţi
f) Satisfacţie A selecta
g) Contagios Terestru
h) Pământesc Antipatic
i) Nesuferit Folositor
j) Iminent Inevitabil

6) Indicati cate un sinonim pt paronimele:


a) Glaciar Glacial
b) A releva A revela
c) Diferenţă Deferenţă
d) Solitar Solidar
e) Stog Stoc
f) Suveran Suzeran
g) Virtuos Virtuoz
h) A gera A gira
i) Libret Livret
6. Construiţi propoziţii cu cuvintele următoare şi explicaţi-le:

fortuit

ireale

mutual

lucrativ

salutar

indicativ

virtuos

ezoteric
Fişă de lucru nr. 3

1. Alegeţi cuvântul potrivit în context, din perechea paronimică:

 Şi-a desenat o morsă - mursă pe faţă.

 I-a învăţat dna. prof. de biologie despre mimoze – mimeze.

 A evoca - invoca o amintire

 A insera - însera un adaos într-un text

 Personaj literal - literar

 Manifestă solicitare - solicitudine faţă de un copil

 A investi - învesti banii într-o afacere

 A emite - a omite prostii

 Maestru - maistru în combinat

2. Grupaţi sinonimele:

k) A ameliora Greu

l) A alege A expedia

m) Dificil Mulţumire

n) Util Molipsitor

o) A trimite A îmbunătăţi

p) Satisfacţie A selecta

q) Contagios Terestru

r) Pământesc Antipatic

s) Nesuferit Folositor

t) Iminent Inevitabil

3. Grupaţi sinonimele:

1) repercusiune combinezon

2) furou profitabil

3) decrepitudine înşelător

4) (a) frustra (a) lipsi

5) vindicativ concubin
6) lucrativ ramolire

7) specios consecinţă

8) sardonic răzbunător

9) amant neant

10) nefiinţă batjocoritor

7.Indicaţi formele de feminin pentru neologismele: analog, poligot, snob, echivoc, tenismen.
3) (2p) Alegeţi cuvântul potrivit în context, din perechea paronimică:
a). A adapta / a adopta un fel de a fi.
b). A evoca / a invoca un zeu.
c). Văzuse la mănăstire doar cinci monahi / monarhi.
d). Ţesut inervat / enervat.
4) (3p) Construiţi propoziţii cu omonimele următoare şi precizaţi felul omonimelor:
a)
vie .......................................................................................................................................................
...................
b) corn
..............................................................................................................................................................
............
c) toc
..............................................................................................................................................................
............
5) (1p) Daţi sinonime lexico-frazeologice pentru cuvintele următoare:
a se supăra =
a alerga =
Test
1. (2p.) Construiţi enunţuri în care să demonstraţi că:
a) un adjectiv devinde adverb
……………………………………………………………..
b) un pronume posesiv devine adj. pron. posesiv
……………………………………………………………..
c) o interjecţie devine substantiv
……………………………………………………………..
d) o conjucţie devine adverb
……………………………………………………………..
2. (1p.) Alegeţi forma corectă a neologismelor:
(a) escalada/(a) excalada
escroc/excroc
3. (1p.) Explicaţi sensul următoarelor paronime:
virtuos -
virtuoz –
4. (1p.) Alegeţi cuvântul potrivit în context din perechea paronimică:
a) Imputaţie / amputaţie a unui picior
b) Atlas / atlaz de citit.
c) A emite / a omite prostii
d) Manifesta solicitare / solicitudine faţă de un copil
5. (1p) Construiţi enunţuri (4 enunţuri) cu sensurile cuvintelor polisemantice:
Val -
-
-
-
6. (1p) Daţi definiţia omografelor. Exemplificaţi.
…………………………………………………………………………………………………
……………………….
7. (2p) Construiţi enunţuri cu următoarele omonime şi precizaţi felul acestora:
Glob:
Lin: