Sunteți pe pagina 1din 14

MEDICINA SOCIALĂ ÎN MEDICINA DENTARĂ

Curs 3. Morbiditatea

A. Morbiditatea
Morbiditatea – reprezintă totalitatea îmbolnăvirilor cunoscute la un
moment dat sau într-o anumită perioadă într-o populație dintr-un teritoriu bine
delimitat.
Morbiditatea populației reprezintă, alături de mortalitate, fenomenele de
bază ale studierii stării de sănătate a populației.
Cunoaşterea exactă a prevalenţei morbidităţii necesită un examen
medical de masă care urmăreşte identificarea de prezumţie şi / sau stabilirea
reală a bolilor sau a altor caracteristici biologice sau comportamentale într-o
populaţie (a se vedea screening-ul).

După OMS, un examen medical de masă poate fi efectuat în patru


moduri:
- examinări de masă în scop curativ şi preventiv pentru diagnosticul
precoce al bolilor cornice .
- examinări de sănătate de masă pentru cunoaşterea nivelului şi dinamicii
stării de sănătate a populaţiei .
- examinări pentru cunoaşterea factorilor de risc .
- examinări pentru scopuri terapeutice imediate .

Condiţiile pentru realizarea unui examen medical de masă :


- să reprezinte o nevoie reală
- formularea clară a scopurilor
- evidenţierea resurselor disponibile sau care pot fi obţinute
- stabilirea priorităţilor în funcţie de resurse
- stabilirea criteriilor de evaluare
- stabilirea metodologiei
- organizarea în detaliu a acţiunii
- pregătirea prealabilă a populaţiei
Morbiditatea succesivă – reprezintă studiul longitudinal ( succesiv în
timp ) care permite identificarea legăturilor de cauzalitate în apariţia, agravarea
complicaţiilor, asocierea şi concomitenţa mai frecventă a bolilor .
Ea constă atât din studiul cazurilor nou depistate în cursul unui an cât
şi din studiul agravărilor (acutizări, recidive ) a bolilor cronice depistate
anterior. Se urmăreşte în dinamică morbiditatea pe cauze, sexe , grupe de vârstă
; se poate astfel stabili dacă în mod real morbiditatea într-o regiune sau alta
este mai mare .

S-ar putea să vă placă și