Sunteți pe pagina 1din 11

ROMĂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG
Ro-457300-Sâg-Sălaj, Nr.160, tel/fax: 0260-673106
e-mail: scoala_sig@yahoo.com Nr………din………………….

DIRECTOR: Peștean Mariana

Unitatea de învătare nr. 7. În lumea sunetelor şi a culorilor – 3 săptămâni

Comp. Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
specific organizarea colectivului de elevi
Religie
LUNI, LLR- Fram, ursul polar, -citirea individuală, în gând, a textului suport ; Materiale:Manual, obs.sist.
3.02 1.4;3.1 după Cezar Petrescu -stabilirea sensului cuvintelor și expresiilor din text prin raportare la caiete,, minge -aprecieri
2020 3.2;4.5 contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar; Procedurale: verbale
AVAP- -citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în lanţ, în ştafetă; conversaţia,
2.5 -formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile esenţiale sau de lectura explicativă,
EC- detaliu desprinse din textul citit; exerciţiul,M. RAI,jocul
2.2 - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de învățător - relatarea Organizare-
după întrebările investigatorului perfect frontal,individ.
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite; - în perechi

MAT  Exerciţii de percepere a regulii de calcul a ȋnmulţirii unui număr cu 10 sau explicatia,
cu 100, adăugând un zero sau două zerouri. demonstraţia Observarea
2.4.;
Înmulţirea unui  Exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor formate din sute,
2.5.; exercitiul,problematiza sistematică
număr cu 10 sau 100 zeci şi unităţi prin ȋnmulţirea numărului sutelor cu 100, iar a zecilor cu 10;
5.1.; 234= 2x100 +3x10 +4; re Aprecieri globale si
AVAP –  Completarea de tabele cu produsele cerute; Organizare: individuale
2.5  Rezolvarea de probleme ce necesită folosirea ȋnmulţirii cu 10 sau cu 100; frontal, individual

JM- Tehnici de -realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și obiect Obs. sist.
1.1;1.2 comunicare eficientă mișcare observaţia, conversaţia,
1.3;2.1 în jocuri de mișcare - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și exerciţiul,joc de rol
2.2 mișcare act,frontală
EC-2.3 - Jocuri: Oglinda, Spate în spate,Campionul -act. individuală
MARŢI, Lb. engleză
4.02 LLR- ● Textul narativ -citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în lanţ, ştafetă; Materiale:fişe de lucru obs.sist.
2020 1.4;3.1 aprofundarea lecturii -formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile esenţiale sau de Procedurale: -tema de lucru în
3.2;4.5 Fram, ursul polar, detaliu desprinse din textul citit; conversaţia,explicaţia clasă
AVAP- după Cezar Petrescu - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de învățător (enunțuri exerciţiul, jocul -autoev.
2.5 din text în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor date); Organizare frontal, -ev. reciprocă
- realizarea unor tabele, diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în grup; individ. -aprecieri
EC- -utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii; verbale
2.2 - formularea, în grup, a unor întrebări ale căror răspunsuri conduc la
rezolvarea unei probleme care se poate desprinde din textul lecturat;
-identificarea cuvintelor sau expresiilor corespunzătoare unor ilustraţii date.
Ed. fizică
Proprietăţile discuţii pe tema dimensiunii corpurilor si a necesităţii cunoaşterii acestor conversaţia, explicaţia, Observarea
S. Nat. corpurilor- lungime, dimensiuni; învăţarea prin sistematică
1.2.,2.1. volum, masa exerciţii de măsurare cu metrul a băncilor, estimarea ȋnălţimii sălii de clasă; descoperire, exercitiul,
2.2. exerciţii de recunoaştere a formelor corpurilor ȋn funcţie de volumul lor; act. frontală, Aprecieri globale si
2.4. recunoaşterea masei obiectelor; act. Individual individuale
Rezolvarea unor exerciţii legate de dimensiuni, masa/ volumul corpurilor.
MIERCURI LLR- ● Adjectivul -observarea unor mărci specifice adjectivului; Materiale: obs.sist.
5.02 1.4;2.2 – intuirea claselor -selectarea din textul suport a unor cuvinte care indică anumite aspecte Manual, caiete, fişe, -tema de lucru în
2020 3.6;4.5 morfologice precizate de învățător și gruparea acestora în funcţie de ceea ce exprimă; culori, clasă
-identificarea în textul suport a unor cuvinte care îndeplinesc cerințe date Procedurale: -autoev.
● Descrierea unui conversaţia, -ev. reciprocă
-precizarea rolului pe care cuvintele îl au în comunicare;
AVAP- obiect. explicaţia -aprecieri
2.5 Descrierea unei -realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite elemente. exerciţiul verbale
activități - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ fiinţelor din universul observaţia
apropiat; jocul
- descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a obiectelor la Organizare
îndemână (pornind de la întrebări de sprijin şi ajungând la mesaj); -frontal,individ.
- descrierea colegului de bancă, cu sprijin - formularea de răspunsuri la în perechi
întrebări ce vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul
citit și completarea celei de-a treia coloane din tabelul Știu - Vreau să știu –
Am învățat cu informații care descriu o activitate;
Înmulţirea unui
MAT  Efectuarea de exerciţii de ȋnmulţire explicatia, Observarea
număr de două cifre
2.4.;2.5.  Aflarea produsului prin aşezarea factorilor unul sub celălalt; problematizare sistematică
cu un număr de o
5.1.;  Aflarea produsului unor factori scrişi ȋntr-un exerciţiu; demonstraţia,exercitiul, Aprecieri globale si
cifră
AVAP –  Rezolvarea de enunţuri matematice formulate ȋn moduri diferite; frontal, individual individuale
2.5  Rezolvarea unor probleme ce necesită ȋnmulţirea.
AVAP Arta plierii hârtiei - Observarea unor imagini Materiale: obs.sist.
1.2;1.3 Origami - Identificarea tehnicii utilizate pentru realizarea obiectelor hârtie glasată, marker, -aprecieri
2.3 - Definirea tehnicii origami şnur pentru mărţişor, verbale
- Descrierea etapelor necesare pentru realizarea pisicuţei capsator
- Confecţionarea pisicuţei folosind tehnica origami conversaţia,observaţia
- Confecţionarea unor jucării folosind tehnica origami (bărcuţa, coiful, explicaţia,exerciţiul
solniţa) -frontal,individ..
AVAP- Arta rulării hârtiei - Participarea la discuţii privind rolul decorării unor obiecte cartoane A4 colorate, obs.sist.
1.2;1.3 Quilling Aplicație: - Definirea tehnicii quilling sfoară, foarfecă, lipici, -
2.3 Ramă foto - Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între tehnicile origami şi quilling ac pentru rularea hârtiei -aprecieri
- Confecţionarea unei rame foto folosind tehnica quilling conversaţia,,observaţia verbale
- Decorarea unor picturi folosind tehnica quilling explicaţia,exerciţiul
-frontal,individ.
în perechi
JOI, Ed. fizică
6.02 LLR- Valea cu fluturi, cu -citirea individuală, în gând, a textului suport ; Procedurale: obs.sist.
2020 1.1;1.4; păsări şi cu flori, -stabilirea sensului cuvintelor și a expresiilor din text prin raportare la conversaţia, -aprecieri
2.2;3.5 după Fănuş Neagu contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar; observaţia verbale
-citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în lanţ, în ştafetă; povestirea
AVAP- -formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile esenţiale sau de exerciţiul
2.5 detaliu desprinse din textul citit; Organizare
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de învățător (enunțuri -frontal, individ.
din text în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor date); în perechi ,în grup,
-utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii;
- formularea, în grup, a unor întrebări ale căror răspunsuri conduc la
rezolvarea unei probleme care se poate desprinde din textul lecturat;
-identificarea cuvintelor şi a expresiilor corespunzătoare unor ilustraţii;
- scrierea de enunţuri cu referire la sensul cuvântului prietenie.
Efectuarea de exerciţii de ȋnmulţire a unui număr natural de trei cifre cu un manualul, fişe de lucru;
MAT Înmulţirea unui Observarea
număr de o cifră, fără trecere peste ordin; explicatia,
2.5.;5.1; număr de trei cifre cu sistematica
 Aflarea produsului prin aşezarea factorilor unul sub celălalt; demonstraţia,exercitiul
5.3. un număr de o cifră  Aflarea produsului unor factori scrişi ȋntr-un exerciţiu; problematizare
AVAP – Aprecieri globale si
 Rezolvarea de enunţuri matematice formulate ȋn moduri diferite; frontal, individual
2.5 individuale
Rezolvarea unor probleme ce necesită ȋnmulţirea.
Ed. Civ. Încrederea şi lipsa de Observarea şi iniţierea unor discuţii pe baza imaginii de la ȋnceputul lecţiei; Materiale:manual,
1.1. ȋncredere Se pune accentul pe ȋncrederea pe care o poate avea o persoană ȋntr-o altă Procedurale: Observarea
1.2.;1.3. persoană; conversaţia, explicaţia, sistematică
2.3.;3.1. Se citeşte un fragment din “Petrică şi lupul”, după Lev Tolstoi şi se discută exercitiul,
3.2.; pe seama comportamentului copilului; Organizare: . frontală, Aprecieri globale si
*3.3 Elevii vor conştientiza necesitatea de a fii de ȋncredere şi a păstra această act. individuală individuale
calitate;
Lucru ȋn echipe: analizămcomportamentul iezilor din “Capra cu trei iezi”;
ȋncrederea ȋn propria persoană: necesitatea de a avea atitudine de ȋnvingător,
iar orice nereuşită să fie transformată ȋn ambiţie de a fi mai bun;
desen: “O persoană ȋncrezătoare
VINERI Efectuarea de exerciţii de ȋnmulţire a unui număr natural de trei cifre cu un manualul, fişe de lucru;
MAT Înmulţirea unui Observarea
7.02 număr de o cifră, fără trecere peste ordin; explicatia,
2020 2.5.;5.1; număr de trei cifre cu sistematica
 Aflarea produsului prin aşezarea factorilor unul sub celălalt; demonstraţia,exercitiul
5.3. un număr de o cifră  Aflarea produsului unor factori scrişi ȋntr-un exerciţiu; problematizare
AVAP – Aprecieri globale si
 Rezolvarea de enunţuri matematice formulate ȋn moduri diferite; frontal, individual
2.5 individuale
Rezolvarea unor probleme ce necesită ȋnmulţirea.
LLR- ● Valea cu fluturi, cu -citirea individuală, în gând, a textului suport; Materiale: obs.sist.
1.4;3.1 păsări şi cu flori, - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și al expresiilor din text prin Manual, caiete, fişe de -aprecieri
4.5 după Fănuş Neagu raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de lucru, verbale
dicţionar; Procedurale:
AVAP- - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii; conversaţia,
2.5 - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de învățător (enunțuri lectura explicativă,
din text în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor date); exerciţiul
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu sens opus M. ciorchinelui
MM- cuvintelor precizate de învățător; jocul de rol
2.1 -realizarea de tabele, diagrame, de organizatori grafici în perechi sau în Organizare
echipe; -frontal,individ.
- redactarea unui scurt text în care se utilizează achiziţiile lexicale noi; - în perechi
redactarea textului pornește de la un cuvânt nou, precizat de învățător și
continuă pe măsură ce învățătorul introduce, la intervale scurte de timp, alte
cuvinte.
Lb. engleză
reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând sincronizarea;
dialog între grupe, sugerat de textul cântecului;
manual,
însusirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – individual- colectiv; Procedurale:conversaţi
audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea unor a, explicaţia, exercitiul, Observarea
diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte dinamice şi Organizare: frontal, pe sistematică
MM timbrale grupe. Individual
1.2. Sunete din mediul identificarea diferitelor tipuri de sunete din mediul înconjurător; Aprecieri globale si
2.1. ȋnconjurător Timbrul joc: “Cine este?” audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu individuale
3.1. observarea unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte
3.2. dinamice şi timbrale
diferențierea sunetelor muzicale vocale și instrumentale
recunoașterea sunetelor muzicale vocale și/sau instrumentale după timbrul
acestora;
joc muzical“Recunoaşte instrumentul muzical! / vocea colegului”
desen: Instrumente musicale, audiție – Humoresca Antonin Dvorak
Comp.
Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua specifi Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
organizarea colectivului de elevi
c
Religie
LUNI, LLR- ● Adjectivul – - observarea unor mărci specifice adjectivului; Materiale: obs.sist.
10.02 1.4;3.1 numărul şi genul - audierea unor enunțuri prezentate de învățător, în care același cuvânt are Manual, caiete, obiecte, proba orală
2020 3.2;4.5 valori gramaticale diferite și marcarea, prin diferite semnale sonore, a fişe de lucru -aprecieri
enunțului în care cuvântul anunțat de învățător are valoare de adjectiv; Procedurale: verbale
AVAP- -identificarea unor adjective dintr-un fragment dat; conversaţia,
2.5 -gruparea unor adjective dintr-un text dat, în funcţie de număr și gen; explicaţia, exerciţiul
-transformarea unor enunțuri prin schimbarea numărului adjectivelor; jocul
EC- -completarea unor propoziţii lacunare cu adjective potrivite; -frontal,individ.
2.2 -alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și expresii din text; - în perechi
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc adjective așezate înaintea
substantivului determinat.
Materiale:
MAT. Înmulţirea unui Efectuarea de exerciţii de ȋnmulţire a unui număr natural de trei cifre cu un Observarea
manualul, Procedurale:
2.5.; număr de două cifre număr de o cifră, cu trecere peste ordin; sistematică
explicatia, demonstraţia
5.1; cu un număr de două Aflarea produsului prin aşezarea factorilor unul sub celălalt;
exercitiul,
5.3. cifre Aflarea produsului unor factori scrişi ȋntr-un exerciţiu;
problematizare
AVAP Rezolvarea de enunţuri matematice formulate ȋn moduri diferite; Aprecieri globale si
Organizare:
– 2.5 Rezolvarea unor probleme ce necesită ȋnmulţirea. individuale
frontal, individual
stafete vizând dezvoltarea calitătilor motrice:
- viteza de deplasare în relatie cu un partener 
JM - fortă dinamică a trunchiului si abdomenului Materiale:
1.3; - rezistenţa generală. manual, Observarea
Jocuri de mişcare si
2.1;2.2 participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare Procedurale: sistematică
ştafete vizând
EC – realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea ctivităților de joc și conversaţia, explicaţia,
dezvoltarea calităţilor
3.1 mișcare; exercitiul, Aprecieri globale si
motrice
LR- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și Organizare: individuale
1.4.; mișcare; participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă act. frontală,
1.5 participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor; act. individuală
felicitarea coechipierilor/adversarilor ,autoanaliza randamentului propriu
-jocuri: Vânătorul, Vrabia și albina,Al treilea fuge
MARŢI, Lb. engleză
11.02 LLR- ● Descrierea unei - descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a obiectelor la Manual, caiete, laptop obs.sist.
2020 1.4;3.1 persoane îndemână (pornind de la întrebări de sprijin şi ajungând la mesaj); conversaţia,,explicaţia -
3.2;4. - descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea profesorului sau a altui exerciţiul,jocul -ev. reciprocă
AVAP- coleg; Organizare -aprecieri
2.5 - identificarea unor aspecte descriptive in texte citite; -frontal,individ. verbale
EC-2.2 -scrierea unor enunțuri de prezentare a unei persoane cunoscute . - în perechi
Ed. fizică
discuţii pe bazacorpurilor şi a stărilor lor de agregare; Observarea
manual,obiecte
experiment pentru aflarea proprietăţior corpurilor solide, iar elevii deduc sistematică
S. Nat. conversaţia, explicaţia,
Stări de agregare aceste proprietăţi prin ȋntrebări ajutătoare;
1.2.,2.1 învăţarea prin
(solid, lichid, gaz) experiment pentru aflarea proprietăţilor corpurilor lichide; Aprecieri globale si
2.2. descoperire, exercitiul,
experiment pentru aflarea proprietăţilor corpurilor gazoase; individuale
2.4. act. frontală,
sintetizarea cunoştinţelor dobândite ȋn urma experimentelor şi scrierea ȋn
act. individuală
caiete.
MIERCURI LLR- - lectură activă, cu creionul în mână; fişe, dicţionar obs.sist.
12.02 1.4;2.2 Pietricica şi - citirea individuală, în gând, a textului suport; conversaţia,exerciţiul, -
2020 3.6;4.5 caracatiţa,după Henri -stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a expresiilor din text prin explicaţia,jocul -aprecieri
Cornélus raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de Organizare verbale
dicţionar; -frontal,individ.
AVAP- -utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii; în perechi
2.5 -citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, ştafetă;
-formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile esenţiale sau de
detaliu desprinse din textul citit;
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de învățător (enunțuri
din text în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor date);
-transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu sens opus
unor cuvinte precizate de învățător;
realizarea de tabele, diagrame, de organizatori grafici în perechi sau în grup;
Materiale:
MAT. Înmulţirea unui Efectuarea de exerciţii de ȋnmulţire a unui număr natural de trei cifre cu un Observarea
manualul, Procedurale:
2.5.; număr de două cifre număr de o cifră, cu trecere peste ordin; sistematică
explicatia, demonstraţia
5.1; cu un număr de două Aflarea produsului prin aşezarea factorilor unul sub celălalt;
exercitiul,
5.3. cifre Aflarea produsului unor factori scrişi ȋntr-un exerciţiu;
problematizare
AVAP Rezolvarea de enunţuri matematice formulate ȋn moduri diferite; Aprecieri globale si
Organizare:
– 2.5 Rezolvarea unor probleme ce necesită ȋnmulţirea. individuale
frontal, individual
AVAP -Participarea la discuţii despre comunicarea prin sculptură pastă de modelaj (lut), obs.sist.
Arta sculpturii -Identificarea materialelor din care au fost realizate obiectele planșetă, acuarele, -proba practică
1.1. Modelaj în lut sculptate/modelate pensulă Expunerea
2.5. Aplicație: Vas din lut -Modelarea unui vas din lut conversaţia,observaţia produselor
-Decorarea vasului cu linii, puncte, forme geometrice explicaţia,exerciţiul -aprecieri
- Pictarea formelor obţinute -frontal,individ. verbale
-Aprecierea lucrărilor colegilor
AVAP Tehnici de lucru participarea la exerciţii-joc de observare a elementelor de limbaj plastic din Resurse materiale: Observare
– combinate natură şi din compoziţii plastice; manual, carton colorat, sistematică
1.1.; - selectarea de diverse materiale, în vederea utilizării lor; carton ondulat, hârtie
1.3.; Flori de primăvară - - realizarea de produse utile şi estetice, pentru viaţa de zi cu zi, pentru colorată, foarfece, lipici
2.2.; decorarea cărora se folosesc diferite procedee; conversaţia, explicaţia,
2.4. -confecţionarea de produse care vor fi utilizate apoi la clasă în scop didactic; Forme de organizare:
- realizarea de produse din hârtie cu scop decorativ. individual, frontal

JOI, Ed. fizică


13.02 LLR- Pietricica şi -citirea selectivă a textului studiat în ora anterioară, în funcţie de repere date , fişe de lucru obs.sist.
2020 1.1;1.4; caracatiţa,după Henri de învățător/colegi completarea unor tabele, realizarea de organizatori conversaţia, -
2.2;3.5 Cornélus grafici în perechi/ în grup observaţia -aprecieri
-discuții, în perechi, care evidențiază opiniile elevilor despre anumite povestirea verbale
AVAP- aspecte relatate în text; exerciţiul
2.5 -transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/ Organizare
impresionează; -frontal, individ.
-realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează paragraful ales; în perechi ,în grup,
- citirea textului suport cu reglarea intensităţii şi volumului vocii precum şi a
ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii afective a mesajului.
efectuarea de exerciţii de ȋnmulţire a două numere naturale, unul format din
trei cifre, iar celălalt format din două cifre;
aflarea produsului prin aşezarea factorilor unul sub celălalt;
MAT. Materiale:
aflarea produsului unor factori scrişi ȋntr-un exerciţiu;
1.2; manualul, fişe de lucru;
Înmulţirea unui rezolvarea de enunţuri matematice formulate ȋn moduri diferite; Observarea
2.1; Procedurale:
număr de trei cifre rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ sistematică
5.1; 5.3 explicatia, demonstraţia
cu un număr de două dublul etc.”;
LR– exercitiul,
cifre identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme; identificarea şi
2.4; problematizare
interpretarea cuvintelor/ sintagmelor în enunţurile problemelor care Aprecieri globale si
3.1. Organizare:
sugerează operaţiile aritmetice studiate (a dat, a primit, a distribuit în mod individuale
AVAP frontal, individual
egal, de două ori mai mult etc.);
– 2.5
asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică /desen sau cu o
expresie numerică dată;
rezolvarea unor probleme ce necesită ȋnmulţirea.
Observarea şi iniţierea unor discuţii pe baza imaginii de la ȋnceputul lecţiei;
Se analizează comportamentul copiilor din imagine şi se aduc argument pro Materiale:
Observarea
Ed.Civ şi contra acestora; manual,
sistematică
1.1. Se citeşte un fragment din “Întâmplări din clasă”, după Dimitrie Goga şi se Procedurale:
Respectul şi lipsa de
1.2.;1.3 discută pe seama respectului pe care-l acordă copilul ; conversaţia, explicaţia,
respect Aprecieri globale si
2.3.;3.1 Lucru ȋn echipe: analizează enunţuri care arată respectul pentru propria exercitiul,
individuale
3.2.; persoană; Organizare:
*3.3 Situaţii ȋn care nu au respectat o persoană şi cum poate fi remediat acest act. frontală,
sentiment; act. individuală
Discuţii pe baza unor proverb despre politeţe şi bună cuviinţă.
VINERI MAT. Înmulţirea unui efectuarea de exerciţii de ȋnmulţire a două numere naturale, unul format din Materiale: Observarea
14.02 1.2; număr de trei cifre trei cifre, iar celălalt format din două cifre; manualul, fişe de lucru; sistematică
2020 2.1; cu un număr de două aflarea produsului prin aşezarea factorilor unul sub celălalt; Procedurale:
5.1; 5.3 cifre aflarea produsului unor factori scrişi ȋntr-un exerciţiu; explicatia, demonstraţia
LR– rezolvarea de enunţuri matematice formulate ȋn moduri diferite; exercitiul, Aprecieri globale si
2.4; rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ problematizare individuale
dublul etc.”;
identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme; identificarea şi
interpretarea cuvintelor/ sintagmelor în enunţurile problemelor care
3.1. Organizare:
sugerează operaţiile aritmetice studiate (a dat, a primit, a distribuit în mod
AVAP frontal, individual
egal, de două ori mai mult etc.);
– 2.5
asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică /desen sau cu o
expresie numerică dată;
rezolvarea unor probleme ce necesită ȋnmulţirea.
- identificarea sensului unor cuvinte în dicţionar ; dopuri de plută, elastic obs.sist.
LLR- Scrierea unor - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la îndemână (de pentru borcane, fundă, -
3.1; 3.2 instrucţiuni exemplu, „Cum arată un ghiozdan? La ce foloseşte? Găseşte şi o utilizare hârtie colorată, -aprecieri
4.1; 4.4 neobişnuită!”); scobitori verbale
-realizarea în scris a unui scurt text în care se prezintă instrucţiunile de conversaţia,explicaţia
AVAP- folosire a unor obiecte; exerciţiul,munca ind.
2.5 -realizarea unor liste cu întrebuințări -frontal,individ.
obişnuite și neobişnuite ale unor obiecte; în perechi ,în grup
- scrierea instrucțiunilor pentru utilizarea într-un mod surprinzător a unor
obiecte din mediul apropiat.
Lb. engleză
MM Durata sunetelor reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând sincronizarea; Observarea
Materiale:
1.2. (lungi/ scurte). Ritmul dialog între grupe, sugerat de textul cântecului; sistematică
manual, CD, laptop
2.1. însusirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – individual- colectiv;
Procedurale:
3.1. audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea unor Aprecieri globale si
conversaţia, explicaţia,
3.2. diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), individuale
exercitiul,
Organizare:
act. frontală, pe grupe
act. Individual

Comp. Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
specific organizarea colectivului de elevi
Religie
LUNI, LLR- Ascultăm şi -stabilirea corespondenţei dintre textul audiat, etichetă şi imaginea Materiale: obs.sist.
17.02 1.4;2.2 comunicăm! corespunzătoare; Manual, digital,imagini -autoev.
2020 3.1;4.4 -scrierea unor instrucţiuni pentru realizarea hranei steluţelor verzi; creioane colorate -ev. reciprocă
-realizarea unui desen utilizând doar 3 culori din cele menţionate în textul ,, Exerciţiul,m.indep. -aprecieri
AVAP- Culorile au temperatură şi vorbesc”; frontal,Individ. verbale
2.5 -stabilirea unor reguli pentru un traseu aplicativ. in perechi
MAT. Recapitulare. rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii ; Materiale: Observarea
2.5; 5.1; Evaluare efectuarea de înmulțiri când unul dintre factori este o sumă, în două moduri ; manualul, Procedurale: sistematică
5.3 efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două/trei cifre şi numere explicatia, demonstraţia
formate cu o cifră; exercitiul,
AVAP – efectuarea de înmulţiri când factorii au două cifre; problematizare Aprecieri globale si
efectuarea de înmulțiri când un factor este format din SZU și ZU; Organizare:
2.5 utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule; frontal, individual individuale
scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori ;
JM Participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoţie Observarea
Obiecte, mingi, cercuri
1.3; (variante de mers) sistematică
conversaţia, explicaţia,
2.1;2.2 Participarea la jocuri de orientare în spaţiu
Jocuri pentru demonstraţia, exercitiul
EC – Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităţilor de joc şi Aprecieri globale si
orientare spaţio- Organizare: act.
3.1 mişcare individuale
temporală frontală, pe grupe , act.
LR- Stabilirea rolurilor şi sarcinilor în echipă
individuală
1.4.; 1.5 Autoanaliza şi analiza randamentului propriu şi al echipelor
Jocuri pentru orientare spaţio- temporală
Jocuri propuse: - Ocupă locul. Joc la alegerea copiilor
MARŢI, Lb. engleză
18.02 LLR- ● Recapitulare - descrierea unor obiecte folosind adjective potrivite; Manual, caiete, obs.sist.
2020 3.1; 3.2 – Textul narativ -formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor să afle elevii în legătură creioane colorate -autoev.
4.1; 4.4 – Cuvântul-parte de cu obiectul și completarea unui jurnal dublu; Conversaţia -aprecieri
vorbire - adjectivul -citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care conține informații Explicaţia,exerciţiul verbale
AVAP- (genul și numărul) referitoare la personaj si obiectul realizat; munca independentă
2.5 – Scrierea corectă a -completarea unor propoziţii lacunare cu adjective potrivite; -frontal,individ.
unor adjective -gruparea unor adjective din textul suport, în funcţie de număr și gen; în perechi ,
-transformarea unor enunțuri din textul citit prin schimbarea numărului
adjectivelor;
-scrierea unui text în care se utilizează adjective date.
Ed. fizică
recunoaşterea corpurilor aflate ȋn stare solidă; Observarea
manual,imagini,obiecte
S. Nat. pezentarea metalelor cunoscute ȋmpreună cu colegul de bancă (Ciorchinele); sistematică
Proprietăţile unor conversaţia, explicaţia,
1.2.2.1. experiment pentru a deduce cum se transmite căldura prin metale;
metale. Utilizări învăţarea prin
2.2. citirea unor informaţii legate de anumite metale mai răspândite: aluminiul, Aprecieri globale si
descoperire, exercitiul,
2.4. fierul, cuprul, plumbul, mercurul, aurul, argintul; individuale
act. frontală,
rezolvarea unor exerciţii din manual;
act. individuală
aflarea unor curiozitări legate de metale.
MIERCURI LLR- ● Recapitulare - descrierea unor obiecte folosind adjective potrivite; Manual, caiete, obs.sist.
19.02 3.1; 3.2 – Textul narativ -formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor să afle elevii în legătură creioane colorate -aprecieri
2020 4.1; 4.4 – Cuvântul-parte de cu obiectul și completarea unui jurnal dublu; Procedurale: verbale
vorbire - adjectivul -citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care conține informații Conversaţia
AVAP- (genul și numărul) referitoare la personaj si obiectul realizat; explicaţia
2.5 – Scrierea corectă a -completarea unor propoziţii lacunare cu adjective potrivite; exerciţiul
unor adjective -gruparea unor adjective din textul suport, în funcţie de număr și gen; munca independentă
-transformarea unor enunțuri din textul citit prin schimbarea numărului -frontal,individ.
adjectivelor; în perechi ,
-scrierea unui text în care se utilizează adjective date.
MAT. Recapitulare rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii ; Fise de lucru
2.5; 5.1; efectuarea de înmulțiri când unul dintre factori este o sumă, în două moduri ; Procedurale:
efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două/trei cifre şi numere
explicatia, exercitiul,
5.3 formate cu o cifră;
problematizare
efectuarea de înmulţiri când factorii au două cifre;
Organizare:
AVAP – efectuarea de înmulțiri când un factor este format din SZU și ZU;
individual
2.5 utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule;
scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori ;
AVAP participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de limbaj plastic din Cartoane colorate,
1.1.;1.2. Mărţişoare natură și din compoziții plastice; foarfece, lipici, , fâşii Observarea
1.3.;2.1. exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj plastic în de hârtie pt quilling, sistematică
2.2; forme plastice plane; danteluţă, ac de prins ȋn
2.3.;2.5 participarea la discuţii privind mărţişoarele şi semnificaţiile acestora; piept Activitate practică
MM vizionarea unui ppt despre martisoare; conversaţia, explicaţia,
1.1. selectarea materialelor necesare realizării mărţişorului ; demonstraţia, Aprecieri globale si
L.R. - realizarea unui mărţişor pentru 1 martie. exerciţiul, turul galeriei individuale
1.1 audiţie muzicală. frontal, individual
AVAP participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de limbaj plastic din Cartoane colorate,
1.1.;1.2. Mărţişoare natură și din compoziții plastice; foarfece, lipici, , fâşii Observarea
1.3.;2.1. exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj plastic în de hârtie pt quilling, sistematică
2.2; forme plastice plane; danteluţă, ac de prins ȋn
2.3.;2.5 participarea la discuţii privind mărţişoarele şi semnificaţiile acestora; piept Activitate practică
MM vizionarea unui ppt despre martisoare; conversaţia, explicaţia,
1.1. selectarea materialelor necesare realizării mărţişorului ; demonstraţia, Aprecieri globale si
L.R. - realizarea unui mărţişor pentru 1 martie. exerciţiul, turul galeriei individuale
1.1 audiţie muzicală. frontal, individual
JOI, Ed. fizică
20.02 LLR ●Evaluare descrierea colegului de bancă; obs.sist.
2020 1.2;1.4 -formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile esenţiale sau de Test de evaluare probă scrisă
3.1;3.3 detaliu desprinse din textul citit; munca ind.
- observarea unor mărci specifice ale adjectivului; Organizare
- elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la îndemână (de -frontal,individ.
exemplu, „Cum este ... ? La ce foloseşte? Găseşte şi o utilizare
neobişnuită!”).
rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii ;
Fise de evaluare
MAT. efectuarea de înmulțiri când unul dintre factori este o sumă, în două moduri ;
Procedurale:
2.5; 5.1; efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două/trei cifre şi numere
explicatia, exercitiul,
5.3 Evaluare formate cu o cifră;
problematizare Evaluare sumativa
efectuarea de înmulţiri când factorii au două cifre;
Organizare:
AVAP – efectuarea de înmulțiri când un factor este format din SZU și ZU;
individual
2.5 utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule;
scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori ;
Ed. Civ. Curajul şi lipsa de Observarea şi iniţierea unor discuţii pe baza imaginii de la ȋnceputul lecţiei; Materiale:
1.1. curaj Se analizează comportamentul copiilor din imagine şi dacă ei dau dovadă manual, Observarea
1.2.;1.3. de curaj sau nu; Procedurale: sistematică
Se citeşte un fragment din “Învăţătoarea”, după Vasile Rebreanu şi se
discută pe seama curajului de a-ţi asuma răspunderea atunci când faci un conversaţia, explicaţia,
Aprecieri globale si
2.3.;3.1. lucru nepotrivit; exercitiul,
individuale
3.2.; Lucru ȋn echipe:enumerarea ȋnsuşirilor pe care le are o persoană curajoasă Organizare:
*3.3 (cu argumente); găsirea unor proverb despre curaj şi laşitate; act. frontală,
Elevii vor exemplifica situaţii ȋn care au dat dovadă de curaj; act. individuală
Prezentarea unor personaje curajoase din poveşti.
VINERI MAT. Exerciţii de rezolvare a unor ȋnmulţiri manualul, fişe de lucru, Observarea
21.02 2.5; 5.1; Exerciţii cu pătrate magice explicatia, demonstraţia sistematică
Exersare, joc şi
2020 5.3 Exerciţii cu insecte care ascund numere exercitiul, Aprecieri globale si
ȋnvăţare
AVAP – problematizare individuale
2.5 frontal, individual
LLR Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare: Fişe de lucru obs.sist.
3.1; 3.2 dezvoltare -Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie de explicaţia -aprecieri
4.1; 4.4 problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după munca ind. verbale
evaluarea sumativă. Organizare
AVAP- -Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi vor fi -frontal,individ
2.5 stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă
Lb. engleză
MM Dinamica. Nuanţe reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând sincronizarea; manual, Observarea
1.2. (tare, ȋncet, mediu). dialog între grupe, sugerat de textul cântecului; Procedurale: sistematică
2.1. însusirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – individual- colectiv; conversaţia, explicaţia, Aprecieri globale si
3.1. audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea unor exercitiul, individuale
3.2. diferenţieri de expresivitate, nuanţe (tare, ȋncet, mediu) act. frontală, pe grupe
act. Individual