Sunteți pe pagina 1din 4

Lecţia2: Materiale utilizate în producerea industrială a producerii de

cablaj imprimat.
În general cablajul imprimat este compus din:

 Suport izolat
 Suprafeţe izolate
 Pelicole de acoperire şi protecţie
 Adeziv

 Materialele ulizate pentru suporturile izolante:

Cerinţele fată de ele sunt:

1. Proprietaţi electrice bune şi stabile:


 Rezistivitatea de volum şi de suprafată foarte mare
 Prmitivitate mica
 tg∂-tangenta unghiului de pierderi în dielectrici(adică descarcările in dielectrici)
mică
2. Propietaţi mecanice bune:
 Rezistenţa la şoc mechanic
 Posibilitatea de prelucrare prin tăiere
 Rigiditate mare

Toate proprietaţile mecanice sunt preluate de support, însăşi cablajul imprimat este
foarte fragil.

3. Proprietaţi dimensionale stabile:


 În timp
 La factori externi(umeditate,temperaturi,presiunea atmosferică etc.)

4. Neinflamibilitatea:
 Presupunearea autostingerii suportului
 Rezstenţa la temperaturi de topire
 Adsorbtia şi absorbţia apei foarte mică
5. Pret de cost redus
Tabel 1.4 Unele proprietăţi ale materialelor stratificate pentru suporturi izolante

 Pentru suporturile circuitelor flexibile sunt următoarele cerinţe:

1. Flexibilitate mare,raza de curbură 2-3 mm


2. Coeficientul de alungire şi întindere foarte mic(cablajul de Cu nu susţine alungire)
3. Rezistivitate la rupere mare

În prezent fabricarea suporturilor se utilizează materiale stratificate:

 Folii de masă plastică


 Termoplaste
 Materiale ceramice

Materialele stratificate se fabrifică dintr-un material de bază amplasat în straturi.Materialul


dat poate fi:hîrtie sau ţesatură din fibre de sticlă amestecate cu material de
adaos(lianţi,răşini).Materialele stratificate se obţin prin depunere.

Pentru fabricarea suportului izolant se pune în straturi iniţial materialul de bază,apoi materialul
de umplere,în final pe una sau ambele feţe se pune un strat de cupru,semifabricatul dat se
prelucrează termic la temperaturi înalte.

Materialul stratificat se livreză în formă de placi cu dimensiunea maximă de 200x2000mm,


grosimile straturilor pot fi de 0.5-3.2 mm.Pentru cablajele cu mono şi dublustrat cel mai des se
utilizează grosimi de 1.2-1.8 mm.

Pentru cablajele cu găuri metalizate se utilizează doar suporturile din ţesătură de fibră de sticlă
,uzual,textilă.În componenţa răşinii se adaugă materiale de adaos în cantitaţi mici pentru
îmbunătăţirea proprietaţilor fizice ale răşinii.

Tabel 2 Principalele materiale stratificate

 Suporturile ceramice:
Se fabrifică din paste de oxizi de beriliu şi oxizi de aluminiu coapte pîna la temperatura de
1000 ºC.Au proprietaţi electrice foarte bune,sunt rigide,rezistenţa mare la întindere,dar rezisteţa
mecanică foarte rea la întindere şi la şoc.

Suporturile ceramice se produc sub forma de placuţa cu marime de 100x100mm şi grosime de


0.8-3mm,se utilizează pentru producerea cablajului imprimat cu tehnologia de sinteză.

 Suporturile pentru materialele flexibile:

Se realizează din materiale stratificate din masă plastică cu grosimea de 0.5-1.5mm.Dintre masele
plastice pentru suporturile flexibile sunt polimidele,mai rar se folosesc foliile de tifon.

 Materilalele utilizate pentru conductoare imprimate:

Cel mai des se utilizează Cu,cu puritatea electrotehnica 99.5%,mai rar se utilizează sărurile de
argint.Alte tipuri de conductoare practic nu se utilizează.
Folia de Cu pentru acoperirea semifabrcatului are grosimea de la 5-100µm,însă practic se
utilizează ceva mediu ,cel mai des grosimea de 35 µm.Grosimi mai mici au rezistenta electrică
prea mare,grosimi mai mari nu sunt economice si se utilizează doar în cablajul care se va exploata
în condiţii grele.

 Proprietaţile metalelor pentru conductoare imprimate:

Deoarece Cu se oxidează foarte rapid se utilizează acoperiri de protecţie cu materialele greu


oxidabile sau mase plastice.
Aderenţa metalelor la suport se asigură prin:
 Proprietaţile adezive ale răşinii,în cazul răşinilor epoxidice,nelaminice si polisterice.
 Folosirea unor adizivi.

Tabel 3 Proprietăţile unor metale pentru conductoare imprimate şi metalizări