Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data:
Instituția de educație timpurie : I.E.T nr. 1 Spiriduș
Grupa: pregătitoare
Educatori: Tataru Olga, Gurițanu Cristina
Tema Globală: EU CA PERSONALITATE
Tema proiectului : Gestionarea emoțiilor
Tema zilei: Emoții și sentimente
Domenii de activitate: Eu, familia și societatea
Limbaj și comunicare
Forma de realizare: Activitate integrată
Dimensiunile: Dezvoltare personală
Educație pentru limbaj și comunicare
Unități de competență: 2.1 Identificarea emoțiilor adecvate contextului
5.4 Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise
Obiective operaționale:
La finele activității, copiii vor fi capabili:
O1 – să identifice emoţiile în funcţie de indicii nonverbali;
O2 – să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale;
O3 - să identifice propriile emoţii în diverse situaţii;
O4 - să verbalizeze diferite situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul, problematizarea, expunerea;
Mijloace didactice: cutia tristă, cutia fericită, imagini, baloane.
Forma de organizare: pe grupe, individual.

Bibliografie:
Curriculumul pentru educație timpurie/Min. Educației, Culturii și Cercetării al Rep. Moldova echipa de elab. : Maria Vrânceanu et. ; coord.
Gen.: Angela Cutasevici, Valentin Crudu; -experți coord. Naț. : Vladimir Guțu. Contribuții: Valentina Bodrug-Lungu. –Chișinău: Lyceaum ,
2019 (F.E – P . Tipografia

Desfășurarea activități
Nr. Etapele Conţinutul activității Metode Mijloace de Forma de Evaluare
Crt. activității Didactice învățământ organizare
1. Evocare Asigurarea unui climat educaţional favorabil:
-aerisirea sălii de grupă;
- pregătirea materialului didactic necesar;
- aranjarea mobilierului.

Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa. Interpretarea Lucrul Prezintă


Salutul- interpretarea cântecului: ”ai grijă melodiei frontal interes
de tine, ai grijă de mine”!

Completăm calendarul emoțiilor.

Bună dimineața copii! Cum este dispoziția


voastră astăzi?( vesel, trist furios)? Audiere și
Argumentați răspunsul. interpretarea Laptop Frontal Aprecieri
Care este Vesel Supărat Furios melodiei Boxe verbale
dispoziția ta
astăzi?

Calendarul Completează
Conversaţia emoțiilor Frontal Calendarul
emoticoane emoțiilor
Captarea atenției se realizează prin
intermediul baloanelor care au bilețele
înăuntru și atunci cînd balonul se sparge
apare surpriza un bilețel pe care este scrisă o
emoție: fericit, trist, înfuriat. Copilul va alege
de pe masă emoticonul care corespunde cu
ceea ce este scris în bilețel și va completa la
tablă tabelul: caledarul emoțiilor. În timp ce
completează copilul calendarul emoțiilor
întrebăm dacă emoticonul dat coincide cu
dispoziția lui de astăzi.

3. Realizarea S-au decupat imagini cu persoane


sensului care exprimă una dintre emoţiile descrise la Expunerea Frontal Selectează
obiective. Câţiva copii vor alege o imagine, Postere cu imaginile ce
apoi va trebui să identifice emoţia persoanei Conversația imagini corespund