Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEORETIC ,,GHEORGHE LAZĂR

Str. 2 Nr.37 PECICA judeţul ARAD


Cod 3520067
Tel/Fax: +40257468084
e-mail: ltpecica@gmail.com

Avizat,
Disciplina: Logică, argumentare şi comunicare Director
1 oră Săptamână
Clasa: a IX a
Profesor:Zaharia Alexandru Avizat,
Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Competenţe Număr de Observaţii/


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice ore alocate Semestrul
Societate şi 1.1; 2.1; 3.1; Introducere în logică 1 S1
comunicare Situaţii de comunicare
/introducere Bariere în comunicare
Societate, 1.2; 2.2; Argumentarea şi structura argumentării; 2 S2-S3
comunicare şi analiza logică a argumentelor
argumentare Principiile logicii
Argumentarea şi
structura
argumentării; analiza
logică a argumentelor

1
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice ore alocate Semestrul
Societate, 1.2; 3.2; 4.1; Termenii 4 S4-S7
comunicare şi - caracterizare generală (definire, tipuri de
argumentare termeni)
Termenii - raporturi între termeni- test de evaluare
Societate, 1.3; 3.2; Definirea şi clasificarea 2 S8-S9
comunicare şi - caracterizare generală
argumentare - corectitudine în definire şi clasificare
Definirea şi
clasificarea
S10-S11-S12
1.2; 3.2; 4.1; Propoziţii categorice 3
Societate, - caracterizare generală (definire, structură)
comunicare şi - tipuri de propoziţii categorice
argumentare
Propoziţiile
categorice
Aplicatii APLICATII 1 S12

Societate 1.2; 3.2; 4.1; Propoziţii categorice 3 S13-S14-S15 I


comunicare şi - raporturi între propoziţii categorice
argumentare - test de evaluare
Propoziţii categorice

2
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice ore alocate Semestrul
Societate, 1.2; 2.2; 3.2; 4.1; Raționamente 3 S16-S17
comunicare şi - caracterizare generală
argumentare (definire, structură)
Raționamente - tipuri de raționamente
- aplicații
Recapitulare 1 S18 II
semestrială
Societate, 1.4; 1.5; 2.3; 3.3; Argumente/raţionamente imediate cu 7 S19- II
comunicare şi 4.2; 5.1; propoziţii categorice (conversiunea şi S28
argumentare obversiunea)
Tipuri de Silogismul
argumentare (caracterizare generală,
deductivă figuri şi moduri silogistice,
legile generale ale silogismului, verificarea
validităţii prin metoda diagramelor Venn)
- test de evaluare
Propoziţii compuse
Validitatea formulelor logice
Aplicaţii
Societate, 1.4; 1.5; 2.3; 3.3; Demonstraţia 3 S29-S31
comunicare şi 4.2; 5.1; Inducţia (completă, incompletă)
argumentare - test de evaluare
Tipuri de
argumentare
nedeductivă
Societate, 1.6; 2.4; 2.5; 3.4; Sofisme şi paralogisme; sofisme de limbaj 1 S32
comunicare şi 4.3; 4.4; Sofisme de relevanţă
argumentare corectă 5.2; 5.3;

3
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice ore alocate Semestrul
Societate, 1.6; 2.4; 2.5; 3.4; Evaluarea argumentelor (validarea 1 S33
comunicare şi 4.3; 4.4; argumentelor); alte erori de argumentare
argumentare corectă 5.2; 5.3; Eliminare erorilor de argumentare
Societate, 1.6; 2.4; 2.5; 3.4; Argumente şi contraargumente în 1 S34 II
comunicare şi 4.3; 4.4; conversaţie, dezbatere, discurs public, eseu
argumentare corectă 5.2; 5.3; şi în mass-media
Argumente şi contraargumente în
negociere şi în rezolvarea de conflicte
Recapitulare anuală 1 S35 II