Sunteți pe pagina 1din 2

Avizat

Director,

Avizat
Şef catedră,

Liceul “Benjamin Franklin”


Disciplina :Matematica
Profesor : FLOREA CERASELA SIMONA
Clasa a XI-a G
Număr ore /săptămână: 1
Anul şcolar 2020 - 2021

PLANIFICAREA CALENDARISTICA
CLASA A XI-a G-vocational-sportiv
1 ora/ saptamana

Semestrul I
UNITATEA DE COMPETENTE SPECIFICE TEMA NR DATA Observatii
INVATARE ORE
Structuri 1.Recunoasterea si Legi de compozitie 1 S1
algebrice diferentierea multimilor de Tabla unei legi 1 S2
numere si a structurilor Parte stabila 1 S3
algebrice Asociativitate 1 S4
2. Identificarea unei structuri Comutativitate 1 S5
algebrice prin verificarea Element neutru 1 S6
proprietatilor acesteia Element simetrizabil 1 S7
3. Compararea proprietatilor Exercitii 1 S8
algebrice sau aritmetice ale Evaluare 1 S9
operatiilor definite pe diverse Monoid 1 S10
multimi in scopul identificarii Grup 1 S11
unor algoritmi Inel S12
4. Exprimarea proprietatilor Inelul Zn 1 S13
multimilor inzestrate cu Corp 1 S14
operatii prin identificarea Aplicatii 1 S15
organizarii structurale a Evaluare 1 S16
acestora Recapitulare 1 S17
5. Utilizarea similaritatii
operatiilor definite pe multimi
diferite in deducerea unor
proprietati algebrice
Semestrul II

UNITATEA DE COMPETENTE SPECIFICE TEMA NR DATA


INVATARE ORE
Grafuri 1. Identificarea unor probleme Prezentarea manualului 1 S1
concrete a caror rezolvare Graf orientat 1 S2
necesita abordarea cu ajutorul Graf neorientat
grafurilor Drum, lant 1 S3
2. Transpunerea in reprezentari pe Circuit, ciclu
graf a unor probleme date Lungimea unui drum, lant 1 S4
3. Utilizarea tehnicilor de lucru in Evaluare 1 S5
grafuri pentru determinarea Drum, lant hamiltonian 1 S6
solutiilor Drum ,lant eulerian 1 S7
4. Descrierea tuturor variantelor Graf complet 1 S8
unei probleme cu ajutorul Subgraf
grafurilor Graf planar
5. Aplicarea metodelor de Graf conex, arbore 1 S9
optimizare cu ajutorul grafurilor in Graf ponderat 1 S10
rezolvarea unor probleme practice Evaluare 1 S11
Problema drumului optim 1 S12
Determinarea drumului cu 2 S13
cheltuiala minima de transport S14
Determinarea drumului cu durata
minima
Determinarea drumului de
distanta minima
Aplicatii 1 S15
Evaluare 1 S16
Recapitulare 1 S17