Sunteți pe pagina 1din 6

1

DENUMIR LIMITE TRAIECT SI RAPORTURI RAMURI


E
ARTERA -Continuă oblic Luând ca reper mş. pectoral mic, - mediale:- A.toracică supremă::inferior de mş.subclavicular
AXILARĂ A.subclavie de la are 3 porţiuni: suprapectorală(1) Vasc.: mm.pectorali, dinţat anterior,i.c.,teg. si gl.mamară
marginea anter. retropectorală(2), -A.toracică laterală: la mg. inferioară a mş.pectoral mic
a claviculei infrapectorală(3) . şi coboară pe digitaţiile ms.dinţat anterior; se termină în dreptul sp.V
până la marginea -Anterior: fascia clavipectorală cu v. sau VI i.c., anterior de Nv.toracic lung.
infer. a mş. cefalică, mş. marele pectoral(1, 3), Vasc:mm.pectorali,dinţat anterior, gg. axilari si gl.mamară.
pectoral mare mş.pectoral mic (2) Se anastomozează cu aa.intercostale, toracică internă şi
-Palpabilă: -Posterior: cu primele 2 spaţii acromiotoracică.
pe capul intercostale, pe mş. dinţat anterior(1), -anterioară:-A toracoacromială : pe faţa anterioară a a.axilare, dă
humerusului mş.subscapular (2), marele dorsal si ramuri la mg. superioară a mş. pectoral mic astfel:
rotundul mare (3) R.acromială care se îndreaptă de-a lungul claviculei, deasupra
-Lateral: mş.coracobrahial procesului coracoid. Dă ramuri art.umărului, irigă deltoidul şi
-Medial: v.axilară se anastomozează cu a. suprascapulară în reţeaua acromială.
Elementele plexului brahial înconjoară R.deltoidiană coboară prin spaţiul deltopectoral, cu v.cefalică şi irigă
a.axilară astfel: mş deltoid, anastomozându-se cu aa.circumflexe humerale.
(1)medial- fascicolul medial R..pectorale între mm.pectorali pe care îi irigă(însoţite de
lateral- fascicolul lateral şi Nv.pectorali),ptr. gl.mamară şi ms subclavicular.
posterior –inferioară:- A.subscapulară între capul lung al tricepsului şi
anterior- Nv.pectoral lateral marginea laterală a scapulei. în dreptul mm.rotunzi dă ramuri:
şi ansa pectoralilor R.circumflexă a scapulei trece prin spaţiul R.r.T şi
posterior-Nv.pectoral medial vascularizează faţa dorsală a scapulei, unde dă r. musculare si
şi Nv.toracodorsal anastomotice cu a descendentă a scapulei şi a. transversă a gâtului
(2)anterior- artera se află între rădăcina (cercul arterial anastomotic periscapular).
laterală şi cea medială a Nv. median R.toracodorsală coboară de-a lungul ms.latissimus dorsi în
posterior- Nv.radial şi Nv.axilar unghiul dintre aceasta şi mş.dinţat anterior, posterior de
- Nn. subscapulari nv.toracodorsal.Vasc: mm.marele dorsal, dinţat anterior, i.c.
medial - Nv. ulnar –laterale :-A.circumflexă humerală anterioară trece posterior de
(3)medial-Nv.ulnar, Nv. C.B.M . mş. coracobrahial şi cap scurt al ms.biceps. R.asc.care urcă în s.inter-
Nv. C.AB.M tubercular şi vasc.capsula art. umărului si R..des. pentru deltoid.
lateral-Nv. musculocutan -A.circumflexă humerală posterioară trece cu nv.axilar
şi Nv.median în sp.H. R.r.Tşi realizează anastom. cu a.a.umărului, sub ms.deltoid:
posterior- Nv.radial şi Nv.axilar a.circ.humerală anter., toracoacromială, subscapulară, brahială profundă.
2

ARTERA -Continuă a. -coboară pe marginea medială a mş.biceps A.BRAHIALA PROFUNDA se desprinde la marginea
BRAHIALĂ axilară brahial ,care este mş.satelit acesteia. inferioară a ms.rotund mare şi împreună cu Nv.radial şi cu
de la marginea -în partea superioară a braţului este două vene satelite trece prin spaţiul H. R..T, apoi în s.radial
inferioară. a ms. superficială, iar în cea inferioară este în regiunea posterioară a braţului, între capul medial şi lateral al
pectoral mare, profundă, aşezată pe mş.brahial. ms.triceps brahial, acoperită de capul lung al ms.triceps. Ea
pînă la plica - Este însoţită de două vene. emite următoarele ramuri:
cotului, unde, la 1 - Nv.median o încrucişeaza anterior A.colaterală medie se îndreaptă inferior spre cot.
-2 cm distal de ea, dinspre lateral spre medial. A.colaterală radială care părăseşte n.radial şi iese de sub capul
se divide - Posterior vine în raport de sus în jos cu lateral al ms.triceps ajungînd între epicondilul lateral şi olecran.
în:a.radială şi mm.triceps brahial, coracobrahial Ambele a.a. colaterale participă la
a.ulnară ,brahial reţeaua arterială a cotului
-Palpabilă în şi cu Nv.radial. A.nutritivă a humerusului desprinsă în apropierea originii
Ş. bicipital - Medial în partea superioară a braţului a.brahiale profunde.
medial Nv.ulnar, care merge posterior R.deltoidiană pentru ms.deltoid
Nv. C.B.M şi. Nv. C.AB.M
- în apropierea cotului se aşază în A.COLATERALĂ ULNARĂ SUPERIOARĂ
ş. bicipital medial, împreună cu se desprinde din a.brahială cam la acelaşi nivel cu precedenta.
Vv.brahiale şi Nv.median. După 4-5 cm coboară împreună cu Nv.ulnar până în şanţul de
pe faţa posterioară a epicondilului medial al humerusului,
anastomozîndu-se cu a.recurentă radială.

A.COLATERALĂ ULNARĂ INFERIOARĂ se desprinde în


1/3 distală a braţului şi merge în s.bicipital medial
Ramuri:
-ramură care irigă m.brahial şi se anastomozează cu o ramură a
arterei colaterale ulnare superioare.
- ramură, care coboară spre originea m. pronator rotund, pe
care îl irigă, anastomozându-se cu a.recurentă ulnară.
3
4
A.ULNARĂ Începe la nivelul *În partea superioară a antebraţului are A.RECURENTĂ ULNARĂ pleacă de sub originea a.ulnară:
bifurcaţiei arterei un traiect oblic spre medial. -r.anterioară urcă sub mş.rotund pronator pentru a se
brahiale, - În 1/3 proximală a antebraţului anastomoza cu a colaterală ulnară inferioară;
în s.bicipital se găseşte pe m.brahial , în -r.posterioară trece profund de m.flexor ulnar al carpului
medial grosimea mm.epicondilieni şi se anastomozează cu a.colaterală ulnară superioară.
şi se întinde pînă mediali: m.pronator rotund, flexor A.INTEROSOASĂ COMUNĂ se desprinde mai distal şi irigă
la pisiform. profund al degetelor; apoi trece mm. profunzi ai lojei anterioare a antebraţului,oasele
pe sub arcada fibroasă de antebraţului şi porţiunea distală a mm.lojei posterioare. Dă două
origine a ms.flexor superficial al ramuri:
degetelor şi trece între cei doi A.interosoasă anterioară coboară pe membrana interosoasă
mm.flexori ai degetelor. până la ms.pătrat pronator pe care îl irigă; din ea se desprinde
- Nv.median încrucişează anterior artera nervului.median superior de ms.pătrat pronator;
artera şi se aşază lateral. inferior participă la formarea reţelei anterioare a carpului.
- Nv.ulnar este situat medial de A.interosoasă posterioară trece pe faţa posterioară a
arteră. membranei interosoase prin orificiul dintre membrana
* In cele 2/3distale ale antebraţului interosoasă şi coarda oblică.Irigă mm.posterioari ai antebraţului
traiectul său corespunde liniei care uneşte şi se termină în reţeaua dorsală a carpului. Dă a.interosoasă
epicondilul medial cu pisiformul: recurentă care urcă sub ms.anconeu la reţeaua olecranului.
-se aşază pe mş.pătrat pronator, R.CARPIANĂ PALMARĂ are originea pe ms.pătrat
având medial tendonul mş.flexor pronator şi se anastomozează cu r.omoloagă din a.radială.
ulnar a l carpului (mş. satelit ), R.CARPIANĂ DORSALĂ trece pe sub m.flexor ulnar al
- lateral tendoanele mm.flexori ai carpului şi participă la formarea reţelei dorsale a carpului.
degetelor, R.PALMARĂ PROFUNDĂ se desprinde distal de pisiform
-anterior fascia antebrahială şi pielea. trece între mm.abductor şi flexor al degetului mic, sub
- Nv.ulnar este situat medial de arteră m.opozant împreună cu ramura profundă a nv.ulnar. Se
şi formează cu cele 2 vene anastomozează cu a.radială formând arcada palmară profundă.
mănunchiul vasculonervos ulnar. -Distal de pisiform, artera ulnară are un traiect convex inferior
* În regiunea palmară a.ulnară trece intre aponevroza palmară şi muşchii flexori ai degetelor.;se
anterior de retinaculul flexorilor, lateral anatomozează cu r. palmară superficială a .radială şi dă arcada
de osul pisiform, până în loja hipotenară. palmară superficială. Din convexitatea ei se desprind
ARCUL PALMAR SUPERFICIAL la a.digitale palmare comune care se divid în a. digitale
unirea a.ulnare cu ramura a.radiale. palmare proprii care coboară cu r. din n.median şi nv.ulnar
anastomozându-se în pulpa degetelor cu a.digitale posterioare.
5
A. Incepe la nivelul *In reg.anterioară a antebraţului, A. RECURENTA RADIALA urcă în şanţul bicipital lateral între mm
RADIALA bifurcaţia arterei proximal brahioadial si brahial; se anastomozeaza cu a.brahială profundă
brahiale, in este situată profund, fiind acoperită de prin a.colaterală radială.
s.bicipital medial m.brahioradial( ms. satelit ) R.CARPIANA PALMARĂ se desprinde de baza procesului stiloid radial,
şi se întinde pînă -Acoperă succesiv tendonul m.biceps , anastomozîndu-se cu a.ulnară pentru a forma arcul carpian
la regiunea ms.brahial şi ms. supinator, apoi palmar din care se desprind ramuri pentru art.radiocarpiană.
palmară intre R.PALMARA SUPERFICIALĂ se desprinde imediat sub precedenta la
ms.brahioradial şi ms. rotund pronator. nivelul şanţului pulsului, trece anterior de retinaculul flexorilor, perforează
*Distal, este superficială, trecînd mm.tenari şi se îndreaptă medial şi ptr.a se anatomoza cu a.ulnară.
anterior de mm.flexor superficial al Astfel ia naştere arcul arterial palmar superficial. Artera irigă mm.eminenţei ten
degetelor, flexor lung al policelui şi pătrat R.DORSALĂ A CARPULUI se desprinde în tabachera
pronator. anatomică, trece profund de mm.extensori şi se anastomozează
In ultima porţiune prin intermediul cu a.ulnara,formind reţeaua articulara dorsală a carpului. Din
ms. pătrat pronator este pe faţa anterioară concavitatea ei, la fiecare spaţiu interosos se desprind aa.
a epifizei distale a radiusului=>palparea metacarpiene dorsale aşezate pe mm.interosoşi dorsali. Aa.
ei în ,,şanţul pulsului” (între tendoanele metacarpiene ale spaţiilor II-IV se îndreaptă spre degete, trec
mm.brahioradial şi flexor radial al dorsal de ligamentul metacarpian şi se ramifică în dreptul fiecărui
carpului). spaţiu osos în cîte două a.digitale dorsale pentru mg. dorsale a
- Lateral de a.radială merge două degete învecinate; pentru marginea ulnară a auricularului o
ramura superficială a n.radial. singură arteră, care se desprinde direct din arcul arterial dorsal.
Pe tot traiectul său artera este însoţită de ce ARCUL PALMAR PROFUND este în contact direct cu bazele
le două vene radiale. metacarpienelor II-IV şi ia naştere din unirea a. radiale cu ramura
Străbate tabachera anatomica oblic spre profundă a a.ulnare. R.profundă a n.ulnar trece profund, între
distal trecînd pe sub tendoanele mm.lung abductor
arcul arterial
, si planul osos. Tendoanele mm.flexori. ai degetelor
abductor , scurt extensor si lung extensor acoperă acest arc. Din convexitatea arcului ies 4 artere
ai policelui, apoi trece peste primul ms. metacarpiene palmare care merg, în spaţiile interosoase si dau
interosos dorsal, acoperita de v.digitala a ramuri perforate pentru aa.metacarpiene dorsale.. Din
policelui si r.senzitive dorsale n.radial concavitatea arcului se desprind ramuri anastomotice cu
*In regiunea palmară ajunge r.carpiană palmară a a.radială.
perforînd primul spaţiu interosos, trecînd A.PRINCIPALA A POLICELUI se desprinde din a.radială în
succesiv prin ms.interosos dorsal şi traiectul ei prin primul spaţiu interosos. Ramuri: a digitale
ms.adductor al policelui. proprii pentru police şi a.radială a indexului .
6

VENELE MEMBRULUI SUPERIOR


DENUMIRE TRAIECT ŞI RAPORTURI
V.axilară
- este unică şi are aceleaşi limite ca şi a.axilara. Este situată medial şi anterior de arteră ; în ea se
varsă vena cefalică. De-a lungul ei se găsesc ganglioni limfatici axilari, continuîndu-se cu vena
subclavie.
-primeşte v.toracică laterală şi v.toracoepigastrică care sunt tributare, prin anastomozele cu alte
vene, teritorului venei epigastrice inferioare

V.bazilică -continuă reţeaua venoasă dorsală a mîinii şi trece pe faţa anterioară a antebraţului, medial, urcând
până la cot. Uneori, este dublată de o venă mai subţire(v.ulnară accesorie).
-urcă prin şanţul bicipital medial, subcutanat, până în apropierea treimii mijlocii a braţului, unde
perforează fascia braţului, se angajează intr-o dedublare a acestei fascii pe marginea medială a
m.biceps brahial, vărsându-se apoi în v.brahială.

V.cefalică -continuă reţeaua dorsală a mâinii, traversând de jos în sus tabachera anatomică; urcă pe faţa
postero-laterală a antebraţului, până în treimea sa mijlocie, .unde trece anterior, ajungînd la plica
cotului, lateral
-urcă prin şanţul bicipital lateral, subcutanat, pe faţa anterioară a m.biceps brahial, până în şanţul
deltopectoral, unde se angajează sub fascie, în dreptul procesului coracoid, perforează fascia
clavipectorală şi se varsă în v.axilară.