Sunteți pe pagina 1din 1

Jurnal

Limbajul C++ este un limbaj de programare universal, caracterizat printr-o


exprimare concisă, un control modern al fluxului execuţiei, structuri de date, şi un bogat
set de operatori.
Limbajul C++ nu este un limbaj de „nivel foarte înalt” şi nu este specializat pentru
un anumit domeniu de aplicaţii. Absenţa restricţiilor şi generalitatea sa îl fac un limbaj mai
convenabil şi mai eficient decît multe alte limbaje mai puternice. Limbajul C++ permite
scrierea de programe bine structurate, datorită construcţiilor sale de control al fluxului.