Sunteți pe pagina 1din 5

Numele: ____________________________ Data: ____________

Calificativ: ______________________ Semnătura părintelui: ______________

EVALUARE SUMATIVĂ – Educaţie civică Clasa a III-a


U.Î.2: „NOI, PLANTELE ŞI ANIMALELE”

1. Răspunde la întrebări :
a) Ce sunt plantele şi animalele ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

b) Care sunt deosebirile dintre acestea şi oameni?


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

c) Care este importanţa plantelor şi animalelor pentru om?


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Completează spaţiile punctate cu termenii potriviţi:


a) Omul are ___________________ de plante şi animale.
b) Plantele şi animalele sunt corpuri vii, dar nu sunt _______________________ .
c) Omul trebuie să ___________________________ plantele şi animalele.

3. Scrie A în dreptul enunţurilor adevărate şi F în dreptul enunţurilor false:

Plantele şi animalele nu au dreptul la viaţă.


Viaţa ar fi imposibilă fără plante şi animale.
Omul poate trăi fără plante şi animale.

4. Ce atitudine trebuie să avem faţă de plante şi animale ? Încercuieşte răspunsul corect.

- grijă - indiferenţă - ură


- răceală - simpatie - iubire

5. Realizează corespondenţa între termenii celor două coloane:

-sursă de hrană pentru om;

-produc oxigenul necesar vieţii; animale

-înfrumuseţează mediul; plante

-sursă de diferite produse (piele, blană, fulgi).


6. Încercuieşte litera corespunzătoare pentru fiecare din imaginile care prezintă activităţile potrivite
mediului natural:

A B C

7. Găseşte şi scrie trei nume de animale şi trei nume de plante din grila de mai jos.

M R A S U L V
A E M A R A A
C N G R Â U R
L E O P A R Z
A L R E D E A
L A I K C A L
E N L A M A I
A C A I N E E

- animale: _______________________________________________________________
- plante: _________________________________________________________________
EVALUARE SUMATIVĂ – Educaţie civică Clasa a III-a
U.Î.2: „NOI, PLANTELE ŞI ANIMALELE”

Descriptori de performanţă

Item Foarte bine Bine Suficient


1. Răspunde corect la 3 întrebări Răspunde corect la 2 Răspunde la o întrebare
întrebări
2. Completează corect spatiile cu Completează corect spatiile Completează spatiile cu
3 cuvinte. cu 2 cuvinte. un cuvânt.
3. Completează corect cu A sau F Completează corect cu A Completează cu A sau F
3 enunţuri. sau F 2 enunţuri. un enunţ.
4. Încercuieşte corect 3 variante de Încercuieşte corect 2 Încercuieşte o variantă de
răspuns variante de răspuns răspuns
5 Realizează corect 4 Realizează corect 3 Realizează 2
corespondenţe corespondenţe corespondenţe
6 Indică corect imaginile Indică 2 imagini Indică o imagine
7 Găseşte trei nume de animale şi Găseşte două nume de Găseşte un nume de
trei de plante animale şi două de plante animal şi un nume de
plante

Evaluare finală:

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă 6-7 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinaţie FOARTE BINE
apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a
testului şi evidenţiind etosul clasei.
Rezolvă doar 3-5 itemi cu FB, 1-4 itemi cu B, restul cu S/ orice altă BINE
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza
holistică a testului şi evidenţiind etosul clasei.
Rezolvă doar 2 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă SUFICIENT
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza
holistică a testului şi evidenţiind etosul clasei.
Rezolvă 1 item cu FB, 1-2 itemi cu B, 1-2 itemi cu S, restul cu I/ INSUFICIENT
orice altă combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după
analiza holistică a testului şi evidenţiind etosul clasei.
Rezultatele probei de evaluare:

Nr.
Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Cfinal
crt
1. BARBU MARIO-ALEX
2. BARBU-GUŢĂ IONUŢ
3. BUŞAGĂ ANASTASIA
4. DAMIAN DUMITRU
5. IONIŢĂ DANIELA-NICOLETA
6. NĂSTASE ŞTEFAN-ANDREI
7. NEAGU GEORGE-MARIAN
8. OPREA DENIS-MIHAIL
9. POPA NICOLAE-MĂDĂLIN
10. SANDU ANAMARIA-
GABRIELA
11. ŢAPU MARIAN
12. ŢUGUI MIRUNA-GABRIELA
13. VLAD MIHAELA-BEATRICE

Centralizare pe calificative:

Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I
CONCLUZII:
Greşeli frecvente:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Măsuri de recuperare şi dezvoltare:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________