Sunteți pe pagina 1din 2

Admitere Master FEAA 2020

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Locul de muncă actual de muncă
Adresă loc de muncă
Telefon
E-mail

Naţionalitate

Data naşterii

Sex

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului


Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului


Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului


Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Domenii principale studiate /


competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1|P a g e
Curriculum vitae al <NUME și Prenume>
Nivelul de clasificare a formei de
învățământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Domenii principale studiate /


competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învățământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Domenii principale studiate /


competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învățământ / formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Limbi străine cunoscute


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Engleza C2 C2 C2 C2 C2
Franceza C2 C1 B2 B1 B1
Italiana C1 C1 B1 B1 A2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare


a calculatorului

Alte competențe și aptitudini

Curriculum vitae al <NUME și Prenume> 2|Pa ge