Sunteți pe pagina 1din 4

Nume: ……………………………............

Prenume: ……………………………………

Data…………………………………………….
Examen de absolvire

COMPETENTE COMUNE:COMPETENTE INFORMATICE

VARIANTA 4

1. Mouse-ul este un dispozitiv de:


a. intrare
b. iesire
c. intrare-iesire

2. Alegeti combinatia corecta care ordoneaza in ordine crescatoare urmatoarele unitati:


a. Kilobyte (KB), Byte, Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB)
b. Byte, Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB)
c. Byte, Kilobyte (KB), Gigabyte (GB), Megabyte (MB), Terabyte (TB)

3. Care dintre urmatoarele nu reprezinta un sistem de operare?


a. Windows
b. Internet Explorer
c. Linux

4. Care este butonul pentru inchiderea unei ferestre?

a.

b.

c.
5. Microsoft PowerPoint este:
a. utilitar pentru editarea de texte

pag. 1
b. utilitar pentru realizarea de prezentari
c. utilitar pentru gestionarea foilor de calcul
6. Din pachetul de programe Microsoft Office face parte:
a. Word
b. Notepad
c. Access

7. Imprimarea unui fisier se realizeaza cu ajutorul combinatiilor de taste:


a. Ctrl+P
b. Alt+F4
c. Shift+P

8. Orice operatie de editare asupra unui text trebuie precedata de:


a. selectarea textului
b. deplasarea in alta pagina
c. inserarea unui simbol in text

9. Clipboard reprezinta:
a. o comanda
b. o optiune
c. zona de memorie temporara

10. Cu care dintre urmatoarele semen trebuie sa inceapa editarea unei formule?
a. =
b. +
c. *

11. Pentru crearea unui graphic se utilizeaza:


a. Comanda Chart din meniul Insert
b. Comanda Symbol din meniul Insert
c. Comanda Function din meniul Insert

pag. 2
12. Ce rol au butoanele?

___________________________________________

___________________________________________

13. Valoarea a 2 MB exprimata in KB este egala cu:


a. 16 KB
b. 1024 KB
c. 2048 KB

14. Care este rolul aplicaţiei Paint?


a. realizarea unui desen
b. editarea unui text
c. program pentru vizualizarea filmelor

15. Cum se numeşte partea fizică a unui calculator?


a. imprimantă
b. hardware
c. monitor

16. Care nu reprezinta un bloc de taste intr-o tastatura?


a. tastele functionale
b. tastele alfa-numerice
c. tastele directionale

17. Adresa unei celule este data de:


a. Numarul liniei urmat de litera coloanei
b. Litera coloanei urmata de numarul liniei
c. Numarul liniei urmat de numarul coloanei

18. In adresa de e-mail: ionescuana@yahoo.com, yahoo.com reprezinta:


a. numele utilizatorului
b. protocolul de transfer

pag. 3
c. server-ul de mail

pag. 4