Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

Pronumele reflexiv

1. Completaţi spaţiile punctate cu formele potrivite ale pronumelui reflexiv:


a) Râde de alţii dar. ....... nu ...... vede. (Ac.)
b) Animalele sălbatice ...... caută singure hrana. (D.)
c) ....-am convins singuri. (Ac.)
d) ......încălţă, ... potrivi rucsacul în spate şi ieşi vesel. (Ac, D.)
e) Ambele dispozitive .... rotesc în acelaşi timp. (Ac.)
f) Am aflat că .... - a reparat singur bicicleta. (D.)
g) Ajuns la capătul puterilor, el nu ....... mai înţelegea nici ................. (Ac.)
h) Ei ......... zâmbesc reciproc. (D.)
2. Găsiţi pronumele reflexive din textile date şi arătaţi cazul şi funcţia sintactică:
a) Vrabie gospodină, tu te simţi fericită că ţi -ai asigurat un apartament şi ai cumpărat
lemne pentru iarnă. Acum poate să viscolească, ţi-ai zis.
(Tudor Arghezi - Acasă la noi)
b) Feciorul de împărat vedea toate şi simţea toate; dar leac sieşi nu-şi găsi.
(AI.Odobescu - Pseudo- kineghetikos)
3. Transformaţi formele neaccentuate ale pronumelor personale în cazurile D. sau Ac.
în pronume reflexive, după modelul:
 Dan mi-a pus haina pe umeraş. Dan şi-a pus haina pe umeraş.
a) Ea ma întreabă dacă avem de scris.
b) Mi-ai cumpărat multe lucruri.
c) M-aţi convins în ceea ce priveşte corectitudinea lucrării.
d) V-am văzut în oglindă.
4. Găsiţi pronumele reflexive din textele următoare şi completaţi tabelul:
a) Lauda de sine nu miroase a bine.
b) Lucrurile sale le-a pus lângă sine.
c) Te pregăteşti pentru examen?
d) Mi-am promis să fiu curajos.
e) Îi place să vorbească despre sine.
Pronume Formă Persoană Număr Caz Cuvânt Funcţie
Reflexiv determinat sintactică

5. Completaţi tabelele după modelul dat:


a)
Verb Verb la modul Verb la gerunziu + Enunţ
gerunziu pron.reflexiv -şi
A vedea Văzând Văzându-şi Văzându-şi lucrurile aruncate, s-
a apucat de strîns.
A ţine
A face
A alege
A trage
b)
Verb Verb la modul Verb la infinitiv + Enunţ
infinitiv pron.reflexiv -şi
opreşte A opri a-şi opri Era obişnuit a-şi opri maşina
lângă trotuar.
împletea
prindeam
cunoştea
păstrase
6. Alegeţi forma corectă a pronumelui reflexiv în următoarele enunţuri:
a) S-ar / sar fi pregătit mai bine pentru acest examen dacă ar fi avut toate cărţile.
b) Ea s-a / sa speriat din cauza zgomotului.
c) S-au / sau distrat foarte bine la petrecerea colegei lor.
d) Ne-am / neam întâlnit cu toţii ca să stabilim ce vom lucra.
Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi celelalte cuvinte, specificând ce părţi de vorbire sunt.