Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Tehnic ,,Gh.

Asachi” Focsani
Clasa : II Postliceala
Anul scolar: 2016-2017
DISCIPLINA: CONSILIERE SI ORIENTARE / 1 ORĂ / SĂPTĂMÂNĂ
Diriginte : Dumitru Carmen

PLANIFICARE ANUALĂ

NR
COMPONENTA SEM I SEM II Anual
CRT
Autocunoaştere şi
1. 5 2 7
dezvoltare personală
Comunicare şi
2. 3 4 7
abilităţi sociale
Managementul
3. informaţiilor şi 3 4 7
învăţării
Planificarea carierei 3 2
4. 5

Calitatea stilului de
5. 3 2
viaţă 5
Analiza situaţiei
6. 1 1 2
şcolare
Total / An 18 ORE 15ORE 33 ORE
Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Focsani Avizat Director
Clasa : I Postliceala
Anul scolar: 2015-2016
DISCIPLINA: CONSILIERE SI ORIENTARE / 1 ORĂ / SĂPTĂMÂNĂ Avizat Director
Diriginte : Dumitru Carmen

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA


CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Modul Competenţe specifice Conţinuturi Tema Nr. ore Săptămâna


Semestrul
I II
1. Explorarea Regulamentul de Ordine 1 1
resurselor personale Interioară al şcolii
care influenţează Autocunoaştere şi Cunoaştere de sine şi 1 2
planificarea carierei dezvoltare personală cunoaştere de ceilalţi
1.1 Analizarea Autocunoaştere:
aspiraţiilor, a priorităţilor, - (auto)evaluare personală – Cunoaşte-te de tine însuţi! 1 7
I. a calităţilor personale, a modalităţi de realizare Jurnalul personal – mijloc de 1 12
Autocunoaşterea punctelor tari şi a - (auto)evaluare şi dezvoltare autocunoaştere
şi dezvoltarea scopurilor prin personală
personală autoevaluare Managementul resurselor Dacă lumea ar fi..., mi-ar plăcea 1 23
1.2 Reactualizarea personale: să fiu...
planului de dezvoltare a - programe educaţionale Harta valorilor 1 17
resurselor personale, prin pentru managementul
Cum voi putea fi eu peste ani? 1 19
raportare la situaţia resurselor personale
prezentă şi la obiectivele
de viitor
II. Regulile de comunicare 1 3
Comunicare şi 2. Integrarea abilităţilor Comunicare şi abilităţi civilizată
abilităţi sociale de interrelationare, în sociale Comunicare verbală, 1 8
vederea dezvoltării - respectarea punctelor paraverbală şi nonverbală
personale şi alternative de vedere
profesionale - drepturile şi responsabilităţile Colaborare şi respect – munca 1 13
2.1 Aplicarea principiilor membrilor familiei; echitatea în echipă
unei comunicări de gen Tehnica negocierii, puncte 1 20
interpersonale pozitive diferite de vedere
2.2 Evaluarea respectării Drepturi şi responsabilităţile 1 24
drepturilor şi a mele în familie
responsabilităţilor Ce aş face dacă aş fi părinte? 1 36
membrilor familiei
Managementul informaţiilor Educaţia şi formarea 1 4
şi al învăţării profesională. Cum obţinem
3. Utilizarea adecvată a Managementul informaţiilor: informaţii specifice?
informaţiilor, în propria - resurse de obţinere a Surse de informaţie - criterii de 1 9
activitate, pentru informaţiilor despre opţiunile selecţie
obţinerea succesului educaţionale sau profesionale
3.1 Compararea - criterii de selecţie a surselor Succesul profesional - rolul 1 14
resurselor de obţinere a de informare învăţării
III. informaţiilor referitoare la Managementul învăţării: Ce este succesul personal? 1 21
Managementul opţiunile educaţionale, la - relaţia succes şcolar –
informaţiilor şi al muncă şi carieră, din reuşită personală şi Mari personalităţi ai Premiului 1 25
învăţării perspectiva relevanţei profesională: Nobel
acestora criterii de analiză a reuşitei Internetul - prieten sau duşman 1 28
3.2 Analizarea relaţiei personale/ profesionale
Reuşită personală 1 29
dintre performanţele - rolul succesului şcolar în
şi profesională –strategii
şcolare şi reuşita în viaţa obţinerea succesului în viaţa
personală şi personală şi în carieră:
profesională percepţia elevilor, a
profesorilor, a factorilor de
decizie, a opiniei publice
4. Elaborarea Model CV-ul european 1 5
proiectului de Lumea în care trăim – factorul 1 10
dezvoltare personală şi economic
profesională Planificarea carierei
4.1 Analizarea - schimbări economice, Profesie şi carieră. Ce voi face 1 15
IV. după absolvire?
consecinţelor sociale, tehnologice;
Planificarea
schimbărilor economice, influenţele acestora asupra Cerinţe actuale în exercitarea 1 22
carierei
sociale şi tehnologice dinamicii carierei unei profesii
asupra - opţiuni şi resurse de realizare
profesiilor a planului de carieră de scurtă
4.2 Evaluarea opţiunilor şi lungă durată
personale privind
dezvoltarea personală şi
profesională
Cum iau o decizie? Stiluri 1 30
decizionale
Calitatea stilului de viaţă Cum petrecem timpul liber? 1 6
V.
5. Exersarea abilităţilor Calitatea vieţii personale:
Calitatea stilului Implicare socială - voluntariat 1 11
de management al unui - implicarea comunitară ca
de viaţă Cum reacţionăm în situaţii de 1 16
stil de modalitate de promovare
viaţă de calitate a dezvoltării carierei şi calităţii criză?
vieţii
Obiceiuri alimentare sănătoase 1 26
5.1 Realizarea unui Calitatea relaţiilor sociale şi a şi nesănătoase
proiect de implicare Fumatul, drogurile si alcoolul 1 31
comunitară vizând mediului de muncă: pun pericolul din viaţa mea
promovarea - voluntariatul: definire
conceptului de calitate a - acţiuni comunitare în situaţii
vieţii de criză: catastrofe naturale
5.2 Exersarea unor (inundaţii, cutremur);
abilităţi de promovare a accidente rutiere,
voluntariatului feroviare, aviatice, nucleare;
răpiri, acte teroriste etc.
Ore la dispoziţia Analiza situaţiei şcolare 2 18 37
dirigintelui

S-ar putea să vă placă și