Sunteți pe pagina 1din 37

GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 1 of 37

Web Hosting Guestbooks Hit Counter Forums Blogs Mailing List Free Web Hosting
Black Care Solarium De ce există Dumnezeu? Solutii de proiectare 3D
Solarium Manufacturing LLC and the KiwiSun Există Dumnezeu? Dacă da, de ce? Dovezi Soft CAD 3D superior tehnologic Suport tehnic
franchise network! clare pentru concluzii bune. profesionist
www.blackcare.hu everystudent.ro www.adacomputers.ro/solidedge

GLOSAR
DICȚIONAR  ENGLEZ - ROMÂN  DE  TERMENI  FOLOSIȚI  ÎN  INFORMATICĂ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 about  despre

 abort  întrerupe

 above  deasupra | sus

 access  accesează | acces

 account  cont

 acquire  importă | preia

 active  activ, activă

 activate  activează

 ad | advertisement  pub | publicitate

 adapt | adapter | adaptive   adaptează | adaptor | adaptabil

 add  adaugă

 addition | additive  adunare, însumare | însumabil

 additional  suplimentar, în plus

 addon (addons)  adaos (adaosuri)

 address | addressable  adresează | adresă | adresabil

 addressbar  bara de adrese

 adjust | adjustement  ajustează | ajustare

 advanced  avansat, avansate [opțiuni]

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 2 of 37

 adware  publisoft [soft ce include publicitate]
 affiliate | affiliated  afiliază | afiliat

 affinity  afinitate

 agent  agent

 aggregate  agregă, cumulează

 alert  alertează, avertizează, atenționează | alertă, avertisment, atenționare

 align | alignment  aliniază | aliniere | afiliere [la un grup de personaje în jocuri]

 all  tot [selectează, copiază, mută tot]

 allign | allignment  aliniază | aliniere

 allocate | allocation  alocă | alocare

 allow  permite
 alfa [soft aflat într-un stadiu primitiv de realizare, la care mai e mult de
 alpha
lucru]
 always | always on top  mereu, întotdeauna | mereu deasupra

 amount  cantitate, cuantum

 ancestor  antecesor

 anchor  ancoră

 animation  animație

 annotate | annotation  adnotează | adnotare

 anonymous | anonymize  anonim | anonimizează

 answer   răspuns | răspunde

 anti-aliasing  anti-crenelare

 appearance  aspect
 append | appendix | 
 anexează, atașează | anexă | anexabil, atașabil
appendable
 application  aplicație

 apply  aplică

 approve | approval  aprobă, acceptă | aprobare, accept

 are you sure you want to...  sigur doriți să...

 archive  arhivează | arhivă

 area  arie | suprafață | zonă

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 3 of 37

 arrange  aranjează

 array  matrice

 arrow  săgeată

 artist  artist, interpret

 ascending  crescător [ca în "sort ascending" = "sortează crescător"]

 aspect ratio  formatul de imagine [4:3, 16:9, etc.]

 assign | assignment  atribuie, alocă | atribuire, alocare ; sarcină, îndatorire

 assignee (assignees)  responsabil (responsabili)

 associate | association  asociază | asociere

 assume | assumption  presupui | presupunere 

 attachment  atașament

 attempt  tentativă | încercare

 attribute  atribuie | atribut (atribute)

 authentication  autentificare

 authorize | authorization  autorizează | autorizare

 autocomplete  autocompletează

 automate  automatizează

 autorun  autorulează | autorulare

 autosave  autosalvează | autosalvare

 autostart  autopornește | autopornire

 available | availability  disponibil, disponibilă | disponibilitate

 away  plecat, plecată
 

 back | backward  înapoi | în spate | retrograd

 backup  salvgardează | salvgardare

 background  fundal

 bad  defect [bad sector = sector defect, al unui hardisc]

 balance  echilibrează | echilibru | balans [la canalele stereo]

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 4 of 37

 ban | banned  surghiunește, exclude, izgoneşte | surghiunit, exclus, izgonit


 bandwidth  lățime de bandă

 bandwidth throtthling  fasonare a lățimii de bandă [micșorare sau mărire în funcție de situație]

 basic  bazal | primar

 bass  bas (bași)

 batch  lot, serie [de obiecte]

 batch processing  procesare serială, secvențială [obiectele sînt procesate unul după altul]

 beam  fascicul [de lumină, de laser, etc]

 beep  bip | bipuiește

 below  dedesubt | sub

 benchmark  baterie de teste (baterii de teste)
 beta [soft aflat într-un stadiu avansat de realizare, dar care e încă 
 beta
nefinisat]
 bilinear  biliniar, biliniară

 bin  benă [recipient pentru depozitare]

 binary  binar

 bind | binding  leagă | legătură

 bit (bits)  bit (biți)

 blacklist  listă neagră

 blank  blanc | alb

 blink  clipește | clipire

 block  blochează | bloc [de text]

 blog (blogs)  blog (bloguri) | bloghează

 blogger | blogging  blogher, blogheriță | blogare

 blur | blurring  voalează | voalare, încețoșare

 bold  gros, îngroșat

 bookmark  semn de carte

 boost  amplifică | amplificare | amplificator

 boot | bootable  butează | butare | butabil

 border  margine

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 5 of 37

 bot [soft cu activitate automatizată | personaj controlat de calculator -


 bot
jocuri]
 bottleneck  gîtuire

 branch | branching  ramură | ramifică | ramificație | ramificare

 breadcrumb (breadcrumbs)  firimitură (firimituri)

 break  rupe

 brightness  luminozitate

 broadband  bandă lată [internet de mare viteză]

 broken  defectat, stricat

 browse | browser  explorează | explorator [de internet, de fișiere]

 brush  pensulă

 buffer | buffering  tampon | tamponează | tamponare

 buffer underrun  subalimentare a tamponului [date folosite mai rapid decît sînt înlocuite]

 bug (bugs)  bug (buguri) [defecte de programare a softurilor]

 build  construiește | compilație [versiune a unui soft]

 built-in  încorporat

 bullet | bulleted list  bulină [marcaj pentru ordonarea unor elemente] | listă bulinată

 bundle  pachet [obiecte livrate împreună în același ambalaj]

 burn | burner  inscripționează | inscriptor [de discuri optice CD/DVD]

 burst  rafală

 bus  magistrală [de date]

 busy  ocupat, indisponibil

 by  după [sortează <după> dată]

 bypass  șuntează, ocolește | șunt, ocolire

 byte (bytes)  bait (baiți) [există și în forma: octet, octeți]


 

 cache | caching  caș | cașează | cașare [depozit temporar de stocare a datelor]

 call  apelează | apel

 calltip  pont apelabil [pont despre o funcţie dintr-un text de tip cod-sursă]

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 6 of 37

 cancel  anulează

 canvas (canvasses)  canava (canavale)

 capability  capacitate, capabilitate

 caption  etichetă, legendă 

 capture  capturează | captură

 carbon copy  copie la indigo

 card  placă [video, audio, de rețea, etc.] | card [de credit]

 cascade  cascadează [ferestrele] | cascadă

 cascading  cascadant, cascadantă

 case [lettercase]  casetă [formatul literei - mică (minusculă) sau mare (majusculă)]

 case sensitive  distingere MAJ/min [se respectă caseta textului prelucrat]

 cell  celulă

 center | centered  centrează [aliniază central] | centru | centrat

 change  schimbă, modifică | schimbare, modificare

 channel (channels)  canal (canale)

 character  caracter

 chart  diagramă

 chat  taifas | tăifăsuiește | trăncăni, trăncăneală (discuție lejeră)

 chain | chaining  înlănțuie | lanț | înlănțuire

 check  controlează, verifică | bifează

 checkbox  căsuță de bifare

 checkpoint  punct de control

 checksum  sumă de control

 child  copil [element subordonat]

 child node  nod copil (subnod)

 chipset (chipsets)  cipset (cipseturi)

 choose  alege

 class  clasă [de obiecte]

 classify   clasifică | categorisește

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 7 of 37

 clear  curăță

 click  clic | clichează [a clica => clichez, clicați, etc.]

 clip (clips)  clip (clipuri) [media] | decupaj (decupaje) [de text]

 clip | clipping  ciuntește | ciuntire

 clipboard  cliplanșetă

 clockwise  în sens orar [rotire în sensul acelor de ceasornic]

 close  închide [close other = închide restul, celelalte]

 close caption  subtitrare
 codează | cod [setul de instrucțiuni care compune un program de
 code
calculator]
 codepage  codpagină, pagină cu coduri [codurile semnelor alfabetului]

 codec (codecs)  codec (codecuri)

 collapse  colabează [restrînge o structură expandată] , restrînge, pliază

 collector  colector

 colorspace  colorspațiu

 command  comandă [command line = linie de comandă]

 comment  comentează | comentariu

 compatible | compatibility  compatibil | compatibilitate

 compile | compiling | compiler  compilează | compilare | compilator


 completează, termină, realizează, finalizează | complet, terminat,
 complete | completed
finalizat
 compose  compune [un mesaj]

 composite  compozit [semnal video]

 compress | compression  comprimă | comprimare

 compute  calculează, procesează

 confirm | confirmation  confirmă | confirmare

 connect | connected   conectează | conectat

 connection  conexiune

 console  consolă [fereastră pentru comenzi textuale] [aparat pentru jocuri video]

 contact  contactează | contact [persoană]

 containing  conținător

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 8 of 37

 content  conținut [de ex. textul unei pagini de pe internet]

 context menu  meniu contextual [apare la clic cu butonul drept al mausului]

 convert | converter  convertește | convertor

 cookie  fursec [fișier ce păstrează unele informații personalizate]

 cooler  răcitor

 copy  copiază | copie [a unui element]

 corrupted  deteriorat [fișier, program de instalare, etc.]

 countdown  numărătoare inversă

 count  număr [valoarea la un moment dat a unei sume de variabile]

 counter  contor

 counterclockwise  antiorar [rotire în sensul invers acelor de ceasornic]

 crash  prăbușire [defecțiune majoră a unui soft, care îl face inutilizabil]

 crop | cropping   cruponează | cruponare

 crossfading  estompare încrucișată

 current  curent, curentă

 customize | customized  personalizează | personalizat

 cut  decupează

 cyberspace  ciberspațiu

 cycle  alternează [treci prin toate elementele unei succesiuni], ciclează | ciclu


 

 damage  deteriorare [în cazul obiectelor] | lezare, leziune [în cazul personajelor]

 data  dată (calendaristică) | date [informatice]

 database  bază de date

 debug | debugger  debughează | debugare | debugator

 decimal  zecimal

 decompress | decompression  decomprimă | decomprimare

 decrease  descrește

 decrypt | decryption  decriptează | decriptare

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 9 of 37

 default | by default   implicit, implicită | în mod implicit

 defragment | defragmentation  defragmentează | defragmentare

 deinterlacing | deinterlace  dezîntrețesere | dezîntrețese

 delay  întîrziere

 delete | deletion  șterge | ștergere

 deliver | delivery  livrează | livrare

 demand  cere | cerere

 demo  demo [versiune de soft cu limitări de conținut ori funcționalitate]

 demonstration [presc. "demo"]  demonstrație [a funcționării unui soft de exemplu]

 denoise  deparazitează, debruiază

 deny | denial  refuză | refuzare [cu sensul de a-i interzice cuiva ceva]

 deploy | deployment  desfășoară | desfășurare

 depth  profunzime

 descending  descrescător [ca în "sortează descrescător"]

 deselect  deselectează

 desktop  birou

 detach  detașează, desprinde

 detect | detection  detectează | detectare

 develop | developer  dezvoltă | dezvoltator

 development  dezvoltare

 device  dispozitiv

 dial | dialer  apelează | apelator

 digital  digital [numeric, cifric, ce folosește date în format binar]

 directory  catalog [link directory] | dosar

 disable | disabled  dezactivează | dezactivat

 disallow  interzice, nu permite

 discard  abandonează

 disconnect | disconnected  deconectează | deconectat

 disc | disk  disc [optic, CD/DVD] | hardisc

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 10 of 37

 discrete  separat [un șir de valori separate]


 disk drive  dispozitiv [de stocare] - poate fi hardisc, stic USB, card de memorie, etc.

 disconnect | disconnection  deconectează | deconectare

 discussion group, forum  grup, forum de discuții

 dismount  dezmontează, descalecă

 display  afișează | afișare | afișaj [ecran]

 distribute | distributed   distribuie | distribuit

 distribution   distribuție | distribuire

 do you want to...  doriți să...

 dock  andochează | doc

 docking station  andocator | stație de andocare

 domain  domeniu

 done  efectuat, realizat, gata

 dot | dotted  punct | punctat

 downgrade | downgraded  retrogradează | retrogradat

 download (downloads)  descarcă | descărcare (descărcări)

 downloader  descărcător

 downsample  subeșantionează

 downstream  descendent | în aval

 drag  trage, tîrăște

 drag-and-drop  trage-și-depune | tragere-și-depunere | tragere-și-plasare

 draw | drawing  desenează | desen

 drive  dispozitiv [de stocare], unitate [de stocare, optică, magnetică, etc.]


 draiver (draivere) [soft necesar pt. funcționarea unei piese a
 driver (drivers)
calculatorului]
 drop  depune, dă drumul, lasă să cadă, leapădă

 dual band  dibandă

 dual-boot  dublă-butare

 dual core  binucleat

 dual-layer  bistrat

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 11 of 37

 duplicate  duplichează | dublură


 

 edit | editing  editează | editare

 editor  editor

 e-mail  mel [prescurtare de la mesagerie electronică] | poștă electronică 

 embed | embedded  încorporează, înglobează, include | încorporat, înglobat, inclus

 emulate | emulation | emulator  emulează | emulare | emulator

 enable  activează, permite

 enclosure  incluziune

 encode | encoding  codează | codare

 encrypt  criptează

 end  sfîrșit, final

 enforce  impune [forțat], forțează

 engine | search engine  motor | motor de căutare

 enhance  îmbunătățește

 enter  introduceţi, inseraţi [datele, valorile, etc.] | introdu, inserează

 entry  intrare [element dintr-o listă] | însemnare [într-un blog]

 equalizer  egalizator

 erase  șterge

 error  eroare

 estimated  estimat

 event  eveniment

 every [hour], [5 minutes]  în fiecare [oră], la fiecare [5 minute]

 exception  excepție [întîmplare neașteptată]

 execute  execută

 exit  ieși | ieșire

 expand  expandează, extinde, depliază

 exclusive  exclusiv

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 12 of 37

 executable  executabil
 exit  ieși | ieșire

 expand  expandează [desfășoară "spațial"]

 expect | expected  a aștepta | așteptat

 expense  cheltuială

 expire | expiration  expiră | expirare

 exploit  ispravă

 export  exportă | export

 expose | exposure  expune | expunere

 extend | extended  extinde | extins, extinsă

 extension  extindere

 extract  extrage | dezarhivează
 

 fact  fapt

 fade | fading  estompează | estompare

 failure | failed  eșec, eșuare | eșuat

 fan  ventilator

 fault  eroare, greșeală, defecțiune, defect

 favorite  favorit, favorită

 feature (features)  facilitate (facilități), caracteristică (caracteristici)

 feed  flux

 field  cîmp

 file  fișier

 fill  completează [formularul] | umple [un spațiu cu culoare]

 filter  filtrează | filtru

 filtering  filtrare

 find  găsește

 finish  finalizează | final

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 13 of 37

 finished  terminat, finalizat, realizat 
 firewall  paravan, parafoc

 fix  repară | reparație, remediu

 fixed  fix | fixat

 flag  fanion, steag

 flat | flatten  plat | aplatizează

 flicker | flickering  pîlpîie | pîlpîire

 flip | flipped  răstoarnă | răsturnat

 float | floating  flotează | flotant

 flood | flooding  inundă | inundare [cu date]

 floppy disk  dischetă

 flow | dataflow  flux, curent | flux  de date

 flush  golește, depurează

 flyer  fluturaș [publicitar]

 focus  focalizează | focalizare

 fold  pliază | pliu

 folder  dosar

 font (fonts)  font (fonturi)

 footer  subsol [de pagină]

 force  forțează

 forbid | forbidden  interzice | interzis

 foreground  prim-plan

 fork  bifurchează | bifurcare

 form  formular

 format | formatting  formatează | format | formatare

 forum (forums)  forum (forumuri)

 forward | forwarding  înainte, în față | înaintează [un mesaj electronic] | înaintare

 frame(s) | frame by frame  cadru (cadre) | cadru cu cadru

 frame rate  rată de cadre [de ex. numărul de cadre afișate pe secundă într-un joc]

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 14 of 37

 framebuffer  tampon de cadre
 framework  platformă [de dezvoltare a softurilor]

 free   liber | eliberează | gratuit

 free software  soft liber [poate fi rulat, modificat, copiat, distribuit, vîndut în mod liber]

 freeware  gratisoft (gratisofturi) [programe gratuite]

 freeze | freezing  îngheață | înghețare

 front  frontal [în față]

 front-end  fațadă

 fuse | fusion  fuzionează | fuzionare

 full | full screen  plin, complet | ecran plin

 fuzzy  neclar, nedecis
 

 gadget (gadgets)  gadget (gadgeturi)

 gain  cîștig

 game | gamer  joc | jucător

 gameplay  jucabilitate

 gaming  jucare

 gamma  gama [măsură a luminozității]

 gap  lipsă, absență

 garbage  gunoi, deșeuri [date inutile, invalide, incorecte]

 gateway  portal

 gather  culege, colectează, obține

 generate  generează, creează, produce

 generic  generic

 genre  gen [tip, categorie]

 gesture  gest

 ghost  fantomă
 fantomare [persistența unor imagini pe ecran din cauza latenței
 ghosting
monitorului]

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 15 of 37

 gigabit (Gb) | Gbps  gigabit | gigabiți pe secundă


 gigabyte (GB) | GBps  gigabait | gigabaiți pe secundă [scris și ca: gigaoctet, gigaocteți]

 go | go to  du-te | du-te la, mergi la, deplasează-te la

 goal  scop | obiectiv | țel

 grab  capturează, înhață, ia

 gradient (gradients)  degradeu (degradeuri)

 grant  împuternicește, permite

 grayscale  nuanțe de gri | tonuri de gri

 grayed out  estompat [comandă care e dezactivată la un anumit moment]

 grid  grilă

 group | grouped | grouping  grupează, grup | grupat | grupare

 guest  oaspete

 gutter  jgheab
 

 half-open  întredeschis

 handle  manevrează, mînuiește | mîner, ghidon

 harddisk (harddisks)  hardisc (hardiscuri)

 hash  haș | hașează | hașare

 header  antet

 headphones  căști [audio]

 headset  capset [set compus dintr-un microfon și o pereche de căști]

 heatpipe (heatpipes)  caloduct (caloducturi)

 heatsink  radiator

 help  ajutor

 hexadecimal  hexazecimal

 hide | hidden  ascunde | ascuns

 highlight  evidențiază

 hint  indiciu

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 16 of 37

 history  istoric [jurnal în care sînt consemnate niște evenimente]


 hijack | hijacked  deturnează, deturnare | deturnat

 hit  reușită

 hold  menține

 home  acasă

 host  gazdă | găzduiește

 hotkey  tastă rapidă [scurtătură/combinație de taste]

 hotspot (hotspots)  hotspot (hotspoturi) - zonă în care se poate accesa internetul fără-fir


 planează [a mișca un element desupra altuia - de ex. cursorul pe un
 hover
cuvînt]
 howto  cum-se-face (ghid explicativ simplificat)

 hub (hubs)  hub (huburi)

 hue  nuanță [tonalitate a culorii]

 hype  vîlvă

 hyperlink  hiperlegătură

 hypertext  hipertext
 

 icon  iconiță

 idle  inactiv

 ignore  ignoră

 image  imagine

 import  importă

 ignore  ignoră

 inactive  inactiv

 inch (inches)  inci (inci) [unitate de măsură]

 incoming  intrînd, intrîndă [conexiune]

 increase  crește

 incremental  incremental

 indent  indentează | indentare

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 17 of 37

 index  index | indexează
 infrared  infraroșu

 initialize | initialization  inițializează | inițializare

 input  introducere [de date] | intrare | introdu, introduceți

 insert  inserează

 install | installer  instalează | instalator

 instance  instanță

 instruction  instrucțiune

 integer  întreg [număr]

 interactive  interactiv

 interconnected  interconectat

 interface  interfață

 interlacing | interlaced  întrețesere | întrețesut

 internal  intern

 interrupt  întrerupere

 invalid  invalid, incorect

 invert  inversează

 issue  situație, problemă

 italic  înclinat [font]

 item (items)  item (itemuri) - element discret (separat)


 

 jerky  sacadat [redare sacadată a unui clip video]

 job  sarcină

 join  unește, alătură, fuzionează

 jukebox  tonomat

 jump  sari | săritură

 jumper (jumpers)  călăreț [comutator care "încalecă" două contacte], jumper (jumpere)

 justify  centrează | aliniază central [un text]

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 18 of 37

 kilobit (Kb) | Kbps  kilobit | kilobiți pe secundă

 kilobait (KB) | KBps  kilobait | kilobaiți pe secundă

 keep | keeper  păstrează | păstrător

 kernel (kernels)  kernel (kerneluri) [nucleu, parte centrală a unui sistem de operare]

 key  cheie | tastă

 keyboard  tastatură

 keyframe  cadru-cheie [al unui clip video]

 keyword (keywords)  cuvînt-cheie (cuvinte-cheie)

 kill  omoară (anihilează prin oprire un proces, de ex. cînd nu mai răspunde)

 kit (kits)  kit (kituri), trusă - set de elemente folosit pentru o anumită activitate


 

 label  etichetă | etichetează

 lag  întîrziere, decalaj

 landscape  peisaj

 laptop  comportabil [prescurtare de la "computer portabil"]

 latency  latență, întîrziere

 later  ulterior | mai tîrziu

 launch  lansează, pornește | lansare, pornire

 launcher  lansator

 layer  strat

 layout  aranjament, stil [de aranjare], aspect

 leave  lasă

 legacy  învechit, depășit, vechi

 level  nivel

 library   bibliotecă

 license  licență | licențiază

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 19 of 37

 lid  capac
 limit  limitează | limită

 line  linie, rînd [de text]

 line break  final de linie

 link  leagă | legătură

 list  listează | listă

 load | loader  încarcă | încărcătură | încărcător

 localize | localization  localizează | localizare [adaptarea softurilor la limba dintr-un anumit loc]

 locate  localizează

 location  loc | locaţie
 zăvorăște, încuie | zăvor, încuietoare | zăvorîre, încuiere | zăvorît,
 lock | locking | locked
încuiat
 jurnalizează [înregistrează într-un jurnal], loghează | log [jurnal de
 log
activitate]
 autentifică-te, identifică-te, loghează(-te) | autentificare, identificare,
 log in | login
logare  
 log out | logout  dezautentifică-te, deloghează(-te) | dezautentificare, delogare

 logo (logos)  logo (logouri) [logoul, logoului, etc.] - siglă

 loop  buclează | buclă

 lossless  fără pierderi [los. compression = compresie fără pierdere de date]

 lowercase  litere minuscule (mici)

 lyrics  versuri [text al unui cîntec]
 

 macro  macrocomandă (macrocomenzi) [macrou (macrouri)]

 mail  poștă [electronică] | poștează [trimite prin poșta electronică]

 mail  mel [prescurtare de la mesaj electronic] | mesaj [electronic] | scrisoare

 main   principal, principală [main window = fereastra principală]

 maintain  menține, întreține

 maintenance  mentenanță, întreținere

 malicious  malefic

 malware  malsoft (malsofturi) [program malefic, care deteriorează sistemul]

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 20 of 37

 manage | manager  administrează, gestionează | administrator, manager, gestionar

 map  mapează | hartă, plan

 mapping  mapare

 mark  marchează | marcaj

 mask  machează | mască [filtru pentru afișarea unor elemente]

 masquerade | masquerading  deghizează | deghizare

 match  potrivește | potrivire

 maximize | maximization  maximizează | maximizare

 media  mediu [de stocare] - de ex. un disc optic => optical media

 media library  mediatecă 

 medium  mediu

 megabit (Mb) | Mbps  megabit | megabiți pe secundă

 megabyte (MB) | MBps  megabait | megabaiți pe secundă [scris și ca: megaoctet, megaocteți]

 menu (menus)  meniu (meniuri) [listă cu comenzi sau opțiuni]

 menubar  bara de meniuri

 merge  contopește, unește

 method  metodă

 migrate  migrează

 minimize  minimizează

 mirror | mirrored  oglindește | oglindit [în cazul imaginilor]

 mirror | mirrored  clonă | clonat [în cazul fișierelor sau siturilor]

 miscellaneous (misc)  diverse

 misspelling | misspelled  greșeală de ortografie | ortografiat greșit

 mix  mixează | amestec

 mixer  mixer [aparat pentru mixarea sunetelor]

 modify | modified | modifier  modifică | modificat | modificator

 module | modulation  modul | modulare

 monitor | monitoring  monitorizează | monitorizare

 monospaced  monospațiat [font]

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 21 of 37

 morph | morphing  metamorfozează | metamorfoză

 motion | motion blur  mișcare | voalare motorie

 motherboard  placă de bază

 mount  montează, încalecă

 mouse  maus

 move | move up/down  mută | mutare | mută în sus/jos

 multiboot  multibutare

 multichannel  multicanal

 multiplayer  multi-jucător

 multiplication  înmulțire, multiplicare

 multitexturing  multi-texturare

 multithread  multifir

 multiuser  multi-utilizator

 mute  amuțește | mut


 

 native  nativ

 navigation  navigare

 nesting | nested  nidare | nidat

 netcast  netcast (netcasturi) [identic cu podcast]

 network | networking  rețea | rețelistică, interconectare [pt. aparate] , relaționare [pt.oameni]

 networked  interconectat | reţelizat

 news | newsletter  știre | buletin de știri, buletin informativ

 next  următorul (următoarea) | înainte [ca progresie de la o fereastră la alta]

 nickname | nick (presc.)  poreclă

 node  nod

 noise  zgomot | bruiaj

 notify | notification  notifică | notificare

 numbered | numbered list  numerotat | listă numerotată

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 22 of 37

 object  obiect

 obsolete  desuet | depășit

 offline  neconectat [la internet], debranșat

 offset  decalează | decalaj, decalare

 online  conectat [la internet], branșat

 open | opening  deschide | deschidere

 operation  operație

 option  opțiune

 optional  opțional, facultativ

 optimize  optimizează

 order  ordonează | ordine

 outdent  autdentează | autdentare [indentare inversă a textului, spre stînga]

 outgoing  ieșind, ieșindă [conexiune]

 outline  contur

 outliner  ierarhizator

 output  rezultat | [date de] ieșire

 overflow  debordare

 overlay  [arie de] suprapunere

 overline | overlined  supraliniază | supraliniat

 override  nesocotește, ignoră, treci peste

 overseed  supradonare [în cazul torentelor] 

 overwrite  suprascrie
 

 pack | package  împachetează | pachet

 packet  pachet

 page break  final de pagină

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 23 of 37

 page file  fişier de paginare


 paginare [transferul de date între memoria RAM şi un dispozitiv de
 paging
stocare]
 paint  pictează, vopsește | vopsea

 palette  paletă

 pan | panning  panează | panare [mișcare de urmărire a cadrului filmat]

 pan-scan  panare-scanare | panează-scanează, pan-scanează

 pane  panou

 panel | side panel  panou | panou lateral

 parameter  parametru

 parent  părinte [parent folder = dosar părinte] | element supraordonat

 parse | parsing  parsează | parsare

 partition | partitioning  partiție | partiționează | partiționare

 password  parolă

 paste | pasting  lipește | lipire [inserare/introducere a unui element într-un anumit loc]

 pattern  model, tipar

 pause  pauză | pauzează

 patch  peticește | petic

 path  cale (căi)

 payment  plată

 peak  vîrf

 peer | peering  partener | parteneriat

 peer-to-peer  partener-la-partener [în sensul de egal-la-egal, nu client-server]

 pending  în așteptare

 percent | percentage  procent | procentaj

 peripheral  periferic

 permission  permisiune

 phishing  fraiereală

 piece  parte

 pick  alege | alegere

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 24 of 37

 picture  imagine | poză
 pipeline  conductă [de randare, de prelucrare, etc.]

 pitch  timbru [vocal]

 pixel (pixels)   pixel (pixeli)

 pixel shader  prelucrător de pixeli

 placeholder (placeholders)  calapod (calapoade)

 planner  planificator

 play  redă | redare

 player  redor

 playlist  listă de redare | redlistă

 plugin  extensie

 podcast  podcast (podcasturi) [fişier media difuzat prin intermediul unui flux RSS]

 point  punct

 point | pointer  indică | indicator

 poll (polls)  sondaj (sondaje)

 port (ports)  port (porturi)

 power  putere | energie electrică

 post  postează | post (mesaj publicat pe un forum/grup de discuții)

 predefined  predefinit

 preference (preferences)  preferință (preferințe)

 prefix  prefixează | prefix

 preload  preîncarcă

 prepaid  preplătit

 preset  presetare [setare prestabilită]

 press  apasă [butonul]
 previzualizează | previzualizare | avanpremieră (recenzia produsului
 preview
nelansat)
 previous  precedentul, precedenta

 primary  principal

 print  tipărește | tipăritură

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 25 of 37

 printer  imprimantă

 print preview  previzualizează tipăritura

 privacy  confidențialitate

 private  privat, confidențial

 process  proces

 product  produs

 profile  profil

 project  proiect

 prompt  solicită | solicitare

 property (properties)  proprietate (proprietăți)

 protect | protection | protected  protejează | protecție | protejat

 provide | provider  furnizează | furnizor

 proxy  proxy | proxim [de proximitate]

 publish  publică

 purge  depurează, curăță complet, evacuează

 pull  trage

 push  apasă

 put  pune | pus, pusă
 

 quad band  cvadribandă

 quad core  cvadrinucleat

 queue  pune în coadă | coadă de așteptare

 query  interogare

 quiet  silențios

 quit   părăsește

 quota  cotă [cotă-parte]

 quote   citează | citat


 

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 26 of 37

R
 random | randomize  aleator, la întîmplare | randomizează

 range  interval, domeniu [de valori]

 rank  rang

 rating | rate  notă, evaluare | notează, evaluează |

 ratio  raport, proporție

 read | reading  citește | citit | citire

 reader  cititor

 read-only  doar-citire | nemodificabil

 realm  domeniu | tărîm

 reboot  rebutează | rebutare

 recall  reapelează | reapelare | reamintește | reamintire

 receive  primește

 receiver  receptor [în cazul aparatelor]

 recipient  destinatar [în cazul mesajelor electronice]

 recognition  recunoaștere

 record | recording  înregistrează | înregistrare

 recover | recovery  recuperează | recuperare, revenire [însănătoșire]

 rectangular  dreptunghiular
 repetitiv, recurent [eveniment care se repetă la anumite intervale de
 recurrent
timp]
 recursive  recursiv

 redirect  redirecționează | redirecționare

 redo  reexecută

 refer | reference  referă | referință

 refresh  împrospătează

 regex  expresie regulată, regex (regexuri)

 register  înregistrează

 registry  registru

 regular expression  expresie regulată [formulă pentru căutarea avansată în documente]

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 27 of 37

 reject | rejected  respinge | respins

 relevance  relevanță

 release  lansare [a unui produs]

 reliable  fiabil

 reload  reîncarcă

 remaining  rămas

 remember  memorează
 adu aminte, amintește, reamintește | aducere aminte, reamintire,
 remind | reminder
memento
 amovibil [dispozitiv care se atașează și se desprinde, de ex. un stic
 removable
USB]
 remote  distant, distantă

 remove  înlătură

 rename  redenumește

 render | rendering | renderer  randează | randare | randator

 repair  repară | reparare

 repeat | repetition  repetă | repetare

 report  raportează | raport (rapoarte) [dare de seamă]

 reopen  redeschide

 replace  înlocuiește

 replay  repetă | repetare [a unui clip audio/video]


 normalizarea redării [stabilirea automată a volumului de redare a
 replay gain
melodiilor]
 reply  răspunde [reply all = răspunde tuturor] | răspuns | replică 

 report  raportează

 request  cere, cerere | solicită, solicitare

 require  necesită

 resample  reeșantionează

 rescan  rescanează

 resend  retrimite

 reset  resetează

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 28 of 37

 resize | resizable  redimensionează | redimensionabil


 resolution  rezolvare, soluţionare

 restore  restaurează | restabilește | recuperează

 restrict  restricționează

 resume  reia

 retain  reține, păstrează

 retrieve  obține

 retry  reîncearcă | reîncercare

 reuse  reutilizează

 reverse  inversează

 review | reviewer  recenzie | recenzează | recenzor

 rewritable  reinscriptibil

 right-click  clic-dreapta

 role  rol

 root | root folder  rădăcină | dosar-rădăcină, dosar principal

 rotate | rotation  rotește | rotire

 route  cale | rutează, direcționează

 router  ruter [aparat care direcționează/dirijează semnalele în diverse părți]

 row  rînd

 rule  regulă

 run  rulează | execută | lansează


 

 sample  eșantionează | eșantion | mostră

 sampling  eșantionare

 saturation  saturație

 save   salvează [save as = salvează ca]

 scale  scalează | scală

 scalable  scalabil

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 29 of 37

 scan | scanning | scanner  scanează | scanare| scaner


 schedule | scheduler  planifică | plan, planificare, orar | planificator

 scope  amploare | domeniu | interval

 screen  ecran

 screenshot  captură de ecran

 script (scripts) | scripting  script (scripturi) | scriptează | scriptare

 scroll | scrolling  derulează | derulare

 scrollbar  bară de derulare

 seamless  neîntreruptă [redare]

 search  caută | căutare

 secondary  secundar

 secure  securizat

 seed | seeding  sursă (în sensul de emiţător), donator | donează | donare [torente]

 select | selection  selectează | selecție

 send  trimite

 sender   expeditor

 serial [number]  număr de serie

 server (servers)  server (servere)

 session  sesiune

 set  setează | set [de obiecte]

 settings  setări

 setup  instalează, instalare | aranjează, aranjament

 shaping  fasonare

 share | share ratio  partajează | partaj | raport de partajare

 shared  partajat
 distrisoft (distrisofturi) [programe cu plată, dar care pot fi distribuite
 shareware
gratuit]
 sharpen | sharpening  accentuează | accentuare [a elementelor unei imagini]

 sheet  filă [de hîrtie, de plastic, etc.]

 shell  interfaţă, înveliş [în funcţie de context]

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 30 of 37

 shooter  șuter [joc cu împușcături]


 shortcut  scurtătură

 show  arată

 shrink  reduce, micșorează

 shuffle  amestecă [mod aleator de redare a unor clipuri]

 shutdown  închide, oprește [aparatul - PC, TV, etc.]

 sign  semnează

 site (sites)  sit (situri)

 sitemap  sitplan [plan al sitului]

 skill (skills)  abilitate (abilităţi)

 skin | skinning | skinnable  costum | costumare | costumabil | costumat

 skip  sari peste | ignoră

 slide | slideshow  diapozitiv | diaporamă

 size  mărime, dimensiune

 sketch  schițează | schiță

 slide | slider  glisează | glisor

 slot (slots)  slot (sloturi) - orificiu liniar

 slow   încetinește | încet

 slow motion  mișcare cu încetinitorul

 smart  ager, inteligent

 smartphone  smartfon (smartfonuri)

 smooth | smoothing  netezește | netezire

 social network | s. networking  rețea socială | relaționare socială

 socket  soclu

 soften  atenuează [afișarea elementelor unei imagini]

 software  soft (softuri), program, aplicație

 solid color  culoare uniformă [uni]

 sort | sorting  sortează | sortare

 sort ascending | descending  sortează crescător | descrescător

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 31 of 37

 space | spacing  spaţiu | spaţiere [distanţa între rîndurile unui text]


 spam | spammer  spam [corespondență nedorită] | spamează [a spama] | spamer

 speaker (speakers)  difuzor (difuzoare)

 spellchecker  corector ortografic

 speller  ortograf

 splash screen  ecran introductiv, ecran de prezentare

 split  scindează | separă

 splitter  scindator | distribuitor [de semnal]

 spread  răspîndește | răspîndire


 spisoft [soft-spion, program ce spionează utilizatorul şi trimite
 spyware
informaţiile]
 stack  stivuiește | stivă

 standalone  autonom [de sine stătător]

 standby [state]  [stare de] veghe

 start  pornește, start [ca substantiv]

 state  stare

 static  static, nemișcat

 station  post [de radio, tv]

 status | statusbar  stare | bara de stare

 step  pas | etapă

 step-by-step  pas cu pas

 stick (sticks)  stic (sticuri)

 sticky  lipicios | persistent [fir de discuție dintr-un forum]

 sticky note  lipinotă [notiță lipicioasă]

 stop  oprește, stop [ca substantiv]

 store | storage  stochează | stocare

 stretch | stretching  extinde | extindere (întindere)

 stream | streaming  flux [media] | fluxare

 strikethrough  barat

 stylus  stilou

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 32 of 37

 subfolder | submenu | subitem  subdosar | submeniu | subitem (subitemuri)
 subtitle | subtitling  subtitlu | subtitrare

 subscript  indice

 superscript  exponent [de ex. puterea la care e ridicat un număr]

 string  șir

 style  stil, aspect

 subscribe | subscription  abonează-te | abonament, abonare

 subscript  indice

 sufix  sufixează | sufix

 suite  suită [de aplicații]

 suited  potrivit, corespunzător

 summary  rezumat

 support  suport, asistență, ajutorare

 suppress  suprimă

 superscript  exponent

 suspend  suspendă, pauzează

 swap  schimbă, comută, înlocuiește [între ele două elemente]

 switch  comută | comutator

 synchronize  sincronizează

 system tray  sistaler
 

 tab (tabs) |   tab (taburi) - ferestre secundare deschise în fereastra princ. a unui soft

 tab (tabs)  tabulator (tabulatoare) - spații de mutare a cursorului într-un document

 tabbed  tabular 

 tab bar  bara de taburi

 table  tabel, tabelă

 tag (tags)  tag (taguri) | etichetă | marcaj

 target  țintă

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 33 of 37

 task  sarcină
 team  echipă

 tear | tearing  sfîșie | sfîșiere [a imaginii video]

 template (templates)  șablon (șabloane)

 temporary | temp (presc.)  temporar

 test  test, testare | testează

 texture | texturing  textură | texturare

 text-to-speech  text-în-voce

 thread   fir [de discuție, de execuție]

 threshold  prag

 thumbnail (thumbnails)  miniatură (miniaturi)

 ticker  notificator

 tile  pavimentează [ferestrele]

 timestamp  marcaj de timp

 time-out | timed-out  expiră, expirare | expirat [timpul alocat a fost depășit]

 timer  temporizator

 tint  tentă

 tip (tips)  pont (ponturi)

 title | title bar  titlu | bara de titlu

 toggle  comută

 token  jeton

 tool  unealtă

 toolbar  bara de unelte

 tooltip (tooltips)  indiciu (indicii)

 torrent (torrents)  torent (torente)

 touchpad  tuşpad

 touchscreen  ecran tactil, tuşecran [de la "a tuşa", "tuşă"], tactecran

 to do (to do's)  obiectiv (obiective)

 track (tracks)  pistă (piste) | clip (clipuri)

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 34 of 37

 track  urmărește [evoluția unui proces] | urmă | pistă [a unui disc audio]
 tracker (trackers)  tracker (trackere)

 trail  dîră

 transition  tranziție | tranziționează

 transfer  transfer | transferă

 translate | translator  traduce | traducător

 transparency  transparență

 tree  arbore

 trend  tendință

 trick  truc

 trigger  declanșator | trăgaci

 trim  tunde [înlătură o porțiune terminală]

 troubleshoot  investighează [o defecțiune]

 tuner  tuner [selector de canale-posturi radio/TV]

 tweak  ajustează

 twist | twisted  răsucește, torsadează | răsucire, torsadare | răsucit, torsadat

 type  tastează | tip


 

 unaloccated  nealocat

 unattended  nesupravegheat

 unavailable  indisponibil

 uncheck  debifează

 uncomment  decomentează

 underline | underlined  subliniază | subliniat

 undo  dezexecută

 unexpected  neașteptat

 unfold | unfolding  depliază | depliere

 unit  unitate

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 35 of 37

 uninstall  dezinstalează
 unknown  necunoscut

 unload  dezîncarcă | descarcă

 unlock  dezăvorăște

 unmute  sonorizează | dezmuțește

 unpatched  nepeticit

 unreachable  inaccesibil

 unread  necitit, necitită

 unsafe  nesigur

 unsigned  nesemnat, nesemnată

 unstable  instabil, instabilă

 update  actualizează | actualizare

 upgrade  promovează

 upload (uploads)  încarcă | încărcare (încărcări)

 uppercase  majuscule

 upstream  în sus | în amonte

 usability  uzabilitate

 use  utilizează, folosește | uz, utilizare

 user  utilizator

 username  uznume | nume de utilizator

 utility (utilities)  utilitate (utilități)
 

 validate | validation  validează | validare

 value  valoare

 variable  variabilă

 version  versiune

 view  vezi | vedere (vederi)

 viewer  vizor

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 36 of 37

 virtual  virtual
 virtualize  virtualizează

 virus (viruses)  virus (viruși) [programe malefice, cu potențial distructiv]

 visualization  viziune [temă grafică animată folosită ca acompaniament pentru muzică]


 vulnerabil | vulnerabilitate [defect de codare care expune la atacuri 
 vulnerable | vulnerability
malefice]
 

 wait  așteaptă | așteptare

 wallpaper (wallpapers)  tapet (tapete)

 watch  supraveghează, monitorizează | monitorizare

 watermark  filigran

 weave  țese

 webcam  webcameră [minicameră video]

 wheel  rotiță [mouse wheel = rotița mausului]

 widescreen  ecran lat, ecranlat

 width  lățime

 wildcard  metacaracter

 window | windowed  fereastră | fenestrat

 wired  cu fir

 wireless  fără-fir (fără fir)

 wizard  vrăjitor

 wordwrap  încadrare [a cuvintelor în pagină, în fereastră, la mărimea unei rigle]

 workshop  atelier

 worm  vierme [program malefic]

 wrap  încadrează | încadrare

 wrapper  înveliş

 writable  inscriptibil

 write | writing  scrie | scriere
 

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008
GLOSAR ENGLEZ-ROMÂN - Dicționar de termeni folosiți în informatică Page 37 of 37

X
   
 

   
 

 zoom in / out  panoramează intern [apropiere] / extern [depărtare] | panoramare

[ ACASĂ ] [ WINDOWS 1 ] [ WINDOWS 2 ] [ LINUX 1 ] [ LINUX 2 ] [ MAC 1 ] [ MAC 2 ] [ MANUAL ] [ GLOSAR ]


[ LEGĂTURI ] [ DISCUŢII ] [ TRADUCERI ] [ ŞTIRI ] [ DESPRE SIT ] [ CONTACT ]

Copyright © 2007-2008 SOFTURI TRADUSE. Toate drepturile rezervate. All rights reserved. Tous droits réservés.
Toate materialele de pe acest sit sînt originale.
Reproducerea materialelor (integrală sau parţială) fără acordul proprietarului sitului intră sub incidenţa Legii privind Dreptul de Autor.
Situl se gaseste la adresa : http://softuri-traduse.bravehost.com

Sit văzut optim cu opţiunea "Large Fonts" selectată în Display Properties. Alternativ se poate face clic în Internet Explorer pe meniul "View", se duce
cursorul peste optiunea "Text Size" și apoi se face clic pe optiunea "Larger" din meniul care apare. Culoarea textului și a fundalului paginilor sitului poate fi
modificata în asa fel încît sa respecte aranjamentul coloristic din Windows Explorer, care este de obicei text negru pe fundal alb. In Internet Explorer se face
clic pe meniul "Tools", apoi pe optiunea "Internet Options". In fereastra care apare se face clic pe butonul "Accessibility" și se bifeaza casuta "Ignore colors
specified on Web pages", dupa care se apasa pe butonul "OK". Se procedeaza similar daca este folosit un alt program de explorare a internetului. Pentru a
se reveni ulterior la culorile originale se inlatura bifarea.

Web Hosting · Blog · Guestbooks · Message Forums · Mailing Lists


Allwebco Web Templates · Build your own toolbar · Financial Data · Audio, Fonts, Clipart
powered by bravenet.com

http://softuri-traduse.bravehost.com/Manuale/glosar.htm 5/5/2008