Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEORETIC “TUDOR VLADIMIRESCU” DRAGANESTI-OLT

Disciplina de studiu : STIINTE


Profesor: BURTESCU MARINELA
An şcolar : 2020-2021 Avizat Director,
Clasa: a XI-a B, C, D Uman

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ STIINTE


CLASA a XI - a ( 1 ora / săptămână )

Competenţe Conţinuturi Nr.


SEMESTRUL Unitatea de învăţare Săptamana Obs.
specifice ore
I
A. Universul 1.1,1.2,2.1,2.2
1.Reprezentări ale , 3.1, 3.2 Teoria heliocentrică a lui Copernic; 2 S 1,2
Universului Legile lui Kepler şi legile newtoniene ale
(5ore) gravitaţiei;

Teorii moderne ale Universului – dovezi


experimentale:
1. Universul în expansiune, legea 1 S3
Hubble, temperatura minimă,
deplasarea către roşu
2. Teoria Big Bang 1 S4

Evaluare 1 S5
Atom – modele atomice S6
 Experimentul Rutherford, 1
 Atomul Bohr S7
Principiul Aufbau, Principiul Pauli 1
S8,9
Legături chimice – regula octetului 2
 Legatura covalenta
2.Materia –  Legatura Ionica
componentă a 1.1,1.2,2.1,2.2  Legatura metalica S10
Universului Particule elementare; 1 S11
Dezintegrarea radioactivă; 1 S12
Fisiunea şi fuziunea nucleară; 1 S13
Catalizatori şi enzime; 1
Teorii acido-bazice; S14
Masa şi energia din perspectivă 1
relativistă – elemente de dinamică
relativistă 1 S15
Evaluare

SEMESTRUL Unitatea de Competenţe


Conţinuturi Nr. ore Săptamana Obs.
II învăţare specifice
Medii biotice şi abiotice,
3.Mediu S16
1.1, 3.1 Habitate şi nişe; 1
(3ore)
Diversitatea vieţii – specii, rase etc.;
S17
Dezvoltare durabilă 1

B. Pământul 3.1,3.2 1
4.Lumina - Fenomene optice ondulatorii observabile în S1
fenomene natură – curcubeul, culoarea cerului etc.; 1
interpretabile Fenomene optice fotonice S2
clasic şi cuantic Fenomene de ionizare în atmosferă, 1
(6ore) Aurora boreală, 1 S3
Distrugerea stratului de ozon etc.; S4
Dualismul corpuscul-undă – premise 1
experimentale ale mecanicii cuantice, 1 S5
Legile radiaţiei corpului negru etc.; S6
Schimburi energetice – clasificare din
punct de vedere ondulatoriu şi/sau
corpuscular
Surse convenţionale – petrol, gaze naturale,
cărbune etc.;
Surse de energie neconvenţională – energia 1 S7
5.Resurse eoliană, energia luminoasă, energia S9
energetice. 3.1,3.2 nucleară etc.; 1 S8 Sc.altf
(5ore) Cicluri naturale – ciclul oxigenului/ el
dioxidului de carbon, carbonului, azotului,
circuitul apei; 1 S10
Poluarea
Efectul de seră 1 S11
1 S12

Legea Hardy-Weinberg – genetica


populaţiilor, 1 S13
factori de influenţă, densitatea populaţiilor,
optimul curbei populaţiilor;
Selecţia naturală; 1 S14
6.Populaţiile şi Echilibrul natural şi legile arealului - 1 S15
2.1, succesiunea ecologică, legile creşterii,
legile lor
2.2,3.1,3.2 creşterea exponenţială, principiul
(5 ore)
competiţiei; ritmuri biologice -– ritm
somn/veghe, ritm circadian, ritmuri legate
de reproducere; 1 S16
Impactul acţiunilor omului asupra mediului
înconjurător - dispariţia şi protecţia
speciilor

Recapitulare finală şi încheierea situaţiei semestriale 1 S17