Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa 1

Numele elevului _____________________ Descriptor _____________________

1. Transcrie cuvintele şi desparte în silabe:

ace ceai Marcel

lucernă coace

Mircea colăcei

2. Separă cuvintele şi transcrie propoziţiile:

Celinaarecerceinoi.

Acelaecreionulmeu.

3. Adaugă silabe pentru a forma cuvinte:

........- ce - ......... ........- ce ce - ....... - ......

4. Transcrie dialogul.
Celia e cu Corneliu la liceu .
- Nu mai am cerneală, Corneliu !
- Ia călimara mea, Celia!
- Ce amic am!
-