Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: ……………………..........

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


TERRA – ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMANĂ. EUROPA
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa: a VI-a
Timp: 1 oră/săptămână

Competenţe Număr de Observaţii/


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
 Terra – elemente de geografie fizică.
1.1. (recapitulare)
Cunoaşterea lumii în care trăim 2.1.  Repere ale cunoaşterii Terrei – de la marile
2.2. descoperiri geografice la explorarea
2.3. modernă 5 1–5
3.1.  Continente şi ţări – reprezentări
3.2. cartografice. Harta politică a lumii (14 septembrie –
3.3. 16 octombrie
 Aplicaţii practice: Exerciţii de apreciere a
4.1. 2020) I
distanţelor şi suprafeţelor pe suporturi
4.2. cartografice clasice şi/sau digitale
4.3. (14 septembrie
1.1.  Populaţia Terrei: evoluţia numerică, 2020 – 29 ianuarie
Antroposfera - omul şi 1.2. răspândirea geografică, diversitatea umană, 2021)
activităţile umane 2.1. mobilitatea teritorială 9 6 – 14
2.2.  Aşezările omeneşti – forme de locuire şi
2.3. diferenţieri teritoriale (19 octombrie –
3.1.  Resursele naturale şi valorificarea acestora 22 decembrie
3.2. 2020)
 Domeniile activităţilor economice pe
3.3. Terra: agricultura, industria, serviciile
3.4. (caracteristici generale)
4.1.
4.2.
4.3.
1
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Vacanța de iarnă (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021)

Antroposfera - omul şi 1.1.  Efectele activităţilor umane asupra


activităţile umane 1.2. mediului şi calitatea vieţii 3 15 – 17 I
2.1.  Aplicaţii practice: Analiza şi interpretarea
2.2. caracteristicilor demografice şi de locuire (11 - 29 ianuarie (14 septembrie
2.3. din orizontul local şi apropiat, Provocări 2021) 2020 – 29 ianuarie
3.1. locale în context mondial, Trasee turistice 2021)
3.3. aplicate pe domenii de interes, Regiuni
4.1. turistice
4.2.
Vacanța intersemestrială - 30 ianuarie 2021 - 7 februarie 2021

1.1.  Mediul natural ca suport al locuirii umane


1.2. - Poziţia geografică. Ţărmurile: golfuri, insule, 10 18 – 27 II
Europa - identitate geografică 2.1. peninsule şi strâmtori
2.2. - Caracteristici generale ale reliefului. Unităţi (8 februarie – 23 (8 februarie – 8
2.3. majore aprilie 2021) iunie 2021)
3.1. - Hidrografia
3.2. - Diferenţieri climatice şi biogeografice
3.3.  Oameni şi locuri
3.4. - Harta politică – state și regiuni
4.1. - Răspândirea geografică a populaţiei.
4.2. Elemente de diversitate umană (diversitate
4.3. etnică, lingvistică, confesională şi culturală)
- Mari oraşe europene
 Economia
- Resursele naturale şi valorificarea lor
- Activităţile economice: agricultura, industria,
serviciile
Vacanța de primăvară (2 – 11 aprilie 2021 și 30 aprilie – 9 mai 2021)

2
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Europa - identitate geografică 2.1.  Uniunea Europeană II
2.3.  Caracterizarea geografică a unor state (cel 4 28 - 31
3.2. puțin un stat din fiecare regiune geografică) (8 februarie – 8
3.3. (26 aprilie - 28 iunie 2021)
3.4. mai 2021)
4.2.
Europa în lumea contemporană 1.2.  Valori culturale şi umane europene 2 32 - 33
3.3.  Calitatea vieţii în Europa (31 mai – 11
3.4. iunie 2021)
4.3.
Terra – elemente de geografie 1.1….  Recapitulare. Sinteză 1 34
umană. Europa 4.3

Notă: o săptămână este alocată Programului național ”Școala altfel”, în perioada stabilită la nivelul fiecărei unități școlare, conform OMEC nr. 3125/06.02.2020
privind structura anului școlar 2020-2021. Se vor face observațiile corespunzătoare în planificare.