Sunteți pe pagina 1din 19

Tema de control nr.

2 – 10% din nota finală


termen de predare/postare pe platforma e-Learning: 16 ianuarie 2020
Alege din proiectarea unității de învățare o secvență consacrată abordării
textului (literar sau nonliterar) și o secvență consacrată dezvoltării capacității de
exprimare orală/scrisă.
Realizează cele două scenarii didactice.

SECVENṬᾸ CONSACRATᾸ ABORDĂRII TEXTULUI LITERAR

Clasa: a III- a
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare:„ În prag de sărbători”
Subiectul: Pomul de iarnă, dupa Ernest Theodor Amadeus Hoffman
Tipul lecţiei: predare –învăţare
Obiective de referinţă:
3.4 - să citească în mod conştient, corect, fluent şi expresiv un text cunoscut;
3.6 - să recunoască în texte diferite elemente de construcţie a comunicării studiate;
3.2 – să recunoască ideile principale şi informaţiilor de detaliu dintr-un text citit (literar, nonliterar).

Obiective operaţionale:
O1- să citească fluent, corect, conştient şi expresiv textul „Pomul de iarnă, după Ernest Theodor Amadeus Hoffman, respectând semnele de
punctuaţie şi conţinutul acestuia;
O2- să formuleze întrebări şi răspunsuri referitoare la text;
O3- să găsească cuvinte cu sens asemănător/opus pentru cuvinte date;
O4-să desprindă informaţii esenţiale din text;
O5-să participe activ la conversaţiile pe marginea textului;
O6- stimularea interesului pentru datinile şi obiceiurile de Crăciun.
Strategia didactică: conversaţia, proiecţia video, explicaţia, lectura, exerciţiul, explozia stelară, R.A.I., expoziţia.
Mijloace de învăţământ: videoproiector, CD, manual, scrisoare, program educaţional, fişe de lucru, tablă magnetică, recompense, brad natural
în ghiveci.
Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate în echipă.

a) Metode şi procedee: conversaţia, proiecţia video, explicaţia, lectura, exerciţiul, explozia stelară, R.A.I., cubul, expoziţia, aprecierea
verbală.
b) Mijloace didactice: videoproiector, CD, manual, scrisoare, program educaţional, fişe de lucru, tablă magnetică, recompense, brad natural
în ghiveci.
c) Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate în echipă.

Secvenţa aleasă abordării textului literar este cea a Dirijării învăţării. Iniţial elevii au fost împărţiţi în 6 grupe: (a fulgilor, a săniuţelor, a
oamenilor de zăpadă, a steluţelor, a brăduţilor şi a globuleţelor) fiecare grupă având ca sarcină rezolvare unei fişe, evaluarea acesteia făcându-se
oral.
Etapele lecţiei Ob Conţinuturile învăţării Strategii didactice Durată Evaluare
op
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme de
organizare
O1 Se solicită citirea lecţiei de Elevii citesc lecţia manual
către elevi integral, pe integral, pe fragmente şi citirea
fragmente şi în lanţ. în lanţ. lecţiei

- Care este titlul textului? Elevii răspund la activitate 5 min


Cine este autorul? De ce apare întrebări. frontală
cuvântul „după” în faţa
5. Dirijarea autorului? Ce personaje apar
învăţării în text? Din ce operă face
parte fragmentul din manual?

O2 Se citeşte lecţia selectiv, cu Elevii citesc lecţia lectura manual


explicarea semnelor de selectiv şi explică explicaţia evaluare
punctuaţie. scrierea semnelor de orală
- Citiţi propoziţia care punctuaţie.
exprimă o exclamaţie! conversaţia activitate 5 min
- Citiţi propoziţia care Elevii urmăresc frontală
exprimă o mirare repetată! prezentarea în Power
- Citiţi propoziţia care Point.
exprimă o enumerare!
- Citiţi propoziţia care Elevii urmăresc proiecţia video videoproiecto
exprimă mesajul transmis de prezentarea în Power r
următoarea imagine! Point. imagini

Se trece la înţelegerea Fiecare grupă va avea conversaţia activitate pe 8 min evaluare


textului. Se formulează sarcina de a formula câte explicaţia fişă de lucru grupe orală
întrebările pe baza textului, 1-2 întrebări pentru un exerciţiul videoproiecto fişa de
folosindu-se metoda „explozia anumit colţ al bradului, explozia stelară r lucru
stelară”, apoi se expun prin apoi vor numi şi vor R.A.I. pps
intermediul metodei R.A.I. arunca mingea la o grupă manual
O4 (ANEXA ) adversă pentru a
răspunde la ele. Grupa
O5 câştigătoare va primi evaluare
drept recompense brăduţi
din hârtie colorată.

ANEXA – grupa fulgilor, a săniuţelor, a oamenilor de zăpadă, a steluţelor, a brăduţilor şi a globuleţelor .

Pomul de iarnă, dupa Ernest Theodor Amadeus Hoffman

ÎMPODOBEŞTE BRADUL CU ÎNTREBĂRI!


Cine?

* Reprezintă prin desen cadoul dorit!


SECVENŢᾸ CONSACRATĂ DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚII DE EXPRIMARE SCRISĂ

Clasa: a III-a
Aria curriculara: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare : „În prag de sărbători ”
Conţinut: Scrierea imaginativă
Elemente de conţinut: Compunerea după un plan de idei
Tipul lecţiei: mixtă
Obiectiv fundamental: Construirea unui text pe baza unui plan simplu de idei ; manifestarea interesului pentru redactarea corectă şi îngrijită a
compunerii.
Obiective operaţionale:
A) Cognitive
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
OC1 – să stabilească planul de idei pentru compunerea dată ;
OC2 – să utilizeze expresii artistice în alcătuirea compunerii;
OC3 – să redacteze un text într-un stil propriu de exprimare respectând planul recomandat.
B) Motrice
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
OM1 - să-şi coordoneze mişcările pentru a păstra o poziţie corectă la scris ;
OM2 – să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul activităţii didactice.
A) Afective
Elevii:
OA1 – vor aprecia valoarea expresiilor artistice din operele literare studiate;
OA2 – vor prezenta interes pentru exprimarea corectă, clară, nuanţată şi originală.
B ) Metodologice:
a) strategie didactică: mixtă;
b) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, descrierea, povestirea, jocul didactic, observaţia;
c) forme de organizare: frontală, individuală;
d) mijloace didactice: imagini, planşe cu jocuri de iarnă ale copiilor, manualul.
SCENARIU DIDACTIC - DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII
La PREZENTAREA OPTIMĂ A CONŢINUTULUI se prezintă copiilor un fragment dintr-un text ( scris pe tablă). Voi cere elevilor să
identifice fragmente dialogate, descriptive, să numească personajele.
Vis de iarnă
,,E iarnă. Afară e din ce în ce mai frig. Soarele abia se mai zăreşte. Cerul este acoperit cu nori pufoşi, încărcaţi cu steluţe argintii.
Împreună cu ceilalţi copii ne îndreptăm spre marginea satului.
- Ninge! Strigă cu putere Vlăduţ.
- Să prindem câte un fulg! exclamă emoţionată Larisa..
Privim cu admiraţie ,cum norii cern fulgi mari şi albi de zăpadă, ca nişte fluturi argintii.

DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII
Cer elevilor să prezinte cele trei părţi ale compunerii, să facă referiri la conţinutul lor urmărind acţiunea din textul analizat.
Îndemn elevii să scrie o compunere despre o întâmplare trăită sau imaginată cu titlul: ,,La săniuş”, după un plan stabilit în urma discuţiilor din
clasă.
Îi voi antrena în alcătuirea planului de idei.
I. Introducere
1. E iarnă şi derdeluşul este asaltat de copii.
II. Cuprins
2. Trei prieteni au hotărât să meargă la săniuş.
3. Natura a îmbrăcat o haină nouă.
4. Întâlnirea cu ceilalţi copii îi face fericiţi şi plănuiesc o întrecere.
5. Are loc o întâmplare amuzantă.
III. Încheiere
6. Impresiile şi emoţiile declanşate de jocurile de iarnă.
Propun rezolvarea unor sarcini suplimentare, care îi vor ajuta în alcătuirea compunerii:
- recitarea unor versuri cunoscute, pe aceeaşi temă;
- extragerea cuvintelor şi expresiilor artistice potrivit temei date ( din versurile recitate, fragmente scrise pe tablă );
- observarea şirului de imagini sugestive expuse în faţa clasei.

OBŢINEREA PERFORMANŢELOR
Voi îndemna elevii să redacteze, individual, compunerea, urmărind: planul de idei, înlănţuirea logică a enunţurilor, folosirea expresiilor
artistice, exprimarea clară, corectă.

APLICAȚII 2
4.7. Test de evaluare (pentru PORTOFOLIU) pag 68
Realizează proiectarea unei lecţii de predare-învăţare a citirii şi scrierii literei „G”.
Vei avea în vedere:
 respectarea cerinţelor programei şcolare în vigoare pentru clasa I;
 elaborarea unei strategii potrivite însuşirii şi folosirii corecte a literei menţionate;
 adaptarea demersului didactic la nivelul clasei;
 introducerea unor jocuri sau jocuri-exerciţiu, potrivite însuşirii şi folosirii corecte a literei menţionate;
 durata lecţiei – două ore.

CLASA: I
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: Limba şi literatura română – citit/scris – predare integrată
SUBIECTUL LECŢIEI: Literele „G” mare de tipar şi „G” mare de mână. Textul „Pictorul Nicolae Grigorescu”
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Textul – mijloc de cunoaştere
TIPUL LECŢIEI: mixtă
SCOPUL LECŢIEI:
• Familiarizarea elevilor cu „G” mare de tipar şi „G” mare de mână;
• Formarea deprinderii de citire corectă, conştientă şi cursivă;
• Formarea deprinderii de scriere corectă a literei „G” mare de mână, precum şi a cuvintelor şi propoziţiilor care conţin această literă.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
COGNITIVE:
O1 – Să recunoască litera „G” (mare de tipar şi de mână), ca semn grafic corespunzător sunetului [g];
O2 – să citească corect şi conştient cuvinte, propoziţii (text), în mod independent, în şoaptă, cu voce tare, pe baza explicaţiilor învăţătorului şi a
citirii model;
O3 – să dea exemple de cuvinte ce conţin sunetul [g];
O4 – să integreze în propoziţii cuvintele exemplificate;
O5 – să sesizeze asemănările şi deosebirile dintre literele „C” şi „G” mari de tipar;
O6 – să recunoască şi să respecte semnele de punctuaţie;
O7 – să ordoneze cuvinte date pentru a obţine propoziţii;
O8 – să desprindă semnificaţia globală (mesajul) a textului citit;
O9 – să recunoască elementele grafice care compun litera „G” mare de mână;
O10 – să scrie corect litera „G” mare de mână şi să realizeze corect legătura literei noi cu celelalte litere învăţate anterior în scrierea unor cuvinte;
O11 – să se orienteze în spaţiul grafic al caietului de scriere;
O12 – să scrie corect, lizibil şi estetic, în ritm propriu.
PSIHO-MOTORII
O1 – să adopte o poziţie corectă şi comodă pentru citit-scris;
O2 – să-şi întărească muşchii mici ai mâinii.
AFECTIVE
O1 – să manifeste iniţiativă, plăcere şi o atitudine degajată în comunicarea orală; curajul de a solicita intervenirea în actul comunicării;
O2 – să manifeste atenţie şi toleranţă faşă de partenerii de dialog, curiozitate pentru mesajul ascultat;
O3 – să manifeste interes şi plăcere pentru citit şi de asemenea, pentru redactarea corectă şi îngrijită a cuvintelor şi propoziţiilor.
STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE
metoda fonetică analitico-sintetică, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, povestirea
b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
Abecedar, literele alfabetului (alfabetar), caietul special de scriere, planşă cu litera „G” mare de tipar şi cu litera „G” mare de mână, planşă cu
un iepuraş – musafir surpriză,coşuleţ cu ouă de Paşti, laptop, videoproiector, prezentare Power Point „Nicolae Grigorescu” – CD, album de artă
„Nicolae Grigorescu”, stativ pentru literele alfabetului, fişe de lucru pe echipe, ilustraţii (portrete ale pictorului din diferite momente ale vieţii
sale, picturi celebre), fişe de evaluare, diploma
c) FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII:
frontal, individual,pe echipe
d) FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE:
observaţia sistematică, evaluarea scrisă, evaluarea orală

STRATEGII DE PREDARE - ÎNVĂŢARE


ETAPELE
(SECVENŢELE) CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC EVALUARE
LECŢIEI METODE MIJLOACE MODURI
ŞI DE DE
PROCEDEE ÎNVĂŢARE ORGANIZARE
Se creează cadrul propice desfăşurării în bune
1. Organizarea clasei condiţii a procesului instructiv-educativ.
pentru lecţie Se pregătesc materialele necesare lecţiei. conversaţia frontal
Se asigură ordinea şi disciplina prin cerinţe
verbale.
2. Verificarea temei şi „Ce lecţie aţi avut de pregătit?” abecedar, caiete evaluare orală
reactualizarea unor „… litera g mic de tipar şi textul Povestea conversaţia
cunoştinţe dobândite gâscanului”
anterior Voi numi elevii care vor citi lecţia. Voi propune
şi citirea selectivă a lecţiei.
Voi verifica tema pentru acasă: o fişă care
conţine exerciţii de citire a unor cuvinte care fişa-temă pentru
conţin litera «g» mic de tipar şi a unui text acasă
intitulat „Găinuşa harnică”. Fişa mai conţine şi conversaţia apreciere
exerciţii de scriere a unor cuvinte şi propoziţii. verbală
Se vor evidenţia elevii cu tema îngrijită,
completă şi rezolvată corect.
„Daţi exemple de cuvinte care încep cu sunetul
şi litera «g»!” (gâscă, găină, gard, garaj, grădină,
gumă, guler, gară etc.)
„Daţi exemple de cuvinte care conţin în
interiorul lor sunetul şi litera «g»!” (singur, frontal
struguri, tigru, măgar, papagal etc.)
„Daţi exemple de cuvinte care conţin sunetul şi
litera «g» la sfârşitul acestora!” (steag, coleg, evaluare orală
gong, belşug, gang, ring etc.)
conversaţia

3. Captarea atenţiei Se prezintă elevilor o planşă cu un musafir planşă cu un


surpriză – un iepuraş de Paști care a venit la ei musafir surpriză
cu câteva surprize – ouă vopsite cu ghicitori, (Iepuraşul de
precum şi o povestioară interesantă intitulată Paşte)
„De ce vine iepuraşul?” conversaţia frontal
Se citeşte povestioara elevilor (ANEXA 1), după
care se cântă cântecelul „Înfloresc grădinile”
pentru a mai destinde atmosfera din clasă.
„Iepuraşului i-ar plăcea să audă un cântecel
cântat de elevii clasei I B. Haideţi să cântăm!”
Se solicită elevilor să fie atenţi în continuare.
Voi da citire celor şase ghicitori de pe cele şase
ouă. (ANEXA 2)
Literele iniţiale ale fiecărui cuvânt vor forma un
nou cuvânt şi anume „PICTOR”. 6 ouă vopsite
panseluţa -P problematizarea ghicitori frontal evaluare orală
iepure -I
crinul -C (Anexa 3)
toporaşul -T
omida -O
rândunica -R
Se prezintă – pe parcursul citirii ghicitorilor – o explicaţia
planşă cu aceste imagini. Când dezleagă
ghicitoarea, se prezintă imaginea corectă şi se
scrie litera iniţială a cuvântului.
Se pun întrebări legate de semnificaţia conversaţia planşă cu cele 6
cuvântului „pictor”. imagini frontal
Cel mai mare pictor al neamului românesc a fost
Nicolae Grigorescu.
„Numele lui – Grigorescu – cu ce sunet începe?” problematiza-rea evaluare orală
„…… cu sunetul g” explicaţia
„Cum se va scrie numele lui?” evaluare orală
„…… cu literă mare” frontal
problematizarea
4. Anunţarea titlului Azi, la ora de abecedar, vom învăţa litera „G” conversaţia frontal
lecţiei noi şi a mare de tipar, iar la scriere litera „G” mare de
obiectivelor mână. Ca de obicei, vom şti la sfârşitul orei să
scriem şi să citim cuvinte şi propoziţii în care
apar aceste două litere.
5. Dirijarea învăţării Se prezintă elevilor planşa unde apare litera „G” problematiza-rea planşă frontal evaluare orală
mare de tipar. Se intuieşte litera, precum şi
asemănările şi deosebirile între „G” şi „C”.
„Când se foloseşte această literă?”
„…. se foloseşte la nume de persoane, de ape, de C
G
ţări, oraşe, dar şi când primul cuvânt al
propoziţiei începe cu sunetul «g»”
Se solicită elevilor recunoaşterea literei noi pe
un bileţel cu mai multe litere şi cuvinte conversaţia
(„Recunoaşte-ţi litera şi o încercuiţi!”) bileţele cu litere individual evaluare orală
„Să revenim la pictorul Nicolae Grigorescu!” şi cuvinte
Se prezintă portretul pictorului, după care se
derulează prezentarea Power Point, timp în care explicaţia pps – „Nicolae
le voi da câteva date din biografia marelui Grigorescu” frontal
pictor. (CD),
„Cine era Nicolae Grigorescu?” videoproiector
„Nicolae Grigorescu era pictor” laptop, afiş cu
Se face analiza fonetică analitico – sintetică a portrete ale
propoziţiei (câte cuvinte are, se desparte în pictorului
silabe cuvântul „Grigorescu”, care este ordinea
cuvintelor etc.) conversaţia
Se formează la stativ două cuvinte: pictură şi analiza fonetică
Grigorescu, precum şi propoziţia: Grigorescu era analitico-sintetică
pictor. frontal evaluare orală
Descifrarea textului din manual prin efort
propriu stativ L
G
C
Citirea textului de către elevi exerciţiul alfabetar individual
Citirea selectivă frontal evaluare orală
Citirea în lanţ abecedar
Discutarea textului: titlul, întrebări legate de frontal evaluare orală
conţinutul textului, numărul aliniatelor individual
Citirea model de către învăţător aprecieri
Intuirea literei de mână „G”; asemănări şi verbale
deosebiri cu alte litere „C”; „L”
Identificarea elementelor grafice care compun
litera: „bucla” şi „bastonaşul”
Scrierea model la tablă a noii litere, însoţind conversaţia
scrierea de verbalizarea regulilor grafice explicaţia
Scrierea de către elevi a literei în aer, cu degetul planşă
Încălzirea muşchilor mici ai mâinii, respectarea frontal
poziţiei corpului la scris, a caietului etc.
Scrierea literei în caiete (2 rânduri) demonstraţia
Scrierea cuvintelor: Grigore, Grigorescu, explicaţia
Gabriela, Gabriel, Greta, Gloria, Galaţi conversaţia tablă
Scrierea propoziţiilor: frontal
Nicolae Grigorescu a pictat multe tablouri.
Grădina bunicilor e mare.

exerciţiul

caiete de scriere
exerciţiul munca
caietul elevului individuală aprecieri
tabla individuale
individual
observaţia
frontal sistematică
6. Obţinerea Muncă în echipă:
performanţelor I echipă– Echipa buburuzelor
II echipă – Echipa fluturaşilor
III echipă – Echipa albinuţelor aprecieri
IV echipă – Echipa ghioceilor exerciţiul fişe de lucru în verbale
V echipă – Echipa rândunelelor conversaţia echipă „Metoda munca în echipe
VI echipă – Echipa razelor de soare explicaţia cadranelor” evaluare scrisă
VII echipă – Echipa narciselor şi orală
Fiecare echipă de câte 4 elevi va primi o fişă
care conţine 4 sarcini de lucru (Metoda
cadranelor) – ANEXA 4
7. Evaluarea Elevii primesc o fişă de evaluare care cuprinde
performanţelor trei itemi (trei sarcini de lucru) – ANEXA 5 evaluare
exerciţiul fişe de evaluare individual
formativă

8. Asigurarea retenţiei Se va reaminti litera învăţată, atât cea de tipar


şi a transferului cât şi cea de mână, apoi se precizează tema
conversaţia caiet special
pentru acasă (caietul special pagina 23: „G”)
pentru ora de frontal
explicaţia scriere

9. Încheierea şi Se fac aprecieri generale asupra


evaluarea activităţii comportamentului elevilor, se evidenţiază elevii diplome,
aprecieri
care au fost activi, se fac recomandări. conversaţia iepuraşi de
frontal individuale,
În prealabil, se acordă diplome din partea ciocolată tuturor
generale
iepuraşului tuturor celor 7 echipe pentru efortul elevilor
depus şi rezultatele obţinute.
ANEXA 1

Se povesteşte că în timpuri foarte vechi, cadourile de Paşti pentru copii erau aduse, ca şi în ultima lună a anului, de un bătrânel
cumsecade. El umbla cu sacul în spinare şi ducea copiilor cuminţi ouă colorate, jucării, ciocolată şi bomboane. Dar de la o vreme, moşneagul
simţi că nu mai are putere să colinde fiecare casă, de la cele din oraşe, de la câmpie, până la cele aşezate în înălţimea munţilor. Astfel, el ceru lui
Dumnezeu un ajutor pentru împărţitul darurilor. Căsuţa bătrânului se afla la marginea unei păduri nesfârşite. Acolo l-a trimis Dumnezeu să-şi
aleagă ajutorul pe care îl credea cel mai potrivit.
A plecat bătrânul, sprijinit într-un toiag, cu desaga în spinare. A întâlnit un urs. „Ursul, se gândea el, ar putea să fie destul de bun pentru o
astfel de treabă. Are spinarea destul de puternică pentru a duce miile de daruri prin toate colţurile lumii.” Dar apoi şi-a dat seama că mulţi copii s-
ar speria de el. S-a oprit pe malul unui pârâiaş. Aici, în apa limpede, se zbenguiau peştişorii. „Poate că un peştişor s-ar putea strecura mai uşor, să
ajungă pe nesimţite lângă pătuţurile copiilor adormiţi. Dar cum ar putea el să răzbată prin pustiurile Africii, unde nu
e strop de apă?”
Bătrânul plecă mai departe. Se opri într-o poieniţă cu iarbă fragedă şi se întinse pe pajiştea verde. Când era aproape
să adoarmă, ţâşni pe lângă el o arătare ciudată, cu nişte urechi lungi. Omul se ridică, dar animalul dispăru în tufişuri.
Se întinse pe iarbă şi când era gata să adoarmă, din nou se rostogoli pe lângă el un ghem de blăniţă cenuşie. A treia
oară, bătrânul se prefăcu doar adormit, şi când trecu pe lângă el, îl prinse pe făptaş de urechile lui lungi. „Acesta este
ajutorul de care am nevoie, zise moşneagul bucuros. Iute ca fulgerul, jucăuş ca un copilaş şi frumos ca o jucărie.”
De atunci, iepuraşul aduce copiilor cuminţi cadourile de Paşti, iar ei îl aşteaptă cu un cuibuşor de iarbă împodobit cu flori de primăvară.
ANEXA 2
GHICITORI ANEXA 3
1. Floricea catifelată
Seamănă cu-n chip da fată!
(PANSELUŢA)
2. Urecheat cu haine sure
stă pe câmp şi în pădure
(IEPURAŞUL)
3. Cupe albe, parfumate
Pe un lujer aşezate
Dacă le vei mirosi

P I C T O R
Nasul şi-l vei gălbeni.
(CRINUL)
4. Violet şi parfumat
De iarnă s-a săturat.
(TOPORAŞUL)
5. Turmă mică, târâtoare,
Paști-n pomi, nu pe ogoare!
(OMIZI - OMIDA)
6. O săgeată de cărbune
Zboară iute peste lume!
(RÂNDUNICA)
ANEXA 4

DENUMIREA ECHIPEI: ………………………………….

METODA CADRANELOR – LITERELE „G” şi „G”


1. Încercuieşte litera „G” mare de tipar, învăţată astăzi: 2. Desparte în silabe cuvintele şi scrie în casetă numărul silabelor:

F G
Grigore silabe
r
G K y
n Z Gabriela silabe
X a
A M
T G W Grigorescu silabe

4. Scrie titlul tabloului care îi aparţine lui Nicolae Grigorescu:


3. Ordonează cuvintele următoare şi vei obţine o propoziţie. Scrie propoziţia.
-----------------------------------------

bunicului nouă grebla este ? -----------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - -

ANEXA 5
FIŞĂ DE EVALUARE

1. Scrie numele copiilor (aceste nume să înceapă cu litera „G” mare de mână):

-------------- -------------- --------------

------------- -------------- --------------

2. Colorează caseta cu numele pictorului român despre care ai învăţat azi, doar pe cel scris corect:

Nicolaie Grigorescu Niculae grigorescu Nicolae Grigorescu

3 . Desparte cuvintele din propoziţie şi scrie propoziţia:

PicturileluiGrigorescusuntminunate.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

-------------------------------------------------------------------

S-ar putea să vă placă și