Sunteți pe pagina 1din 33

EVALUAREA RISCURILOR

DE IMBOLNAVIRE SI ACCIDENTARE
PROFESIONALA
Locul de munca:
Muncitor necalificat confectii metalice
PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de muncă consta in confectionarea si montarea confectiilor metalice.

ELEMENTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE

 Maşina de găurit electrică de banc si de mână;


 Polizoare;
 Maşina de debitat (fierastrau electric);
 Masina de roluit;
 Menghina;
 Masina de amprentat;
 Cuptor GPL;
 Masina de melcat;
 Suporţi pentru montaj;
 Suporţi pentru depozitat profile;
 Profile metalice (platbanda, bara rotunda, cornier, etc);
 Accesorii
Alte mijloace de productie
 Scule de lucru (burghie, freze, discuri de debitat, ciocan oţel, ruletă, şurubelniţe,
chei fixe, etc);
 Prize de curent;
 Mături;
 Lăzi pentru deşeuri
 Holdşuruburi, dibluri;
 Feronerie (balamale, broaşte, încuietori, etc).

SARCINA DE MUNCA

Sarcinile şi atribuţiile lucratorului sunt conform fişei postului care cuprinde sfera de
atribuţiuni pe locul de muncă.
Câteva din sarcinile de muncă ale acestuia sunt enumerate mai jos:
- Să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în
bune condiţii sarcinile de serviciu;
- Să participe la prezenţă, moment NTS şi SU;
- Să verifice starea fizică a utilajelor şi să ia la cunoştinţă orice defecţiune apărută;
Să ia măsuri de remediere a defecţinilor atunci când constată astfel de probleme;
- Să inştiinţeze conducătorul locului de muncă, în termen de minim 48 de ore, cu
privire la motivul absentării de la program;
- Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
- Să cunoască şi să respecte instrucţiunile tehnologice şi de lucru de la locul de
muncă;
- Să cunoască şi să respecte instructiunile de Securitatea Muncii şi Situaţii de
Urgenţă (PSI şi apararea civilă);
- Să aducă imediat la cunoştinţă conducatorului locului de muncă orice neregulă,
defecţiune, anomalie sau altă situaţie de natura să constituie un pericol pe care le
constată în timpul procesului de muncă;
- Sa apere prin orice mijloace legale bunurile din proprietatea firmei şi să anunţe de
îndată şefii ierarhici, dacă are cunoştinţă de săvârşirea unor fapte de natură să
prejudicieze firma;
- Să nu introducă şi să nu consume în unitate droguri şi băuturi alcoolice sau să
faciliteze săvârşirea unor astfel de fapte.

MEDIUL DE MUNCĂ

În Atelierul de confectii metalice au fost identificaţi următorii factori de risc:


- pulberi în suspensie rezultat de la debitarea profilelor metalice;
- temperatura aerului care uneori vara depăşeşte valoarea limitei admise (30 grade) ;
- zgomot datorat maşinilor unelte (maşini de debitat, maşina de gaurit, masina de
roluit, etc), care rareori depăşeşte limita maximă admisă, care este de 87 db.

FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

a) Factori de risc mecanic:


- Prindere si antrenare de către transmisii neprotejate (pietre abrazive în mişcare, panze
de debitat, curele neprotejate, etc);
- Lovire de către mijloacele de transport la deplasarea în curtea societăţii sau la
deplasarea de la domiciliu la locul de muncă şi invers;
- Alunecare de piese , materiale, etc, depozitate fără asigurarea stabilităţii acestora;
- Rostogolire materiale, piese, recipiente de forma cilindrica ,neasigurate împotriva
deplasării accidentale;
- Răsturnare de piese, subansamble neasigurate împotriva deplasării necontrolate;
- Cădere liberă de piese, scule, materiale de la cote superioare(la montarea confectiilor
metalice la beneficiar);
- Prăbuşirea accidentală a unor materiale depozitate pe verticală;
- Proiectare de corpuri sau particule de material în timpul debitării sau a găuririi cu
maşina de găurit rotopercutoare;
- Deviere de la traiectoria normală a pieselor neasigurate corespunzător pe mesele
maşinilor unelte;
- Suprafeţe sau contururi periculoase (scule, muchii tăietoare);
b) Factori de risc termic:
- Contact cu profilele fierbinti scoase din cuptorul GPL;

c) Factori de risc electric:


- Electrocutare prin atingere directă sau indirectă – ex. căi de curent neprotejate,
neizolate, tablouri electrice neasigurate, legături electrice improvizate, conductori
electrici cu izolaţia deteriorată, instalaţii de punere la pământ deteriorate etc;
- Electrocutare prin apariţia tensiunii de pas – ex. căderea unui conductor electric la
pământ, deteriorarea izolaţiei la conductorii electrici şi punerea acestora la pământ,
atingerea echipamentelor de muncă alimentate cu energie electrică care funcţionează
în medii umede, etc;

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ

a)Factori de risc fizic:


- Temperatură ridicată în anotimpul călduros;
- Temperatură scăzută pe anotimp de iarnă. (lucru in aer liber);
- Curenţi de aer datoraţi tirajului natural şi al vântului;
- Zgomot la nivel ridicat datorat funcţionării maşinilor unelte din preajma
executantului;
- Nivel de iluminare scăzut în unele zone ale atelierului (cazuri accidentale);
- Pulberi pneumoconiogene la debitarea de materiale necesare în procesul de
producţie;

b) Factori de risc naturali:


- calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, cutremur, grindină, surpări de teren, etc)

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ

a) Conţinut necorespunzător
 Omisiuni sau erori în prestabilirea operaţiilor de muncă – ex. dispunerea efectuării de
activităţi în zone unde există pericol de prăbuşire, în zone unde există pericolul de
prindere, lovire, strivire de către mijloace de transport auto sau de către instalaţiile
de ridicat; dispunerea efectuării de activităţi de legare/dezlegare sarcini fără a fi
autorizat ca legător de sarcină sau după expirarea termenului de autorizare, etc;
 Repartizarea unor lucratori confectii metalice pentru efectuarea activităţilor specifice
de sudură fără a fi instruit sau cu instruire incompletă în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă;
 Repartizarea lucratorilor de confectii metalice în vederea îndeplinirii sarcinilor de
serviciu fără a ţine cont de recomandările medicului de medicina muncii prevăzute în
fişa de aptitudine; repartizarea lucratorilor care fac parte din categoria grupurilor
sensibile la riscuri, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, fără a ţine cont de
recomandările date de medicul de medicina muncii;
 Admiterea la lucru a lucratorilor în condiţii psihico-fiziologice necorespunzătoare -
ex. admiterea la serviciu sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, în stare de
oboseală, sub influenţa unor medicamente, sub influenţa unor stări emoţionale
puternice, etc;
 Tolerarea abaterilor de la disciplina în muncă, de la respectarea regulilor de
securitatea muncii;
 Neasigurarea corelării şi/sau coordonării în timpul manipulării confectiilor metalice
la montarea la beneficiar;
 Admiterea desfăşurării lucrului cu mijloace de muncă necorespunzătoare – ex. scule
de lucru necorespunzătoare, etc;

b) Suprasolicitare fizică:
- Efort fizic susţinut ca urmare a poziţiei incomode în timpul lucrului;
- Efort dinamic datorită ridicării unor sarcini mai grele;

c) Suprasolicitare psihică:
- Stress provocat de pericolul de accidentare sau de nerealizarea sarcinilor de serviciu;
- Ciclu repetitiv cu o durată mai mică de cca. 5 min;

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

a) Actiuni greşite:
 Efectuarea de activităţi neprevăzute în sarcina de muncă (în afara sarcinilor de
muncă); efectuarea de activităţi pentru care nu are calificarea şi/sau autorizarea
necesară;
 Efectuarea de operaţii, activităţi, lucrări, etc. într-o altă manieră decât prevederile
instrucţiunilor de lucru, instrucţiunilor de securitatea muncii, procedurilor de lucru şi
fabricaţie, prescripţiilor de securitate şi sănătate în muncă, prescripţiilor ISCIR, etc;
 Poziţionarea necorespunzătoare – ex. în raza de acţiune a instalaţiilor de ridicat sau
sub sarcina care se ridică cu aceasta, în raza de acţiune a mijloacelor de transport
auto, în imediata vecinătate a echipamentelor de muncă din sectorul de activitate a
lucrătorilor care se află în stare de funcţionare;
 Poziţionarea necorespunzătoare a confectiilor metalice pe mijloacele de transport sau
pe rastelele de depozitare;
 Realizarea operaţiilor de montare fără asigurarea condiţiilor de securitate de la locul
de muncă;
 Efectuarea de lucrări de întreţinere la echipamentele de muncă din cadrul sectoarelor
de activitate a lucratorilor fără oprirea acestora şi fără a se decupla de la sursa/sursele
de alimentare cu energie electrică sau non-electrică (pneumatică, hidraulică, etc);
 Utilizarea unor echipamente de muncă cu stare tehnică necorespunzătoare – ex.
maşini de lucru necorespunzătoare, scule de lucru necorespunzătoare, etc;
 Prezenţa la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare – ex. prezenţa la
serviciu sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, în stare de oboseală, sub influenţa
unor medicamente, sub influenţa unor stări emoţionale puternice, etc;
 Neasigurarea corelării şi/sau coordonării în timpul manipulării confectiilor metalice
la montarea la beneficiar;
 Deplasări, staţionări în zone periculoase – ex. pe căile de acces auto, sub sarcina
suspendată în cârligul instalaţiei de ridicat, în imediata vecinătate a echipamentelor
de muncă din sectorul de activitate a lucrătorului care se află în stare de funcţionare,
în vecinătatea golurilor de montaj, rezemare de balustradele de protecţie prevăzute în
zonele în care există posibilitatea de cădere de la înălţime, etc;
 Cădere la acelaşi nivel: prin dezechilibrare, prin alunecare, prin antrenare, prin
împiedicare, etc ;
 Cădere de la înălţime: prin păşire în gol, prin dezechilibrare, prin antrenare, prin
alunecare etc; cădere de la înălţime datorită unor reacţii spontane inadecvate în caz
de pericol;
 Comunicări accidentogene cu ceilalţi colegi în timpul îndeplinirii sarcinilor de
serviciu.

b) Omisiuni
 Omiterea efectuării unor operaţii care asigură propria securitate;
 Neutilizarea E.I.P. şi a celorlalte mijloace de protecţie acordate de către angajator.
UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: .
S.C. ....................... SRL
FIŞA DE EVALUARE A POSTULUI DE
ATELIER CONFECŢII METALICE LUCRU DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
POSTUL DE LUCRU: ECHIPA DE EVALUARE:
MUNCITOR NECALIFICAT .....................: evaluator;
CONFECTII METALICE .....................: administrator
CONSE- NIVEL
CLASA CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA PAR-
DE DE
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ ŢIAL
GRAVI- PROBA-
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- DE
TATE BILITATE
ZIBILĂ RISC

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Prindere şi antrenare de către transmisii neprotejate
PRODUCŢIE 1 RISC (pietre abrazive în mişcare, panze de debitat, curele DECES 7 2 4
MECANIC neprotejate, etc);
2. Lovire de către mijloacele de transport la deplasarea
în curtea societăţii sau la deplasarea de la domiciliu la DECES 7 1 3
locul de muncă şi invers;
3. Alunecare de piese , materiale, etc, depozitate fără
DECES 7 1 3
asigurarea stabilităţii acestora;
4. Rostogolire materiale neasigurate împotriva deplasării ITM 45-
3 1 2
accidentale; 180 zile
5. Răsturnare de piese, subansamble neasigurate
DECES 7 1 3
împotriva deplasării necontrolate;
6. Cădere liberă de piese, scule, materiale de la cotele
superioare (la montarea confectiilor metalice la DECES 7 1 3
beneficiar);
7. Prăbuşirea accidentală a unor materiale depozitate pe
DECES 7 1 3
verticală;
8. Proiectare de corpuri sau particule de material în
timpul debitării sau a găuririi cu maşina de găurit INV. gr. III 4 3 3
rotopercutoare;
0 1 2 3 4 5 6
9. Deviere de la traiectoria normală a pieselor
neasigurate corespunzător pe mesele maşinilor DECES 7 1 3
unelte;
10. Suprafeţe sau contururi periculoase (scule, muchii ITM 3-45
2 2 2
tăietoare); zile
FACTORI DE ITM 3-45
11. Contact cu profilele fierbinti scoase din cuptorul GPL; 2 2 2
RISC TERMIC zile
FACTORI DE 12. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă – ex.
RISC căi de curent neprotejate, neizolate, tablouri electrice
ELECTRIC neasigurate, legături electrice improvizate, conductori DECES 7 1 3
electrici cu izolaţia deteriorată, instalaţii de punere la
pământ deteriorate, etc;
13. Electrocutare prin apariţia tensiunii de pas – ex.
căderea unui conductor electric la pământ,
deteriorarea izolaţiei la conductorii electrici şi punerea
DECES 7 1 3
acestora la pământ, atingerea echipamentelor de
muncă alimentate cu energie electrică care
funcţionează în medii umede, etc;
MEDIUL FACTORI DE ITM 3-45
14. Temperatură ridicată în anotimpul călduros; 2 5 3
DE MUNCĂ 17 RISC FIZIC zile
15. Temperatură scăzută pe anotimp de iarnă. (lucru in ITM 3-45
2 5 3
aer liber); zile
ITM 3-45
16. Curenţi de aer datorati tirajului natural şi al vântului; 2 6 3
zile
17. Zgomot la nivel ridicat datorat funcţionării maşinilor
INV. gr. III 4 3 3
unelte din preajma executantului;
18. Nivel de iluminare scăzut în unele zone ale atelierului ITM 3-45
2 4 2
(cazuri accidentale); zile
19. Pulberi pneumoconiogene la debitarea de materiale
INV. gr. III 4 1 2
necesare în procesul de producţie;
FACTORI DE
RISC 20. Calamităţi naturale(trăsnet, inundaţie, cutremur,
DECES 7 1 3
NATURALI grindină, surpări de teren, etc)
0 1 2 3 4 5 6
SARCINA 21. Omisiuni sau erori în prestabilirea operaţiilor de muncă
DE MUNCĂ – ex. dispunerea efectuării de activităţi în zone unde
există pericol de prăbuşire, în zone unde există DECES 7 1 3
pericolul de prindere, lovire, strivire de către mijloace
de transport auto sau de către instalaţiile de ridicat;
22. Repartizarea unor lucratori pentru efectuarea
activităţilor specifice de sudură fără a fi instruit sau cu
DECES 7 1 3
instruire incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă;
23. Repartizarea unor lucratori în vederea îndeplinirii
sarcinilor de serviciu fără a ţine cont de recomandările
medicului de medicina muncii prevăzute în fişa de
aptitudine; repartizarea lucratorilor care fac parte din DECES 7 1 3
categoria grupurilor sensibile la riscuri, în vederea
îndeplinirii sarcinilor de serviciu, fără a ţine cont de
recomandările date de medicul de medicina muncii;
24. Admiterea la lucru a lucratorilor în condiţii psihico-
fiziologice necorespunzătoare - ex. admiterea la
serviciu sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, în DECES 7 1 3
stare de oboseală, sub influenţa unor medicamente,
sub influenţa unor stări emoţionale puternice, etc;
25. Tolerarea abaterilor de la disciplina în muncă, de la
DECES 7 1 3
respectarea regulilor de securitatea muncii;
26. Neasigurarea corelării şi/sau coordonării în timpul
manipulării confectiilor metalice la montarea la DECES 7 1 3
beneficiar;
27. Admiterea desfăşurării lucrului cu mijloace de muncă
necorespunzătoare – ex. scule de lucru DECES 7 1 3
necorespunzătoare, etc;
28 SUPRASOLICI 28. Efort fizic susţinut ca urmare a poziţiei incomode în ITM 3-45
2 4 2
TARE FIZICĂ timpul lucrului; zile
ITM 3-45
29. Efort dinamic datorită ridicării unor sarcini mai grele; 2 5 3
zile
SUPRASOLICI
30. Stress provocat de pericolul de accidentare sau de ITM 3-45
TARE 2 4 2
nerealizarea sarcinilor de serviciu; zile
PSIHICĂ
0 1 2 3 4 5 6
ITM 3-45
31. Ciclu repetitiv cu o durată mai mică de cca. 5 min; 2 6 3
zile
EXECUTANT 31 ACŢIUNI 32. Efectuarea de activităţi neprevăzute în sarcina de
GREŞITE muncă (în afara sarcinilor de muncă); efectuarea de
DECES 7 1 3
activităţi pentru care nu are calificarea şi/sau
autorizarea necesară;
33. Efectuarea de operaţii, activităţi, lucrări, etc. într-o altă
manieră decât prevederile instrucţiunilor de lucru,
instrucţiunilor de securitatea muncii, procedurilor de DECES 7 1 3
lucru şi fabricaţie, prescripţiilor de securitate şi
sănătate în muncă, prescripţiilor ISCIR, etc;
34. Poziţionarea necorespunzătoare – ex. în raza de
acţiune a instalaţiilor de ridicat sau sub sarcina care se
ridică cu aceasta, în raza de acţiune a mijloacelor de
DECES 7 1 3
transport auto, în imediata vecinătate a
echipamentelor de muncă din sectorul de activitate a
lucrătorilor care se află în stare de funcţionare;
35. Poziţionarea necorespunzătoare a confectiilor metalice
pe mijloacele de transport sau pe rastelele de DECES 7 1 3
depozitare;
36. Realizarea operaţiilor de montare fără asigurarea
DECES 7 1 3
condiţiilor de securitate de la locul de muncă;
37. Efectuarea de lucrări de întreţinere la echipamentele
de muncă din cadrul sectoarelor de activitate a
lucratorilor fără oprirea acestora şi fără a se decupla DECES 7 1 3
de la sursa/sursele de alimentare cu energie electrică
sau non-electrică (pneumatică, hidraulică, etc);
38. Utilizarea unor echipamente de muncă cu stare
ITM 3-45
tehnică necorespunzătoare – ex. maşini de lucru 2 2 2
zile
necoresp, scule de lucru necorespunzătoare, etc;
39. Prezenţa la lucru în condiţii psiho-fiziologice
necorespunzătoare – ex. prezenţa la serviciu sub
influenţa alcoolului sau a drogurilor, în stare de DECES 7 1 3
oboseală, sub influenţa unor medicamente, sub
influenţa unor stări emoţionale puternice, etc;
0 1 2 3 4 5 6
40. Nesincronizări la lucrul în echipă cu alţi angajaţi (ex. la
transportul şi depozitarea profilelor metalice sau
DECES 7 1 3
confectiilor metalice în locul de depozitare sau
montare, etc);
41. Deplasări, staţionări în zone periculoase – ex. pe căile
de acces auto, sub sarcina suspendată în cârligul
instalaţiei de ridicat, în imediata vecinătate a
echipamentelor de muncă din sectorul de activitate a
DECES 7 1 3
lucrătorului care se află în stare de funcţionare, în
vecinătatea golurilor de montaj, rezemare de
balustradele de protecţie prevăzute în zonele în care
există posibilitatea de cădere de la înălţime, etc;
42. Cădere la acelaşi nivel: prin dezechilibrare, prin ITM 3-45
2 1 1
alunecare, prin antrenare, prin împiedicare, etc ; zile
43. Cădere de la înălţime: prin păşire în gol, prin
dezechilibrare, prin antrenare, prin alunecare etc;
DECES 7 1 3
cădere de la înălţime datorită unor reacţii spontane
inadecvate în caz de pericol;
44. Comunicări accidentogene cu ceilalţi colegi în timpul ITM 3-45
2 2 2
îndeplinirii sarcinilor de serviciu. zile
45. Omiterea efectuării unor operaţii care asigură propria
OMISIUNI DECES 7 2 4
securitate;
46. Neutilizarea E.I.P. şi a celorlalte mijloace de protecţie
DECES 7 1 3
acordate de către angajator.
47. Infectarea cu virusul SARS-COV2 si transmiterea
DECES 7 1 3
acestuia altor persoane
Nivelul de risc global al postului de lucru este :

47
SRiri
i=1 2(4x4)+35(3x3) + 9(2x2) + 1(1x1) 384
Nrg = 47
=
2x4+35x3 +9x2 + 1x1
=
132
= 2,91

Sri
i=1
Fig. 25 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,91


7

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43 F45 F47
FACTORI DE RISC
LEGENDĂ FIGURA Nr. 25

F1- Prindere şi antrenare de către transmisii neprotejate (pietre abrazive în mişcare,


panze de debitat, curele neprotejate, etc);
F2- Lovire de către mijloacele de transport la deplasarea în curtea societăţii sau la
deplasarea de la domiciliu la locul de muncă şi invers;
F3- Alunecare de piese , materiale, etc, depozitate fără asigurarea stabilităţii acestora;
F4- Rostogolire materiale neasigurate împotriva deplasării accidentale;
F5- Răsturnare de piese, subansamble neasigurate împotriva deplasării necontrolate;
F6- Cădere liberă de piese, scule, materiale de la cotele superioare (la montarea
confectiilor metalice la beneficiar);
F7- Prăbuşirea accidentală a unor materiale depozitate pe verticală;
F8- Proiectare de corpuri sau particule de material în timpul debitării sau a găuririi cu
maşina de găurit rotopercutoare;
F9- Deviere de la traiectoria normală a pieselor neasigurate corespunzător pe mesele
maşinilor unelte;
F10- Suprafeţe sau contururi periculoase (scule, muchii tăietoare);
F11- Contact cu profilele fierbinti scoase din cuptorul GPL;
F12- Electrocutare prin atingere directă sau indirectă – ex. căi de curent neprotejate,
neizolate, tablouri electrice neasigurate, legături electrice improvizate, conductori
electrici cu izolaţia deteriorată, instalaţii de punere la pământ deteriorate, etc;
F13- Electrocutare prin apariţia tensiunii de pas – ex. căderea unui conductor electric la
pământ, deteriorarea izolaţiei la conductorii electrici şi punerea acestora la pământ,
atingerea echipamentelor de muncă alimentate cu energie electrică care
funcţionează în medii umede, etc;
F14- Temperatură ridicată în anotimpul călduros;
F15- Temperatură scăzută pe anotimp de iarnă. (lucru in aer liber);
F16- Curenţi de aer datorati tirajului natural şi al vântului;
F17- Zgomot la nivel ridicat datorat funcţionării maşinilor unelte din preajma
executantului;
F18- Nivel de iluminare scăzut în unele zone ale atelierului (cazuri accidentale);
F19- Pulberi pneumoconiogene la debitarea de materiale necesare în procesul de
producţie;
F20- Calamităţi naturale(trăsnet, inundaţie, cutremur, grindină, surpări de teren, etc)
F21- Omisiuni sau erori în prestabilirea operaţiilor de muncă – ex. dispunerea efectuării
de activităţi în zone unde există pericol de prăbuşire, în zone unde există pericolul
de prindere, lovire, strivire de către mijloace de transport auto sau de către
instalaţiile de ridicat;
F22- Repartizarea unor lucratori pentru efectuarea activităţilor specifice de sudură fără a
fi instruit sau cu instruire incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
F23- Repartizarea unor lucratori în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu fără a ţine
cont de recomandările medicului de medicina muncii prevăzute în fişa de aptitudine;
repartizarea lucratorilor care fac parte din categoria grupurilor sensibile la riscuri, în
vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, fără a ţine cont de recomandările date de
medicul de medicina muncii;
F24- Admiterea la lucru a lucratorilor în condiţii psihico-fiziologice necorespunzătoare -
ex. admiterea la serviciu sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, în stare de
oboseală, sub influenţa unor medicamente, sub influenţa unor stări emoţionale
puternice, etc;
F25- Tolerarea abaterilor de la disciplina în muncă, de la respectarea regulilor de
securitatea muncii;
F26- Neasigurarea corelării şi/sau coordonării în timpul manipulării confectiilor metalice la
montarea la beneficiar;
F27- Admiterea desfăşurării lucrului cu mijloace de muncă necorespunzătoare – ex.
scule de lucru necorespunzătoare, etc;
F28- Efort fizic susţinut ca urmare a poziţiei incomode în timpul lucrului;
F29- Efort dinamic datorită ridicării unor sarcini mai grele;
F30- Stress provocat de pericolul de accidentare sau de nerealizarea sarcinilor de
serviciu;
F31- Ciclu repetitiv cu o durată mai mică de cca. 5 min;
F32- Efectuarea de activităţi neprevăzute în sarcina de muncă (în afara sarcinilor de
muncă); efectuarea de activităţi pentru care nu are calificarea şi/sau autorizarea
necesară;
F33- Efectuarea de operaţii, activităţi, lucrări, etc. într-o altă manieră decât prevederile
instrucţiunilor de lucru, instrucţiunilor de securitatea muncii, procedurilor de lucru şi
fabricaţie, prescripţiilor de securitate şi sănătate în muncă, prescripţiilor ISCIR, etc;
F34- Poziţionarea necorespunzătoare – ex. în raza de acţiune a instalaţiilor de ridicat sau
sub sarcina care se ridică cu aceasta, în raza de acţiune a mijloacelor de transport
auto, în imediata vecinătate a echipamentelor de muncă din sectorul de activitate a
lucrătorilor care se află în stare de funcţionare;
F35- Poziţionarea necorespunzătoare a confectiilor metalice pe mijloacele de transport
sau pe rastelele de depozitare;
F36- Realizarea operaţiilor de montare fără asigurarea condiţiilor de securitate de la locul
de muncă;
F37- Efectuarea de lucrări de întreţinere la echipamentele de muncă din cadrul
sectoarelor de activitate a lucratorului fără oprirea acestora şi fără a se decupla de
la sursa/sursele de alimentare cu energie electrică sau non-electrică (pneumatică,
hidraulică, etc);
F38- Utilizarea unor echipamente de muncă cu stare tehnică necorespunzătoare – ex.
maşini de lucru necoresp, scule de lucru necorespunzătoare, etc;
F39- Prezenţa la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare – ex. prezenţa la
serviciu sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, în stare de oboseală, sub influenţa
unor medicamente, sub influenţa unor stări emoţionale puternice, etc;
F40- Nesincronizări la lucrul în echipă cu alţi angajaţi (ex. la transportul şi depozitarea
profilelor metalice sau confectiilor metalice în locul de depozitare sau montare, etc);
F41- Deplasări, staţionări în zone periculoase – ex. pe căile de acces auto, sub sarcina
suspendată în cârligul instalaţiei de ridicat, în imediata vecinătate a echipamentelor
de muncă din sectorul de activitate a lucrătoruluicare se află în stare de funcţionare,
în vecinătatea golurilor de montaj, rezemare de balustradele de protecţie prevăzute
în zonele în care există posibilitatea de cădere de la înălţime, etc;
F42- Cădere la acelaşi nivel: prin dezechilibrare, prin alunecare, prin antrenare, prin
împiedicare, etc ;
F43- Cădere de la înălţime: prin păşire în gol, prin dezechilibrare, prin antrenare, prin
alunecare etc; cădere de la înălţime datorită unor reacţii spontane inadecvate în caz
de pericol;
F44- Comunicări accidentogene cu ceilalţi colegi în timpul îndeplinirii sarcinilor de
serviciu.
F45- Omiterea efectuării unor operaţii care asigură propria securitate;
F46- Neutilizarea E.I.P. şi a celorlalte mijloace de protecţie acordate de către angajator.
F47- Infectarea cu virusul SARS-COV2 si transmiterea acestuia altor persoane
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU POSTUL DE LUCRU Nr. 9

Nivel
Nr. Competenţe/
Factor de risc de Măsuri propuse Termen
crt răspunderi
risc
Măsuri tehnice
- repararea şi montarea tuturor dispozitivelor de
protecţie.
Măsuri organizatorice
- interzicerea îndepărtării dispozitivelor de
Prindere şi antrenare de către transmisii protecţie Şef sector
1. neprotejate (curele neprotejate, mecanisme 4 - verificarea stării fizice a elementelor active ale activitate Periodic
externe aflate în mişcare, etc); echipamentelor înainte de începerea lucrului.
- interzicerea începerii sau continuării lucrului
dacă se constată lipsa, deteriorarea sau amplasarea
incorectă a dispozitivelor de protecţie
- instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în
care se respectă regulile de securitate
Măsuri organizatorice:
- dotarea lucrătorilor cu echipament individual de Angajatorul Permanent
protecţie corespunzător activităţii ce urmează a fi
desfăşurată;
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele Şef sector Permanent
nerespectării restricţiilor de securitate – activitate
Omiterea unor operatii care asigura propria
2. 4 neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor
securitate
de protecţie etc.;
- verificarea lucrătorilor prin control permanent,
din partea şefului de formaţie şi/sau prin sondaj,
din partea şefilor ierarhic superiori cu privire la
utilizarea echipamentului individual de protecţie în
timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.
3. Lovire de către mijloacele de transport la 3 Măsuri tehnice: Şef sector
deplasarea în curtea societăţii sau la - marcarea căilor de acces şi a culoarelor de acţiune activitate Periodic
deplasarea de la domiciliu la locul de a mijloacelor de transport şi transbordare;
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării
codului de circulaţie rutieră şi a restricţiilor legate
de zonele de circulaţie feroviară;
- interzicerea, ca şi instruirea lucrătorilor în acest
sens, a staţionării sau deplasării pe căile de acces
auto de pe drumurile publice, pe liniile de tramvai
sau în apropierea căilor ferate;
- instruirea lucrătorilor privind modul de deplasare
pe drumurile publice care nu sunt prevăzute cu
trotuare de acces pietonal etc.
muncă şi invers; - delimitarea fizică şi semnalizarea corectă şi
vizibilă a zonei de lucru;
- marcarea zonelor de lucru, în conformitate cu
prevederile legale şi instrucţiunile proprii de
securitatea muncii;
- dacă este posibil, interpunerea unui obstacol,
marcat corespunzător, pe banda de circulaţie din
vecinătatea zonei de lucru, înaintea acesteia, în
sensul de deplasare a mijloacelor auto;
accentuarea în cadrul instruirii securitatea muncii
a aspectelor privind importanţa respectării codului
de circulaţie rutieră.
4. Alunecare de piese , materiale, etc, 3 Măsuri tehnice: Şef sector Periodic
depozitate fără asigurarea stabilităţii - asigurarea materialelor împotriva deplasărilor activitate
acestora; necontrolate prin bazare corectă, ancorare, stivuire
conform procedurilor nepericuloase, calare,
ancorare etc;
- nedepăşirea masei maxime admise la stivuirea pe
suporţi speciali sau ocazionali
nivelarea căilor de transport din depozit;
- respectarea dimensiunilor căilor de acces şi
îndepărtarea tuturor materialelor care
obstrucţionează aceste căi;
Măsuri organizatorice:
- instruire cu accent pe modul corect de
manipulare şi stivuire a pieselor, materialelor şi a
subansamblurilor în depozit;
Măsuri tehnice:
- asigurarea materialelor împotriva deplasărilor Şef sector Permanent
necontrolate prin bazare corectă, ancorare, stivuire activitate
conform procedurilor nepericuloase, calare,
ancorare etc;
- nedepăşirea masei maxime admise la stivuirea pe
suporţi speciali sau ocazionali;
- nivelarea căilor de transport din depozit;
Răsturnare de piese, subansamble - respectarea dimensiunilor căilor de acces şi
5. neasigurate împotriva deplasării 3 îndepărtarea tuturor materialelor care
necontrolate; obstrucţionează aceste căi;
Măsuri organizatorice:
- instruire cu accent pe modul corect de
manipulare şi stivuire a pieselor, materialelor şi a
subansamblurilor în depozit;
Măsuri igienico-sanitare:
- asigurarea locurilor de muncă cu truse de prim Angajatorul Permanent
ajutor şi cu instrumentar şi medicamente
adecvate.
Măsuri organizatorice:
- verificarea purtării EIP adecvat riscurilor de
accidentare;
- asigurarea semnalizării riscurilor de
Cădere liberă de piese, scule, materiale de
accidentare la postul de lucru; Şef sector Permanent
6. la cotele superioare (la montarea 3
- marcarea şi semnalizarea zonelor unde se execută activitate
confectiilor la beneficiar);
lucrări la cote superioare;
- instruire lucrători asupra consecinţelor
neutilizării echipamentului individual de protecţie
prescris.
7. Prăbuşirea accidentală a unor materiale 3 Măsuri tehnice: Şef sector Permanent
- utilizarea de către lucrători a căştii de protecţie şi
a încălţămintei de protecţie cu bombeu metalic
- ancorarea pieselor conform normelor specifice de
securitate a muncii.
Măsuri organizatorice:
- verificarea purtării EIP adecvat riscurilor de
accidentare;
depozitate pe verticală; activitate
- asigurarea semnalizării riscurilor de
accidentare la postul de lucru;
- marcarea şi semnalizarea zonelor unde se execută
lucrări la cote superioare;
- instruire lucrători asupra consecinţelor
neutilizării echipamentului individual de protecţie
prescris.
Măsuri organizatorice:
- verificarea purtării EIP adecvat riscurilor de Şef sector Permanent
accidentare (ochelari de protecţie); activitate
Proiectare de corpuri sau particule de - instruirea lucrătorilor cu instrucţiunile
8. material în timpul debitării sau a găuririi cu 3 tehnice de lucru;
maşina de găurit rotopercutoare; Măsuri igienico-sanitare:
- asigurarea locurilor de muncă cu truse de prim Angajatorul Permanent
ajutor şi cu instrumentar şi medicamente
adecvate.
Măsuri tehnice:
- asigurarea materialelor împotriva deplasărilor
necontrolate în timpul deplasării cu macaraua, etc;
Deviere de la traiectoria normală a pieselor - nedepăşirea masei maxime admise la ridicarea
Şef sector
9. neasigurate corespunzător pe mesele 3 sarcinilor; Periodic
activitate
maşinilor unelte; Măsuri organizatorice:
- instruire cu accent pe modul corect de
manipulare şi stivuire a pieselor, materialelor şi a
subansamblurilor în depozit;
10. Electrocutare prin atingere directă sau 3 Măsuri tehnice: Periodic
indirectă – ex. căi de curent neprotejate, - înlocuirea cablurilor necorepunzătoare Şef sector
- respectarea termenului de efectuare
a reparaţiilor curente şi capitale la maşini, scule
electrice şi utilaje;
neizolate, tablouri electrice neasigurate, Măsuri organizatorice:
legături electrice improvizate, conductori - verificarea închiderii panourilor şi asigurării activitate
electrici cu izolaţia deteriorată, instalaţii de panourilor electrice;
punere la pământ deteriorate etc; -inscripţionarea şi avertizarea instalaţiilor
electrice;
- instruirea lucrătorilor cu privire la instrucţiunile
tehnice de lucru;
Electrocutare prin apariţia tensiunii de pas Măsuri tehnice:
– ex. căderea unui conductor electric la - verificarea instalaţiei de punere la pământ;
pământ, deteriorarea izolaţiei la conductorii Măsuri organizatorice:
3 Şef sector
11. electrici şi punerea acestora la pământ, - instruirea lucrătorilor cu privire la instrucţiunile Periodic
activitate
atingerea echipamentelor de muncă tehnice de lucru;
alimentate cu energie electrică care - verificarea purtării EIP corespunzător
funcţionează în medii umede, etc; riscurilor de accidentare;
Măsuri tehnice:
- asigurarea şi dotarea lucrătorilor cu îmbrăcăminte
adecvate;
Temperatura ridicată vara atat in interiorul
Măsuri organizatorice Şef sector
12. cât şi în exteriorul atelierului, clădirilor 3 Periodic
- limitarea expunerii personale zilnice la activitate
unde sunt create puncte de lucru;
temperaturi ridicate în limita posibilităţilor;
- asigurarea de apă minerală carbogazoasă, atunci
când este depăşită limita de disconfort;
13. Temperatura scăzută pe anotimp de iarnă 3 Măsuri tehnice: Periodic
datorită spaţiilor neetanşe sau lucru în aer - achiziţionarea de echipament de protecţei de Şef sector
liber; iarnă (haină vătuite, vestă vătuită); activitate
- dotarea lucrătorilor cu echipament de protecţei de
iarnă (haină vătuite, vestă vătuită);
Măsuri organizatorice
- limitarea expunerii personale zilnice la
temperaturi joase în limita posibilităţilor;
- asigurarea de ceai atunci când temperaturile sunt
sub -50 C;
Măsuri tehnice:
- repararea uşilor , geamurilor şi luminatoarelor;
- reglarea corespunzătoare a aparatelor de aer
condiţionat;
- asigurarea cu îmbrăcăminte adecvate;
Curenţi de aer – incintă neetanşă, uşi Şef sector
14. 3 Măsuri organizatorice Periodic
deschise, etc; activitate
- limitarea expunerii personale zilnice a
lucrătorilor în limita posibilităţilor;
- instruirea lucrătorilor cu modul corect de utilizare
a aparatelor de aer condiţionat;
- monitorizarea stării de sănătate;
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor cu privire la riscul Şef formaţie Permanent
expunerii la acţiunea zgomotului şi cu modul de
utilizare a echipamentului individual de protecţie
împotriva zgomotului;
- dotarea lucrătorilor cu antifoane;
- utilizarea antifoanelor de către lucrători, în
timpul efectuării de activităţi în locuri de muncă cu
niveluri de zgomot ridicate;
- examinarea periodică a stării auzului personalului Medicul de Anual
Zgomot la nivel ridicat datorat funcţionării
15 3 care lucrează în locuri de muncă cu niveluri de Specialitate
maşinilor unelte din preajma executantului;
zgomot ridicate;
- monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor;
- stabilirea programului de lucru pe posturi de
muncă în funcţie de durata expunerii la zgomot;
- efectuarea determinărilor periodice a nivelului de
zgomot, conform prevederilor legale; şef sector Semestrial
- respectarea prevederilor HG 493 / 2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate Şef formaţie Permanent
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile
generate de zgomot.
16. Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, 3 Măsuri organizatorice Periodic
Şef sector
- instruirea personalului pentru intervenţie în
cutremur, grindină, surpări de teren, etc); activitate
situaţii de urgenţă (calamitate);
Măsuri organizatorice: Şef formaţi Permanent
- instruirea lucrătorilor privind ordinea sau
succesiunea operaţiilor şi consecinţele
nerespectării acestora;
- respectarea restricţiilor de securitate impuse la
Omisiuni sau erori în prestabilirea locurile de muncă şi la care lucrătorul are acces
operaţiilor de muncă – ex. dispunerea însăţi desfăşurarea procesului de producţie;
efectuării de activităţi în zone unde există - interzicerea efectării de către lucrători a unor
17. pericol de prăbuşire, în zone unde există 3 manevre sau activităţi dacă nu este instruit sau
pericolul de prindere, lovire, strivire de autorizat în acest sens;
către mijloace de transport auto sau de către - verificarea lucrătorilor prin control permanent, Şef formaţi Periodic
instalaţiile de ridicat; din partea şefului de formaţie şi/sau prin sondaj,
din partea şefilor ierarhic superiori cu privire la
respectarea restricţiilor de securitate;
- autorizarea lucrătorilor în domenii unde se şef sector
impune autorizara, pentru desfăşurarea unor
activităţi specifice (legători de sarcină).
Măsuri organizatorice
Repartizarea unor lucratori pentru - repartizarea lucrătorilor în vederea realizării
efectuarea activităţilor specifice de sudură sarcinilor numai după ce au fost instruiţi cu Şef sector
18. fără a fi instruit sau cu instruire incompletă 3 instrucţiunile tehnice de lucru pentru sectorul unde activitate Periodic
în domeniul securităţii şi sănătăţii în urmează să efectueze lucrări;
muncă; - verificarea însuşirii cunoştinţelor de către
lucrători prin testări periodice;
19. Repartizarea lucratorilor în vederea 3 Măsuri organizatorice Şef sector Periodic
îndeplinirii sarcinilor de serviciu fără a ţine - repartizarea lucrătorilor în vederea realizării activitate
cont de recomandările medicului de sarcinilor numai dacă sunt apţi pentru executarea
medicina muncii prevăzute în fişa de de lucrări în sectoarele repartizate;;
aptitudine; - verificarea însuşirii cunoştinţelor de către
lucrători prin testări periodice;
- examinarea medicală a angajaţilor potrivit
prevederilor legale;
Admiterea la lucru a lucratorilor în condiţii
Măsuri organizatorice
psihico-fiziologice necorespunzătoare - ex.
- verificarea lucrătorilor la intrarea în schimb
admiterea la serviciu sub influenţa Şef sector
privind starea de sănătate fizică şi psihică;
20. alcoolului sau a drogurilor, în stare de 3 activitate Periodic
- refuzul acceptării la lucru a lucrătorilor care nu
oboseală, sub influenţa unor medicamente,
sunt apţi fizic şi psihic pentru desfăşurarea
sub influenţa unor stări emoţionale
lucrărilor în condiţii de securitate;
puternice, etc;
Măsuri organizatorice
- instruirea personalului cu riscurile la care sunt în
cazul abaterilor de la disciplina muncii, abateri de
Tolerarea abaterilor de la disciplina în la reguli de securitate şi sănătate în muncă; Şef sector
21. muncă, de la respectarea regulilor de 3 - verificări permanente din partea conducătorilor activitate Periodic
securitatea muncii; locurilor de muncă privind utilizarea respectarea
regulilor de securitatea muncii la locurile de
miuncă, modul de purtare a EIP la locurile de
muncă, etc;
Măsuri organizatorice
- coodonarea lucrărilor în echipă de către
Neasigurarea corelării şi/sau coordonării în un şef de lucrare; Şef sector
22. timpul manipulării confectiilor metalice la 3 - afişarea riscurilor de accidentare specice sarcinii activitate Periodic
montarea la beneficiar; de muncă;
- instruirea lucrătorilor cu instrucţiunile tehnice de
lucru pentru lucrări în echipă;
Măsuri tehnice:
- achziţionarea de scule de lucru, instrumente de
Administrator
lucru corespunzătoare;
Admiterea desfăşurării lucrului cu mijloace - dotarea lucrătorilor cu scule de lucru,
23. de muncă necorespunzătoare – ex. scule de 3 instrumente de lucru corespunzătoare; Periodic
Şef sector
lucru necorespunzătoare, etc; Măsuri organizatorice
activitate
- instruirea personalului cu riscurile la care sunt
expuşi în cazul lucrului cu scule, instrumente
necorespunzătoare
24. Efort dinamic datorită ridicării unor sarcini 3 Măsuri tehnice: Şef sector Periodic
- dotarea sectorului de activitate cu mijloace
manuale sau automatizate de transport al
materialelor
Măsuri organizatorice:
activitate
mai grele; - utilizarea eficientă a timpului de lucru a tuturor
lucrătorilor din sectorul de activitate;
- efectuarea şi aplicarea unor grafice de lucrări;
- alternarea perioadelor de lucru cu pauze pentru
refacerea forţelor de muncă;
Măsuri organizatorice:
- utilizarea eficientă a timpului de lucru a tuturor
lucrătorilor din sectorul de activitate; Şef sector
Ciclu repetitiv cu o durată mai mică de
25. 3 - efectuarea şi aplicarea unor grafice de lucrări; activitate Periodic
cca. 5 min;
- alternarea perioadelor de lucru cu pauze pentru
refacerea forţelor de muncă;
Măsuri organizatorice
- stabilirea exactă a sarcinii de muncă în
Efectuarea de activităţi neprevăzute în
fişa postului;
sarcina de muncă (în afara sarcinilor de Şef sector
- instruirea suplimentară a lucrătorilor
26. muncă); efectuarea de activităţi pentru care 3 activitate Periodic
cu consecinţele efectuării unor operaţii
nu are calificarea şi/sau autorizarea
neprevăzute în sarcina de muncă;
necesară;
- testarea anuală cu privire la obligaţiile
şi responsabilităţile la postul de lucru;
Măsuri organizatorice
- instruirea lucrătorilor cu instrucţiunile tehnice de
lucru şi procedurilor de fabricaţie;
Efectuarea de operaţii, activităţi, lucrări,
- asigurarea semnalizării de securitatea
etc. într-o altă manieră decât prevederile
corespunzătoare a sectoarelor de activitate; Şef sector
instrucţiunilor de lucru, instrucţiunilor de
27. 3 - testarea periodică a lucrătorilor privind activitate Periodic
securitatea muncii, procedurilor de lucru şi
cunoaşterea instrucţiunilor tehnice de lucru şi a
fabricaţie, prescripţiilor de securitate şi
procedurilor de fabricaţie;
sănătate în muncă, prescripţiilor ISCIR, etc;
- verificarea modului de respectare a
instrucţiunilor tehnice de lucru şi a procedurilor de
fabricaţie;
Măsuri organizatorice
Poziţionarea necorespunzătoare – ex. în
- instruirea personalului cu instrucţiunile
raza de acţiune a instalaţiilor de ridicat sau
privind staţionarea şi deplasarea prin
sub sarcina care se ridică cu aceasta, în raza
zonele periculoase; Şef sector
de acţiune a mijloacelor de transport auto,
28. 3 - afişarea riscurilor de accidentare din activitate Periodic
în imediata vecinătate a echipamentelor de
diferitele zone de acces auto;
muncă din sectorul de activitate a
-semnalizarea corespunzătoare a arte-
lucrătorilor care se află în stare de
relor de circulaţie şi a zonelor unde se execută
funcţionare;
lucrări periculoase;
Măsuri organizatorice
- instruirea lucrătorilor cu instrucţiunile tehnice de
lucru şi procedurilor de fabricaţie;
Poziţionarea necorespunzătoare a Şef sector
- asigurarea semnalizării de securitatea
29. confectiilor metalice pe mijloacele de 3 activitate Periodic
corespunzătoare a sectoarelor de activitate;
transport sau pe rastelele de depozitare;
- verificarea modului de respecatre a instrucţiunile
tehnice de lucru şi procedurilor de fabricaţie de
către lucrători la locurile de muncă;
Măsuri organizatorice
- instruire lucrătorilor privind modul corect de
lucru la operaţiile effectuate şi măsurile ce trebuie
Realizarea operaţiilor de montare fără Şef sector
luate pentru prevenirea accidentelor;
30. asigurarea condiţiilor de securitate de la 3 activitate Periodic
- dotarea cu mijloace individuale de protecţie
locul de muncă;
specifice locului de muncă;
- interzicerea lucrului fără a asigura dotarea locului
de muncă cu mijloace de protecţie adecvate;
Efectuarea de lucrări de întreţinere la Măsuri organizatorice
echipamentele de muncă din cadrul - instruire cu accent pe modul corect de izolare a
sectoarelor de activitate a tăietorului de echipamentelor de muncă din punct de vedere
Şef sector
sticlă fără oprirea acestora şi fără a se electric şi al surselor nonelectrice;
31. 3 activitate Periodic
decupla de la sursa/sursele de alimentare cu -interzicerea inceperii lucrului la un echipament de
energie electrică sau non-electrică muncă până când acesta nu este izolat din toate
(pneumatică, hidraulică, etc); punctele de vedere şi sunt condiţii de lucru fără
riscuri;
32. Prezenţa la lucru în condiţii psiho- 3 Măsuri organizatorice Şef sector Periodic
fiziologice necorespunzătoare – ex. - verificarea lucrătorilor la intrarea în schimb
prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului privind starea de sănătate fizică şi psihică;
activitate
sau a drogurilor, în stare de oboseală, sub - refuzul acceptării la lucru a lucrătorilor care nu
influenţa unor medicamente, sub influenţa sunt apţi fizic şi psihic pentru desfăşurarea
unor stări emoţionale puternice, etc; lucrărilor în condiţii de securitate;
Măsuri organizatorice
- coodonarea lucrărilor în echipă de către
Nesincronizări la lucrul în echipă cu alţi
un şef de lucrare; Şef sector
angajaţi (ex. la transportul şi depozitarea
33. 3 - afişarea riscurilor de accidentare specice sarcinii activitate Periodic
profilelor metalice sau confectiilor metalice
de muncă;
în locul de depozitare sau montare, etc);
- instruirea lucrătorilor cu instrucţiunile tehnice de
lucru pentru lucrări în echipă;
Deplasări, staţionări în zone periculoase –
Măsuri organizatorice
ex. pe căile de acces auto, sub sarcina
- instruirea personalului cu instrucţiunile
suspendată în cârligul instalaţiei de ridicat,
privind staţionarea şi deplasarea prin
în imediata vecinătate a echipamentelor de
zonele periculoase; Şef sector
muncă din sectorul de activitate a
34. 3 - afişarea riscurilor de accidentare din activitate Periodic
lucrătorului care se află în stare de
diferitele zone de acces auto;
funcţionare, în vecinătatea golurilor de
-semnalizarea corespunzătoare a arte-
montaj, rezemare de balustradele de
relor de circulaţie şi a zonelor unde se execută
protecţie prevăzute în zonele în care există
lucrări periculoase;
posibilitatea de cădere de la înălţime, etc;
Măsuri organizatorice
- prelucrarea instrucţiunii pentru lucru la înălţime
Cădere de la înălţime: prin păşire în gol,
cu toţi lucrătorii;
prin dezechilibrare, prin antrenare, prin Şef sector
-verificarea purtării EIP specific lucrului
35. alunecare etc; cădere de la înălţime datorită 3 activitate Periodic
la înălţime (centură de siguranţă);
unor reacţii spontane inadecvate în caz de
- afişarea riscurilor de accidentare la
pericol;
postul de lucru la înălţime;
- semnalizarea golurilor de montaj;
36. Neutilizarea EIP din dotare stabilit prin 3 Măsuri organizatorice Şef sector Periodic
normativul de echipament. - instruirea personalului cu riscurile specifice din activitate
zona de activitate şi consecinţele expunerii la
riscurile respective;
-verificarea purtării obligatorii a EIP;
Măsuri organizatoricee:
- instruirea lucrătorilor cu instrucţiunile Şef sector Permanent
tehnice de lucru şi modul corect de asigurare şi activitate
Rostogolire materiale, piese, recipiente de depozitare;
37. formă cilindrică ,neasigurate împotriva 2 - asigurarea pieselor cu formă cilindrică
deplasării accidentale; împotriva rostogolirii;
Măsuri igienico-sanitare
- asigurarea locurilor de muncă cu truse de prim Angajatorul Permanent
ajutor şi cu instrumentar şi medicamente adecvate
Măsuri tehnice:
- achiziţionarea de geamuri de bună calitate, fără
fisuri sau defecte de fabricaţie.
Măsuri organizatorice:
- manipularea foilor de geam cu personal bine
instruit în acest sens
Şef sector
Suprafeţe sau contururi periculoase (scule, - folosirea la manipularea foilor de sticlă numai a
38. 2 activitate Periodic
muchii tăietoare); dispozitivelor care sunt într-o stare tehnică
corespunzătoare.
- evitarea manipulării geamurilor în condiţii de
vânt nefavorabil.
- Interzicerea manipulării foilor de geam care
prezintă defecte sau fisuri, rezultate în urma unui
transport necorespunzător.
Măsuri organizatorice:
- limitarea expunerii lucrătorilor la riscul de
accidentare prin utilizarea permanentă a
Contact cu profilele fierbinti scoase din Şef sector
39. 2 echipamentului de protecţie acordat (mănuşi de Periodic
cuptorul GPL; activitate
protecţie;
- instruirea personalului cu consecinţele expunerii
la lucrătorilor la astfel de risc;
40. Nivel de iluminare scăzut în unele zone ale 2 Măsuri tehnice: Periodic
atelierului (cazuri accidentale); - înlocuirea corpurilor de iluminat defecte Şef sector
- respectarea termenului de efectuare activitate
a reparaţiilor curente şi capitale la instalaţiile de
iluminat;
Măsuri organizatorice
- folosirea luminilor de întâlnire pe timp de noapte;
- verificarea periodică a instalaţiilor de iluminat;
- curăţarea periodică a corpurilor de iluminat, a
parbrizului de praf sau alte depuneri;
- comunicarea permanentă cu beneficiarii privind
modul de rezolvare a problemelor.
Măsuri tehnice:
- adoptarea, atunci când este posibil, a metodelor Angajatorul Permanent
de lucru cu degajare minimă de pulberi.
Măsuri organizatorice:
- examinarea medicală a lucrătorilor conform Medicul de Anual
prevederilor legale; Specialitate
- efectuarea de măsurători periodice a noxelor din
mediul de muncă;
- utilizarea echipamentului individual de protecţie Şef sector Permanent
pentru combaterea acţiunii pulberilor activitate
Pulberi pneumoconiogene la debitarea de
41. 2 pneumoconiogene asupra organismului (măşti
materiale necesare în procesul de producţie;
contra prafului, ochelari de protecţie etc.);
- verificarea lucrătorilor prin control permanent,
din partea şefului de formaţie şi/sau prin sondaj,
din partea şefilor ierarhic superiori cu privire la
utilizarea echipamentului individual de protecţie în
timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
- instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile de
îmbolnăvire profesională din cauza pulberilor
pneumoconiogene şi cu metodele de combatere
sau de diminuare a acestor riscuri.
42. Efort fizic susţinut ca urmare a poziţiei 2 Măsuri organizatorice Şef sector Periodic
incomode în timpul lucrului; Pentru prevenirea riscurilor determinate de activitate
poziţiile de lucru forţate, vicioase, angajatorul
trebuie să asigure:
- respectarea criteriilor ergonomice privind
proiectarea locurilor de muncă şi a activităţii;
- instruirea şi formarea adecvată a angajaţilor
privind modul de desfăşurare a activităţii
profesionale, apelând la specialiştii din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă;
- examinarea medicală.
Măsuri organizatorice
- eşalonarea lucrărilor pe toată perioada
programului de lucru, cît şi pe perioada unei Şef sector
Stress provocat de pericolul de accidentare
43. 2 săptămâni pentru evitarea încărcărilor cu lucrări în activitate Permanent
sau de nerealizarea sarcinilor de serviciu;
anumite perioade;
- alternarea perioadelor de lucru cu pauze pentru
refacerea forţelor de muncă;
Măsuri tehnice:
- respectarea termenului de efectuare
a reparaţiilor curente şi capitale la instalaţiile de
iluminat;
Utilizarea unor echipamente de muncă cu Măsuri organizatorice
Şef sector
stare tehnică necorespunzătoare – ex. - verificarea periodică a instalaţiilor de instalaţiilor
2 activitate Periodic
maşini de lucru necoresp, scule de lucru şi utilajelor din dotare;
necorespunzătoare, etc; - efectuarea de revizii tehnice, revizii curente la
instalaţiile şi utilajele din dotarea societăţii a
becurilor de praf sau alte depuneri;
- comunicarea permanentă cu secţiile beneficiare
privind modul de rezolvare a problemelor;
Măsuri organizatorice
- coodonarea lucrărilor în echipă de către
un şef de lucrare; Şef sector
Comunicări accidentogene cu ceilalţi colegi
45. 2 - afişarea riscurilor de accidentare specice sarcinii activitate Periodic
în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.
de muncă;
- instruirea lucrătorilor cu instrucţiunile
de tehnice lucru pentru lucrări în echipă;
46. Cădere la acelaşi nivel: prin dezechilibrare, 1 Măsuri tehnice Şef sector Periodic
- Efectuarea curăţeniei şi deblocarea căilor de
acces de piese, componente din instalaţii;
- curăţarea căilor de acces de denivelări, de
depuneri de material;
Măsuri organizatorice
- Instruirea lucrătorilor privind consecinţele
nerespectării restricţiilor de securitate –
prin alunecare, prin antrenare, prin activitate
neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor
împiedicare, etc ;
de protecţie etc;
- verificarea prin control permanent, din partea
şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea
şefilor ierarhic superiori cu privire la menţinerea
căilor de acces curate şi nedeblocate;
- semnalizarea corespunzătoare a căilor de
circulaţie;
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

La încheierea lucrării acestei lucrări, echipa de evaluare a efectuat o sinteză şi a tras


o serie de concluzii desprinse din desfăşurarea etapele parcurse în prezenta evaluare.
Nivelul de risc global calculat pentru postul de lucru evaluat este 2,91.
Rezultatul este susţinut de FIŞA DE EVALUARE A POSTULUI DE LUCRU din care
se observă că din totalul de 46 factori de risc identificaţi 2 au valoarea nivelului parţial de
risc - 4, 35 au valoarea nivelului parţial de risc – 3, 9 au valoarea nivelului parţial de risc-2
şi 1 are valoarea nivelului parţial de risc-1.

O ordonare în funcţie de valoarea nivelul parţial de risc ar fi următoarea( fig. 26):


2 factori de risc au nivelul parţial de risc 4, reprezentând 4,35 %;
35 factori de risc au nivelul parţial de risc 3, reprezentând 73,91 %;
9 factori de risc au nivelul parţial de risc 2, reprezentând 19,57 %
1 factor de risc are nivelul parţial de risc 1, reprezentând 2,17 %;

Acei factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F1 Prindere si antrenare de către transmisii neprotejate (pietre - N.V.P.R. 4


abrazive în mişcare, panze de debitat, curele neprotejate,
etc);

F45 Omiterea efectuării unor operaţii care asigură propria - N.V.P.R. 4


securitate;

Pentru diminuarea sau eliminarea factorilor de risc evaluaţi sunt necesare măsurile
generic prezentate în FIŞA DE MĂSURI PROPUSE pentru postul de lucru evaluat.
Echipa de evaluare a propus măsuri pentru toţi factorii de risc identificaţi.
Beneficiarul va trebui să introducă măsurile stabilite în prezenta lucrare, împreună
cu alte măsuri, în Planul de Prevenire şi Protecţie al societăţii.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează ( fig. 27):

 28,26 %, factori proprii mijloacelor de producţie;


 15,22 %, factori proprii mediului de muncă;
 23,91 % factori proprii sarcinii de muncă;
 32,61 %, factori proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 69,57 % dintre factorii de risc


identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau
INVALIDITATE).
Fig. 26. PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ NIVELUL PARŢIAL DE RISC
NIVEL GLOBAL DE RISC : 2,91

4,35%

2,17%
19,57%

Factori de risc cu nivelul


partial de risc - 4
Factori de risc cu nivelul
parţial de risc - 3
Factori de risc cu nivelul
partial de risc - 2
Factori de risc cu nivelul
partial de risc - 1

73,91%

Fig. 27. PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
yyNIVEL GLOBAL DE RISC : 2,91
Factori risc proprii
mijloacelor de
productie
28,26% Factori risc proprii
32,61%
mediului de munca

Factori de risc
proprii sarcinii de
15,22% munca
Factori risc proprii
23,91%
executantului