Sunteți pe pagina 1din 3

TEST 6

Procedura de eliberare a unui brevet de inventive


1.1 Prin depozit national reglementar se intelege cererea de brevet de inventie, care
contine urm documente:
-cererea de brevet propriu-zisa
-descrierea inventiei
-una sau mai multe revendicari
-unul sau mai multe desene necesare pt intelegerea inventiei
-rezumat
La cerere se anexeaza:
-dovada de plata a taxei stabilite conform Regulamentului de aplicare a taxelor pt servicii in
domeniu
-actele de prioritate, dupa caz
-procura, in cazul in care cererea se depune prin intermediul reprezentantului
-in cazul in care inventia se refera la un material biologic reproductibil, cererea se completeaza
cu un act prin care se confirma depunerea unui asemenea material intr-o institutie de depozit
desemnata de Guvern sau care are statut de depozit international

1.2 Caracterizati etapele procedurii de eliberarte a brevetului de inventie


Cererea se depune in limba moldoveneasca de catre inventator sau succesorul in dr.a acestuia la
AGEPI.Trebuie sa contina solicitarea de acordare a brevetului de inv.;descrierea inventiei;una
sau mai multe revendicari;o procura dupa caz;un rezumat;desene la care se fac referiri in desene
sau descriere.Cerere de brevet este supusa unei taxe de depunere.Data de deposit este data la care
documentele depuse la AGEPI de catre solicitant contin cel putin:
-o indicatie conform careia este solicitata eliberarea brevetului;
-indicatia care sa permita identificarea sau contactarea solicitantului;
-o parte care pare a fi o descriere a inventiei sau o referire la cerere depusa anterior;
In cadrul examinarii formale AGEPI verifica daca cererea de brevet contine toate cerintele
prevazute de Regulament pt.a I se atribui data de deposit.Daca cererea de brevet nu este
conforma cu unele cerinte prevazute de lege AGEPI ofera posibilitatea ca solicitantul sa
indeplineasca cerintele cerute in termenul stabilit.Dca solicitantul nu prezinta info.necesare in
termenul indicat se considera ca cererea nu a fost depusa.Cererea se inregistreaza in Registru
cand I se atribuie data de deposit.Dupa ce cerereii I se acorda data de deposit AGEPI efectueaza
examinarea preliminara care dureaza 3 luni termen in care se verefica daca corespunde
cond.unitatii,daca nu intra in categ.de inventii nevrebetabile.In cazul in care se constata anumite
neregularitatii ce pot fi corectate AGEPI oferaposibilitatea solicitantului sa remedieze aceste
deficient.Cererea de brevet de inventive se publica la expirarea a 18 luni de la data de deposit,sau
in cazul in care a fost invocate o prioritate de la data prioritatii.Cererea poate fi publicata intr-un
termen mai restrains daca solicitantul depune o cerere vizavi de micsorarea termenului de
publicare in termen de 6 luni si achita taxa de 50 dolari.In termen de 6 luni de la publicare
mentiunii privind hotararea de acordare a brevetului orice persoana poate face opozitie .Opozitia
se face in scris si ea se bazeaza pe urmatoarele motive:obiectul brevetului nu este
brevetabil,brevetul nu dezvaluie inventia suficient de clar si complet.
Examinare in fond dureaza pe o perioada da 18 luni.AGEPI decide acordarea brevetului daca
constata ca cererea de brevet si inventia satisfac cerintele prevazute de lege.Daca se constata ca
cererea de brevet si inventia care face obiectul acesteia nu satisfac cerintele prevazute de lege se
adopta hotararea de respingere a cererii de brevet.Solicitantul poate sa retraga cererea de brevet
oricand pana la data adoptarii unei hotarari referitor la aceasta cerere.
Daca nu au fost facute opozitii impotriva acordarii brevetului sau cand opozitia depusa a fost
respinsa ,AGEPI elibereaza brevetul solicitantului.,cu conditia ca aceasta sa achite taxa
stabilita,si publica in BOPI mentiunea privind eliberarea brevetului.
2.Dr.morale ale autorilor de opera literara,artistic,stiintifica
2.1Dr.morale:
-caracter nelimitat(opera poate fi publicata si dupa moartea autorului)
-caracter inalienabil(dr.morale nu pot fi instrainate datorita naturii juridice a acestor dr.)
-caracterul imposibilitatii insusirii drmorale(reiese din caracterul inalienabilitatii dr.morale)
2.2 Legea privind dr.de autor si dr.conexe stabileste urmatoarele dr.personale(morale):
-dr.la paternitate.la nume,la integritatea operei,la stima reputatiei,dr.de a publica opera
Unul dintre cele mai valoroase dr pe care il obtine autorul odata cu crearea operei este dr.la
paternitate.Dr.la paternitate se caracterizeaza prin posibilitatea persoanei de a se considera autor
al operei create de acesta.Acest dr.este inseparabil si nu poate fi transmis tertelor persoane in
folosinta,prin succesiune sau in baza de contractDr.la paternitate inceteaza odata cu decesul
autorului
Dr.la nume –autorul este in drept sa decida,sub ce nume va fi publicata opera(numele
adevarat,anonym sau pseudonim)Daca autorul se decide sa publice opera sub numele lui se
indica pe coperta la inceputul sau la sf.operei.Numele autorului de asemenea se indica in titrele
operei cinematografice sau se adduce la cunostinta ori de cate ori este interpretata public.In cazul
operei derivate este obligatoriu indicarea numelui autorului operei originale.In cazul publicarii
operei de un grup de autori numele este indicat in cosecutivitatea in care o doresc acestia.Dr.la
nume il au toti autorii indiferent de volumul muncii intelectuale depuse de fiecare in
parte.Autorul este in dr.sa indice titlurile stiintifice si didactice pe care le poseda.Un alt mod de
valorificare a dr.la nume este indicarea numelui autorului sub un pseudonim.De obicei autorul
alege pseudoimul pt.a nu confunda diferite genuri de creatie intelectuala a unuia si aceluiasi
autor.Autorul deasemenea poate publica opera sa anonim .Publicarea operei anonime presupune
dorinta autorului din anumite considerente,de a nu adduce la cunostinta publicului numele sau.
Dr.la integritatea operei si la stima reputatiei-adica la apararea operei impotriva oricarei
denaturari,schimonosiri sau alte modificari a operei.Importanta protectiei operelor de la orice
denaturari ce ar putea prejudicial reputatia autorului este mentionat in Conventia dela Berna cu
privire la protectia operelor literare si artistice care prevede ca independent de drturile
patrimoniale ale autorului,acesta va avea dr.sa revendice paternitatea operei si sa obiecteze la
orice denaturare,schimonosire sau alta modificare a operei.Autorul operei este in dr.pe parcursul
editarii operei sale,sa efectueze modificari,comentarii in opera sa lucru interzis editurilor chiar si
in cazul daca aceste modificari ar imbunatati opera.
Dr.de a publica opera-Potrivit L.privind dr.de autor si dr.conexe opera poate fi publicata doar cu
consimtamantul autorului sau de insusu autorul.O cerinta esentiala inaintata fata de dr.la
publicare este aducerea operei la cunostinta publicului.Daca au fost reproduse doar mici
fragmente parte din opera cu scopul de a fi date in chirie ,aceste opera nu pot fi considerate
publicate.Dr de a publica opera autorul il are o singura data.Din clipa in care opera a fost
publicata ea obtine un regim juridic diferit deoarece poate fi folosita liber fara acordul
autorului.Dr la publicare poate fi transmis prin succesiune.Succesorii se bucura de acest drept
doar dupa moartea autorului.Dr de a publica opera este in stransa corelatie cu dr.la reproducerea
operei si dr.la difuzarea exemplarelor operei.

2.3 Dr.personale sunt dr.ce apartin doar autorului operei de arta,literatura si stiinta si ele nu pot fi
instrainate.Conform L.privind dr.de autor si dr.conexe dr.morale ale autorului sunt protejate pe
termen nelimitat.Ocrotirea dr.morale dupa decesul autoruluieste exercitata de mostenitori,cat si
de organizatiile autorizate in modul stabilit sa ocroteasca dr.de autor.Aceste organizatii isi
exercita functiile de ocrotire a dr.personale ale autorilor si in cazul cand acestia nu au mostenitori
sau in cazul stingerii dr.de autor.La expirarea termenului de ocrotire a dr.de autor,opera devine
un bun public
3.Notiunea de proprietate intelectuala.Institutiile de baza ale dr.de propr.intelectuala
3.1 Dr.proprietatii intelectuale-ansamblu de norme juridice care reglementeaza relatiile sociale
privind crearea si valorificarea rezultatelor activitatii intelectuale a oamenilor
-Conventia Mondiala a Proprietatii Intelectuale.
-L.privind dr.autor si dr.conexe

3.2 Dr.proprietatii intelectuale este o institutie juridica care are la baza urmatoarele elemente
constitutive:-dr.de autor si dr conexe si dr proprietatii industriale.Cat priveste sistemul
institutiilor juridice ale dr.propr.intelectuale,ea situeaza aceste institutii in mod succesiv,lucru
care asigura o cale mai rationala de percepere a elementelor constitutive.Rationalismul rezulta
dinaceea ca dr.de autor contine notiuni mai generale care se folosesc si in dr.proprietatii
industrial cum sunt dr subiectiv de autor ,adica dr.de a se numi autor al unui rezultat al activitatii
intelectuale,dr.la nume,dr.subiective personale nepatrimoniale,drsubiective patrimoniale,drde a
valorifica rezultatul activitatii intelectuale,etc.Acesta e factorul obiectiv datorita caruia dr.de
autor ca element constitutiv al dr.proprietatii intelectuale,este situat pe primul plan.Factorul
subiectiv conditionat de primul este situarea pe prim plan a dr.de autor,datorita carui fapt se
asigura o cale mai rationala de percepere a materiei dr.proprietatii intelectuale